Noční pomočování (enuréza)

Noční pomočování (enuréza)
8. prosince 2015 5:00

Noční pomočování je běžné. U většiny dětí za čas vymizí bez jakékoli léčby. Na druhou stranu, léčbu, která přispívá k jeho vymizení, je lépe zahájit dříve než-li později. Léčba je zvažována u dětí ve věku 5-ti a více let.


Noční pomočování - o co se  vlastně jedná?

Noční pomočování je stav, kdy dítě během spánku nezadrží moč. Mnozí rodiče očekávají, že děti ve věku 3 let se už během noci pomočovat nebudou.  Ačkoli mnoho dětí v tomto věku již zvládá přečkat noc, aniž by u nich došlo k úniku moči, užívání plen na noc je běžné až do školního věku dítěte. Avšak i po dosažení školního věku je noční pomočování normální. Vyskytuje se přibližně u 1 ze 7 dětí ve věku 5-ti let a 1 z 20 dětí ve věku 10-ti let.  U dětí mladších než 5 let je považováno za normální.

Noční pomočování u dítěte, které doposud nemělo období suchých nocí, nazýváme primární enuréza. Sekundární enuréza je situace, kdy dítě již mělo období bez nočního úniku moči, ale za nějaký čas se noční pomočování znovu objevilo. Enuréza je dvakrát častější u chlapců než u dívek.

Jaké jsou příčiny nočního pomočování?

U většiny dětí není tento stav způsoben žádnou konkrétní příčinou. Na jeho vzniku se nepodílí chyba na straně dítěte. Vzniká tehdy, když je objem moči produkovaný během noci větší, než močový měchýř dítěte dokáže udržet. Pocit naplnění močového měchýře zřejmě není dostatečně silný, aby dítě probudil ze spánku.

Uvažuje se, že některé faktory více či méně přispívají k nočnímu pomočování. Mohou způsobit porušení rovnováhy během noci. Mezi tyto faktory patří:

  • Stres - může být spouštěčem nočních úniků moči (které se objeví již po období bez nočního pomočování), mezi stresové situace můžeme zařadit např. zahájení školní docházky, narození dalšího dítěte, nemoc, šikanu, zneužívání dítěte
  • Nápoje a potraviny obsahující kofein, např. čaj, káva, cola, čokoláda. Kofein se řadí mezi diuretika - látky, které zvyšují produkci moči ledvinami
  • Zácpa (objemné stolice při průchodu konečníkem mohou tlačit a dráždit zadní část močového měchýře). Zejména děti, které trpí dlouhodobými obtížemi s vyprazdňováním, mají vyšší pravděpodobnost vzniku nočního pomočování.
  • Děti s hyperkinetickou poruchou (ADHD) mají zvýšené riziko nočního úniku moči

Další specifické příčiny nočního pomočování jsou vzácné. Enuréza může být způsobena např. močovými infekcemi, epizodami zástavy dechu během spánku (spánková apnoe) způsobenými obstrukcí dýchacích cest, onemocněním diabetes mellitus a vzácnými onemocněními močového měchýře.

Specifická zdravotní příčina je více pravděpodobná, jestliže se kromě nočního úniku moči objevuje i únik moči během dne. K vyloučení těchto příčin musí lékař provést podrobné klinické vyšetření dítěte včetně odebrání a vyšetření vzorku moči. Širší spektrum vyšetření se provádí u dětí, které mají obtíže s únikem moči takřka denně, aby byly vyloučenyvzácnější problémy týkající se močového měchýře.

Níže vám přinášíme pár tipů, které mohou pomoci ...

Dětské pleny

Jestliže se rozhodnete, že nyní je ten správný čas, přestaňte používat plenky na noc. Některé starší děti stále nosí plenky na noc, přestože je obecně snaha naučit dítě kontrolu nad močením. Využívání plen na noc děti málo motivuje, aby se v noci nepomočovaly. Jediným rizikem spánku bez plenek je přitom mokré lůžko. Jestliže se však pokus o ukončení plenek nezdaří, především u malých dětí, ještě nějakou dobu plenky používejte, a znovu to zkuste později.

Klid, pocit jistoty a lásky

Jak již bylo uvedeno výše, jestliže selže pokus naučit dítě kontrolovat pocity na močení a vyprazdňování a obejít se bez plenek,  rozumným řešením je ještě nějakou dobu počkat a zkusit to znovu o pár měsíců později. Léčba či doporučení obvykle nejsou nutná do věku 5-ti let dítěte. Jednou za pár měsíců vyzkoušejte přestat s užíváním plenek na tak dlouhou dobu, dokud nebudete úspěšní.  Jestliže dítě trápí únik moči ve spánku dokonce ještě v období začátku školní docházky, je vysoce pravděpodobné, že brzy dojde k vymizení obtíží. Doba, kdy se děti přestanou v noci pomočovat, je velice individuální a u každého dítěte jiná.

Dítě nemá být kvůli nočním únikům moči trestáno. Rodiče by se spíše měli zaměřit na pochvalu, jestliže si všimnou zlepšení. Snažte se předcházet jakýmkoli rodinným či školním problémům, které by mohly být pro dítě stresující. Jestliže se epizody nočního pomočování objeví po určité době, během které k nim nedocházelo, příčinou může být skrytý stres či strach (např. šikana ve škole atd.).

Vysvětlení situace dítěti

Aby došlo k vymizení nočních epizod pomočování, je nutná spolupráce dítěte. Jakmile je dítě dostatečně staré na to, aby situaci porozumnělo, je užitečné mu problematiku jednoduše vysvětlit. „Lidské tělo během celého dne vyrábí vodu, kterou uloží do močového měchýře. Močový měchýř vypadá jako balón, který se naplní vodou. Jakmile se naplní, otevírá se jako kohoutek u umyvadla. Měchýř se plní v noci, když spíme. Kohoutek od močového měchýře by však usnout neměl a měl by nás probudit, když je močový  měchýř plný.“

Odpovědnost dítěte

Když je dítě starší (ve věku 5 až 6 let), chtějte po něm, aby Vám pomohlo s výměnou mokrého prádla. Přestože to raději udělají rodiče sami, neboť to zvládnou mnohem rychleji, mnohým dětem pomůže, když to mohou udělat právě ony. Může to přispět k větší motivaci dítěte- v noci vstát a dojít na záchod, aby nedošlo k úniku moči v posteli a zašpinění prádla. Snažte se ze situace vytvořit rutinní záležitost a nedělejte kvůli ní povyk.

Vstávání

Ujistěte se, že dítě netrpí strachem, či nemá problémy, které by mu znemožňily noční vstávání. Jedná se např. o strach ze tmy či pavouků, lezení z horní palandy dolů apod. Na noc nechte svítit světlo v koupelně.

Pitný režim

Omezení příjmu tekutin se zdá rozumné, ale většinou nepomůže k vymizení nočního pomočování. Močový měchýř si musí zvyknout na naplnění a udržení objemu moči. Jestliže se omezí příjem tekutin během celého dne, močový měchýř není trénován k udržení většího objemu moči. Je rozumné neomezovat příjem tekutin přes den, ale 2-3 hodiny před spaním dát dítěti napít pouze při pocitu žízně. Celkově by děti měly vypít 6-8 šálků tekutin denně.

Jak bylo také uvedeno výše, kofein v čaji, kávě, cole a čokoláda mohou přispívat k nočnímu úniku moči. Ideální je tedy vyhnout se těmto nápojům a potravinám v období několika hodin před spaním.

Nošení dítěte na  toaletu

Je běžnou praxí, že dítě probudíme a odneseme ho na toaletu několik hodin poté, kdy jde spát. Nicméně, tento postup není ideální, neboť může problém prodloužit. Dítě si musí navyknout, aby se probudilo, jakmile je močový měchýř naplněný. Děti si obvykle jinak nepamatují, že je někdo zvedl a odnesl na toaletu, což tedy nepomůže k dosažení vlastní kontroly nad močovým měchýřem.

Nicméně, ujistěte se, že dítě chodí na záchod těsně před spaním. Jestliže se dítě v noci probouzí, měli byste mu vysvětlit, aby v takovém případě šlo na záchod také.

Zácpa

Jestliže dítě trpí zácpou, navštivte lékaře, který poradí a doporučí vhodnou léčbu. Léčba zácpy také většinou vyřeší problém s nočním pomočováním.

Nocování mimo domov

Obyčejně vznikají obavy, že pobyt u kamarádů či příbuzných bude pro dítě ponižující a stresující. Nicméně, není úplně neobvyklé, že epizody nočního pomočování právě během nocí strávených mimo domov vymizí. Několik dní mimo domov ve společnosti chápavého příbuzného či kamaráda může vést k vymizení epizod enurézy. Pro dítě to může být velmi pozitivní a povzbuzující zkušenost.

Praktická opatření

Používejte voděodolná prostěradla,  přikrývky a absorbční prošívané podložky. Místa kůže, která pravděpodobně budou mokrá, je užitečné namazat hydratačním krémem, abychom předešli zhrubnutí a bolestivosti kůže.

Jaké možnosti léčby enurézy máme k dispozici?

U většiny dětí enuréza vymizí sama, proto v těchto případech není léčba nutná. Čím je dítě starší, tím je vyšší pravděpodobnost vymizení nočního úniku moči. Nicméně, v případě nelepšícího se stavu je vhodné léčbu zahájit co nejdříve.

Budící přístroje - alarm systémy

Využití budících přístrojů (neboli takzvaných enuretických alarmů) patří mezi možnosti léčby stavů nočního úniku moči. Užívání těchto alarmů snižuje výskyt epizod nočního pomočování přibližně u dvou třetin dětí a přibližně polovina dětí zůstane nadále bez epizod nočního pomočování po ukončení užívání těchto přístrojů.

Jak si tento budící přístroj představit?

Principem léčby je probuzení dítěte ihned po úniku malého množství moči.  K dispozici jsou různé typy přístrojů, např. malý přístroj, či alarm, který se nosí na těle a jehož součástí je senzor, který  se nosí v pyžamu nebo kapsách kalhot. Senzor je propojený s alarmem (projevujícím se jako zvonek, nebo vibrace). Jestliže dojde ke zvlhčení senzoru, okamžitě se aktivuje alarm. Senzor umístěný v podložce funguje na podobném principu, podložka je však umístěna pod dítě.

Jak fungují budící přístroje?

Senzory jsou obvykle natolik citlivé, že ke spuštění alarmu vede již únik nepatrného množství moči. Dítě se probudí a zabrání úniku moči. Mělo by vstát a dokončit mikci na toaletě. Za těchto podmínek se tedy dítě vzbudí a jde na toaletu, jakmile dojde k úniku nepatrného množství moči, tedy na začátku epizody úniku moči. Postupem času se dítě probouzí pouze při naplnění močového měchýře, ale dříve, než dojde k úniku moči, nebo se naučí spát celou noc, aniž by k úniku moči došlo.

Kde mohu budící přístroj sehnat?

Pracovníci firem vyrábějících tato zařízení Vám mohou přístroj zapůjčit (ovšem není vyloučena určitá časová prodleva vzhledem k velkému počtu zájemců). Také Vám poskytnou návod, jak přístroj používat. Poradte se se svým lékařem či zdravotní sestrou, jakým způsobem tyto pracovníky kontaktovat.

Jak je alarm využíván?

Musíte si být jisti, že přesně víte, jak alarm funguje. Používejte jej každou noc, dokud dítě alespoň 14 po sobě jdoucích nocí zvládne bez epizod pomočování.

Průměrně je k dosažení tohoto stavu potřeba 3-5 měsíců.

Zpočátku může být nejlepším řešením, aby dospělý spal ve stejné místnosti jako dítě. Výhodné je, když dospělý může vstát spolu s dítětem, neboť lze předpokládat, že se dítě může vyděsit, jakmile se spustí alarm. Nicméně, jakmile si dítě na poplach zvykne, mělo by převzít odpovědnost za vstávání v době zazvonění alarmu. Postupem času by dítě také mělo zvládnout opětovné nastavení budíku po probuzení a výměnu mokrého ložního prádla a oblečení.

Problémy při využívání budících přístrojů

Může se stát, že dítě někdy pouze vypne alarm a ihned znovu usne. Při užití některých typů alarmů je možné umístit přístroj mimo dosah dítěte, čímž je dítě donuceno vstát z postele, aby jej mohlo vypnout.

Dejte si pozor na vybití baterií přístroje.

Někdy může vzniknout falešný poplach, jestliže se dítě v noci hodně potí.

Občas se stane, že se při zvonění alarmu vzbudí všichni v domě, pouze dítě ne. To však není obvyklé. Pokud se to stane,  vzbuďte dítě, aby mohlo alarm samo vypnout.

Jaký úspěch má léčba pomocí těchto alarmů?

Dobrá šance na vyléčení pomocí alarmů je u starších dětí (ve věku kolem 5 let a vyšším), které jsou již schopné porozumět proncipu léčby a mají z ní dokonce radost (alarmy obvykle nejsou používány u dětí ve věku do 5 let). Za úspěšnou léčbu můžeme považovat více jak 14 po sobě jdoucí nocí bez epizody nočního úniku moči během 3-5 měsíců od začátku užívání budících přístrojů.

I při počáteční úspěšné léčbě se noční pomočování může za určitou dobu po ukončení léčby znovu objevit. Pokud k tomu dojde, je často nutná léčba na druhý pokus.

Tipy pro zvýšení úspěšnosti léčby nočního pomočování

Šance, že léčba bude úspěšná, je vyšší u motivovaných dětí. Právě pomocí ze strany rodičů, předáváním odpovědnosti dítěti a pochvala za jakékoli známky zlepšení vytváří u dítěte správnou míru motivace, která přispívá k dobrému efektu léčby.

Noční pomočování obvykle nevymizí ihned. Nějakou dobu trvá, než dojde k adaptaci močového měchýře a zlepšení stavu dítěte. Mezi známky pokroku můžeme zařadit: probuzení a vypnutí alarmu,  menší vlhké skvrny na ložním prádle,  alarm aktivovaný až pozdě v noci nebo méně často v průběhu noci, noc bez úniku moči.

Jestliže se úspěch nedostaví, dítě by nemělo nikdy být trestáno. Pokud jste nezaznamenali žádné zlepšení při používání alarmů po dobu 4 týdnů, zřejmě se nejedná o způsob léčby, který by dítěti vyhovoval. V tomto případě byste měli navštívit nejlépe praktického lékaře a během léčebného období s ním být v kontaktu. Lékař Vám zodpoví dotazy a poradí s potřebnými úpravami léčebného plánu.

Budící přístroje jsou obvykle používány tak dlouho, dokud dítě nemá 14 po sobě jdoucích nocí bez úniku moči, poté může být léčba ukončena. Jestliže dojde ke znovuobjevení obtíží, je užitečné navrátit se k léčbě.

Budící přístroje mohou být užívány v kombinaci s dalšími možnostmi léčby, např. lékem desmopresinem,  nebo odměnami za úspěch. Mohou být také použity, jestliže ostatní možnosti léčby nefungují.

Léky

Desmopresin je lék, který se běžně používá k léčbě nočního pomočování. Může být použit jak krátkodobě (např. během školního výletu či přespání mimo domov), tak dlouhodobě. Je účinný přibližně u 7 dětí z 10.

O jaký lék se jedná?

Desmopresin je neznámnější lék užívaný při potížích s nočním pomočováním. Užívá se před spaním. K dispozici je ve formě dvou typů tablet:

  • Tableta ke spolknutí
  • Tableta, která se vloží pod jazyk, kde se rozpustí a vstřebává se přímo do krevního oběhu

Výhodou rozpustné tablety je, že vstřebání není ovlivněno potravou v žaludku.
   

Jaký je mechanismus účinku desmopresinu?
  

Desmopresin snižuje množství moči produkované během noci ledvinami. Díky tomu je náplň močového měchýře během noci menší.

Tableta se užívá obvykle před spaním. Hodinu před užitím léku a následujících osm hodin by dítě mělo pít jen malé doušky tekutin (viz níže).

Jak účinný je tento lék?

U většiny dětí vede užívání despopresinu k prokazatelnému zlepšení- noci s menším únikem moči, či noci zcela bez úniku moči.

Jestliže léčba desmopresinem není účinná, uplatňují se další specifické typy léčby, které jsou však ordinovány již lékařem specialistou, na kterého budete v případě potřeby odkázáni Vaším praktickým lékařem.

Jaké výhody má užívání desmopresinu?

Výhodný je sám o sobě způsob, jakým lék funguje (snižování množství produkované moči), navíc užívání desmopresinu s sebou přináší okamžitý efekt, který se projeví již během první noci od začátku léčby. To může být pro dítě velmi povzbuzující.

Jestliže se efekt během pár dní nedostaví, je nepravděpodobné, že léčba bude fungovat. Někdy se však může stát, že počáteční aplikovaná dávka není dostatečná.

Jestliže léčba desmopresinem v počátku nezafunguje, lékař doporučí zvýšení dávky. Další příčinou nedostatečného účinku desmopresinu může být konzumace potravin, které ovlivňují vstřebávání léku do těla. Můžete proto vyzkoušet podat dávku desmopresinu až hodinu a půl po posledním jídle. Před spaním již dítěti nedávejte jídlo. Pokud tato doporučení nepomohou, můžete vyzkoušet desmopresin ve formě rozpustné tablety.

Jaké nevýhody má užívání desmopresinu?

Lék nemusí fungovat u všech dětí. U pacientů, kde léčba byla úspěšná a proto tedy ukončena, existuje i přes dobrý efekt léčby šance, že se noční pomočování po čase opět objeví (trvalé vymizení nočního pomočování je více pravděpodobné při používání budících přístrojů, než desmopresinu).

Kdy a jak je desmopresin užíván?

Léčba pomocí budících přístrojů je v současné době doporučována jako metoda první volby. Nicméně, desmopresin je doporučován jako lék první volby u dětí, kde potřebujeme dosáhnout rychlého efektu či krátkodobé kontroly nad močením (např. spánek dítěte mimo domov,  pobyt dítěte na škole v přírodě).

Desmopresin je využíván, neboť s jeho užíváním se dostaví efekt rychleji, než při používání budících přístrojů. V případě, že je nutné jej užívat z důvodu zajištění krátkodobé kontroly nad mikcí, je vhodné zahájit užívání přibližně týden před událostí, kvůli které je do léčby nasazen. Získáme také čas, během kterého můžeme zhodnotit, jak účinné jeho užívání je.

Desmopresin se užívá u dětí ve věku nad 7 let, ale v některých případech je možné jej užít i u dětí o 1-2 roky mladších. Není určen pro děti ve věku do 5-ti let. Děti ve věku 5-7 let mohou užívat desmopresin, jestliže ještě nejsou dostatečně zralé na používání budících přístrojů. Lék může být také použit jako doplňková metoda společně s využíváním budících alarmů (některé děti užívají desmopresin v kombinaci s používáním alarmů).

Jestliže nastavená léčba funguje, je možné v ní pokračovat. Pokud se odpověď na léčbu objevila až po čtyřech týdnech, pak je desmopresin obvykle podáván celkově po dobu tří měsíců. Poté je vysazen po dobu jednoho týdne, abychom posoudili účinek a zhodnotili, zda je jeho užívání nadále potřebné.

Pokud došlo pouze k částečné odpovědi na léčbu, je možné dávku léku zvýšit (a jeho aplikaci upravit na podání 1-2 hodiny před spaním).

S tímto nastavením by léčba měla pokračovat dalších 6 měsíců. Nicméně, pokud po čtyřech týdnech takto upravené léčby nezaznamenáme odezvu na léčbu, je léčba obvykle ukončena.

Někdy je doporučováno zkusit užít tabletu 1-2 hodiny před spaním, abychom posoudili, zda to má nějaký efekt.

Tablety desmopresinu mohou být užitečné také pro krátkodobé užívání. Např. na dobu dovolené, nebo dobu strávenou mimo domov (spánek u kamaráda apod.)

Takto získaná krátkodobá kontrola nad noční mikcí může dítě povzbudit.

Je užívání desmopresinu spojené s nežádoucími účinky?

Vedlejší účinky se vyskytují vzácně. Pokud se vyskytnou, patří mezi ně bolest hlavy, nevolnost, mírné bolesti břicha. Tyto nežádoucí účinky nejsou závažné a po ukončení léčby zcela vymizí.

Nejzávažnější možný vedlejší účinek při užívání desmopresinu souvisí s mechanismem, jakým lék funguje, tedy snížením množství vyprodukované moči.

Velmi zřídka to může vést k přetížení organismu tekutinou (tělo zadržuje příliš mnoho vody). Tento stav může vést ke vzniku křečí a dalších vážných problémů. Je třeba zdůraznit, že tento stav je velice vzácný a jeho vznik velice nepravděpodobný.

Nicméně, pokud dítě užívá desmopresin, měla by být dodržována určitá doporučení:

  • Dítě by nemělo pít příliš mnoho tekutin ve večerních hodinách. Může pít malé dávky tekutin ke zmírnění pocitu žízně, ale ne další nápoje požité bez pocitu žízně, jako např. limonádu.
  • Hodinu před podáním desmopressinu a následujících osm hodin by dítě nemělo vypít více než jeden šálek vody o objemu přibližně 240 ml.
  • Ve výsledku to znamená podat dítěti malé množství tekutiny, pouze pokud má v noci žízeň.
  • Desmopresin nepodávejte dítěti, které trpí průjmem či nevolností (popř. zvracením), dokud se tento stav neupraví. Děti, které zvrací či mají průjem, by měly mít dostatečný přísun tekutin.

Systém odměn

Systém odměn, např. zaznamenávání zlepšení do grafu, či vyjádření pomocí počtu hvězdiček, si klade za cíl odměnit dítě za vzniklé pokroky během léčby. To může vést k povzbuzení dítěte, které se díky tomu bude více snažit, a k vyřešení problému s nočním pomočováním.

Jak vypadají tabulky odměn?

Systém odměn může být pro dítě užitečný. Jedná se o kalendář, ve kterém je u každého dne  prostor pro poznámky. Za každý den, kdy nedojde k nočnímu úniku moči, je do kalendáře nalepena hvězdička, jestliže k úniku moči dojde, místo pro daný den zůstane prázdné.

Existuje mnoho variant a typů těchto záznamů. Buď Vám nějakou formu tabulky poskytne praktický lékař, další možností je vyrobit tabulku přímo doma s dítětem. Kromě hvězdiček můžete jednotlivé dny různě vybarvovat podle úspěšnosti léčby, např. červená barva, která značí noci bez epizody pomočování,  modrá barva značí noci, kdy došlo k epizodě úniku moči, žlutá barva značící zlepšení. Jedná se o vizuální připomenutí dosaženého pokroku, které je pro dítě důležité.

Návrh léčebného plánu

Dítě musí být ve věku,  kdy je již schopné spolupracovat a pochopit, co se od něj očekává (věk 4-5 let a vyšší). Plán léčby by měl být přizpůsoben věku dítěte. Léčba může být provedena formou hry. Před spaním ukažte dítěti graf záznamů, aby si připomnělo dosažené pokroky.

Pokud noc proběhla bez epizody pomočování, následující ráno před dítětem dostatečně vyjádřete svou radost nad tím, jak noc zvládlo, a nalepte do tabulky další hvězdičku, či vymalujte políčko příslušnou barvou. 

Jestliže v noci došlo k úniku moči, netrestejte dítě za neúspěch. Řekněte mu něco povzbudivého, např. „Nic se neděje,  zítra to můžeme zkusit znovu.“

Graf (či tabulka) by měly být vyvěšeny na viditelném místě. Jestliže má léčba dobrý efekt, ukazujte graf a vyprávějte ostatním v přítomnosti dítěte o tom, jak je šikovné a dělá neustálé pokroky. Nicméně, buďte citliví, abyste dítě neuvedli před ostatními do rozpaků. Některé děti nechtějí, aby ostatní o epizodách pomočování vůbec věděli. (Pokud pokroky v léčbě nejsou viditelné, zdržte se před ostatními veškerých komentářů, které by dítě mohly odradit). Pokrokem nemusí být pouze noci zcela bez pomočování.

Dítě může získat hvězdičku či bod také za dílčí formy úspěchu či zlepšení, na kterých jste se s dítětem dohodli, např. jestliže před spaním dojde na toaletu, jestliž vstane a oznámí rodičům, že došlo k úniku moči, pomůže s výměnou mokrého prádla, dodržuje doporučené množství tekutin během dne, atd.

Odměny

Systém hvězdičkového grafu umožní uzavření dohody mezi Vámi a dítětem. Požadavky na dítě musí být reálné. Jestliže dítě trpí nočním pomočováním každou noc, pak jakýkoli náznak zlepšení musí být odměněn. Pokud je noční pomočování méně časté, pak cílem, který bude odměněn, bude např. týden bez nočního úniku moči. Můžete se s dítětem dohodnout, že dostane odměnu za určitý počet nasbíraných hvězdiček či barevných polí.

Každá rodina má svou vlastní představu o tom, jak by odměna měla vypadat. Pro některé děti je dostačující odměna v podobě narůstajícího počtu lesknoucích se hvězdiček. V některých rodinách rodiče odměňují dítě malým dárkem, např. sladkostmi, či jinými dobrotami. Někteří rodiče se s dětmi domluví a získané body zpeněžují na další aktivity (např. výlety za koupáním nebo do oblíbené restaurace).

Neexistují pevně daná pravidla, ale důležité je dodržet dohodu, která byla stanovena mezi Vámi a dítětem. Musíte dodržet to, co jste slíbili. Pokud tomu tak nebude, dítě bude zmatené a může ho to odradit od  pokračování v léčbě. Proto nezapomínejte na odměny. Také se snažte dítě podpořit, přestože se léčba zrovna nedaří. Nikdy byste neměli dítěti z grafu získané body odečítat kvůli další neúspěšné noci.

Výzkumné studie prokázaly, že systém odměn v některých případech pomáhá při léčbě nočního pomočování. Nicméně, v případě, že nefunguje, má být dítě za drobné pokroky rovněž odměňováno. Pokud se pokrok nedostaví ani po několika týdnech, je rozumné tento postup ukončit a vyzkoušet jej znovu za několik měsíců.

Sdílet článek
Autor: MUDr. Tereza Vitvarová
Vzdělání: dětská lékařka
Použité zdroje: Přeloženo a upraveno podle webových stránek nhs.uk
Zdroje obrázků: Dollarphotoclub.com
Článek naposled aktualizován: 8. prosince 2015 5:00
Datum příští revize: 8. prosince 2017 5:00
K poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti využíváme cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace