Posloucháte hudbu, aby se vám lépe usínalo?

Posloucháte hudbu, aby se vám lépe usínalo?
19. listopadu 2018 7:30

Účastníci jedné nové studie tvrdí, že jim poslech hudby před spaním pomáhá usnout a odstraňuje vnější i vnitřní stimuly, které narušují jejich spánek. Poruchy spánku jsou změny ve spánkových návycích, které zvyšují riziko zdravotních potíží a negativně ovlivňují kvalitu života postižených osob.

Obsah článku

  1. Fakta o nespavosti
  2. Dokáže hudba zlepšit spánkový režim?
  3. Co si z článku odnést?

Hlavními příznaky poruch spánku jsou potíže s usínáním, ospalost během dne a nadměrná intenzita pohybů během spánku.

Jednou z nejčastějších poruch spánku je nespavost, což znamená úplnou nebo částečnou neschopnost spát. Dalšími, méně častými poruchami spánku jsou syndrom spánkové apnoe (nepravidelné dýchání ve spánku, často až s několikasekundovou zástavou dechu), syndrom neklidných nohou nebo narkolepsie (krátké náhlé usnutí bez předchozího varování, kdykoli, kdekoli a ve kterékoli situaci).

U některých osob je příčinou nespavosti dlouhodobý nadměrný stres, ale u řady lidí se poruchy spánku objeví bez zjevné příčiny a pokud nejsou správně léčeny, mohou přetrvávat dlouho a stát se chronickým problémem.

Fakta o nespavosti

Podle průzkumu, který provedla Národní spánková nadace (National Sleep Foundation – NSF), více než polovinu respondentů trápily poruchy spánku.

Mezi nejčastější příznaky poruch spánku, které se u respondentů vyskytovaly, patří potíže s usínáním, časté probouzení se během noci, neschopnost po probuzení opět usnout a probouzení se v časných ranních hodinách. Téměř 33% účastníků průzkumu uvedlo, že v posledním roce měli alespoň jeden z těchto příznaků úplně každou noc nebo téměř každou noc.

U příležitosti Mezinárodního dne zdravého spánku v roce 2017 vydala Americká akademie spánkové medicíny článek o dopadech a důsledcích chronické nespavosti. Studie naznačují, že nespavost (insomnie) každý rok ve Spojených státech amerických stojí za zhruba 253 milióny dní pracovní neschopnosti ročně a stojí více než 100 miliard dolarů.

Dokáže hudba zlepšit spánkový režim?

Řada lidí používá k léčbě nespavosti léky, ale ty mohou mít nežádoucí účinky, stejně jako některé bylinky užívané v léčbě nespavosti, jako je například kozlík lékařský.

Je to proto, že léky i bylinky obsahují chemické či přírodní látky, které některým lidem nemusí vyhovovat a mohou u nich vyvolat nežádoucí účinky, jako jsou nevolnost, zvracení, apod.

Naproti tomu způsoby léčby nespavosti, které k léčbě nevyužívají chemické látky, jako jsou třeba meditace nebo právě hudba, prakticky žádné nežádoucí účinky nemají a nemohou člověku v podstatě nikdy uškodit.

Podle nedávno provedené studie používá mnoho lidí v léčbě poruch spánku také uspávací hudbu. Doktor Tabitha Trahan ze Sheffieldské univerzity ve Velké Británii, se svým týmem provedl studii, ve které respondenti odpovídali na otázky týkající se jejich spánkového režimu formou internetového (online) dotazníku. Smyslem studie, která je vůbec první studií svého druhu v oblasti léčby poruch spánku, bylo oslovit širokou veřejnost a zjistit informace o spánkovém režimu populace jako celku. Studie se tedy nezúčastnili jen lidé s nespavostí, ale i zdraví lidé.

Až dosud jsme neměli o používání hudby v léčbě nespavosti dostatek informací, a tak se autoři studie snažili zjistit jak často lidé hudbu prozlepšení kvality spánku používají, jaký druh hudby nejlépe funguje a proč hudbu začali používat jako uspávací prostředek. Dotazník hodnotil spánkový režim a zvyklosti jednotlivých osob, hudební sluch a také osobní preference v oblasti hudebních žánrů. Výsledky studie byly zveřejněny v časopise PLOS ONE.

Více než 60% ze 651 účastníků studie tvrdí, že poslouchá před spaním uspávací hudbu. Respondenti uvedli 14 hudebních žánrů a 545 zpěváků a hudebníků, které nejčastěji poslouchají.

Lidé, kteří netrpěli poruchami spánku v dotazníku uvedli, že hudbu poslouchají pro zvýšení kvality spánku. Výsledky studie také naznačují, že hudbu pro zlepšení kvality spánku nebo k léčbě nespavosti využívají spíše mladší lidé.

Účastníci studie se domnívají, že hudba jim pomáhá usnout a odstraňuje vnější a vnitřní překážky (stimuly), které brání rychlému usínání.

I když tento dotazník naznačuje, že hudba je mezi širokou veřejností často používaným prostředkem pro lepší a rychlejší usínání, nemůžeme činit žádné závěry o jejím vlivu na fyziologické a duševní pochody v našem mozku, protože se jednalo jen o dotazník, který shromáždil odpovědi od respondentů a účastníci nebyli při poslechu hudby vyšetřováni ve spánkové laboratoři na k tomu určených přístrojích.

Nicméně autoři studie říkají, že „tento největší průzkum v oblasti používání hudby jako uspávacího prostředku naznačuje, že hudba má v léčbě nespavosti i jiné než zklidňující účinky. Například vytváří zvukovou kulisu, pomáhá upevňovat zvyky a představuje i prostředek na rozptýlení myšlenek před spaním.“

Získali jsme tak nové informace o tom, co lidi vede k poslechu hudby před spaním a také o důvodech, proč řada lidí považuje hudbu za nejlepší uspávací prostředek.

Co si z článku odnést?

Poruchy spánku trápí milióny lidí na celém světě a každý rok způsobují stamiliónové ekonomické ztráty. Podle některých průzkumů trpí různými příznaky poruch spánku až polovina lidí. Mezi nejčastější druhy poruch spánku patří nespavost, syndrom spánkové apnoe a syndrom neklidných nohou.

Léčba poruch spánku je svízelná, protože léky (včetně různých přírodních bylinných přípravků) mohou vyvolávat nežádoucí účinky.

Proto se řada lidí uchyluje k jiným způsobům léčby nespavosti, jako jsou hudba nebo meditace, které prakticky žádné nežádoucí účinky nemají.

Dotazníková studie zjistila, že až 60% lidí poslouchá před spaním hudbu různého žánru.

I když zatím nevíme jak přesně hudba zlepšuje kvalitu spánku a pomáhá v léčbě nespavosti, rozhodně neuděláte chybu, když tento způsob léčby poruch spánku začnete používat.

Třeba vám pomůže, a pokud ne, tak vám alespoň rozhodně neuškodí.

Pomohl Vám tento článek? Chcete nás podpořit, abychom mohli psát více podobných článků?
Sdílet článek
Autor: MUDr. Michal Vilímovský
Vzdělání: lékař
Použité zdroje:

Medicalnewstoday.com

Zdroje obrázků:

Pixabay.com

Článek naposled aktualizován: 19. listopadu 2018 7:30
Datum příští revize: 19. listopadu 2020 7:30
K poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti využíváme cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace