Mozkový kmen - základní principy

9. dubna 2013 23:27

Neuroanatomie je obecně velmi obtížnou a specifickou částí studia anatomie, a tak neškodí se občas na ní podívat v trochu zjednodušené formě. V tomto krátkém přehledu se nyní podíváme na mozkový kmen. Není to anatomický popis, ale spíše takový přehled logických návazností, aby se z učení nestalo mučení, ale hra.

 

Co je to mozkový kmen?

Mozkový kmen lze v základu rozdělit na 3 části, kterými jsou prodloužená mícha, Varolův most a střední mozek. Tato část mozku plní řadu funkcí a má spoje nejen do vyšších korových oblastí, ale také do mozečku a současně z ní vychází hlavové nervy III. až XII. Pojďme se nyní podívat na to jak si lze tuto strukturu představit a uvědomit si co kde běží a co se kde nachází.

Na obrázku níže vidíme, že podélně lze mozkový kmen rozdělit v zásadě na 3 části, a to basis, tegmentum a tectum. Basis leží nejventrálněji (to znamená, že směřuje dovnitř těla), uprostřed pak leží tegmentum a nejdorzálněji leží tectum.

Základní rozdělení částí mozkového kmene

Abychom věděli, co vlastně v mozkovém kmeni kde hledat, musíme si uvědomit, že mozkový kmen je vlastně pokračováním míchy směrem nahoru, jenom je to trochu rozšířené a přeházené. Centrální kanál se rozšířil do stran a motorická jádra předních míšních rohů byla vytlačena doprostřed. Naopak senzitivní jádra ze zadních míšních rohů a jádra autonomní (z postranních rohů míchy) byla natlačena laterálně vedle jader motorických. Jádra jsou totiž vlastně nakupením šedé hmoty, která byla v míše uprostřed (viz. oblíbený motýlový průřez). Můžeme si to představit tak, jako kdybychom míchu zezadu přeříznuli až do centrálního kanálu a následně oba okraje ohnuli až dolů. Motorická jádra jsou tak vytlačena nahoru a doprostřed, vedle jsou pak jádra senzitivní a autonomní. 

Kromě toho v mozkovém kmeni nacházíme jakousi směs z bílé a šedé hmoty, které se říká retikulární formace a která funguje jako "spínač" pro mozkovou kůru. Přepojuje se zde řada drah, které vedou informaci do mozkové kůry. Retikulární formace tvoří jakousi "výplň" uprostřed mozkového kmene.

V mozkovém kmeni pak přibývají další speciální jádra (například jádra olivární v prodloužené míše, nucleus ruber v mesencefalu nebo pontinní jádra v pontu), která se nachází anterolaterálně a pod motorickými a senzitivními jádry hlavových nervů.

Bílá hmota je tvořena především vzestupnými a sestupnými drahami. Zatímco sestupné dráhy (pyramidové a extrapyramidové) sestupují úplně nejventrálněji (viz. pyramida na prodloužené míše), dráhy vzestupné se nachází mediálně a anterolaterálně.

Nejlépe si to lze představit na níže uvedeném obrázku.

Kde co najdu v mozkovém kmeni

Spoje mozkového kmene

Na spoje mozkového kmene je potřeba jít logicky. Kromě vzestupných a sestupných drah, které v mozkovém kmeni běží si musíme uvědomit, že dorzálně je k mozkovému kmeni připojen mozeček (prostřednictvím pedunculi cerebellares superiores, inferiores et medii). Proto dorzálně (posterolaterálně) má mozkový kmen spojky s mozečkem (mozečkový systém), zatímco ventrálně (anterolaterálně) z mozkového kmene vystupují hlavové nervy III. - XII. Na obrázku níže je to znázorněno.

Spoje mozkového kmene

Pokud si mozkový kmen představíme takto, bude se nám lépe odvozovat umístění jader, drah a jednotlivé anatomické názvy. 

Pomohl Vám tento článek? Chcete nás podpořit, abychom mohli psát více podobných článků?
Sdílet článek
Tags:
Autor: MUDr. Michal Vilímovský
Vzdělání: lékař
Článek naposled aktualizován: 9. dubna 2013 23:27
Datum příští revize: 9. dubna 2015 23:27
K poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti využíváme cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace