Alkohol – jaká je jeho rozumná míra?

2. prosince 2014 10:32

Pokud pijete nadměrně alkohol a je pro vás obtížné se tohoto návyku zbavit, poraďte se se svým ošetřujícím lékařem. Je to totiž podobné jako s ohněm, bývá dobrým sluhou, ale zlým pánem.

Jaká je doporučená dávka alkoholu?


Muži by neměli vypít více než dvacet jedna jednotek alkoholu týdně a čtyři jednotky denně. Alespoň dva dny v týdnu by neměli pít alkohol vůbec. Ženy by neměly vypít více než čtrnáct jednotek alkoholu týdně a tři jednotky denně. Alespoň dva dny v týdnu by neměly pít alkohol vůbec.

Těhotné ženy a alkohol

Doporučení zdravotníků jsou: „těhotné ženy nebo ženy pokoušející se o těhotenství by neměly pít žádný alkohol. Pokud se rozhodnou pít alkohol, k minimalizování rizika dopadu nežádoucích účinků na dítě, se doporučuje denní dávka alkoholu na 1-2 jednotky jednou či dvakrát týdně. Tyto ženy by se rozhodně neměly dostat do stavu opilosti.

Například Asociace britských lékařů (RCP - Royal College of Physicians) doporučuje vypít maximálně 21 jednotek alkoholu týdně v přípdě mužů a 14 jednotek alkoholu v případě žen. Rovněž doporučuje alespoň dva až tři dny v týdnu nepít alkohol vůbec. Tím se zajistí doba potřebná pro játra k jejich vzpamatování. RCP rovněž poukazuje na skutečnost, že riziko vzniku různých onemocnění spojených s užíváním alkoholu je vyšší u lidí, konzumujících alkohol denně, než u lidí, kteří ho konzumují nárazově.

Některým lidem by se výše zmíněná doporučení mohla zdát přísná. Například z jedné studie vyplývá, že muži, kteří vypijí více než dvě jednotky alkoholu denně a ženy, které vypijí více než jednu jednotku denně, mají signifikantně vyšší riziko vzniku určitých typů rakoviny.

Vaše játra jsou zodpovědná za odbourávání (metabolismus) alkoholu. Pokud je nadměrně zaměstnáte jeho zpracováním, nebude tato činnost probíhat dostatečně důsledně a začne se tvořit množství toxických metabolitů, které mohou ničit vaše tělo, zejména pak játra.

Čím více pijete, a zejména pokud je to nad doporučené limity, tím vyšší riziko komplikací vám hrozí. Mějte na paměti, že nárazové pití vám může ublížit, když týdenní součet dávky alkoholu nemusí ani dosahovat doporučených limitů. Například, pokud pijete jen jednou nebo dvakrát týdne, nebo pokud vypijete vždy čtyři až pět půllitrů piva, nebo celou lahev vína, pak je vaše chování rovněž rizikovější. Už jedna jednotka alkoholu může být nebezpečná při jízdě automobilem, nebo při užívání léčiv, u nichž je alkohol kontraindikován.


Co znamená jednotka alkoholu?


Jedna jednotka alkoholu představuje objemově 10 ml nebo váhově 8 g čistého alkoholu. Například jedna jednotka alkoholu je přibližně rovna:

 • třetince běžného piva
 • 25 ml 40% destilátu
 • 50 portského vína (19-22% alkoholu)

Jeden a půl jednotky alkoholu je přibližně obsaženo v:

 • 125 ml velké skleničce 12% vína
 • 35 ml 40% destilátu

Pamatujte ale, že existuje množství vín a piv, které mohou být silnější a tím pádem obsahují i více jednotek alkoholu. Pokud tedy vaše 6% pivo obsahuje šest jednotek alkoholu v jednom litru a vypijete ho půl litru, pak vypijete celkem tři jednotky alkoholu.


Některé další příklady

Tři půllitry piva, třikrát týdně, představuje zhruba 18 – 20 jednotek alkoholu týdně. Toto je téměř horní hranice pro muže. Je ale nutné si uvědomit, že pokud vypijete za den šest jednotek alkoholu, jste již nad doporučenou denní hranicí. Jiným příkladem je vypití 12% vína o obsahu devíti jednotek alkoholu a objemu 750 ml. Pokud vypijete dvě tyto lahve týdně, zkonzumujete 18 jednotek alkoholu, čímž se v případě žen dostanete nad horní hranici doporučeného limitu.

Není pro nás ale alkohol také zdravý?

Pro muže starší 40 ti let a pro post-menopauzální ženy, je pravděpodobně malá dávka alkoholu do jisté míry protektivní. Chrání zejména proti rozvoji kardiovaskulárních onemocnění, či mozkové mrtvice. Přesná dávka je ale neznámá, pravděpodobně se ale jedná o nízkou dávku. Nepřesahujte výše zmíněné hranice, které jsou doporučovány zdravotníky za účelem ochrany před kardiovaskulární chorobou. Terapeutická dávka je rozhodně nižší.


Víte, kolik alkoholu vypijete?

Pokud padne otázka „Kolik vypijete průměrně alkoholu?“, většina lidí udá menší dávku, než která odpovídá skutečnosti. Není to ale vždy tím, že by lhali, ale tím, že je nesnadné si uvědomit množství alkoholu, které přijímáme. Proto je nejlepší si zkusit pár týdnů vést záznam o tom, kolik toho skutečně vypijeme. Pamatujte, že jedné jednotce alkoholu se rovná 25 ml 40% destilátu.

Jak vypadá celá problematika nadměrného pití alkoholu?

Zdravotní rizika

Okolo 30% mužů a 15% žen pije nad limity, které jsou doporučeny zdravotnickými organizacemi. Mnoho těchto lidí ale není na alkoholu závislých a nejsou alkoholiky. Takže alespoň omezit pití alkoholu by pro ně neměl být problém. Nicméně u mnoha z nich se pití alkoholu stalo návykem, který ohrožuje jejich zdraví. Rodiče by měli pravidelně mluvit se svými dětmi o rizicích, které užívání alkoholu může přinášet. Pokud máte pocit, že má vaše dítě nezdravý vtah k alkoholu, tj. užívá ho nadměrně, je zde možnost se poradit o případném postupu s odborným lékařem.


Pokud piteje tzv. „nad míru“, máte vyšší riziko vzniku:

 • Hepatitidy (zánětu jater).
 • Cirhózy (tvrdnutí jater – jejich uzlovitá přestavba). Až třetina těžkých alkoholiků rozvine cirhózu.
 • Některých typů rakoviny (například dutiny ústní, jícnu, jater, střev a prsu).
 • Zažívacích obtíží.
 • Pankreatitidy (těžký zánět slinivky břišní).
 • Mentálních funkcí, včetně deprese, úzkosti a dalších duševních onemocnění.
 • Wernickeho encefalopatie, tj. onemocnění mozku, spojené s pitím alkoholu. Léčba spočívá v podávání vitaminu B1.
 • Sexuálních dysfunkcí, jako například impotence.
 • Onemocnění srdečního svalu – např. rozvoj arytmií.
 • Vysokého krevního tlaku.
 • Nehod – zejména autonehod. Zhruba 15 % autonehod je zaviněno působením alkoholu.
 • Obezity – alkohol je totiž kalorický. Jedna sklenice vína obsahuje stejné množství kalorií jako pytlík chipsů. Půl litr piva je kalorickým ekvivalentem jedné klobásy.
 • Vrozených vývojových vad. Toto se týká matek, které užívají alkohol během těhotenství.
 • Závislosti na alkoholu. 

V České republice je odhadem okolo 7 000 úmrtí ročně zapříčiněno užíváním alkoholu, čtvrtina se týká nehod.

Alkohol a těhotenství

Pokud těhotná žena užívá alkohol, dostává se k dítěti skrze placentu. Jelikož nemá dítě dostatečně vyvinutá játra, která by alkohol odbourala, zůstává v jeho těle po mnohem delší dobu než v těle dospělého člověka. Tento fakt představuje skutečné riziko pro dítě, které se může projevit jako nízká porodní váha, kognitivně behaviorální problémy, jako například problémy s pamětí, vrozené vývojové vady, zejména srdeční a defekty obličejové. Pokud se jedná o závažné projevy, hovoříme o tzv. fetálním alkoholovém syndromu.

Stále se však vedou debaty o tom, jaké množství alkoholu je bezpečné pít během určitých období těhotenství. Výzkum nicméně potvrzuje, že nejlepší volbou pro matky je nepít alkohol během těhotenství vůbec. Jako příklad uvedeme studii Feldmana a kol., která se zabývá závislostí mezi matkami, užívajícími alkohol a dětmi narozenými s obličejovou vadou. Studie potvrdila domněnku, že čím větší množství alkoholu matka užívala, tím větší byla pravděpodobnost, že její dítě se narodí s obličejovou vadou. Ale nebylo definováno přesné množství alkoholu, které by ještě nepřinášelo riziko vzniku vývojových vad. Studie prokázala, že největší riziko pro dítě představuje období mezi 6. – 12. týdnem těhotenství. Autoři studie ale i nadále varují všechny matky, aby se vyvarovaly pití alkoholu během celé délky těhotenství.

Závislost na alkoholu

Pokud trpíte silnou závislostí na alkoholu, vaše tělo je fyzicky závislé na jeho příjmu. V takovémto případě můžete po 3-8 hodinách po vypití posledního alkoholu rozvinout abstinenční příznaky. Ty je velmi těžké překonávat, zejména v případě, kdy chcete s užíváním alkoholu přestat. Příznaky zahrnují: pocity na zvracení, třes, pocení a pocit nevolnosti. Výsledkem toho je, že pijete pravidelně, aby se tyto příznaky nedostavily.


Závažnost závislosti se může odlišovat. Může se postupně rozvíjet a stávat se postupně závažnější. Závislost na alkoholu můžete rozvinout, zejména pokud:

 • Pijete alkohol denně.
 • Často pijete sami.
 • Potřebujete dávku alkoholu, abyste zastavili třes.
 • Pijete alkohol hned z rána (často proto, abyste předešli vzniku abstinenčních příznaků).
 • Máte často touhu pít alkohol.
 • Trávíte volné chvíle aktivitami, při nichž je snadno dostupný alkohol. Například pokud často navštěvujete hospody.
 • Upřednostňujete pití alkoholu nad svými koníčky.
 • Pokud rozvinete abstinenční příznaky, měla by vám být nabídnuta hospitalizace či léčba v domácím prostředí. Léky, které vám mohou být nabídnuty, jsou benzodiazepiny, carbamazepin nebo clomethiazol.

Pití alkoholu a problémy v komunikaci s okolím

Problémy v soužití s okolím nastávají zejména v případě, kdy se například v rodinném kruhu vyskytuje jen jedna osoba závislá na alkoholu. Tento stav závažně poškozuje okolí závislého, a to jak emocionálně, tak finančně. Je statisticky potvrzeno, že ve třetině rozvodů a ve čtvrtině případů domácího násilí je viníkem alkohol. Alkoholici často popírají nebo nepřijmou fakt, že viníkem jejich situace je alkohol.

Některé všeobecně známé mýty týkající se pití alkoholu


 • „Káva mě postaví na nohy, díky ní vystřízlivím.“ Kofein obsažený v kávě je stimulant, takže vás povzbudí, ale neurychlí proces střízlivění.
 • „Ráno mi bude dobře.“ Alkohol se odbourává v játrech. Zdravá játra odbourají jednotku alkoholu za hodinu. Spánek nikterak neurychlí tento proces.
 • „Alkohol mě činí bdělým.“ Alkohol vám může dodat pocit, kdy si myslíte, že jste bdělejší a obezřetnější. Realita je taková, že zpomaluje vaše myšlení a reflexy a negativně ovlivňuje zejména motoriku.
 • „Po pivě budu méně opilý než po destilátech.“ Malé pivo obsahuje stejné množství alkoholu, jako malý panák destilátu.
 • „Bude mi dobře, pokud před spaním vypiji velké množství vody.“ Pitím vody můžete zmírnit kocovinu. Vaše tělo bude dostatečně hydratované, ale voda nemění nic na rychlosti odbourávání alkoholu játry.
 • „Doporučené dávky alkoholu jsou moc nízké.“ Tyto dávky jsou založeny na mnoha výzkumech, které určily dávky, které jsou hraniční a zvyšují rizika vzniku různých komplikací. Jako příklad uvedeme muže, který vypije pět jednotek alkoholu denně. Tento muž má dvakrát větší riziko vzniku onemocnění jater, vysokého krevního tlaku nebo některých typů rakoviny.
 • „Většina lidí pije nad doporučené limity.“ Studie ukazují, že třetina můžu a 15 % žen vypijí týdně více alkoholu, než je jeho doporučená dávka. Takže pokud pijete více, než je zdrávo, můžou tak pít i vaši kamarádi, ale ne většina lidí.
 • „Jestliže někdo blízký pije nadmíru alkoholu, není to můj problém.“ Toto je věc názoru. Mnoho lidí by řeklo, že pokud se tento problém týká vašeho blízkého, je to zároveň i váš problém. Můžete být tím, který bude mít na dotyčného vliv a přesvědčí ho o nutnosti léčby.

Řešení problému nadměrného pití alkoholu


Jakmile máte více informací o tom, jak přestat pít alkohol v nadměrné míře, je mnohem jednodušší toho docílit. Pokud se o to zrovna snažíte, najdete zde několik tipů, které vám mohou pomoci:

 • Pokuste se pít nápoje s nižším obsahem alkoholu.
 • Zkuste omezit počet nápojů, které vypijete. Můžete je kombinovat s pitím nealkoholických nápojů.
 • Snažte se jíst, pokud pijete alkohol.
 • Mohlo by pro vás být přínosné, pokud změníte návky, které se týkají interakce s přáteli. Tyto rady stojí za uvážení:
  • Pokuste se omezit aktivity, při kterých dochází v kolektivu k pití alkoholu.
  • Zkuste se zapojit do aktivit, které nejsou spojeny s pitím alkoholu.
  • Zredukujte počet dnů, kdy vyrážíte do společnosti, kde popíjíte alkohol.
  • Pokud jdete do hospody, jděte později večer.
  • Zkuste odolat tlaku, který na vás vyvíjí okolí, zejména pokud vás přesvědčuje k dalšímu pití alkoholu. 

Problematika popírání


Někteří lidé, kteří jsou silní uživatelé alkoholu nebo jsou na něm závislí, popírají, že je to problém. Myšlenky, kterými lidé klamou sami sebe, jsou například:

„Já si s tím poradím sám"; „Piju jen tolik, kolik pijí všichni mí kamarádi kolem. "; „Mohu přestat kdykoli se mi zachce".

Samotné vyrovnání se s tím, že máte nějaký problém a následné vyhledání pomoci v případě potřeby, je často největším krokem k vyřešení problému.

Potřebujete pomoci?

V případě, kdy si sami nejste schopni pomoci od nadměrného pití alkoholu, existuje zde vždy pomoc a léčba. Poradenství a léčba prostřednictvím doktorů, sester či jiných odborníků je ve většině případu vše, co potřebujete. Detoxifikační léčba bývá doporučena lidem závislým na alkoholu. Doporučení ke specializovanému zdravotníkovi by mělo představovat zásadní pomoc. Pokud si myslíte, že by vám nebo vašim příbuzným či kamarádům tato léčba pomohla a je pro vás/ pro ně žádoucí, vyhledejte svého lékaře, u něhož získáte konkrétní informace.

Pomohl Vám tento článek? Chcete nás podpořit, abychom mohli psát více podobných článků?
Sdílet článek
Autor: MUDr. Michal Vilímovský
Vzdělání: lékař
Zdroje obrázků: Dollarphotoclub.com
Článek naposled aktualizován: 2. prosince 2014 10:32
Datum příští revize: 2. prosince 2016 10:32
K poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti využíváme cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace