Základní funkční rozdělení nervových vláken

26. března 2013 11:44

Nervová vlákna představují pro lidské tělo jakýsi kabel, který rozvádí informace z různých částí těla do mozku a zpět. V tomto článku se podíváme na takové velmi hrubé funkční rozdělení nervových vláken.

O tom, že základní stavební jednotkou centrálního nervového systému je neuron, který se skládá z těla, krátkých výběžků (dendritů) a dlouhého výběžku (axonu - neuritu) jste již asi slyšeli.

Anatomicky se neurony dělí na unipolární (mají pouze axon a žádné dendrity), bipolární (mají jeden axon a jeden dendrit) a multipolární (mají jeden axon a několik dendritů, takže mají hvězdicovitý tvar).

Z funkčního hlediska se pak neurony dělí na aferentní neurony, které přivádí informaci z těla do centrální nervové soustavy, na eferentní neurony, které vedou informaci z CNS na periferii a na interneurony, které vytvářejí spojky mezi oběma systémy nebo mezi jednotlivými typy neuronů navzájem.

Nervová vlákna mohou funkčně vést různé informace. Somatomotorická vlákna (označená číslicí 1 na obrázku níže) vedou informace z mozku do nervosvalové ploténky a naopak. Tato vlákna musí reagovat velmi rychle, a tak se obvykle nepřepojují v gangliích jako ostatní vlákna, ale axon neuronu směřuje přímo do nervosvalové ploténky, kde vyvolá kontrakci nebo relaxaci kosterního svalstva. Jsou tvořena bílou myelinizovanou mozkovou hmotou.

Naproti tomu vlákna visceromotorická (označená číslicí 2 na obrázku níže) směřují k jednotlivým orgánům (viscera = vnitřnosti), kde ovlivňují hladkou svalovinu. Typicky sem patří nervové dráhy pro pohyb střev, žaludku nebo pro ovlivňování činnosti srdce (zvyšování nebo snižování frekvence stahů). Visceromotorická vlákna se obvykle přepojují v gangliích a rozdělují se tedy na pregangliová vlákna a postgangliová vlákna. Toto rozdělení platí i pro ostatní dvě skupiny nervových vláken, které popisujeme níže. Visceromotorická vlákna jsou tvořena myelinizovaným axonem z bílé hmoty mozkové, který se v gangliu přepojí na nemyelinizované vlákno tvořené šedou hmotou mozkovou. 

Dalším typem vláken jsou vlákna viscerosenzitivní (na obrázku níže označená číslicí 3) a vlákna somatosenzitivní (na obrázku níže označená číslicí 4). Stavba tohoto typu vláken je shodná, tedy myelinizovaný axon z bílé hmoty mozkové, který se v gangliu opět přepojí na myelinizované vlákno bílé hmoty mozkové, které vede vzruch k cílovému orgánu.

Pro lepší názornost se můžete podívat na obrázek níže.

Funkční rozdělení nervových vláken a jejich struktura

Obrázek 1: Typy vláken tvořící jednotlivé nervové dráhy (G znamená ganglion)

Pomohl Vám tento článek? Chcete nás podpořit, abychom mohli psát více podobných článků?
Sdílet článek
Tags:
Autor: MUDr. Michal Vilímovský
Vzdělání: lékař
Článek naposled aktualizován: 26. března 2013 11:44
Datum příští revize: 26. března 2015 11:44
K poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti využíváme cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace