Překotný porod: vše co potřebujete vědět

Překotný porod: vše co potřebujete vědět
18. listopadu 2020 20:11

Jako překotný porod označujeme takový porod, který trvá méně než 3 hodiny od začátku pravidelných kontrakcí. Někteří porodníci za překotný porod označují také jakýkoli porod trvající méně než 5 hodin od začátku pravidelných kontrakcí.

Obsah článku

 1. Porodní doby (fáze porodu)
 2. Rizikové faktory
 3. Příznaky
 4. Komplikace
 5. Co dělat při překotném porodu?
 6. Co si z článku odnést?

I když se na první pohled může zdát, že rychlý porod je dobrá věc, má překotný porod svá rizika a nevýhody.

Porodní doby (fáze porodu)

V první řadě je potřeba si uvědomit, že délka porodu se značně liší. U některých žen může porod trvat i několik dní, zatímco u jiných trvá jen pár hodin.

Obecně se porod dělí na 3 porodní doby.

První doba porodní je charakterizována roztažením (dilatací) děložního čípku a uvolněním hlenové zátky. Dělí se na časnou a pozdní fázi. V časné fázi dochází k postupnému roztažení děložního hrdla a uvolnění hlenové zátky a mohou se objevit i první kontrakce, které ale většinou bývají spíše nepravidelné a zatím nemají vypuzující účinek na plod. V pozdní fázi první doby porodní se objevují pravidelné kontrakce, které postupně zesilují, prodlužuje se délky jejich trvání a dochází k otevření děložního hrdla až na 10 cm (takto otevřené děložní hrdlo označujeme jako takzvanou „zašlou děložní branku“). První doba porodní trvá zhruba 8 – 10 hodin, ale u prvorodiček může být delší.

Druhá doba porodní je vlastní porod plodu. V této době se objevují vypuzovací kontrakce (proto se někdy druhá doba porodní označuje jako doba vypuzovací), které plod postupně posouvají porodními cestami ven z těla matky. Obvykle trvá druhá doba porodní zhruba 30 minut, nicméně u prvorodiček může být delší (hodinu i více). Druhá doba porodní končí porodem plodu.

Třetí doba porodní je porod placenty. V této době dochází k odloučení placenty a k jejímu vypuzení z dělohy. Třetí doba porodní je poměrně krátká, měla by trvat zhruba 10 minut, avšak ne více než 30 minut.

Průměrná doba porodu je 6 až 18 hodin a u překotného porodu je výrazně kratší a činí, jak jsme psali výše méně než 3, respektive 5 hodin (1, 2).

Rizikové faktory

I když neexistují žádné konkrétní „rizikové faktory“ pro překotný porod, některé faktory mohou jeho riziko poněkud zvyšovat.

Vyšší riziko překotného porodu mají velmi mladé maminky, vícerodičky a ženy s hypertenzním onemocněním (jako je například preeklampsie nebo HELLP syndrom).

Výše uvedené rizikové faktory jsou opravdu jen orientační, protože ne všechny maminky, které je mají, budou rodit překotně a naproti tomu se překotný porod může vyskytnout i u maminek, které nemají žádný z výše uvedených rizikových faktorů a jsou „naprosto zdravé“.

Pokud máte obavy z překotného porodu nebo se u vás objeví níže uvedené příznaky, vyhledejte lékařskou pomoc.

Příznaky

Příznaky překotného porodu jsou velice různorodé, nicméně ve většině případů se při překotném porodu objevují tyto příznaky:

 • Náhle vzniklé silné kontrakce, které se opakují velmi krátcepo sobě tak, že prakticky nemáte čas si mezi jednotlivými kontrakcemi odpočinout
 • Silná bolest, která se projevuje podobně jako dlouho trvající kontrakce
 • Náhlý pocit silného tlaku v pánvi, který se někdy může projevit také jako silné nutkání na stolici

Komplikace

I když se na první pohled může zdát, že překotný porod je pro ženu lepší, protože „to bude mít rychle za sebou“, není to pravda a překotný porod je spojen s řadou komplikací a rizik.

Z emočního hlediska je obecně překotný porod velice stresující záležitost, protože žena nemá prakticky čas na to odpočinout si mezi kontrakcemi, protože ty přichází velice rychle po sobě (3).

To může vést až k pocitu ztráty kontroly a k obrovskému stresu, protože porod postupuje velmi rychle a budoucí maminka najednou neví co dělat a nemá čas se s někým poradit.

Při překotném porodu také není možné splnit věci, které jste si stanovila v porodním plánu, protože na to prostě není čas.

Navíc může být překotný porod problémem také u žen, které bydlí dále od porodnice, protože to nemusí do porodnice stihnout a dítě se může narodit ještě v autě nebo v sanitce.

Mezi další zdravotní komplikace a rizika překotného porodu, mimo jiné, patří:

 • Vyšší riziko krvácení po porodu
 • Vyšší riziko natržení hráze a/nebo děložního hrdla
 • Riziko infekce pro dítě i matku v případě, že porod probíhá v nesterilním prostředí

Co dělat při překotném porodu?

Porod je do značné míry nepředvídatelná záležitost a každý lékař nebo zodpovědná porodní asistentka vám to potvrdí.

Nikdy prostě nevíme, kdy se porod zvrtne nebo se vymkne kontrole.

Nicméně v případě překotného porodu je potřeba hlavně zachovat klid. Na zmírnění stresu vyzkoušejte následující tipy (4):

 • Zavolejte svému lékaři a popište mu, co se děje. Pokud jsou kontrakce silné, trvají dlouho a není mezi nimi prakticky žádné klidové období, zavolejte si okamžitě záchranku.
 • Lehněte si na levý bok, tato poloha je pro zásobení plodu krví nejvýhodnější a může pomoci zpomalit kontrakce.
 • Pokud nestihnete dojet do nemocnice, snažte se zůstat v čistém prostředí (například uvnitř auta), dokud nedorazí pomoc.
 • Zajistěte si, abyste vždy měla sebou doprovod alespoň jedné osoby.
 • Vyzkoušejte dechové techniky, které jste se naučila v poradně pro těhotné. Pokud žádné neznáte, snažte se mezi kontrakcemi zhluboka a klidně dýchat.

Pokud si s čímkoli nebudete jistá nebo mít pocit, že se děje něco nestandardního, objeví se příznaky, jako jsou krvácení z rodidel, závratě, motání hlavy, nevolnost, apod., okamžitě si zavolejte záchranku.

Co si z článku odnést?

Překotný porod je porod, který trvá méně než 3 hodiny od začátku prvních kontrakcí (některé zdroje uvádí 2 – 3 hodiny, jiné méně než 5 hodin).

Za normálních okolností trvá porod zhruba 6 – 18 hodin od začátku prvních kontrakcí.

V případě překotného porodu je vyšší riziko poporodního krvácení a poranění hráze či děložního čípku.

Novorozenec i matka také mají vyšší riziko infekčních onemocnění, protože překotný porod často probíhá mimo nemocnici-

Příznaky překotného porodu jsou značně různorodé a mohou být u každé pacientky jiné, nicméně ve většině případů se překotný porod pozná podle silných, dlouhotrvajících kontrakcí, mezi kterými prakticky není žádné klidové období a přechází tak jedna v druhou.

Pokud se domníváte, že máte známky překotného porodu, zavolejte si záchranku. 

Sdílet článek
Autor: MUDr. Michal Vilímovský
Vzdělání: lékař
Použité zdroje:

Verywellfamily.com

Zdroje obrázků:

Canva.com

Článek naposled aktualizován: 18. listopadu 2020 20:11
Datum příští revize: 18. listopadu 2022 20:11
K poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti využíváme cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace