Dráha zadních míšních provazců

5. dubna 2013 4:49

Tato dráha se skládá ze 3 neuronů a zajišťuje dotykové a diskriminační čití (Meissnerova tělíska), vibrační čití (Vater-Paciniho tělíska) a polohocit (propriorecepce; šlachová a svalová tělíska). Jedná se o senzitivní vzestupnou dráhu, která se také nazývá jako lemniskální systém nebo tractus fasciculorum posteriorum.

Neurony dráhy zadních míšních provazců

Tractus spinobulbaris (1. neuron)

Nervová vlákna této dráhy běží v bílé hmotě míchy v zadních provazcích (funiculus posterior) ve dvou svazcích, a to v mediálně uloženém fasciculus gracilis (vlákna z křížové, břišní a dolní hrudní části míchy) a v laterálně uloženém fasciculus cuneatus (vlákna z krční a horní hrudní části míchy).

Dráha běží až do prodloužené míchy, kde končí na jádrech nucleus cuneatus a nucleus gracilis. Ze  vzestupných vláken běžících v bílé hmotě (primární vlákna) odstupují kolaterály, které končí v zadních rozích míchy v oblasti lamina IV (Rexedova zóna IV). Následně z oblasti lamina IV vystupují sekundární vlákna, která se přidávají k primárním a končí ve shora uvedených jádrech prodloužené míchy. Primární vlákna končí v zona glomerularis nuclei gracilis a cuneatus, zatímco sekundární vlákna končí zona reticularis obou uvedených jader.

Tractus bublothamalmicus (2. neuron)

Ze zona glomerularis nuclei gracilis a cuneatus odstupují axony nervových buněk, které se v prodloužené míše překříží (decussatio lemniscorum) a následně projdou Varolovým mostem a středním mozkem až do thalamu, kde skončí v nucleus ventralis posterolateralis (nc. VPL) a také nucleus ventralis posteromedialis (nc. VPM).

Vlákna ze zona reticularis nuclei gracilis a cuneatus směřují především do mozečku, do nucleus ruber a do zadních jader thalamu.

Tractus thalamocorticalis (3. neuron)

Třetí část této dráhy vede z nucleus ventralis posterolateralis (nc. VPL) do gyrus postcentralis v mozkové kůře, kde končí v primární senzitivní oblasti v area 3, 1 a 2.

Poruchy a výpadky dráhy zadních míšních provazců

Tato dráha přenáší zejména dotykové, diskriminační a vibrační čití a polohocit, a to jak z kůže tak ze svalových a šlachových vřetének. Proto se poruchy této dráhy projeví zejména na hmatu (neschopnost rozlišit velikosti a tvary předmětů, ani jejich povrch), na diskriminačním čití (ztráta schopnosti rozlišit vzdálenost dvou míst na kůži). Dochází také k poruchám hybnosti, protože chybí informace ze svalových a šlachových vřetének. Naproti tomu vnímání bolesti a teploty není porušeno.

Zjednodušené schéma dráhy zadních míšních provazců vidíte na obrázku níže.

Dráha zadních míšních provazců - schéma

 

Pomohl Vám tento článek? Chcete nás podpořit, abychom mohli psát více podobných článků?
Sdílet článek
Tags:
Autor: MUDr. Michal Vilímovský
Vzdělání: lékař
Článek naposled aktualizován: 5. dubna 2013 4:49
Datum příští revize: 5. dubna 2015 4:49
K poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti využíváme cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace