Nové antibiotikum zabíjí rezistentní bakterie

16. července 2019 7:35

Rezistence bakterií na antibiotika patří mezi největší překážky, se kterými se dnešní medicína musí vypořádat. Rezistence na antibiotika v řadě zemí již dnes způsobuje krizové situace a odborníci se proto urychleně snaží najít řešení. A díky jednomu novému klinickému hodnocení se zdá, že by se mohlo začít blýskat na lepší časy.

Obsah článku

  1. Nové antibiotikum je účinné a pacienti ho dobře snáší
  2. Jak nové antibiotikum zabíjí rezistentní bakterie
  3. Co si z článku odnést?

Bakterie vyvolávají celou řadu různých infekčních onemocnění a někdy je užívání antibiotik tím nejlepším způsobem, jak se s nimi vypořádat.

V posledních letech se ale řada bakteriálních kmenů stala rezistentní na antibiotika a dokážou se proti jejich účinkům bránit.

Navíc nadměrné či nesprávné užívání antibiotik tento problém ještě zhoršuje.

Vzhledem k závažnosti situace dokonce Světová zdravotnická organizace (WHO) zveřejnila seznam bakterií, které jsou rezistentní na antibiotika, proti kterým musíme urychleně nalézt účinnou léčbu (1).

A nová randomizovaná studie farmaceutické firmy Shionogi Inc., se sídlem v japonské Ósace, která se právě dostala do fáze II, nás posouvá o krok vpřed k tomu, abychom tuto globální krizi zažehnali.

Výsledky studie, které byly zveřejněny v časopise The Lancet Infectious Diseases naznačují, že nové antibiotikum dokáže účinně léčit infekce močových cest, způsobené rezistentními kmeny gramnegativních bakterií, které odolávají většině běžně dostupných antibiotik (2).

Nové antibiotikum je účinné a pacienti ho dobře snáší

Této studie, která je součástí programu amerického úřadu FDA (Food and Drug Administration - Úřad pro schvalování léčiv a potravin) na urychlení vývoje nových účinných antibiotik, se zúčastnilo 448 dospělých pacientů.

Všichni navštívili zdravotnická zařízení z důvodu komplikované infekce močových cest nebo u nich byla stanovena diagnóze nekomplikované pyelonefritidy, což je bakteriemi vyvolaný zánět ledvin.

Autoři studie náhodně účastníky rozdělili do dvou skupin, z nichž jedna skupina užívala nové antibiotikum cefiderocol, které bylo předmětem zkoumání a druhá skupina pak užívala standardní antibiotikum imipenem-cilastatin. Obě antibiotika byla podávána třikrát denně po dobu 1 - 2 týdny.

Cefiderocol užívalo celkem 300 účastníků studie, zatímco 148 užívalo imipenem-cilastatin. Celkem 252 osob, které užívaly cefiderocol a 110 osob, které užívaly imipenem-cilastatin měly zánět močových cest způsobených gramnegativními bakteriemi.

Tyto účastníky pak autoři studie zařadili do konečné analýzy výsledků.

Nejčastějšími původci zánětů močových cest u účastníků studie byly bakterie Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae a Pseudomonas aeruginosa.

Všechny jsou uvedeny na seznamu Světové zdravotnické organizace, jako bakterie, proti kterým musíme co nejrychleji najít účinnou léčbu z důvodu rezistence.

Vědci zjistili, že cefiderocol má stejnou účinnost a je stejně dobře snášen jako imipenem-cilastatin, přičemž účinnost cefiderocolu byla opravdu velmi vysoká.

Navíc měla obě antibiotika (cefiderocol i imipenem-cilastatin) velmi podobný profil výskytu nežádoucích účinků, mezi které nejčastěji patřily choroby trávicího traktu, jako průjem, zácpa, zvracení, nevolnost a bolest břicha.

Jak nové antibiotikum zabíjí rezistentní bakterie

Lékaři vysvětlují, že hlavní věcí, která odlišuje cefiderocol od jiných antibiotik je skutečnost, že cefiderocol dokáže obejít tři hlavní překážky, kterými rezistentní gramnegativní bakteriální kmeny bojují proti antibiotikům.

Překážky, se kterými musí antibiotika u gramnegativních bakterií bojovat, jsou dvě silné vnější membrány gramnegativních bakterií, které brání průniku antibiotik do bakteriální buňky, dále porinové kanály, které dokážou změnit svou konfiguraci a zablokovat účinek antibiotik a systémy zvané efluxní pumpy, které dokážou antibiotika z bakteriální buňky “vyplivnout” ven.

“Cefiderocol funguje jako trojský kůň,” vysvětluje Dr. Simon Portsmouth, hlavní vedoucí studie a dodává, že “toto antibiotikum využívá nový způsob vstupu do buněk, který využívá skutečnosti, že bakteriální buňky potřebují k přežití železo.”

"Během akutní infekce, je jednou z odpovědí imunitního systému organizmu odstranění železa z místa zánětu a vytvoření prostředí “chudého” na tento prvek. Je to kvůli tomu, že většina bakterií potřebuje ke správné činnosti svých buněčných organel dostatek železa a když ho nemají, tak hynou. Přirozenou reakcí bakteriální buňky na nedostatek železa je zvýšení jeho příjmu. Cefiderocol se váže na železo a dostává se tak přes vnější membránu bakteriální buňky až ke “kanálu” na vnitřní membráně, přes který je železo přepraveno dovnitř buňky. Tyto Fe kanály na membráně bakteriálních buněk pak pomáhají obejít vstup antibiotik do buněk přes porinové kanály. Antibiotikum se tak dostane dovnitř buňky i když bakterie aktivují své efluxní pumpy.”

Úspěch této nové studie naznačuje, že cefiderocol se může stát důležitou zbraní proti rezistentním bakteriím, pokud další studie potvrdí jeho účinnost a bude schválen do prodeje.

Dr. Portsmouth vysvětluje: "Cefiderocol, je bezpečný a dobře ho snáší i starší polymorbidní osoby, které mají několik základních onemocnění vyvolaných patogeny, rezistentními na několik různých antibiotik. Naše výsledky podporují hypotézu, že se cefiderocol může stát průkopníkem nového přístupu k léčbě, který nám pomůže vypořádat se s rezistencí gramnegativních bakterií."

Doktor Portmouth nicméně brzdí přílišný optimismus a říká, že je nutné ověřit účinnost a bezpečnost tohoto nového antibiotika také v léčbě infekcí vyvolaných jinými druhy bakterií.

V současnosti probíhají studie účinnosti cefiderocolu v léčbě zápalu plic, včetně nozokomiálního (v nemocnici chyceného) zápalu plic a ventilátorové pneumonie, jejichž původci jsou často rezistentní vůči karbapenemům (záložní antibiotikum používané jako poslední šance v případě rezistence bakteriálních kmenů na jiná antibiotika).

Co si z článku odnést?

Rezistence na antibiotika je celosvětovým problémem a odborníci se neustále snaží hledat nová, účinná antibiotika, která by dokázala zlikvidovat infekce vyvolané rezistentními bakteriálními kmeny, na které nefungují jiná antibiotika.

Cefiderocol je nové slibné antibiotikum, které bylo testováno v léčbě infekcí močových cest vyvolaných gramnegativními bakteriemi.

Podle nové studie dokáže obejít 3 hlavní mechanismy rezistence, kterými se bakteriální buňky brání proti antibiotické léčbě.

Navíc se zdá, že je toto antibiotikum nejen účinné, ale i bezpečné a pacienti ho dobře snáší.

Než ale budeme moci cefiderocol začít používat či doporučovat, musíme provést ještě další podrobné studie, abychom jeho účinnost a bezpečnost pořádně ověřili.

Pomohl Vám tento článek? Chcete nás podpořit, abychom mohli psát více podobných článků?
Sdílet článek
Autor: MUDr. Michal Vilímovský
Vzdělání: lékař
Použité zdroje:

Medicalnewstoday.com

Zdroje obrázků:

Pixabay.com

Článek naposled aktualizován: 16. července 2019 7:35
Datum příští revize: 16. července 2021 7:35
K poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti využíváme cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace