Tarlovova cysta: vše co potřebujete vědět!

Tarlovova cysta: vše co potřebujete vědět!
13. května 2020 18:17

Tarlovova cysta je název pro dutinu v páteřním kanálu, která je vyplněná mozkomíšním mokem. Nejčastěji se nachází v křížové části páteře zvané canalis sacralis.

Obsah článku

 1. Příčiny
 2. Příznaky
 3. Diagnostika
 4. Léčba
  1. Nechirurgická léčba
  2. Operační léčba
 5. Komplikace
 6. Co si z článku odnést?

Tarlovova cysta je název pro dutinu v páteřním kanálu, která je vyplněná mozkomíšním mokem. Nejčastěji se nachází v křížové části páteře zvané canalis sacralis.

Tarlovova cysta nejčastěji vzniká při odstupu zadních kořenů míšních nervů a může být septovaná nebo prostá (bez sept).

Hlavní věcí, která odlišuje Tarlovovu cystu od ostatních páteřních lézí, jako jsou různé nádory či dutiny, je přítomnost nervových vláken buď ve stěně cysty nebo v její dutině.

Vzhledem k těsné blízkosti pánve je někdy velice obtížné Tarlovovu cystu správně diagnostikovat a lékaři se často mylně domnívají, že má pacient herniaci (výhřez) meziobratlové ploténky, zánět míšních obalů (arachnoiditida) a/nebo gynekologické obtíže, jako je například pánevní zánětlivá nemoc (u žen).

Stanovení přesné diagnózy je navíc ještě ztíženo v případě, kdy má pacient v této oblasti nějakou jinou nemoc.

Incidence a prevalence

Pojem incidence znamená počet nových případů za nějaký časový úsek (nejčastěji za 1 rok) a pojem prevalence znamená celkový počet případů v populaci.

Prevalence drobných asymptomatických Tarlovových cyst je zhruba 5 – 9%. Jedná se tedy o poměrně časté onemocnění, nicméně v drtivé většině případů tyto cysty nezpůsobují pacientům žádné obtíže.

Velké Tarlovovy cysty, které se projevují různými neurologickými příznaky jsou relativně vzácné.

Tarlovova cysta byla poprvé popsána v roce 1938 a dodnes o ní víme poměrně málo.

Nedávno provedený průzkum zaměřený na incidenci a prevalenci symptomatických Tarlovových cyst naznačuje, že v 86,6% případů jsou postiženy ženy a ve 13,4% případů muži. Nejčastěji se Tarlovova cysta vyskytuje ve věkové skupině 31 – 60 let (celkem 80,4 % všech případů).

Zhruba 33% respondentů, kteří se výše uvedeného průzkumu zúčastnili měli další cysty na těle, a to zejména v dutině břišní, na rukou nebo na zápěstí.

Zhruba 3% osob s Tarlovovou cystou neudávalo žádné bolesti, 4,2% respondentů mělo jen velmi mírné bolesti, 7.6% respondentů pak mírné bolesti, 31,5% osob středně silné bolesti, 38,6% osob pak silné bolesti a 15,1% velmi silné bolesti.

Příčiny

I když je příčina vzniku Tarlovovy cysty neznámá, existují některé teorie o tom, co způsobuje, že se asymptomatická (bezpříznaková) Tarlovova cysta změní a začne pacientovi způsobovat potíže. Nejčastější příčinou, proč se asymptomatická Tarlovova cysta změní na symptomatickou jsou pády nebo poranění křížové či kostrční oblasti páteře.

Pacienti často udávají, že o Tarlovově cystě nevěděli, dokud si nenarazili kostrč nebo neporanili bederní až křížovou oblast páteře.

Příznaky

Zvýšení tlaku uvnitř cysty nebo útlak cysty zvenčí může vést ke zhoršení příznaků a poškození nervů.

Příznaky Tarlovovy cysty jsou velice různorodé (viz. dále) a většinou se zhoršují při sezení, chůzi, stání i ohýbání a jen v poloze na boku se pacientovi obvykle uleví.

Symptomy Tarlovovy cysty se často projevují záchvatovitým způsobem, což znamená, že se u pacienta střídají období silných potíží s bezpříznakovým obdobím.

Mezi nejčastější příznaky Tarlovovy cysty, mimo jiné, patří:

 • Bolesti v částech těla, kterou inervují míšní nervy postižené Tarlovovou cystou (nejčastěji se jedná o bolest hýždí)
 • Svalová slabost
 • Bolesti při dlouhodobém sezení
 • Ztráta citlivosti kůže, někdy doprovázená pocity brnění nohou či jiných částí těla
 • Ztráta nebo zhoršení reflexů
 • Změny vyprazdňování (například se najednou objeví zácpa)
 • Změny vyprazdňování moči (například zvýšená četnost močení nebo naopak neschopnost udržet moč - inkontinence či syndrom bolestivého měchýře)
 • Sexuální dysfunkce (poruchy erekce u mužů)

Diagnostika

Diagnostika Tarlovovy cysty je velice obtížná, protože o tomto onemocnění toho jednak mnoho nevíme, a navíc jsou příznaky Tarlovovy cysty stejné jako symptomy celé řady různých neurologických onemocnění, včetně výhřezu ploténky, nádorů míchy nebo útlaku nervových kořenů.

Navíc ve většině případů na Tarlovovou cystu lékaři nepomyslí, a tak se tento problém často zachytí náhodně při magnetické rezonanci nebo CT vyšetření páteře.

Při podezření na Tarlovovu cystu je vhodné doplnit také další kontrolní vyšetření (například CT myelografii).

Pokud má pacient problémy s močením a vyhledá urologa, provádí se další vyšetření, jejichž cílem je zjistit, zda má pacient urologické potíže z neurologických (neurogenní močový měchýř) či jiných příčin.

Mezi urologická vyšetření prováděná v rámci diagnostiky Tarlovovy cysty a dalších onemocnění patří urodynamické vyšetření nebo cystoskopie. Při urodynamickém vyšetření se močový měchýř naplní velkým množstvím vody a sleduje se jeho vyprazdňování. Naproti tomu při cystoskopii zavede lékař do močového měchýře pacienta přes močovou trubici (urethru) kameru, kterou si může prohlédnout stěny močového měchýře.

Při neurogenním močovém měchýři (který může být jedním z příznaků Tarlovovy cysty) se často zjistí abnormální zesílení svaloviny močového měchýře.

V diagnostice dalších příčin urologických problémů se využívá i ultrazvukové (ultrasonografické) vyšetření ledvin, kdy lze zjistit například městnání, nádorové onemocnění nebo ledvinové kameny.

Léčba

V léčbě Tarlovovy cysty se využívají chirurgické a nechirurgické metody.

Nechirurgická léčba

Mezi nechirurgické způsoby léčby Tarlovovy cysty patří zevní lumbární drenáž mozkomíšního moku, aspirace cysty pod CT kontrolou a nejnovější technika založená na odsátí mozkomíšního moku z cysty a následném vyplnění volného prostoru fibrinovým lepidlem (aplikuje se injekčně).

Bohužel ani jedna z těchto metod nedokáže stoprocentně zabránit tomu, aby se Tarlovova cysta nevrátila.

Operační léčba

Tarlovovou cystu lze odstranit speciálním neurochirurgickým výkonem, kdy chirurgové nejprve odhalí část páteře, kde se cysta nachází a následně cystu naříznou, odsají z ní mozkomíšní mok a vyplní jí fibrinovým lepidlem, aby mozkomíšní mok znovu nemohl do cysty natéci.

Mezi neurochirurgické operační techniky užívané v léčbě Tarlovovy cysty patří dekompresivní laminektomie (uvolnění utlačovaného nervového kořene), excize (vyříznutí) cysty a/nebo části nervového kořene, endoskopická fenestrace a imbrikace (překrytí) cysty.

Autoři jedné studie zjistili, že operační odstranění cysty nejvíce pomáhá pacientům s Tarlovovou cystou větší než 1,5 cm, u kterých se současně objevují příznaky narušení funkce močového měchýře a konečníku.

Nicméně vždy je nutné před operací pečlivě zvážit rizika a možný přínos a operovat pouze tehdy, existuje-li šance, že se stav pacienta skutečně zlepší.

Komplikace

Nejčastější pooperační komplikací Tarlovovy cysty je únik mozkomíšního moku z páteřního kanálu. Tato komplikace je poměrně vzácná a v některých případech se problém sám zahojí bez nutnosti léčby.

Po operaci se pacientům doporučuje nosit korzet (bederní pás) a odpočívat vleže se zvednutými dolními končetinami nad úroveň hlavy tak, aby se snížilo riziko otoku.

Další možnou komplikací operace Tarlovovy cysty je bakteriální meningitida (zánět mozkomíšních plen).

Někdy se operace nemusí podařit a pacientovi nepřinese žádnou úlevu a v některých případech se dokonce po operaci stav pacienta zhorší nebo se objeví nové Tarlovovy cysty.

Proto je velice důležité operační léčbu pečlivě zvážit a indikovat jí pouze v případě, kdy není jiná možnost.

V případě vyčerpání všech možností léčby by měl lékař pacientovi doporučit vhodnou strategii na zmírňování bolesti (léky, změny životního stylu, apod.).

Některým pacientům může také pomoci výměna zkušeností s ostatními pacienty se stejnou chorobou.

S těmito pacienty se můžete spojit například prostřednictvím sociálních sítí nebo se zapojit do činností příslušných skupin, apod.

Co si z článku odnést?

Tarlovova cysta je dutina v páteřním kanálu vyplněná mozkomíšním mokem. Obvykle postihuje nervová vlákna zadních míšních kořenů.

Příčina vzniku onemocnění není známá a o samotné chorobě toho také mnoho nevíme.

Ve většině případů se Tarlovova cysta neprojevuje žádnými příznaky a pacienta nijak neobtěžuje.

Symptomatické Tarlovovy cysty se mohou projevit řadou neurologických příznaků, od bolesti, přes brnění končetin a ztrátu citlivosti až po narušení vegetativních funkcí (poruchy vyprazdňování stolice, moči a erektilní dysfunkce).

Léčba Tarlovovy cysty spočívá ve vypuštění cysty a jejím vyplnění fibrinovým lepidlem.

Sdílet článek
Autor: MUDr. Michal Vilímovský
Vzdělání: lékař
Použité zdroje:

Aans.org

Zdroje obrázků:

Canva.com

Článek naposled aktualizován: 13. května 2020 18:17
Datum příští revize: 13. května 2022 18:17
K poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti využíváme cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace