9 blahodárných účinků koenzymu Q10 na vaše zdraví

14. března 2023 5:50

Lidské tělo si koenzym Q10 (také známý jako ubichinon, ubidekarenon nebo koenzym Q) vyrábí samo, ale s přibývajícím věkem jeho produkce klesá. Naštěstí můžete tělu koenzym Q10 dodat prostřednictvím doplňků stravy nebo vhodných potravin.

Obsah článku

 1. Co je koenzym Q10?
 2. Pomáhá léčit srdeční selhání
 3. Pomáhá zvýšit plodnost
 4. Udržuje mladistvý vzhled pokožky
 5. Pomáhá zmírňovat bolest hlavy
 6. Pomáhá zlepšovat výkonnost při cvičení
 7. Pomáhá v léčbě diabetu
 8. Pomáhá chránit před rakovinou
 9. Je dobrý pro mozek
 10. Koenzym Q10 chrání vaše plíce
 11. Dávkování a nežádoucí účinky koenzymu Q10
 12. Potravinové zdroje koenzymu Q10
 13. Co si z článku odnést?

Některá onemocnění, včetně nemocí srdce, mozku, diabetu i rakoviny jsou spojována s nízkou hladinou koenzymu Q10 v krvi (1).

Není jasné, zda nízká hladina koenzymu Q10 tato onemocnění způsobuje nebo zda je důsledkem těchto onemocnění.

Nicméně jedna věc je jistá: mnoho klinických studií potvrzuje, že koenzym Q10 má řadu léčivých účinků na vaše zdraví.

Čtěte dále a dozvíte se na co je dobrý koenzym Q10 a jak je důležitý pro zdraví.

Co je koenzym Q10?

Koenzym Q10 je látka, kterou si lidský organizmus sám vyrábí a ukládá se v buněčných organelách zvaných mitochondrie (2).

Mitochondrie jsou odpovědné za tvorbu energie a také chrání buňky před oxidativním poškozením (oxidativním stresem) a před baktériemi a viry, které způsobují řadu onemocnění (3).

Produkce koenzymu Q10 se s přibývajícím věkem snižuje. Proto starší lidé trpí jeho nedostatkem.

Mezi další příčiny nedostatku koenzymu Q10 patří (2, 4):

 • Nedostatek živin, jako je například vitamín B6
 • Genetické poruchy v syntéze nebo využívání koenzymu Q10
 • Zvýšené nároky tkání a buněk na koenzym Q10 v důsledku onemocnění
 • Mitochondriální onemocnění
 • Oxidativní stres v důsledku stárnutí
 • Nežádoucí účinky léčby statiny

Výzkum naznačuje, že koenzym Q10 má v organizmu několik důležitých úloh.

Jednou z jeho hlavních funkcí je tvorba energie v buňkách. Koenzym Q10 se podílí na tvorbě ATP (adenosintrifosfátu), což je látka, která je hlavním zdrojem energie pro řadu pochodů v lidském organizmu (2).

Další důležitou funkcí koenzymu Q10 je ochrana před oxidativním poškozením buněk a také antioxidační účinky (2, 5).

Oxidativní stres vyvolává vznik volných radikálů, které narušují normální fungování buňky. A navíc stojí za řadou různých onemocnění (6).

Vzhledem k tomu, že energie v podobě ATP je nutná pro všechny buněčné pochody a oxidativní stres buňky ničí, není žádným překvapením, že řada chronických onemocnění je spojována s nízkými hladinami koenzymu Q10 (5).

Všechny buňky lidského těla obsahují koenzym Q10. Nicméně jeho největší koncentrace je v orgánech, které ke své správné funkci potřebují nejvíce energie. Tedy v srdci, ledvinách, plicích a játrech (7).

Tady je seznam 9 hlavních kladných účinků koenzymu Q10 na vaše zdraví.

Pomáhá léčit srdeční selhání

Srdeční selhání je často důsledkem jiných onemocnění srdce, jako jsou onemocnění věnčitých (koronárních) tepen nebo vysoký krevní tlak (hypertenze) (8).

Tato onemocnění mohou vést ke snížení produkce energie, zvýšení oxidačního stresu a vzniku zánětu žil a tepen (8, 9).

Pokud výše uvedené příznaky postihnou srdce, dochází ke vzniku srdečního selhání, což je onemocnění, kdy srdce není schopné se dostatečně stahovat (kontrahovat), uvolňovat (relaxovat) nebo rozvádět krev po celém těle (8).

A co je ještě horší, mají některé léky na srdeční selhání nežádoucí účinky, jako je například hypotenze (přílišné snížení krevního tlaku) nebo snížení koncentrace koenzymu Q10 v krvi (10).

Jedna studie provedená na 420 pacientech se srdečním selháním potvrdila, že léčba srdečního selhání i s pomocí koenzymu Q10 po dobu dvou let vede ke zmírnění projevů srdečního selhání a ke snížení rizika úmrtí na kardiovaskulární choroby (11).

Další studie zkoumala účinky koenzymu Q10 a placeba u 641 pacientů po dobu jednoho roku. Pacienti, kteří užívali koenzym Q10 byli hospitalizováni méně často z důvodu zhoršení srdečního selhání a měli také méně závažných komplikací než pacienti užívající placebo (12).

Zdá se, že léčba koenzymem Q10 by mohla pomoci znovu nastartovat optimální tvorbu energie v organizmu, zmírnit poškození oxidativním stresem a zlepšit fungování srdce. To vše může pomoci v léčbě srdečního selhání (8).

Shrnutí: Koenzym Q10 může pomáhat v léčbě srdečního selhání díky zlepšení funkce srdce, zvýšení produkce ATP a zmírnění projevů poškození buněk oxidativním stresem.

Pomáhá zvýšit plodnost

Plodnost se u žen se stoupajícím věkem snižuje, protože dochází ke snížení množství a kvality dostupných vajíček.

Koenzym Q10 velmi podstatně ovlivňuje kvalitu ženských vajíček. S přibývajícím věkem klesá produkce koenzymu Q10, což snižuje kvalitu ochrany vajíček před poškozením oxidativním stresem (13).

Užívání (suplementace) koenzymu Q10 tak může pomoci zmírnit úbytek tvorby této sloučeniny s věkem a přispět tak ke zlepšení kvality vajíček.

Stejně tak oxidativní stres ohrožuje i kvalitu mužských spermií, což může vést ke snížení počtu spermií, zhoršení jejich kvality či neplodnosti (14, 15).

Řada studií naznačuje, že užívání koenzymu Q10 díky jeho antioxidačním vlastnostem zlepšuje kvalitu spermií, jejich aktivitu i koncentraci (15, 16).

Shrnutí: Antioxidační účinky koenzymu Q10 mohou zlepšovat kvalitu spermií a také zmírňovat projevy zhoršování kvality a množství dostupných vajíček u žen.

Udržuje mladistvý vzhled pokožky

Kůže je největší orgán lidského těla a je vystavena řadě škodlivých vlivů, které způsobují její stárnutí.

Tyto vlivy jsou jednak vnitřní a jednak vnější. Mezi interní faktory, které způsobují stárnutí patří poškození buněk a hormonální dysbalance. 

Mezi vnější vlivy patří zejména vlivy okolního prostředí, jako je například UV (ultrafialové) záření (17).

Tyto škodlivé faktory mohou vést ke zhoršení hydratace pokožky, k narušení ochrany před vlivy životního prostředí a také ke ztenčování jednotlivých vrstev pokožky (17, 18).

Aplikace koenzymu Q10 přímo na pokožku může zmírnit její poškození faktory vnitřního i vnějšího prostředí zvýšením tvorby energie v kožních buňkách a také díky posílení antioxidační ochrany (19).

Studie naznačují, že přímá aplikace koenzymu Q10 na pokožku snižuje poškození kůže oxidačním stresem v důsledku UV záření a dokonce pomáhá vyhlazovat vrásky (20).

A v neposlední řadě se zdá, že lidé s nízkou koncentrací koenzymu Q10 v krvi mají vyšší riziko, že onemocní rakovinou kůže (21).

Shrnutí: Aplikace koenzymu Q10 přímo na pokožku snižuje riziko poškození pokožky slunečním zářením a současně přispívá k ochraně pokožky díky antioxidantům. Užívání doplňků stravy s koenzymem Q10 navíc pomáhá snižovat riziko vzniku rakoviny kůže.

Pomáhá zmírňovat bolest hlavy

Abnormální funkce mitochondrií vede ke zvýšenému vychytávání vápníku buňkami a navíc zvyšuje tvorbu volných radikálů a snižuje antioxidační ochranu. To může vést ke snížení energie v mozkových buňkách a dokonce způsobit migrény (22).

Protože koenzym Q10 se nachází hlavně v mitochondriích jednotlivých buněk, studie potvrzují, že zlepšuje funkci mitochondrií a pomáhá snižovat zánět, který vzniká při migréně (23).

Jedna studie naznačuje, že užívání doplňků stravy s koenzymem Q10 v porovnání s placebem 3x více než placebo snižuje riziko vzniku migrén u 42 lidí (24).

Navíc byl u lidí s migrénou zaznamenán nedostatek koenzymu Q10.

Jedna větší studie na 1550 lidech potvrdila, že u lidí s nízkou koenzymu Q10 došlo po léčbě koenzymem Q10 ke zmírnění příznaků těžkých bolestí hlavy i ke snížení četnosti migrén (25).

Navíc se ukazuje, že koenzym Q10 pomáhá nejen v léčbě migrény, ale uplatňuje se i v její prevenci (26).

Shrnutí: Užívání koenzymu Q10 pomáhá v léčbě a prevenci migrény, protože zlepšuje fungování mitochondrií a zmírňuje zánět.

Pomáhá zlepšovat výkonnost při cvičení

Oxidativní stres negativně ovlivňuje fungování svalů a tím i výkonnost při cvičení (27).

Navíc abnormální funkce mitochondrií snižuje přísun energie do svalů, což ztěžuje účinnost svalových kontrakcí a zhoršuje výkonnost při cvičení (28, 29).

Koenzym Q10 pomáhá zvyšovat tělesnou výkonnost, protože snižuje oxidativní stres v buňkách a zlepšuje funkci mitochondrií (30).

Jedna studie zkoumala vliv koenzymu Q10 na fyzickou aktivitu. U lidí, kteří denně užívali 1 200 mg koenzymu Q10 po dobu 60 dnů, došlo ke snížení oxidačního stresu (31).

Navíc užívání koenzymu Q10 pomáhá zvyšovat svalovou sílu a snižuje únavu, což obojí přispívá ke zlepšení výkonnosti při cvičení (32, 33, 34).

Shrnutí: Oxidativní stres a narušená funkce mitochondrií negativně ovlivňují výkonnost při cvičení. Koenzym Q10 snižuje poškození buněk oxidativním stresem, zvyšuje svalovou sílu a snižuje únavu.

Pomáhá v léčbě diabetu

Oxidativní stres poškozuje buňky a vede k nadměrné tvorbě tukových buněk. To může způsobit metabolická onemocnění, jako je například diabetes neboli cukrovka (35).

Dysfunkce mitochondrií navíc zhoršuje inzulinovou rezistenci (35).

Koenzym Q10 zlepšuje fungování inzulinových receptorů v buňkách, což zvyšuje jejich citlivost na hormon inzulin a pomáhá regulovat hladinu cukru v krvi (36).

Užívání doplňků stravy s koenzymem Q10 také pomáhá zvyšovat koncentraci koenzymu Q10 v krvi, a to až trojnásobně. To je pro diabetiky dobré, protože obvykle trpí nedostatkem této látky (37, 38).

V jedné studii byly diabetikům druhého typu podáván koenzym Q10 po dobu 12 týdnů. Tato "léčba" vedla k podstatnému snížení hladiny glukózy v krvi na lačno a také ke snížení glykovaného hemoglobinu HbA1C, který je mírou průměrné hladiny cukru v krvi za dobu posledních dvou až tří měsíců (39).

Potřeby při cukrovce

Koenzym Q10 se uplatňuje v prevenci i léčbě diabetu

V neposlední řadě se koenzym Q10 uplatňuje v prevenci diabetu tím, že podporuje odbourávání tuků a snižuje ukládání tukových buněk, jejichž nadměrné ukládání vede právě k obezitě a diabetu druhého typu (40).

Shrnutí: Užívání koenzymu Q10 pomáhá zvyšovat citlivost buněk na inzulin, snižuje hladinu cukru v krvi a brání ukládání tukových buněk. To vše pomáhá v prevenci diabetu druhého typu.

Pomáhá chránit před rakovinou

Oxidativní stres způsobuje poškození buněk a negativně ovlivňuje jejich funkci (41).

Pokud se vaše tělo neumí dostatečně bránit před poškozením oxidativním stresem, dochází k poškození buněk, což může zvýšit riziko vzniku rakoviny (41, 42).

Antioxidační vlastnosti koenzymu Q10 chrání buňky před poškozením oxidativním stresem, protože koenzym Q10 brání poškození buněk volnými radikály a podporuje tvorbu energie v buňkách, což je důležité pro jejich přežití (42, 43).

Navíc se ukazuje, že lidé, kteří mají rakovinu současně mívají nízké hladiny koenzymu Q10 v krvi.

Nízká koncentrace koenzymu Q10 v krvi zvyšuje riziko onemocnění rakovinou až o 53,3% a současně je důležitým prognostickým faktorem, protože je spojována se špatnou prognózou některých druhů rakoviny (43, 44, 45).

Jedna studie navíc potvrdila, že užívání koenzymu Q10 pomáhá snížit riziko, že se rakovina po léčbě vrátí (46).

Shrnutí: Koenzym Q10 hraje důležitou roli v ochraně DNA buněk. Navíc je důležitý pro přežívání buněk. Oba tyto faktory jsou důležité v prevenci rakoviny a jejího relapsu (opětovného vzplanutí).

Je dobrý pro mozek

Mitochondrie jsou hlavním zdrojem energie pro mozek.

Funkce mitochondrií se s přibývajícím věkem zhoršuje. Úplná dysfunkce mitochondrií může vést ke smrti mozkových buněk a způsobit nemoci jako jsou Alzheimerova nebo Parkinsonova choroba (47).

Bohužel je mozek velmi náchylný na oxidativní poškození, protože obsahuje velké množství mastných kyselin a má zvýšené nároky na zásobení kyslíkem.

Oxidativní poškození buněk vyvolává tvorbu škodlivých látek, které negativně ovlivňují paměť, kognitivní funkce i tělesnou zdatnost (48, 49).

Koenzym Q10 potlačuje (inhibuje) tvorbu těchto škodlivých látek a zpomaluje progresi onemocnění snížením oxidativního stresu u osob s Alzheimerovou nebo Parkinsonovou nemocí (50, 51).

Shrnutí: Koenzym Q10 chrání mozkové buňky před oxidativním poškozením a snižuje tvorbu škodlivých látek, které mohou vyvolat závažná onemocnění mozku.

Koenzym Q10 chrání vaše plíce

Plíce jsou v kontaktu s kyslíkem ze všech orgánů nejvíce. Proto jsou také velmi náchylné na poškození oxidativním stresem.

Poškození plic oxidativním stresem a nedostatečná antioxidační ochrana, včetně příliš nízké koncentrace koenzymu Q10 v krvi, může vést ke vzniku řady onemocnění plic, jako jsou astma nebo chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN) (52).

Studie navíc naznačují, že osoby, které těmito chorobami trpí, mají sníženou hladinu koenzymu Q10 v krvi (53, 54).

Jedna studie potvrdila, že užívání koenzymu Q10 u pacientů s astmatem zmírňuje projevy zánětu a také snižuje potřebu steroidních léčiv, používaných k jeho léčbě (55).

Další studie potvrdila, že užívání koenzymu Q10 vede ke zlepšení fyzické zdatnosti u pacientů s CHOPN. Koenzym Q10 pomáhá zlepšovat zásobování tkání kyslíkem a také zlepšuje činnost srdce (56).

Shrnutí: Koenzym Q10 pomáhá snižovat oxidativní poškození buněk a zmírňovat zánětlivé projevy, které doprovází některá plicní onemocnění.

Dávkování a nežádoucí účinky koenzymu Q10

Koenzym Q10 se vyskytuje ve dvou různých formách. Konkrétně se jedná o ubichinol a ubichinon.

90% koenzymu Q10 v krvi připadá na ubichinol, který se také nejsnadněji vstřebává. Proto se doporučuje užívat doplňky stravy s koenzymem Q10 ve formě ubichinolu (57, 58).

Za optimální denní dávku koenzymu Q10 se považuje 500 mg, přičemž se nesmí překračovat maximální denní doporučená dávka 1200 mg (59).

Protože je koenzym Q10 látka rozpustná v tucích, vstřebává se pomalu a v omezené míře. Doplňky stravy s koenzymem Q10 byste proto měli užívat spolu s jídlem, protože v takovém případě se účinná látka vstřebává až třikrát rychleji než když koenzym Q10 užíváte bez jídla (2, 60).

Některé potravinové doplňky s koenzymem Q10 obsahují tuto látku v rozpuštěné podobě nebo v kombinaci s některými oleji, které zlepšují jeho vstřebávání (61, 62, 63).

Koenzym Q10 se v krvi ani tkáních nehromadí. Proto, pokud chcete zaznamenat nějaké hmatatelné léčivé účinky, měli byste ho užívat dlouhodobě či trvale (58, 64).

Studie naznačují, že koenzym Q10 je dobře snášen a nevyvolává u lidí žádné závažné toxické reakce či nežádoucí účinky (58).

Účastníci několika studií nezaznamenali žádné významné nežádoucí účinky při užívání denní dávky koenzymu Q10 v množství 1200 mg po dobu 16 měsíců (51).

Pokud se u vás objeví nežádoucí účinky při užívání koenzymu Q10 přestaňte příslušný doplněk stravy užívat a poraďte se s vaším lékařem. Obvykle postačí upravit denní dávkování či si denní dávku rozložit do několika menších. 

Shrnutí: Protože je koenzym Q10 rozpustný v tucích, doporučuje se jeho užívání spolu s jídlem nebo užívat doplňky stravy, které kromě koenzymu Q10 obsahují také oleje usnadňující vstřebávání účinných látek. Koenzym Q10 je obvykle dobře snášen a nežádoucí účinky jsou vzácné.

Potravinové zdroje koenzymu Q10

I když je možné užívat koenzym Q10 jako doplněk stravy, nachází se také v některých potravinách. 

Zdá se, že se koenzym Q10 vstřebává ve stejné míře z potravinových doplňků i přírodních potravin (65).

Níže uvádíme některé potraviny, které koenzym Q10 obsahují:

 • Vnitřnosti: srdce, játra a ledviny
 • Některé druhy masa: vepřové, hovězí i drůbeží
 • Tučné ryby: pstruh, slaneček, makrela nebo sardinky
 • Zelenina: špenát, květák a brokolice
 • Ovoce: pomeranče a jahody
 • Luštěniny: sojové boby, čočka a burské oříšky
 • Ořechy a semena: sezamové semínko nebo pistácie
 • Oleje: sojový nebo řepkový olej
Shrnutí: Koenzym Q10 se nachází v řadě potravin, zejména v živočišných vnitřnostech. Zdá se, že se stejně dobře vstřebává z potravin, jako z doplňků stravy.

Co si z článku odnést?

Koenzym Q10 je v tucích rozpustná látka podobná vitamínům, která má řadu léčivých účinků na vaše zdraví.

Podílí se na tvorbě buněčné energie a funguje také jako antioxidant.

Díky tomu chrání buňky před poškozením, umožňuje jejich přežití a také se uplatňuje v prevenci a léčbě řady chronických onemocnění.

Koenzym Q10 zlepšuje činnost srdce, pomáhá regulovat hladinu cukru v krvi a pomáhá v léčbě a prevenci rakoviny nebo migrény.

Pomáhá také zmírňovat následky poškození buněk oxidativním stresem, které způsobují svalovou únavu, poškození pokožky, mozku nebo onemocnění plic.

Koenzym Q10 můžete přijímat ve formě doplňků stravy a zdá se, že je dobře snášen. Navíc ho najdete v řadě různých potravin, včetně vnitřností, zeleniny nebo luštěnin.

Protože se produkce koenzymu Q10 v organizmu postupně snižuje, jeho užívání má blahodárné a léčivé účinky na zdraví dospělých osob.

Pomohl Vám tento článek? Chcete nás podpořit, abychom mohli psát více podobných článků?
Sdílet článek
Autor: MUDr. Michal Vilímovský
Vzdělání: lékař
Použité zdroje:

Zpracováno podle Healthline.com

Zdroje obrázků:

Stockphotosecrets.com

Článek naposled aktualizován: 14. března 2023 5:50
Datum příští revize: 14. března 2025 5:50
K poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti využíváme cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace