Co je lék Alventa, jaké je jeho použití a nežádoucí účinky

Co je lék Alventa, jaké je jeho použití a nežádoucí účinky
1. dubna 2019 20:52

Alventa je lék, který obsahuje účinnou látku venlafaxin. Patří mezi antidepresiva ze skupiny SNRI (inhibitory zpětného vychytávání serotoninu a noradrenalinu). Tento lék se používá k léčbě deprese, úzkosti a sociální fobie (strach z některých společenských situací). Alventa zvyšuje hladinu hormonu serotoninu (který někdy bývá označován jako hormon štěstí) a noradrenalinu a tím zmírňuje projevy deprese a úzkosti.

Obsah článku

 1. Kontraindikace léku Alventa a na co si dát pozor?
 2. Užívání léku Alventa v těhotenství a při kojení
 3. Dávkování léku Alventa
 4. Užívání spolu s jinými léky (lékové interakce)
 5. Nežádoucí účinky léku Alventa
 6. Co si z článku odnést?

Kontraindikace léku Alventa a na co si dát pozor?

Lék Alventa nesmí užívat pacienti, kteří jsou alergičtí na účinnou látku venlafaxin nebo ostatní podobná léčiva.

Pokud se u vás objeví příznaky alergie na venlafaxin, jako jsou svědění nebo zčervenání pokožky, otoky rtů či jazyka anebo potíže s dýcháním, kontaktujte okamžitě svého lékaře.

Stejně tak je přípravek Alventa kontraindikován u osob, které v posledních 14 dnech užívaly léky zvané inhibitory MAO (inhibitory monoaminoxidázy), mezi které patří například:

 • fenelzin
 • tranylcypromin
 • rasagilin
 • selegilin
 • moklobemid a další.

Pokud užíváte inhibitory monoaminoxidázy (MAO) musíte tyto léky vysadit a po uplynutí sedmi (7) dnů od jejich vysazení můžete teprve začít užívat lék Alventa. Je důležité si pamatovat, že současné užívání těchto léčiv je zakázáno a může být smrtelně nebezpečné kvůli takzvanému serotoninovému syndromu.

Serotoninový syndrom je skupina život ohrožujících příznaků, které se mohou objevit při předávkování antidepresivy nebo jejich nesprávnou kombinací.

Mezi příznaky serotoninového syndromu patří:

 • zrychlený tlukot srdce (tachykardie) nebo bušení srdce (palpitace)
 • vysoký krevní tlak (hypertenze)
 • rozšíření očních zornic
 • křeče
 • bolest hlavy
 • horečka
 • zmatenost
 • závrať

Pokud se u vás některé z výše uvedených příznaků vyskytnou, neprodleně kontaktujte svého lékaře.

Užívání léku Alventa může způsobit zvýšení krevního tlaku, takže by ho neměly užívat osoby s vysokým krevním tlakem (hypertenzí) a dalšími chorobami srdce (zejména pacienty s arytmiemi – nepravidelnostmi srdečního rytmu).

Alventa také může způsobit zvýšení nitroočního tlaku, takže se užívání tohoto léku nedoporučuje pacientům se zeleným zákalem neboli glaukomem, který se projevuje právě zvýšeným nitroočním tlakem.

U pacientů se sklony k agresivnímu chování a násilí je nutné lék Alventa užívat jen s velikou opatrností, protože může vyvolat sebevražedné sklony a myšlenky na sebepoškozování.

Lék Alventa může snižovat hladinu sodíku v krvi, takže by ho neměly užívat osoby s nízkou hladinou sodíku v krvi (odborně hyponatrémie).

Mezi hlavní příznaky hyponatrémie patří:

 • nezřetelná řeč (mumlání)
 • ztráta koordinace
 • slabost.

Pokud se u vás tyto příznaky vyskytnou, okamžitě kontaktujte svého lékaře.

U osob s onemocněním ledvin a jater se lék Alventa smí užívat pouze s veškerou opatrností a pod přímým dohledem lékaře.

Alventa může zvyšovat hladinu cholesterolu v krvi, takže by tento lék neměly užívat osoby, které již mají vysoký cholesterol.

Také u pacientů s onemocněním štítné žlázy a u diabetiků je nutné lék Alventa užívat s maximální opatrností a pod přímým dohledem lékaře.

Je také důležité vzít na vědomí skutečnost, že na začátku léčby může Alventa zhoršovat příznaky deprese a úzkosti. Proto je nutné okamžitě kontaktovat lékaře, pokud se u vás po zahájení léčby přípravkem Alventa objeví následující příznaky:

 • myšlenky na sebevraždu
 • myšlenky na sebepoškozování
 • zhoršení úzkosti, strachu nebo deprese
 • Lékař by neměl zapomenout poučit rodinu pacienta o nežádoucích účincích antidepresiv (tedy i léku Alventa) a zejménajim sdělit, kdy je nutné okamžitě kontaktovat lékaře (obecně vždy při podstatné změně nálady nebo stavu pacienta).

Je velice důležité sdělit vašemu lékaři, jaké léky, doplňky stravy (včetně bylinných přípravků nebo čajů) užíváte, protože Alventa může v kombinaci s některými léky (viz. níže) způsobit serotoninový syndrom, což je závažné onemocnění, které může být smrtelné.

Pokud užíváte lék Alventa neměli byste pít žádné alkoholické nápoje, protože alkohol zesiluje účinek tohoto léčiva.

Lék Alventa je nutné vysazovat postupně (tedy postupně snižovat dávku až do úplného vysazení). V případě náhlého vysazení tohoto léku hrozí závažné odvykací příznaky!

Užívání léku Alventa v těhotenství a při kojení

Lék Alventa patří do skupiny C podle klasifikace Amerického úřadu pro schvalování léčiv a potravin (FDA – Food and Drug Administration). To znamená, že studie na zvířatech naznačují, že tento lék může při těhotenství škodit, ale studie na lidech, které by tento fakt potvrdily nebyly provedeny. Tyto léky lze v těhotenství užívat jenom na základě doporučení lékaře a výhradně tehdy, je-li jejich přínos pro matku vyšší než riziko pro plod (nenarozené dítě).

Lék Alventa proniká do mateřského mléka, takže kojící matky ho nesmí užívat.

Dávkování léku Alventa

Lék Alventa je k dispozici ve dvou formách, a to jednak v tabletkách s okamžitým uvolňováním účinné látky a v tabletkách s prodlouženým (postupným) uvolňováním účinné látky.

Obvyklá dávka přípravku Alventa je 75 mg jedenkrát denně (platí pro tabletky s postupným uvolňováním účinné látky). V případě potřeby je možné dávku zvýšit, nicméně vždy je třeba dávku stanovit tak, aby byla maximálně účinná a přitom vyvolávala minimum nebo žádné nežádoucí účinky.

V případě tabletek s okamžitým uvolňováním účinné látky je obvyklá denní dávka 37,5 mg dvakrát denně (po 12 hodinách) nebo 25 mg třikrát denně (po 8 hodinách). V případě potřeby lze dávku zvýšit.

Maximální denní přípustná dávka léku Alventa nesmí překročit 225 mg.

Vezměte prosím na vědomí, že požadovaného účinku dosáhnete až při delším užívání léku Alventa. Lékař vám doporučí jak dlouho budete muset tento přípravek užívat.

Lék Alventa užívejte s jídlem. Tabletky polykejte celé bez rozkousání. Pokud je předtím rozkoušete, zhoršuje se jejich účinnost.

Pokud užíváte lék Alventa nepijte alkoholické nápoje. Stejně tak nekonzumujte třezalku tečkovanou v jakékoli formě, protože to může způsobit serotoninový syndrom.

Lék Alventa je určený pro pacienty starší 18 let a nedoporučuje se pacientům mladším 18 let, s výjimkou případů, kdy je to podle názoru vašeho lékaře vhodné nebo nutné.

Užívání spolu s jinými léky (lékové interakce)

Lék Alventa se nesmí užívat s:

 • ostatními antidepresivy, jako jsou například: moklobemid, selegilin, rasagilin, isocarboxazid, fenelzin, tranylcypromin, fluoxetin, paroxetin, fluvoxamin, lithium a další.
 • léky na migrénu, jako jsou například: sumatriptan, zolmitriptan, rizatriptan, apod.
 • některými léky na bolest, jako je například tramadol
 • některými léky na hubnutí, jako je například sibutramin
 • některými léky, které se užívají v léčbě duševních chorob, jako je například haloperidol nebo risperidon.
 • některými léky na léčbu vysokého krevního tlaku (hypertenze), jako jsou například metoprolol (ze skupiny beta blokátorů) a další beta blokátory.
 • některými léky na léčbu plísňových infekcí, jako jsou ketokonazol, otrakonazol, klotrimazol nebo flukonazol.

Užívání všech výše uvedených léků společně s lékem Alventa může způsobit život ohrožující serotoninový syndrom, takže nezapomeňte svého lékaře poctivě předem informovat o tom, jaké léky a doplňky stravy (včetně bylinných přípravků) berete.

Nežádoucí účinky léku Alventa

Při užívání léku Alventa se mohou vyskytnout, mimo jiné, následující nežádoucí účinky (2):

 • sucho v ústech (vyskytuje se velmi často),
 • nevolnost,
 • zvracení,
 • průjem,
 • zácpa,
 • ztráta chuti k jídlu,
 • rozmazané vidění,
 • rozšíření očních zornic (mydriáza)
 • bolest hlavy,
 • noční můry (zlé sny),
 • nespavost,
 • neklid,
 • halucinace,
 • nedobrovolné pohyby,
 • třes (tremor),
 • změny chuti,
 • závrať,
 • hypotenze (nízký krevní tlak),
 • vysoká hladina cholesterolu,
 • poruchy menstruačního cyklu,
 • horečka,
 • únava,
 • nízký počet krevních destiček,
 • snadná tvorba modřin,
 • snížení hladiny sodíku v krvi,
 • pocit tísně na hrudi,
 • alergie a další.

Pokud se objeví některý z výše uvedených vedlejších účinků, neprodleně kontaktujte svého lékaře.

Co si z článku odnést?

Alventa je antidepresivum nové generace, jehož účinnou látkou je venlafaxin (2).

Patří do skupiny antidepresiv SNRI (inhibitory zpětného vychytávání serotoninu a noradrenalinu).

Používá se k léčbě deprese, úzkostí a sociálních fobií. Účinky se dostavují až po delší době užívání.

Důležité je pečlivě dodržovat pokyny lékaře a vyvarovat se užívání léků, alkoholu nebo třezalky tečkované, které mohou způsobit závažné nežádoucí účinky v podobě serotoninového syndromu.

Mezi další nežádoucí účinky patří sebevražedné sklony nebo sklony k sebepoškozování, sucho v ústech, hypertenze a další.

V případě jakýchkoli potíží při užívání tohoto léku vždy kontaktujte svého lékaře a nikdy nepřekračujte předepsané dávky.

Sdílet článek
Autor: MUDr. Michal Vilímovský
Vzdělání: lékař
Použité zdroje:

Pharmacybook.net

Zdroje obrázků:

Pixabay.com

Článek naposled aktualizován: 1. dubna 2019 20:52
Datum příští revize: 1. dubna 2021 20:52
K poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti využíváme cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace