Hemianopsie: vše co potřebujete vědět

Hemianopsie: vše co potřebujete vědět
12. srpna 2019 4:50

Hemianopsie (někdy označovaná jako hemianopie) je částečná slepota nebo ztráta zraku, která postihuje polovinu našeho zorného pole. Nejčastěji je způsobena poškozením mozku, ale někdy bývá příčina i v oku. V závislosti na vyvolávající příčině může být hemianopsie trvalá nebo dočasná. V tomto článku se dozvíte co je heminaopsie, jaké jsou její typy, příčiny, příznaky, diagnostika, léčba a prognóza.

Obsah článku

  1. Jaké druhy hemianopsie existují?
  2. Jaké jsou příznaky hemianopsie?
  3. Jaké jsou příčiny hemianopsie?
  4. Jak se hemianopsie diagnostikuje?
  5. Jak se hemianopsie léčí?
  6. Jaká je prognóza hemianopsie a co si z článku odnést?

Jaké druhy hemianopsie existují?

Podle postižených částí mozku lze hemianopsii rozdělit do několika druhů.

Lidský mozek se skládá ze dvou hemisfér (polokoulí):

  • Levá hemisféra: tato část mozku dostává informace z obou očí, zpracovává je a vysílá signály, které nám umožňují vidět pravou část zorného pole.
  • Pravá hemisféra: tato část mozku dostává informace z obou očí, zpracovává je a vysílá signály, které nám umožňují vidět levou část zorného pole

Zrakové vjemy z obou očí se přenáší do mozku zrakovým nervem (nervus opticus, druhý hlavový nerv). Jedná se o párový nerv (každé oko má jeden), přičemž oba zrakové nervy se v mozku kříží v místě, kterému se říká chiasma opticum.

Při poruše v některé z mozkových hemisfér nebo ve zrakové dráze, pak vznikají různé druhy hemianopsie:

  • Homonymní hemianopsie: při tomto typu hemianopsie dochází na obou očích k výpadku na stejné straně zorného pole. Obě oči tak vnímají (vidí) například jen pravou polovinu zorného pole.
  • Heteronymní hemianopsie: při tomto typu hemianopsie dochází na obou očích k výpadku na různých stranách zorného pole. Levé oko tak vnímá jen pravou polovinu zorného pole a pravé oko vnímá jen levou polovinu zorného pole.

Jaké jsou příznaky hemianopsie?

Hlavním příznakem hemianospsie je výpadek poloviny zorného pole na jednom nebo obou očích.

Hemianopsie ale může být spojena i s dalšími příznaky, jako jsou například:

  • dvojité vidění
  • deformovaný obraz
  • potíže s rozeznáváním předmětů, které vidíme
  • zhoršení zraku za šera a v noci
  • naklánění hlavy a těla na opačnou stranu než je postižení (pacient se takto snaží „srovnat si“ obraz vnímaných předmětů)
  • zrakové halucinace

U většiny lidí se příznaky hemianopsie projeví nebo zvýrazní při čtení nebo zaostření zraku na konkrétní předmět.

Jaké jsou příčiny hemianopsie?

Nejčastější příčinou homonymní hemianopsie je cévní mozková příhoda (1).

Nicméně hemianopsii může vyvolat jakékoli poškození zrakového nervu nebo mozku.

Mezi časté příčiny poškození mozku či zrakového nervu, mimo jiné, patří:

  • traumatické poranění mozku (autonehody, pády či jiné úrazy)
  • mozkové nádory
  • Alzheimerova choroba
  • demence
  • epilepsie
  • lymfom
  • roztroušená skleróza
  • syndrom třeseného dítěte
  • vysoký nitrolební tlak
  • hydrocefalus
  • aneuryzma (výduť) na karotidách (krkavicích – tepny zásobující mozek krví)

Jak se hemianopsie diagnostikuje?

Hemianopsii nejčastěji zjistí lékař při běžném očním vyšetření, jehož součástí je i vyšetření zorného pole (perimetru). Toto vyšetření umožní lékařům zjistit jak naše oči zaostřují na konkrétní předmět.

Podle výsledků vyšetření zorného pole vám lékař může doporučit vyšetření očního pozadí. Někdy lékaři provádí také měření nitroočního tlaku (přístrojem, který na oči prudce vyfoukne stlačený vzduch apodle stupně stlačení očního bulbu změří nitrooční tlak).

Tato vyšetření umožní lékaři zjistit možné příčiny hemianopsie.

Je důležité si uvědomit, že příčinou hemianopsie je poškození mozku, nikoli očí. Proto vyloučení problémů s očima lékařům pomůže dobrat se správné diagnózy.

V závislosti na dalších příznacích, které se u pacienta vyskytují, mohou lékaři doporučit provedení CT vyšetření (počítačová tomografie) a vyšetření krevního obrazu, za účelem zjištění známek poškození mozku.

Jak se hemianopsie léčí?

Léčba hemianopsie závisí na vyvolávající příčině onemocnění. Pokud je hemianopsie způsobena cévní mozkovou příhodou nebo poraněním hlavy, může se během několika měsíců stav pacienta upravit bez jakékoli léčby.

Pokud je příčinou hemianopsie mozkový nádor, je většinou nutné ho operativně odstranit nebo alespoň zmenšit jeho velikost s pomocí dostupných způsobů léčby (například radioterapie nebo chemoterapie).

V některých případech je hemianopsie trvalá a nelze jí odstranit.

V takových případech můžete alespoň přijmout vhodná opatření na zlepšení vašeho zraku, jako jsou například:

  • nošení prizmatických brýlí, které zmírňují příznaky dvojitého vidění
  • zraková rehabilitace, která vás naučí jak zbytky zraku využívat co možná nejlépe
  • léčba zaměřená na obnovu zraku s cílem zlepšit zpracování zrakových informací

Jaká je prognóza hemianopsie a co si z článku odnést?

Hemianopsie je velmi nepříjemné onemocnění, protože podstatně zhoršuje kvalitu života pacienta a značně ztěžuje až znemožňuje provádění běžných každodenních činností, jako je například četba nebo chůze.

V některých případech hemianopsie odezní sama bez jakékoli léčby.

Někdy je ale hemianopsie trvalá a pak je nutné přijmout vhodná opatření, která pacientovi umožní přizpůsobit se zhoršenému zraku a využít jeho zbytky co možná nejefektivněji.

Pokud máte hemianopsii vyhledjete vždy lékařskou pomoc a nechte si poradit, jak projevy této choroby zmírnit a/nebo si alespoň zachovat zbytky zraku co nejdéle.

Sdílet článek
Autor: MUDr. Michal Vilímovský
Vzdělání: lékař
Použité zdroje:

Healthline.com

Zdroje obrázků:

Pixabay.com

Článek naposled aktualizován: 12. srpna 2019 4:50
Datum příští revize: 12. srpna 2021 4:50
K poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti využíváme cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace