Co je absces, co ho způsobuje a jak se léčí?

20. října 2018 22:00

Absces je bolestivá kolekce hnisu, obvykle způsobená bakteriální infekcí. Může vzniknout kdekoliv v těle. Existují dva hlavní druhy abscesů, a to na kožní absces, který vzniká na kůži a na vnitřní absces, který vzniká uvnitř orgánů nebo v prostorách mezi nimi (typicky v játrech nebo v břišní dutině).

Obsah článku

 1. Jaké jsou příznaky abscesu?
  1. Toto jsou příznaky kožního abscesu
  2. A toto jsou příznaky vnitřního abscesu
 2. Jaké jsou příčiny vzniku abscesu?
  1. Příčiny kožního abscesu?
  2. Příčiny vnitřního abscesu?
 3. Kdo má vyšší riziko abscesu?
 4. Jak se absces diagnostikuje?
  1. Diagnostika kožního abscesu
  2. Jak se diagnostikuje vnitřní absces?
 5. Jak léčit absces?
  1. Léčba kožního abscesu
  2. Léčba vnitřního abscesu
 6. Co si z článku odnést?

V tomto článku si popíšeme příznaky abscesu, příčiny jeho vzniku a dozvíte se také o tom jak probíhá diagnostika a léčba abscesu.

Jaké jsou příznaky abscesu?

Příznaky kožního a vnitřního abscesu se značně liší, a tak je uvádíme zvlášť.

Toto jsou příznaky kožního abscesu

 • Otok podkoží, který je na omak tuhý nebo tvrdý

 • Bolest a napětí v postižené oblasti

 • Teplo a zčervenání postižené oblasti

 • Viditelná kolekce (nahromadění) bílého nebo žlutého hnisu pod kůží v postižené oblasti

 • Vysoká teplota (horečka)

 • Zimnice

Příkladem kožního abscesu je furunkl. 

A toto jsou příznaky vnitřního abscesu

Absces, který vznikne uvnitř orgánu nebo v prostorách mezi jednotlivých orgány je velice obtížné najít, protože není vidět jako absces na kůži. Příznaky vnitřního abscesu jsou často nejednoznačné a často se na první pohled zdá, že je vše v pořádku a nic zásadního se neděje a pacient má jen drobné potíže. 

Příznaky vnitřního abscesu také značně závisí na tom, kde přesně absces vznikne. Pokud se absces vytvoří v játrech, může být prvním příznakem žloutenka, zatímco u plicního abscesu bývá prvním příznakem kašel nebo dušnost. 

Mezi typické příznaky vnitřního abscesu patří:

 • napětí v postižené oblasti

 • horečka

 • zvýšená intenzita pocení

 • nevolnost

 • zvracení

 • zimnice

 • bolest či otok břicha

 • ztráta chuti k jídlu a hubnutí

 • extrémní únava

 • průjem nebo zácpa

Jaké jsou příčiny vzniku abscesu?

Nejčastějším původcem abscesů je stafylokoková infekce.

Stafylokoky jsou bakterie, které běžně žijí na pokožce i uvnitř organizmu. Pokud je náš imunitní systém oslaben nebo se stafylokoky dostanou do míst, kde nemají co dělat, vyšle imunitní systém do místa infekce bílé krvinky, které se snaží původce infekce zabít. To způsobí zánět a otok v místě infekce a smrt buněk v okolí zánětu. Tím vznikne dutina naplněná hnisem, které se říká absces. 

Hnis je vlastně směs mrtvých buněk infekcí napadené tkáně, mrtvých bílých krvinek a bakterií. Pokud infekce postupuje a tvoří se více hnisu, může se absces zvětšovat a způsobovat větší bolest. 

Některé druhy stafylokoků tvoří toxin zvaný PVL (Panton-Valentinův leukocidin), který dokáže zabíjet bílé krvinky. To vede k tomu, že se naše tělo snaží produkovat více bílých krvinek, aby mohlo s infekcí bojovat a může tak docházet k opakovaným infekcím.

Ve vzácných případech mohou absces vyvolat viry, plísně nebo parazité. 

Příčiny kožního abscesu?

Pokud se bakterie dostanou pod povrch pokožky, může dojít k vytvoření podkožního abscesu. Ten může vzniknout kdekoliv na těle, ale nejčastějšími místy, kde vzniká jsou:

 • podpaží

 • ruce a nohy

 • trup

 • pohlavní orgány

 • zadek

Bakterie mohou pod kůži proniknout a vytvořit absces, pokud máte drobnou ranku nebo odřeninu na kůži (například po říznutí nebo pádu) nebo v případě, kdy dojde k ucpání mazové nebo potní žlázy na kůži a pod ní se začne hromadit kožní maz nebo pot.

Příčiny vnitřního abscesu?

Absces, který vzniká v dutině břišní je způsoben hlubokými záněty uvnitř těla. 

Tyto hluboké záněty nejčastěji vznikají z následujících příčin:

 • poranění vnitřních orgánů

 • jako komplikace břišních operací

 • v důsledku šíření infekce z přilehlých oblastí. 

Existuje mnoho způsobů jak se infekce rozšíří do břicha a způsobí absces. 

Například v plicích může absces vzniknout jako komplikace bakteriální infekce plic (například zápal plic nebo zánět pohrudnice) a v dutině břišní často absces vzniká po prasknutí žaludečního vředu nebo slepého střeva, protože se střevní bakterie dostanou ze střev do břicha.

Kdo má vyšší riziko abscesu?

Kromě výše uvedených příčin abscesu se jeho pravděpodobnost zvyšuje také u některých osob, které trpí jinými chronickými chorobami.

Mezi hlavní rizikové faktory vzniku abscesu patří:

 • oslabení imunitního systému: zejména osoby s AIDS nebo osoby po chemoterapii či transplantaci mají oslabený imunitní systém a jsou tak náchylnější ke vzniku abscesu. 

 • diabetes mellitus: pokud máte cukrovku, je riziko vzniku abscesu větší. 

 • jiné zánětlivé onemocnění: některá zánětlivá onemocnění mohou zvyšovat riziko vzniku abscesu. Například choroba zvaná hidradenitis suppurativa (zkráceně hidradenitida), při které vznikají chronická zánětlivá ložiska na kůži podpaží či jinde na těle, zvyšuje riziko kožních abscesů

 • přenašeči stafylokoků: osoby, které jsou kolonizovány některými bakteriemi (např. zlatý stafylokok), mají vyšší riziko vzniku abscesu. 

Nicméně často absces vznikne u naprosto zdravých osob.

Pokud si myslíte, že byste mohli mít absces nebo vás dlouhodobě trápí výše uvedené příznaky, vyhledejte svého praktického lékaře.

Jak se absces diagnostikuje?

Diagnostika abscesu do značné míry závisí na tom, zda se jedná o kožní absces nebo vnitřní absces.

Diagnostika kožního abscesu

Pokud máte kožní absces nebo furunkl (absces vzniklý ucpáním mazové žlázky) či karbunkl (několik furunklů spojených dohromady), lékař nejprve postiženou oblast prohlédne a položí vám následující otázky:

 • jak dlouho příznaky abscesu trvají

 • zda jste si postiženou oblast předtím nezranili

 • jaké další příznaky se u vás objevují

Někdy lékař odebere vzorek hnisu a odešle ho na bakteriologické vyšetření, aby zjistil, jaká konkrétní bakterie absces způsobila, což usnadňuje jeho léčbu, zejména výběr vhodných antibiotik.

Pokud máte více než jeden absces na kůži, odebere vám lékař vzorek moči a nechá ho vyšetřit na obsah glukózy, což je jedním ze znaků cukrovky. Diabetici mají vyšší riziko kožních abscesů.

Pokud se vám furunkly nebo abscesy vrací, odeber lékař vzorky hnisu z abscesu a nechá bakterie otestovat na tvorbu Pantonova-Valentinova leukocidinu (PVL) a předepíše vám vhodnou antibiotickou mast nebo antibakteriální mýdlo, aby se zabránilo dalšímu růstu bakterií.

Jak se diagnostikuje vnitřní absces?

Absces uvnitř tělesných se diagnostikuje mnohem obtížněji než kožní abscesy, protože není možné ho na první pohled vidět. 

Váš praktický lékař se vás zeptá na konkrétní příznaky onemocnění a na další nemoci, které vás trápí. V případě potřeby vás odešle na specializovanou léčbu do nemocnice. 

K diagnostice vnitřních abscesů se používají zobrazovací metody, zejména ultrazvukové vyšetření, CT nebo magnetická rezonance. 

Jak léčit absces?

Absces lze léčit mnoha různými způsoby, podle druhu abscesu a jeho velikosti.

Hlavní způsoby léčby abscesu jsou:

 • antibiotika

 • drenáž

 • chirurgické odstranění

Léčba kožního abscesu

Některé menší kožní abscesy se vyprázdní sami bez nutnosti jakékoli léčby. Teplý obklad, například ve formě zahřátého ručníku pomáhá zmírnit otok a urychlit hojení. 

Nicméně ručník je vždy nutné po použití důkladně vyprat, aby se infekce dále nešířila na další lidi. 

U větších nebo přetrvávajících kožních abscesů vám lékař může předepsat antibiotika na urychlení léčby a zabránění dalšímu šíření abscesu.

Někdy, zejména u recidivujících (vracejících se) infekcí, je nutné smýt bakterie z celého těla a zabránit opětovné kolonizaci kůže. Tomuto způsobu léčby se říká dekolonizace a používá se k němu speciální antibakteriální mýdlo, kterým si budete umývat celé tělo. Toto mýdlo vám předepíše lékař. Do nosu vám pak lékař předepíše antibiotickou mast. 

Na druhou stranu antibiotika samotná často nemusí stačit na vyléčení kožního abscesu a někdy je nutné absces nejprve vypustit. Pokud se kožní absces nevypustí, může se stále zvětšovat a nakonec prasknout, což je nejen velmi bolestivé, ale současně to i přispívá k dalšímu šíření infekce.

Drenáž kožního abscesu se provádí tak, že vám lékař na kůži nejprve aplikuje znecitlivující přípravek (lokální anestetikum) a poté provede na kůži malý řez, aby hnis z abscesu mohl odtéct. Po vypuštění abscesu chirurg ránu vypláchne sterilním fyziologickým roztokem (v podstatě roztok chloridu sodného). Rána se obvykle nechá nějakou dobu otevřená, aby případný další hnis mohl volně odtékat a poté se zašije nebo přelepí, aby okraje kůže dobře srostly. U hlubokých abscesů se někdy používá tampón namočený do antiseptického (protizánětlivého) přípravku, který se v ráně ponechá, aby se zabránilo dalšímu šíření infekce a rána se dobře vyčistila. 

Po drenáži abscesu zůstává na kůži malá jizva.

Léčba vnitřního abscesu

V případě vnitřního abscesu obvykle samotná antibiotická léčba nestačí a je nutné absces vypustit buď perkutánní drenáží nebo chirurgickým výkonem.

Zvolený způsob vypuštění abscesu závisí na jeho velikosti a také na umístění uvnitř tělních dutin.

Spolu s drenáží abscesu se obvykle podávají antibiotika, která pomáhají zlikvidovat infekci a brání jejímu dalšímu šíření. Antibiotika se podávají buď perorálně (ústy) nebo intravenózně (ve formě injekce do žíly). 

Perkutánní drenáž abscesu

Pokud je vnitřní absces malý a ve vhodné lokalizaci, může ho intervenční radiolog nebo chirurg vypustit s pomocí tenké jehly. V závislosti na tom, kde se absces nachází, je možné ho vypustit buď v lokální nebo celkové anestézii (tedy buď vám lékaři umrtví jen bezprostřední okolí vpichu nebo vás uspí na operačním sále a absces vypustí až budete spát).

Při perkutánní drenáži se absces vypouští nejčastěji pod kontrolou CT (počítačový tomograf) nebo ultrazvuku. Tyto přístroje lékařům pomáhají přesně určit místo, kde se absces nachází a pomáhají navigovat jehlu do abscesu pro jeho vypuštění. 

Po přesné lokalizaci abscesu do něj chirurg či radiolog zavede jehlu se stříkačkou a odsaje co nejvíce hnisu. Někdy je nutné provést na kůži malý řez a strčit do místa, kde se absces nachází hadičku (dren), na jejímž konci je vně těla připevněn sáček, do kterého hnis může volně odtékat.

Dren se v ráně ponechá několik dní, dokud se sáček plní hnisem. 

Perkutánní drenáž abscesu se někdy provádí ambulantně, kdy je pacient po výkonu propuštěn hned domů, ale většinou budete muset nějakou dobu po výkonu zůstat v nemocnici, dokud se váš stav nezlepší.

Po perkutánní drenáži abscesu a naříznutí kůže pro zavedení drenu zůstává obvykle na kůži malá jizva.

Chirurgický výkon (operace)

Pokud je absces příliš velký nebo se nachází v místě, kam nejde bezpečně zavést jehlu, přistoupí lékaři k otevřené operaci.

Chirurgické vypuštění abscesu je nutné v následujících případech:

 • absces je příliš velký na to, aby ho bylo možné vypustit s pomocí tenké jehly

 • jehlu není možné k abscesu bezpečně zavést

 • perkutánní drenáž abscesu nepřinesla zlepšení stavu pacienta

Druh chirurgického výkonu závisí na druhu vnitřního abscesu a také na místě, kde se absces nachází. Většinou je nutné provést velký řez (otevřít břišní nebo hrudní dutinu) tak, aby bylo možné hnis odsát a abscesovou dutinu pořádně vymýt.

Co si z článku odnést?

Absces je kolekce hnisu v uzavřeném prostoru. Existují kožní abscesy, které vznikají na kůži a v podkoží a vnitřní abscesy, které vznikají uvnitř tělních dutin.

Nejčastější příčinou abscesu je infekce stafylokoky (druh bakterií).

Léčba abscesu závisí na jeho velikosti a umístění, ale obvykle zahrnuje podání antibiotik a u větších abscesů i vypuštění s pomocí perkutánní drenáže nebo chirurgického výkonu.

Léčba abscesu patří vždy do rukou specializovaného lékaře. Někdy pomůže praktik, jindy je nutné vyhledat specialisty (intervenční radiolog pro perkutánní drenáž abscesu nebo chirurg pro operační odstranění abscesu). 

Pokud se u vás objeví příznaky infekce, jako jsou vysoká horečka, zimnice, nevolnost, zarudnutí postiženého místa a bolest, vyhledejte neprodleně lékařskou pomoc.  

Pomohl Vám tento článek? Chcete nás podpořit, abychom mohli psát více podobných článků?
Sdílet článek
Autor: MUDr. Michal Vilímovský
Vzdělání: lékař
Použité zdroje:

NHS.UK

Zdroje obrázků:

Pixabay.com

Článek naposled aktualizován: 20. října 2018 22:00
Datum příští revize: 20. října 2020 22:00
K poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti využíváme cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace