Spalničky: příčiny, příznaky, diagnostika a léčba

Spalničky: příčiny, příznaky, diagnostika a léčba
5. března 2015 9:02

Článek přináší informace o spalničkách (latinsky Morbilli) a dozvíte se v něm co toto onemocnění způsobuje, jaké jsou jeho projevy, diagnostika (Koplikovovy skvrny) a způsoby a možnosti léčby.

Definice

Spalničky (Morbilli) jsou vysoce nakažlivým dětským infekčním onemocněním způsobeným virovou nákazou. Dnes je možné jim předcházet očkováním. Příznaky, které se objevují během nákazy, zahrnují kašel, rýmu, postižení očí, bolest v krku, horečky a vyrážku. Spalničky mohou mnohdy končit fatálně, pokud postihnou malé děti. S nástupem očkování poklesla i úmrtnost na toto onemocnění, nicméně stále ročně umírá více než 100 000 lidí (zejména dětí ve věku pod 5 let) na nákazu tímto virovým onemocněním.

Výsledkem celoplošné vakcinace v České rpeublice je, že zde nebyla zaznamenána jediná epidemie spalniček. Od roku 2000 do roku 2010 se v ČR vyskytlo 87 případů onemocnění spalničkami. V posledních letech v zahraničí (zejména v USA, ale i v Západní Evropě) počet onemocnění stoupá, vzhledem k neochotě některých osob podstoupit očkování a vzhledem ke snižující se proočkovanosti populace a vzrůstající migraci obyvatelstva ze zemí s nedostatečně rozvinutým zdravotnictvím, kde se proti spalničkám neočkuje. 

Příznaky spalniček

První příznaky se objevují mezi 10. a 14. dnem od nákazy virem. Mezi typické z nich patří tyto:

 • Horečka
 • Suchý kašel
 • Rýma
 • Bolest v krku
 • Konjunktivitida (zánět spojivek)
 • Vyrážka ve formě malých zarudlých teček. Vyrážka se může objevit v dutině ústní jako červené okrsky s bělavým centrem – tzv. Koplikovy skvrny
 • Kožní vyrážka je tvořena velkými puchýři, které se mohou postupně hnědnout. Zprvu se objevují za ušima a přechází na celé tělo

Infekce probíhá v několika stádiích, délka onemocnění se pohybuje okolo dvou až tří týdnů.

Infekce a inkubace

Inkubační doba, tj. doba od kontaktu s virem do rozvoje prvních příznaků je 10 až 14 dnů. Během této doby nepociťuje nakažený žádné příznaky.

Nespecifické příznaky

Spalničky obvykle začínají zvýšenou teplotou, doprovázenou kašlem, rýmou, zánětem spojivek a bolestmi v krku. Tyto příznaky trvají v průměru dva až tři dny.

Akutní nákaza a vyrážka

Vyrážka se objevuje ve formě malých červených teček, které mohou být lehce vyvýšené. Prvním místem výsevu je oblast za ušima.

Během několika dnů se vyrážka rozšíří na horní končetiny, hrudník, stehna a dolní končetiny. V průběhu tohoto šíření stoupá teplota až k 40 – 41°C.). Vyrážka následně rychle ustupuje od obličeje směrem k dolním končetinám.

Období nakažlivosti

Nemocný člověk může šířit virus zhruba po dobu osmi dnů, a to od doby čtyř dnů před objevením vyrážky do doby čtyř dnů trvání vyrážky.

Kdy je vhodné navštívit lékaře?

Zavolejte lékaři, pokud máte podezření na možný kontakt s nemocnou osobou ve vašem okolí či v okolí vašeho dítěte. Zkontrolujte si očkovacíplán, zejména pokud vaše dítě nastupuje do školy či školy, nebo se chystáte cestovat do zahraničí. Projděte očkovací záznamy se svým lékařem.

Příčiny spalniček

Příčinou onemocnění je nákaza virem, který se zprvu rozmnožuje v nosní sliznici a v hltanu. Virus napadá jak děti, tak dospělé. Člověk se spalničkami je infekční v období, kdy nejvíce kašle a smrká. Přenos nákazy probíhá pomocí kapének, které inhalujeme. Rovněž mohou tyto kapénky kontaminovat předměty, jichž se následně dotýkáme a i touto cestou se lze infikovat, jelikož kapénky zůstávají infekční v řádu několika hodin.

Po kontaktu s infikovaným předmětem lze nákazu zanést svými rukami do oblasti nosu, či úst. Zde je vhodné prostředí pro množení viru.

Rizikové faktory

Mezi faktory, které zvyšují riziko nákazy virem spalniček, patří:

 • Neprovedené očkování proti spalničkám. Pokud jste nikdy nebyli očkováni proti spalničkám, je vaše riziko onemocnění velké.
 • Cestování do rozvojových či exotických zemí. Pokud cestujete do rozvojových zemí, kde je výskyt spalniček vyšší než v ČR, jste ve větším riziku, že dojde ke kontaktu s virem a možným rozvojem onemocnění.
 • Nedostatek vitaminu A. Pokud vám z různých důvodů v těle chybí vitamin A, máte vyšší riziko rozvoje spalniček.

Komplikace spalniček

Mezi komplikace, které se v souvislosti s tímto onemocněním mohou vyskytnout, patří:

 • Infekce ucha. Jedna z nejčastějších komplikací spalniček je bakteriální infekce ucha.
 • Bronchitida, laryngitida či laryngotracheobronchitida (krup). Spalničky vedou k zánětu larynxu (hlasivek) či zánětu hlavních dýchacích cest, jako jsou průdušky (bronchy).
 • Pneumonie (zápal plic). Pneumonie je častou komplikací spalniček. Rozvine se zejména u lidí se sníženou imunitou a může být v těchto případech i fatální.
 • Encefalitida (zánět mozku). Zhruba jeden člověk z tisíce nakažených spalničkami rozvine encefalitidu, která se projeví zvracením, křečemi a velmi vzácně i progresí do kómatu a smrti. Encefalitida se může rozvinout během onemocnění i řadu měsíců po jeho proběhnutí.
 • Problémy v těhotenství. Pokud jste těhotná, měla byste se pokud možno vyvarovat kontaktu s člověkem nakaženým spalničkami. Spalničky mohou způsobit potrat, vrozené vývojové vady či poporodní komplikace.
 • Pokles krevních destiček (trombocytopenie). Krevní destičky mají nezbytnou úlohu ve srážení krve. Spalničky snižují počet krevních destiček a zvyšují tak riziko krvácení.

Příprava na schůzku s lékařem

Pokud máte podezření, že jste se vy nebo vaše dítě nakazilo virem spalniček, pak navštivte lékaře.

Jak se připravit na návštěvu u lékaře?

 • Sepište si všechny příznaky, které u svého dítěte pozorujete, včetně těch, které se nezdají být související s probíhajícími obtížemi.
 • Sepište si základní osobní informace, které zahrnují i nedávné cestování do ciziny.
 • Zaznamenejte si všechny léky, které vaše dítě užívá, včetně vitaminů a potravinových doplňků.
 • Sepište si otázky, na které byste se lékaře rádi zeptali.

Zde uvádíme vhodné otázky, které můžete pokládat svému lékaři ohledně spalniček:

 • Jaká je nejčastější příčina příznaků, kterými trpí mé dítě?
 • Existují i jiné příčiny těchto příznaků?
 • Jaká léčba je dostupná a který typ léčby mi doporučujete?
 • Existuje nějaký způsob, jak bych mohl/a ulevit svému dítěti od jeho zdravotních potíží?
 • Existují nějaké brožury, které mi podají informaci o tomto onemocnění a jeho léčbě? Které internetové stránky byste mi doporučil/a?

Co lze očekávat od lékaře?

Váš lékař si vás může pozvat do ordinace po skončení ordinační doby, aby zabránil přenosu a šíření viru spalniček. Je také povinen informovat krajskou hygienickou stanici o výskytu spalniček.

Lékař se vás bude ptát na mnoho otázek, z nichž některé uvádíme zde:

 • Je vaše dítě očkované proti spalničkám? V kolika letech?
 • Cestovali jste v poslední době do ciziny?
 • Kdo všechno s vámi sdílí domácnost? Jsou tito lidé očkováni proti spalničkám?

Jak postupovat v léčbě spalniček do doby, než se dostanete k lékaři?

Ještě než stihnete poprvé navštívit lékaře, je důležité, abyste vy či vaše dítě zůstali dostatečně hydratovaní. Na trhu jsou dostupné nápoje, které pomohou vašemu dítěti udržet vhodnou elektrolytovou bilanci. Může se jednat o nápoje určené přímo dětem, nebo nápoje určené sportovcům.

Pokud na vás či vaše dítě zaútočí horečka, je vhodné užít léky, mezi něž patří paracetamol či ibuprofen. Tyto léky snižují teplotu. Aspirin by se neměl podávat dětem ani dospívajícím. Důvodem je možný vznik Reyova syndromu, což je velmi závažná komplikace léčby Aspirinem, jejíž stav může končit i úmrtím dítěte.

Testy a diagnostika

Lékař je často schopen diagnostikovat spalničky pohledem na vyrážku, která je charakteristická a nachází se i v ústech jako tzv. Koplikovy skvrny – červené okolí s bělavým centrem uprostřed. Pokud si však lékař není jistý, je možné provést krevní testy.

Léčba a užívaná léčiva

Žádná léčba není účinná v momentě, kdy došlo k plnému rozvoji onemocnění. Nicméně lze provést jistá opatření, která pomáhají slabším a ohroženějším jedincům předejít rozvoji choroby v době, kdy již byli vystaveni (exponováni) viru.

 • Post-expoziční vakcinace. Neimunizovaní jedinci včetně novorozenců by měli být očkováni do 72 hodin od doby expozice, aby byli dostatečně chráněni před rozvojem spalniček. Pokud i přes toto opatření dojde k rozvoji onemocnění, jeho průběh je slabší a obvykle trvá kratší dobu.
 • Sérový immunoglobulin. Těhotným ženám, novorozencům a lidem s nižší imunitou, kteří byli exponováni virem lze podat injekci bílkovin (protilátek), které nazýváme sérový immunoglobulin. Tuto injekci podáváme do šesti dnů od expozice virem. Jejím účinkem nevznikne onemocnění, nebo je jeho průběh příznivější a doba onemocnění kratší.
 • Léky
  • Antipyretika (léky na snížení horečky). Vhodné je užití paracetamolu či ibuprofenu. Tyto léky snižují tělesnou teplotu. Aspirin by se neměl podávat dětem ani dospívajícím. Důvodem je možný vznik Reyova syndromu, což je velmi závažná komplikace léčby Aspirinem, jejíž stav může končit i úmrtím dítěte.
  • Antibiotika. Pokud během onemocnění dojde k rozvoji bakteriální infekce, jako je například pneumonie či infekce ucha, je vhodné, aby vám lékař předepsal odpovídající antibiotickou léčbu.
  • Vitamin A. Lidé s nižší hladinou vitaminu A jsou také více náchylní k infekci spalničkami. Podání vitaminu A zlepšuje průběh onemocnění. Podává se v dávkách 200 000 IU (mezinárodních jednotek) po dobu dvou dnů.

Životní styl a domácí péče

Pokud vy či vaše dítě trpí spalničkami, buďte v kontaktu s lékařem tak, jak jste se s ním předem domluvili. Ve výjimečných případech může dojít k rozvoji přidružených komplikací, které pokud se včas podchytí, mohou být efektivněji léčeny. Následuje tato doporučení:

 • Zvolněte životní tempo. Dopřejte si či svému dítěti dostatek klidu a vyvarujte se náročných aktivit.
 • Pijte tekutiny. Vaše tělo by mělo být dostatečně hydratované, snažte se pít po malých dávkách, ale pravidelně. Pocením ztrácíte mnoho tekutin, které musíte svému tělu zpětně dodat.
 • Ulevte svému dýchacímu systému. Používejte zvlhčovače vzduchu, které uleví od dráždivého kašle a bolestí v krku.
 • Ulevte svým očím. Noste brýle, vaše oči mohou být během onemocnění náchylnější k ostrému světlu. Vyhněte se nadměrnému sledování televize či práci na počítači. Nechte své oči odpočívat.

Prevence

Pokud někdo ve vaší domácnosti či blízkém okolí onemocněl spalničkami, měli byste zavést režim, který sníží riziko přenosu choroby na další členy rodiny, zejména ty, kteří mají slabší imunitní systém.

 • Izolace. Protože spalničky jsou vysoce infekčním onemocněním, které je přenosné na další jedince v době od čtyř dnů před rozvojem choroby do doby čtyř dnů od počátku jejího projevu, je nutné, aby se nemocný v této době nesetkával s dalšími lidmi, zejména se nevěnoval skupinovým aktivitám. V tomto případě je nutné, aby se například sourozenci, kteří nejsou očkovaní, nesetkávali se sourozenci nemocnými.
 • Vakcinace. Ujistěte se, že člověk, který nebyl očkován proti spalničkám, obdrží vakcínu co nejdříve. Mezi tuto skupinu lidí patří zejména děti starší 6 ti měsíců.

Jak předejít opakované infekci?

Pokud jste již prodělali spalničky, vaše tělo má dostatek protilátek, aby mohlo bojovat s případným dalším kontaktem s virem a zabránit tak vzniku opakovaného onemocnění spalničkami. Pro všechny ostatní zde existuje vakcína, která je důležitá pro:

 • Zabránění šíření onemocnění a ochranu kolektivní imunity. Od doby, kdy došlo k plošnému očkování v České republice, byly epidemie spalniček vymýceny, ačkoliv ne všichni jedinci byli očkováni. Tomuto jevu říkáme kolektivní imunita. Tento efekt bývá poslední dobou diskutován, jelikož v některých zemích (USA či nově například Německo) se poslední dobou potýkají s rostoucím počtem případů spalniček.
 • Prevence znovu rozšíření spalniček. Krátce po ukončení plošného očkování narostl počet onemocnění. Proto je nutné děti stále očkovat. Ve Spojeném království proběhla studie, na základě níž se zjistilo, že proočkovanost dětí v roce 2002 klela pod 80%. Mezi lety 2012 a 2013 onemocnělo spalničkami více než 1 200 dětí oproti roku 2010, kdy jich onemocnělo pouhých 380.

Obrázky spalničkového exantému (vyrážky) a Koplikovových skvrn

Koplikovovy skvrny při spalničkách

Obrázek 1: Koplikovovy skvrny při spalničkách

Spalničkový exantém (vyrážka)

Obrázek 2: Spalničkový exantém (vyrážka)

Sdílet článek
Autor: MUDr. Michal Vilímovský
Vzdělání: lékař
Použité zdroje: [1] Přeloženo a upraveno podle Mayoclinic
[2] SZU
Zdroje obrázků: [1] Dollarphotoclub.com
[2] CDC/Dr. Heinz F. Eichenwald (Obrázek 2: spalničkový exantém) - CDC
[3] CDC (Obrázek 1: Koplikovovy skvrny)
Článek naposled aktualizován: 5. března 2015 9:02
Datum příští revize: 5. března 2017 9:02
K poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti využíváme cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace