Škodí mikrovlnná trouba zdraví?

19. ledna 2018 21:11

Ohřívání jídel v mikrovlnné troubě je velmi pohodlné a rychlé. Navíc je to velmi snadné a rychlé, protože nemusíte nic míchat a ohřátí jídla trvá jen pár minut. Nicméně řada lidí se domnívá, že za pohodlí a rychlost se musí platit a tvrdí, že mikrovlnná trouba uvolňuje škodlivé záření, které poškozuje naše zdraví a ničí i důležité živiny v potravinách. V tomto článku se podrobně podíváme na to, jak mikrovlnná trouba ovlivňuje obsah živin v jídle a jak ohřívání potravin v ní mění jejich zdravotní účinky.

Obsah článku

  1. Co je mikrovlnná trouba a jak funguje?
  2. Je záření z mikrovlnné trouby škodlivé?
  3. Jak příprava jídel v mikrovlnné troubě ovlivňuje obsah živin?
  4. Mikrovlnná trouba snižuje tvorbu zdraví škodlivých látek v potravinách
  5. Nepoužívejte plastové obaly
  6. Jídlo řádně prohřejte, abyste zničili zdraví škodlivé baktérie
  7. Co si z článku odnést?

Co je mikrovlnná trouba a jak funguje?

Mikrovlnná trouba neboli mikrovlnka je kuchyňský spotřebič, který mění elektrickou energii na druh elektromagnetických vln, kterým se říká mikrovlny.

V důsledku působení mikrovln dochází k vibracím, otáčení a vzájemnému narážení molekul v jídle do sebe, což způsobí přeměnu kinetické energie na tepelnou.

Je to podobné jako když máte studené ruce a snažíte se je zahřát tak, že je o sebe začnete třít. U mikrovlnné trouby se ale teplo uvolňuje na molekulární úrovni.

Mikrovlny hlavně ohřívají molekuly vody, ale působí i na tuky, oleje a sacharidy, jenom v menší míře než na vodu.

A protože se mikrovlny šíří po celém jídle, jsou potraviny z mikrovlnné trouby ohřáté rovnoměrněji než u ostatních způsobů přípravy jídla, jako je například smažení nebo pečení.

Shrnutí: Mikrovlnná trouba mění elektrickou energii na elektromagnetické vlny. Tyto mikrovlny vyvolávají pohyb molekul v jídle, což vede k jeho ohřátí.

Je záření z mikrovlnné trouby škodlivé?

Mikrovlnná trouba vytváří elektromagnetické záření.

Většina lidí si pod pojmem "záření" automaticky představí něco špatného. Nicméně je potřeba si uvědomit, že záření z mikrovlnné trouby nemá nic společného se zářením z atomových bomb nebo jaderných havárií.

Mikrovlnná trouba vydává neionizující záření, stejné jako záření z mobilního telefonu, jenom mnohem silnější.

Nicméně si pamatujte, že se jedná o elektromagnetické záření, takže ne každé záření je zdraví škodlivé.

Mikrovlnná trouba je navíc vybavena kovovým stíněním (a všimněte si, že i sklo, kterým koukáte dovnitř má v sobě kov), které účinně brání úniku záření ven, takže se není třeba bát zdravotních rizik. 

Kromě toho mikrovlnná trouba uvolňuje elektromagnetické záření pouze tehdy, když jsou zavřená dvířka, takže se nemusíte bát ozáření, protože jakmile je otevřete, žádné další záření se již netvoří. 

Protože mobilní telefony produkují elektromagnetické záření trvale i během telefonování a zatím nebyla prokázána jejich škodlivost, není důvod proč se bát mikrovlnné trouby, která je dokonale odstíněna a prakticky žádné záření z ní neuniká. Navíc si uvědomte, že intenzita záření prudce klesá s rostoucí vzdáleností od zdroje. 

Nicméně pro maximální opatrnost se samozřejmě neopírejte hlavou o dvířka mikrovlnné trouby při ohřívání jídla (udržujte hlavu ve vzdálenosti alespoň 30 cm od dvířek). 

Ujistěte se také, že vaše mikrovlnná trouba je v pořádku. Pokud jsou dvířka rozbitá nebo správně nesedí, kupte si novou.

Shrnutí: Mikrovlny jsou druh elektromagnetického záření, které je stejné jako záření z mobilních telefonů. Nicméně způsob provedení mikrovlnné trouby brání úniku záření do okolí.

Jak příprava jídel v mikrovlnné troubě ovlivňuje obsah živin?

Všechny způsoby tepelné úpravy snižují nutriční hodnotu potravin.

Hlavními faktory, které se na tom podílí jsou vysoké teploty, dlouhá doba vaření a používání vody (voda naředí a odplaví ve vodě rozpustné živiny).

Při ohřevu jídel v mikrovlnné troubě nepoužíváme vodu, vaření trvá jen krátkou dobu a nedochází k vlastnímu varu (tedy k významnému vzestupu teploty až do bodu varu).

Proto bychom mohli očekávat, že při přípravě jídel v mikrovlnce si potraviny zachovávání více živin než při ostatních způsobech tepelné úpravy, jako jsou smažení či vaření.

Tuto teorii se odborníci snažili ověřit v řadě studií. 

Podle dvou analýz provedených studií, nevede ohřívání a příprava jídel v mikrovlnné troubě v porovnání s ostatními způsoby tepelné úpravy k vyššímu snížení obsahu živin (1, 2).

Další studie také zkoumala vliv různých způsobů vaření na obsah antioxidantů ve 20 různých druzích zeleniny.

Bylo zjištěno, že z hlediska zachovávání nutriční hodnoty a antioxidantů jsou nejlepším způsobem tepelné úpravy pokrmů příprava v mikrovlnné troubě a pečení, zatímco vaření v tlakovém hrnci a standardní vaření v horké vodě jsou naopak nejhorší a nejvíce snižují obsah antioxidantů v potravě (3).

Na druhou stranu jedna studie zjistila, že u česneku dochází již po pouhé minutě zahřátí v mikrovlnné troubě k úplnému zničení protinádorových látek, zatímco v normální troubě k jejich zničení dochází až po 45 minutách (4).

Další studie naznačuje, že při přípravě brokolice v mikrovlnné troubě dochází ke zničení až 97% flavonoidů, což jsou látky se silnými antioxidačními účinky. Naproti tomu při normálním vaření brokolice ve vodě dochází pouze ke ztrátě 66% z celkového množství antioxidantů (5).

Výše uvedená studie je často citována lidmi, kteří bojují proti mikrovlnným troubám, ale pravdou je, že při studii byla v mikrovlnce brokolice vařená ve vodě, což není dobrý nápad.

Je ale potřeba dávat pozor u mléka. 

Zatímco umělou kojeneckou výživu můžete v mikrovlnné troubě bez rizika ohřívat, nedoporučuje se ohřívat mateřské (lidské) mléko, protože mikrovlny mohou zničit baktérie, které v mateřském mléce ničí choroboplodné zárodky (6).

Zdá se tedy, že vliv mikrovln na potraviny závisí jednak na druhu potraviny i na druhu živiny.

Nicméně až na pár výjimek patří příprava jídel v mikrovlnce mezi nejlepší způsoby tepelné úpravy potravin z hlediska zachování jejich nutriční hodnoty.

Shrnutí: Všechny způsoby tepelné úpravy snižují obsah živin v jídle, ale příprava potravin v mikrovlnné troubě zachovává v porovnání s vařením nebo smažením v potravinách více živin.

Mikrovlnná trouba snižuje tvorbu zdraví škodlivých látek v potravinách

Jednou z podstatných výhod mikrovlnné trouby je skutečnost, že jídlo se neohřívá na tak vysokou teplotu, jako při ostatních druzích tepelné úpravy, jako je třeba smažení.

Při přípravě pokrmů v mikrovlnce se teplota jen zřídka dostává nad 100°C, což je teplota varu vody.

Například slanina je jednou z potravin, ve které při tepelné úpravě vznikají zdraví škodlivé rakovinotvorné (karcinogenní) látky. Těmto látkám se říká nitrosaminy a vznikají při zahřátí dusitanů v některých potravinách na vysokou teplotu.

Podle jedné studie dochází při přípravě slaniny v mikrovlnné troubě k nejnižší tvorbě nitrosaminů ze všech zkoumaných způsobů tepelné úpravy tohoto pokrmu (7).

Další studie zjistila, že při přípravě kuřete v mikrovlnné troubě dochází k mnohem nižší tvorbě heterocyklických aminů (další zdraví škodlivá látka) než při smažení (8).

Shrnutí: Příprava potravin v mikrovlnné troubě je dobrým způsobem jak minimalizovat obsah škodlivin, které vznikají při vaření za vysokých teplot.

Nepoužívejte plastové obaly

Řada plastů obsahuje látky zvané hormonální (endokrinní) disruptory, které narušují činnost hormonů v těle a mohou způsobit řadu zdravotních problémů.

Jedním z příkladů endokrinních disruptorů je látka s názvem bisfenol A, která je spojována například se vznikem rakoviny, onemocněním štítné žlázy a obezity (8, 9, 10).

Z tohoto důvodu neohřívejte potraviny v mikrovlnce v plastovém obalu, pokud na obalu není napsáno, že je bezpečný pro použití v mikrovlnné troubě. Tato rada neplatí jen pro mikrovlnné trouby, ale pro všechny způsoby tepelné úpravy potravin. Nepoužívejte plastové obaly bez ohledu na to, jakým způsobem potraviny vaříte.

Shrnutí: Většina plastů obsahuje endokrinní disruptory, jako je například bisfenol A. Tyto látky se při zahřátí plastu mohou uvolnit a poškodit vaše zdraví. Nikdy proto jídlo neohřívejte v plastové nádobě, pokud není výslovně určená pro použití v mikrovlnné troubě.

Jídlo řádně prohřejte, abyste zničili zdraví škodlivé baktérie

Jedním z problémů mikrovlnných trub je skutečnost, že nejsou tak účinné v likvidaci škodlivých baktérií a patogenů v jídle, protože doba vaření je mnohem kratší a teploty nižší než při ostatních způsobech tepelné úpravy potravin. Navíc se jídlo v mikrovlnce často prohřívá nerovnoměrně.

Proto jsou lepší mikrovlnné trouby s otočným talířem, které jídlo prohřejí rovnoměrněji a lépe tak zabijí škodlivé mikroorganizmy, které mohou způsobit otravu jídlem.

Je také důležité být velmi opatrný při ohřívání tekutin. V minulosti totiž došlo k případům, kdy nádoba s tekutinou explodovala poté, co jste jí ohřáli nad bod varu, protože při míchání tekutiny dochází k prudkému a náhlému uvolnění energie.

Co si z článku odnést?

Mikrovlnná trouba nabízí bezpečný, spolehlivý a pohodlný způsob přípravy a ohřívání pokrmů.

Neexistují žádné důkazy o tom, že by mikrovlnná trouba byla nebezpečná nebo zdraví škodlivá. Naopak studie naznačují, že při přípravě jídel v mikrovlnce se zachová více živin a vzniká méně škodlivých látek než při ostatních způsobech tepelné úpravy potravin.

Většina lidí používá mikrovlnku k ohřívání pokrmů a není na tom nic špatného ani nebezpečného.

Pokud budete dodržovat nezbytná bezpečnostní opatření a ohřívat v mikrovlnné troubě přírodní a kvalitní potraviny, nemusíte se ničeho bát.

Pomohl Vám tento článek? Chcete nás podpořit, abychom mohli psát více podobných článků?
Sdílet článek
Autor: MUDr. Michal Vilímovský
Vzdělání: lékař
Použité zdroje:

Zpracováno podle Healthline.com

Zdroje obrázků:

Stockphotosecrets.com

Článek naposled aktualizován: 19. ledna 2018 21:11
Datum příští revize: 19. ledna 2020 21:11
K poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti využíváme cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace