Fekální transplantace pomáhá nejen při zánětu střev, ale také při mnoha dalších chorobách!

24. února 2016 22:20

Článek přináší obsáhlé informace o fekální transplantaci (transplantaci stolice či fekální mikrobiální transplantace nebo FMT), která se začíná úspěšně prosazovat při léčbě řady onemocnění trávicího traktu, včetně klostridiových infekcí či zánětlivých onemocnění střev, jako je například syndrom dráždivého tračníku, ulcerózní kolitida nebo Crohnova choroba.

Co je fekální transplantace?

Podle klinické studie vydané v časopise Journal of Gastroenrerology and Hepatology dokáže fekální transplantace (pro kterou se také používají názvy transplantace stolice, fekální mikrobiální transplantace, fekální bakterioterapie nebo zkratka FMT – Fecal Microbiota Transplantation) vyléčit záněty střev způsobené bakterií Clostridium Dificile až u 93 % pacientů a dokáže také pomoci při léčbě dalších onemocnění trávicího ústrojí, jako jsou syndrom dráždivého tračníku, kolitidy (záněty střev) nebo autoimunitní onemocnění.

V řadě případů transplantace stolice zachránila život pacientům, kteří onemocněli život ohrožujícím zánětlivým onemocněním.

Fekální transplantace je zákrok, při kterém dochází k odběru stolice od předem vytipovaného a vyšetřeného dárce. Odebraná stolice je poté smíchána s fyziologickým roztokem nebo jiným solným roztokem a následně je vpravena do tlustého střeva jiného pacienta, s využitím kolonoskopie, endoskopie nebo s pomocí klyzma.

Proč se transplantace stolice provádí?

Důvodem je zajistit, aby trávicí systém příjemce byl znovu osídlen normální, zdravým střevním mikrobiomem ze stolice dárce. „Hodné“ mikroorganismy můžete do trávicí trubice dostat také s pomocí potravy bohaté na probiotika nebo užíváním kvalitních probiotických doplňků, ovšem tento způsob je poněkud zdlouhavý a zabere nějaký čas. Zatímco průměrná dávka probiotik obsahuje 1 - 30 hodných mikrobiálních kmenů o celkovém počtu několika miliard kusů, zdravá stolice obsahuje více než 1000 mikrobiálních kmenů (baktérie, kvasinky, bakteriofágy, apod.) v počtu stovek biliónů kusů.

Předtím než tento zákrok odsoudíte a zavrhnete (!) vezměte na vědomí, že transplantace stolice je klinickým výzkumem podložená metoda, která opravdu funguje. I když se zatím nejedná o běžně používaný lékařský zákrok, dokáže fekální transplantace lidem, kteří trpí bolestivými a často život ohrožujícími onemocněními trávicí soustavy, ulevit od projevů onemocnění nebo je dokonce vyléčit.

Fekální transplantace je velmi dobře fungující léčbou zejména u pacientů, kteří trpí často se vracejícími záněty střev, které způsobuje střevní baktérie známá pod názvem Clostridium Difficile. Klinické studie ale ukazují, že do budoucna by se tato metoda mohla dobře uplatnit i při léčbě syndromu dráždivého tračníku, ulcerózní kolitidy, autoimunitních onemocnění, chronického únavového syndromu, celiakie, obezity, potravinových alergií, revmatoidní artritidy, cukrovky a možná i Parkinsonovy nemoci.

Jaký přínos má transplantace stolice pro pacienty?

Možná vás napadá otázka, jaký má smysl transplantovat stolici z jedné osoby na druhou a zda je to vůbec bezpečné. Klinické výzkumy ukazují, že v našich střevech žijí miliardy živých bakterií a mikroorganismů, které jsou pro naše zdraví prospěšné. Ve stolici se nachází více než 500 druhů baktérií a až 4 000 jedinečných druhů mikroorganismů, které jsou součástí naší střevní mikroflóry.

Střevní mikroflóra je takový malý svět nebo chcete-li ekosystém v našich střevech, ve kterém žijí všechny hodné i zlé baktérie a mikroorganismy, na kterých závisí, jak naše tělo tráví a zpracovává živiny. Střevní mikroflóra každého z nás je stejně jedinečná jako otisky prstů a promítají se do ní všechny negativní vlivy, kterým jsme během našeho života naší trávicí soustavu vystavili, jako jsou například antibiotika, léčiva, potraviny obsahující chemické stabilizátory a éčka, parazité a další negativní vlivy, se kterými jsme během života přišli do styku.

A nyní si představte, že byste měli možnost vzít baktérie a mikroorganismy, které by dokázaly všechny ty škody a opotřebení ve vašich střevech opravit a vytvořit v nich zcela nové, lepší prostředí pro zpracování živin a růst buněk. A přesně to je podstatou transplantace stolice – oprava a restart celého systému!

Podle Centra pro onemocnění trávicí soustavy z australského Sydney je pro „pochopení přínosu fekální transplantace nutné, uvědomit si složitost naší střevní mikroflóry a rozpoznat související důsledky a funkční problémy. V našem těle žije více než 10 miliard bakteriálních buněk, to je 10x více než je množství lidských buněk. A většina z těchto buněk žije v trávicím traktu.” (1)

Lidé, kteří trpí záněty trávicí soustavy a nemocemi, jako jsou syndrom dráždivého tračníku, Crohnova choroba nebo ulcerózní kolitida, mají obvykle ve střevech vyšší počet „zlých“ škodlivých baktérií a naopak málo „dobrých“ tělu prospěšných baktérií.

Tělu prospěšné baktérie, které se v hojném počtu nachází ve střevě zdravých osob, jsou u chronicky nemocných osob vyhubeny nebo potlačeny, buď v důsledku užívání léčiv (zejména antibiotik), nebo v důsledku probíhajícího onemocnění či životního stylu (nevhodná dieta, apod.). Pro pacienty, kteří mají nějakým způsobem vychýlenou rovnováhu střevní mikroflóry ve prospěch škodlivých baktérií, může být fekální transplantace velkým přínosem a rozhodně stojí za to o ní přemýšlet jako o doporučeném a vhodném způsobu léčby. Tito lidé díky transplantaci stolice získají od dárce tělu prospěšné baktérie, které se usídlí v jejich střevech a obnoví narušenou rovnováhu. To v konečném důsledku přináší zlepšení fungování trávicí soustavy.

Nejlepší způsob jak využít živé bakteriální kultury je transplantovat je přímo od dárce do těla příjemce, dokud jsou baktérie naživu. Jedině tak lze dosáhnout toho, že se prospěšné baktérie v těle příjemce usídlí, začnou se zde množit a obnoví rovnováhu střevní mikroflóry. Tento léčebný postup si můžete představit jako transplantaci nikoli jednoho orgánu, ale celého imunitního systému.

Je transplantace stolice bezpečný a fungující léčebný postup?

Darováním zdravé stolice jiné osobě, dává dárce příjemci možnost nahradit tělu prospěšné baktérie ve střevech a zmírnit projevy nepříjemných a často i nebezpečných příznaků, které není možné jiným způsobem léčit.

Poslední výzkumy ukazují, že účinnost transplantace stolice je až 98%! Takže i když se na jedné straně může zdát vpravení stolice jednoho člověka do střev jiného člověka poněkud zvláštní, fekální transplantace je velmi úspěšným a fungujícím způsobem léčby pro pacienty, kteří neúspěšně zkouší  jiné možnosti a nic na ně nezabírá. Navíc se jedná o velmi levnou léčbu, která je založena na přírodě.

A vůbec nejlepší na tom je fakt, že dodnes nebyly zaznamenány žádné nežádoucí účinky fekální transplantace. Jedná se tedy o levnou, vysoce účinnou metodu léčby, která je takřka bez rizika a může pomoci všem, kteří se odhodlají jí vyzkoušet.

Vědecky ověřený přínos fekální transplantace pro zdraví

Přestože se výzkum v oblasti fekální transplantace teprve rozjíždí, výsledky některých časných studií ukazují, že u velmi vysokého procenta pacientů, kteří trpí chronickým onemocněním několik měsíců či let, dochází po transplantaci stolice k významného zlepšení jejich zdravotního stavu.

Klinická studie, kterou v roce 2013 provedl časopis New England Journal of Medicine (NEJM) porovnávala účinnost běžných antibiotik s transplantací stolice.

Vědci zjistili, že zlepšení zdravotního stavu ve skupině pacientů, kteří se podrobili fekální transplantaci, bylo tak významné, že celé klinické hodnocení předčasně ukončili, aby mohli všem pacientům užívajícím antibiotika provést transplantaci stolice! Zkoušející, kteří klinické hodnocení prováděli, na základě obrovského zlepšení stavu pacientů po transplantaci stolice usoudili, že by bylo neetické dávat druhé skupině pacientů jenom antibiotika a bránit jim ve využití fekální transplantace. (2)

“Každý kdo fekální transplantace provádí, ví, jak účinná léčebná metoda to je. Problém je přesvědčit o tom ostatní.” Tato slova napsal Dr. Colleen R. Kelly, gastroenterolog z výzkumného centra Women’s Medicine Collaborative in Providence, R.I., ve svém nedávném článku pro New York Times. O klinické studii časopisu NEJM, Dr. Kelly řekl: “Je to velmi důležitá klinická studie, která by snad mohla lékaře přesvědčit o tom, aby změnili svůj přístup a nabízeli tento způsob léčby častěji.” (3)

7 pozitivních vlivů transplantace stolice na vaše zdraví

1. Léčba zánětů, včetně zánětlivých onemocnění způsobených baktérií Clostridium Difficile a možná i kvasinkovými infekcemi

Kolitida (zánět tlustého střeva) vyvolaná baktérií Clostridicum Difficile je velmi závažné zánětlivé onemocnění trávicí soustavy, které se může projevovat závažnými průjmy, zvracením a horečkou. V některých případech může být klostridiová infekce tak závažná, že může dokonce způsobit i smrt pacienta.

Bohužel se četnost výskytu (incidence) tohoto onemocnění v posledních deseti letech stále zvyšuje. Organizace CDC (Centers of Disease Control) uvedla, že v roce 2012 onemocnělo klostridiovou kolitidou kolem 500 tisíc lidí, z nichž 14 tisíc na tuto infekci zemřelo. Některé další zdroje uvádí, že skutečný počet případů tohoto onemocnění, včetně úmrtí, může být ještě mnohem vyšší, protože příčina smrti se v řadě případů u pacientů neověřuje. (4)

Ilustrace střevního zánětu

Nejčastější příčinou přemnožení klostridií v tlustém střevě je častá léčba antibiotiky. V časopise NEJM se uvádí, že zhruba 24% případů klostridiové kolitidy připadá na pacienty hospitalizované v nemocnicích a 40% pak na pacienty v léčebnách dlouhodobě nemocných a sociálních ústavech. (5)

Souvislost užívání antibiotik s klostridiovou infekcí spočívá v tom, že antibiotika zabíjí normální střevní mikroflóru, která za normálních okolností dokáže zabránit přemnožení baktérií Clostridium difficile. Pokud se pacienti léčení antibiotiky dostanou do nemocnice, kde je tato baktérie běžnou součástí tamní flóry (zejména mezi staršími pacienty), může se u nich rozvinout tato velmi nebezbečná infekce.

Výsledky klinické studie provedené časopisem NEJM v roce 2013, která byla zaměřena na srovnání některých možností léčby klostridiové kolitidy prokázaly, že v porovnání s antibiotiky má fekální transplantace mnohem vyšší úspěšnost. Tato klinická studie porovnávala pacienty léčené samotnými antibiotiky, s pacienty léčenými antibiotiky v kombinaci s fekální transplantací a pacienty léčeými antibiotiky v kombinaci se střevní laváží (léčebná metoda spočívající v proplachování střev tekutinami). U 15 z 16 pacientů se podařilo dosáhnout vyléčení klostridiové kolitidy poté, co se podrobili jedné až dvěma transplantacím stolice. Naproti tomu ve skupině pacientů užívajících antibiotika se podařilo dosáhnout vyléčení u 13 z nich a ve skupině pacientů léčených antibiotiky v kombinaci se střevní laváží se vyléčili pouze 3 pacienti.

Odborníci, kteří se na provádění klinické studie podíleli, v závěrečné zprávě uvádí, že antibiotická léčba v kombinaci s fekální transplatnací přináší podstatně lepší výsledky klostridiové kolitidy než jen léčbě samotnými antibiotiky.

Rovněž důležitá je skutečnost, že ve skupině pacientů, kteří se podrobili fekální transplantaci, nebyly zaznamenány žádné nežádoucí účinky. Proto je tento způsob léčby velkým příslibem pro léčbu ostatních infekčních a virových onemocnění trávicího traktu, jako jsou například kvasinkové infekce nebo mykózy (infekce vyvolané houbami), které mohou osídlit trávicí trakt a živit se cukrem z přijaté potravy.

2. Pomoc při léčbě ulcerózní kolitidy

Odborníci z dětské nemocnice Helen DeVos Children’s Hospital v Michiganu na základě experimentu zjistili, že fekální transplantace provedené formou klyzmatu u dětí byla velmi účinná a dobře snášená a přispěla ke zvládnutí projevů ulcerózní kolitidy. (6)

Pacienti, kteří mají ve střevech přemnožené „škodlivé“ baktérie často trpí poruchou složení střevní mikroflóry (takzvanou dysbiózou), která se může vyvinout na podkladě přemnožení střevních parazitů, kterých se lze jen velmi obtížně zbavit, a proto často dochází k recidivám (opakovanému výskytu) střevních problémů. Kolonická dysbióza (porucha složení střevní mikroflóry v tlustém střevě) přispívá k rozvoji zánětu tlustého střeva u pacientů s ulcerózní kolitidou.

Fekální transplantacce pomáhá střevní dysbiózu léčit, což má pozitivní vliv na potlačení projevů ulcerózní kolitidy. V rámci klinické studie provedené v dětské nemocnici DeVos Children’s Hospital byla devíti dětem s ulcerózní kolitidou transplantována čerstvá stolice od dárců formou klyzmatu po dobu celkem pěti dnů. U sedmi z devíti pacientů (78%) došlo do jednoho týdne k podstatnému zlepšení stavu. Navíc o měsíc později přetrvávalo klinicky měřitelné zlepšení stavu u šesti z devíti pacientů (67%).

Protože nebyly zaznamenány žádné závažné nežádoucí reakce či vedlejší účinky, doporučili odborníci používat do budoucna fekální transplantaci jako účinnou a nízkorizikovou podpůrnou léčebnou metodu pro dětské i dospělé pacienty s ulcerózní kolitidou. Také další podobné klinické studie potvrdily pozitivní přínos fekální transplantace na léčbu ulcerózní kolitidy, ovšem podle odborníků je nutné provést další klinické studie zaměřené na stanovení přesného počtu transplantací stolice potřebných pro vyléčení onemocnění, protože zatím dokážeme jenom zmírnit projevy zánětu a průjmu. (7)

3. Léčba chronického únavového syndromu

Dnes již existuje řada důkazů o tom, že lidé trpící chronickým únavovým syndromem mají často problém se střevní mikroflórou, což se negativně podepisuje na jejich psychickém stavu. Několik klinických studií prokázalo, že pacienti s chronickým únavovým syndromem mají narušenou rovnováhu střevní mikroflóry, což může ovlivňovat jejich kognitivní funkce (vnímání) a způsobovat příznaky jako únava, stres, smutek, ztráta motivace nebo problémy se spánkem. (8)

V roce 2012 byla v časopise Journal of the Australasian College of Nutritional and Environmental Medicine publikována studie, která zjistila, že u 70% pacientů s chronickým únavovým syndromem, kteří se podrobili léčbě zaměřené na obnovení rovnováhy střevní mikroflóry, došlo k podstatnému zlepšení stavu. Výsledky klinické studie, které se zúčastnilo 60 pacientů s chronickým únavovým syndromem, prokázaly, že po fekální transplantaci, kdy byly pacientům vpraveny konečníku a tlustého střeva zdravé baktérie, došlo u 42 z nich (70%) k podstatnému zlepšení stavu. (9)

Dívka relaxuje na květech

Ještě pozoruhodnější je skutečnost, že když byli tito pacienti kontaktováni několik let poté, co se podrobili fekální transplantaci, 58% z nich uvedlo, že u nich došlo k významnému zmírnění projevů chronického únavového syndromu, které přetrvává řadu let po transplantaci stolice. U sedmi z dvanácti pacientů se navíc podařilo dosáhnout úplného vyléčení chronického únavového syndromu a u pěti z dvanácti pacientů se projevy onemocnění znovu neobjevily ani po 1,5 – 3 letech od fekální transplantace.

4. Pomáhá zmírnit projevy syndromu dráždivého tračníku

Je zřejmé, že stav naší střevní mikroflóry má obrovský vliv na naše celkové zdraví. Existují klinické důkazy o tom, že střevní mikroflóra hraje určitou úlohu prakticky ve všech typech onemocnění, od obezity až po autismus.

Bohužel řada lidí má střevní mikroflóru zničenou v důsledku užívání antibiotik, potravin s vysokým obsahem lepku, geneticky modifikovaných potravin, nedostatku základních živin či v dsledku alergií a různých toxinů. To vše může vést ke vzniku řady běžných onemocnění trávicího traktu, jako je například syndrom dráždivého tračníku.

Syndrom dráždivého tračníku je obvykle chronický problém, který se obtížně diagnostikuje a léčí a projevuje se nepříjemnými záchvaty průjmu a/nebo zácpy. Zčásti je toto onemocnění způsobeno střevní dysbiózou (porušením střevní mikroflóry) a zčásti se na jeho vzniku podílí další faktory, jako jsou užívání antibiotik, stres nebo výživa. Střevní dysbiózu lze vyléčit nebo alespoň zmírnit s pomocí fekální transplantace od dárce zdravé stolice s obsahem tělu prospěšných baktérií.

V klinické studii, kterou v roce 2012 provedla katedra výzkumu v oblasti diabetu a výživy londýnské vysoké školy King’s College, bylo 15 pacientů se syndromem dráždivého tračníku léčeno transplantací stolice a u 86% z nich došlo ke zlepšení stavu a po fekální transplantaci navíc lépe reagovali na jejich další léčbu. (10)

5. Může pomoci zmírnit projevy potravinových alergií a reakcí přecitlivělosti

Podle zprávy vydané americkou Národní lékařskou knihovnou, „baktérie, které přirozeně obývají náš trávicí trakt, mohou hrát roli v prevenci alergií a také se stát novou možností jejich léčby. Baktérie mohou hrát také důležitou roli při aktivaci imunitního systému ve stěně střeva a zabránit některým alergenům, aby se dostaly do krve.” (11)

Jedna klinická studie, kterou v roce 2014 na zvířatech provedla univerzita v Chicagu, sledovala souvislost mezi změnami střevního mikrobiomu a potravinovými alergiemi. Výsledky studie ukázaly, že u myší, v jejichž střevech chyběla normální střevní mikroflóra, docházelo častěji a ve zvýšené míře ke vzniku alergických reakcí na ořechové extrakty. Naproti tomu myši s normální střevní mikroflórou vykázaly statisticky významné snížení alergických odpovědí na ořechové extrakty. (12)

Předpokládá se, že střevní mikrobiom může mít stejné pozitivní účinky na potlačení alergických reakcí i u člověka. A i když fekální transplantace nemusí vést k úplnému odstranění alergických reakcí, dokáže potlačit zánět ve střevech a nepřímo tak pomoci při potravinových intolerancích.

6. Může pomoci při léčbě autoimunitních onemocnění

Pacienti, kteří trpí autoimunitními chorobami, mají často narušenou střevní mikroflóru a přemnožené „zlé“ baktérie, které způsobují, že jejich imunitní systém napadá jejich vlastní buňky. Při autoimunitní reakci, protilátky a ostatní buňky imunitního systému napadají ostatní zdravé tkáně lidského těla a chybně těluji signalizují, aby útočilo na své tkáně a vyvolávalo zánět. (13)

Vzhledem k tomu, že fekální transplantace dokáže vrátit rovnováhu do střevní mikroflóry, dochází u pacientů s autoimunitním onemocněním ke zlepšení stavu, protože kvalitní střevní mikroflóra pomáhá regulovat zánětlivou odpověď a dokáže imunitní systém postupně naučit rozpoznávat skutečné „hrozby“ od normálních zdravých buněk.

V lednu 2015 zveřejnila katedra gastroenterologie a hepatologii lékařské fakulty Tianjin Medical University v Číně zprávu, že „transplantace stolice může najít využití i v dosud neočekávaných oblastech, včetně léčby metabolických onemocnění, neuropsychiatrických onemocnění, autoimunitních onemocnění, alergií či nádorů.”

Bylo provedeno klinické hodnocení, ve kterém odborníci pacientům s metabolickým syndromem provedli transplantaci stolice od dárců, se zdravým střevním mikrobiontem. Výsledky ukázaly, že zlepšení kvality střevní mikroflóry vedlo ke zvýšení citlivosti receptorů na inzulín. (14)

7. Může pomoci s udržováním zdravého mozku a zpomalit zhoršování kognitivních funkcí

Jsou potřeba další klinické důkazy a studie, které by prokázaly pozitivní vliv transplantace stolice při léčbě kognitivních onemocnění, jako jsou roztroušená skleróza, Parkinsonova nemoc nebo autismus. Nicméně odborníci věří, že fekální transplantace pomůže při léčbě onemocnění mozku v důsledku silné vazby mezi zdravím trávicího ústrojí a zdravím mozku.

Trávicí soustava a mozek spolu prostřednictvím periferní nervové soustavy, hormonů a imunitního systému neustále komunikují. Některé součásti střevního mikrobioum dokonce produkují neurotransmitery, stejně jako naše vlastní neurony a prostřednictvím bloudivého nervu tak mohou s mozkem komunikovat přímo.

Hlava v dlaních

Vědci vědí, že pacienti s výše uvedenými onemocněními mozku měli současně narušenou normální střevní mikroflóru, a tak existuje předpoklad, že při zlepšení zdraví trávicí soustavy bude tento stav signalizován do mozku, což by mohlo zastavit věkem podmíněné zhoršování kognitivních funkcí, paměti a pozitivně ovlivnit také onemocnění, jako jsou deprese nebo poruchy učení (například ADHD). (15) (16)

Jak fekální transplantace funguje?

V USA povoluje tamní úřad pro dohled nad potravinami a léčivy (FDA), aby transplantaci stolice prováděli pouze lékaři, kteří absolvovali příslušné školení v provádění fekální transplantace. Nedoporučuje se, aby si pacienti transplantaci stolice prováděli doma sami (i když někteří to stále dělají). V České republice je transplantace stolice zatím schváleným léčebným postupem při léčbě neustupujících nebo často recidivujících zánětů způsobených baktérií Clostridium difficile. Léčba je možná jen tehdy, pokud s ní pacient souhlasí (je nutný podpis informovaného souhlasu) a smí být transplantována stolice pouze od řádně a pečlivě vyšetřeného dárce. Do budoucna se ale indikace fekální transplantace může změnit a rozšířit i na jiná onemocnění.

Transplantace stolice se provádí na specializovaných klinikách, což je doporučený postup. Dá se provést i doma s pomocí klyzmatu (klystýru), ale to vám rozhodně nedoporučujeme. Pokud by to někdo přesto chtěl vyzkoušet, návod na fekální transplantaci stolice najdete níže. Celý proces se skládá z několika kroků, které spočívají v naředění stolice dárce tekutinou (nejčastěji fyziologickým roztokem nebo jiným vhodným slaným roztokem) a v jejím vpravení do trávicí trubice příjemce, buď klyzmatem, prostřednictvím kolonoskopu nebo s pomocí nazojejunální sondy (hadička, která prochází nosní dírkou až do tennkého střeva (konkrétně do části zvané jejunum).

Při léčbě klostridiové infekce obvykle postačí jedna nebo dvě transplantace stolice k tomu, abychom zaznamenali podstatné zlepšení stavu pacienta. Nicméně u chronických onemocnění je obvykle potřeba provádět fekální transplantaci opakovaně, po dobu několika měsíců, respektive minimálně po dobu dvou týdnů. Většině pacientů s chronickým onemocněním trávicí trubice se uleví po dvou až třech měsících téměř každodenní fekální transplantace, protože taková doba je potřeba k tomu, aby se ve střevě zmnožily hodné baktérie a nastolili rovnováhu střevního mikrobiomu.

Nejčastěji se stolice do těla příjemce vpravuje bezprostředně po jejím odebrání od dárce a naředění solným (fyziologickým) roztokem. Zákrok na gastroenterologických pracovištích provádí obvykle lékař s pomocí kolonoskopu. Transplantace stolice bezprostředně po jejím odebrání je nejlepší a nejúčinnější, ale v případě nutnosti lze odebranou stolici v solném roztoku zmrazit a následně po rozmrazení vpravit do těla příjemce. V takovém případě je nutné zajistit skladování odebraného vzorku tak, aby hodné baktérie přežily.

V případě velmi špatného stavu střevní mikroflóry příjemce, může lékař před vlastní transplantací stolice provést zákrok nazývaný laváž (výplach) střev. Jeho smyslem je zbavit střevo před transplantací zbytků stolice, antibiotik, škodlivých baktérií, toxinů a bakteriálních spór. Laváž střev může urychlit nástup účinku fekální transplantace, protože střevo bude čistší a hodné baktérie ho tak budou moci rychleji osídlit. U méně závažných onemocnění někdy provedení laváže střev nemusí být nutné.

Kde se získává stolice pro fekální transplantaci?

Přínos transplantace stolice pro pacienta závisí na zdraví baktérií, které se nachází ve stolici dárce. Dárce stolice proto musí být zdravý a nesmí mít v anamnéze historii onemocnění trávicí soustavy nebo zánětů střev. Jedním z důvodů proč lékaři doporučují provádění transplantace stolice na specializovaném pracovišti a nikoli doma je skutečnost, že stolice odebraná od dárců je vždy testována na přítomnost zdravé mikrobiální mikroflóry. Před odběrem stolice je navíc dárce testován i na další onemocnění, jako jsou sexuálně přenosné choroby (například syfilis) nebo záněty jater (hepatitidy). Tato vyšetření se provádí z odebrané krve.

Nejčastějšími dárci stolice bývají dnes rodinní příslušníci pacienta. Nicméně do budoucna je pravděpodobné, že se stále více budeme setkávat s transplantací stolice od anonymních dárců a také s jejím odběrem a následným zmrazením, protože počet pacientů, kterým tento způsob léčby může pomoci, stále roste.

Například univerzitní nemocnice Fairview při University of Minnesota vytvořila vlastní standardizovaný postup provádění fekální transplantace s pomocí zmrazené stolice od dárců. Když byla pacientům se zánětem tlustého střeva způsobeného baktérií Clostridium difficile transplantována zmrazená stolice od dárců, nebyl zjištěn žádný statisticky významný rozdíl v úspěšnosti léčby oproti transplantaci čerství stolice. Také Centrum pro onemocnění trávicí soustavy v australském Sydney provádí většinu transplantace jak čerství tak zmrazené stolice, a to nejen od příbuzenských dárců, ale i od dárců anonymních. (17)

Je fekální transplantace novým způsobem léčby?

Přestože byla fekální transplantace pro léčbu klostridiových infekcí tlustého střeva schválena poměrně nedávno, ve skutečnosti se vůbec nejedná o nějaký nový způsob léčby. Podobné zákroky se prováděly již před několika sty lety a v Číně byla fekální transplantace poprvé provedena ve 4. století našeho letopočtu a říkalo se jí „žlutá polévka“.

V řadě zemí světa se transplantace stolice používá jako běžný zákrok u novorozenců, jehož smyslem je zajistit osídlení jejich střev prospěšnými mikroorganismy a posílit tak imunitní systém novorozence. Ve veterinární medicíně se navíc fekální transplantace úspěšně používá již řadu let.

V USA lékaři (a někdy i pacienti přímo doma!) provádí fekální transplantace již od padesátých let minulého století. Jedná se tedy o velmi starou a lety prověřenou metodu, o které se v posledních deseti letech hodně mluví, protože výzkumy prokazují, že může být velkým přínosem. Přesto se ale zatím masově nerozšířila a odhaduje se, že v České republice se každý rok provedou lékaři několik stovek transplantací stolice, zejména v nemocnici, na gastroenterologii nebo na interním oddělení.

Pomohl Vám tento článek? Chcete nás podpořit, abychom mohli psát více podobných článků?
Sdílet článek
Autor: MUDr. Michal Vilímovský
Vzdělání: lékař
Použité zdroje:

Přeloženo a upraveno z angličtiny. Původní článek na Draxe.com.
Odkazy na další zdroje najdete přímo v textu (číslované odkazy).Zdroje obrázků:

Dollarphotoclub.com

Článek naposled aktualizován: 24. února 2016 22:20
Datum příští revize: 24. února 2018 22:20
K poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti využíváme cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace