Proč se mi motá hlava? Časté příčiny a možnosti léčby!

19. března 2022 20:25

Motání hlavy je stav, kdy máte potíže udržet rovnováhu a jste dezorientováni. Při tomto stavu také dochází k poruše funkce sluchového a rovnovážného ústrojí a zrakového vnímání a postižená osoba může i ztratit vědomí. Jednoduše řečeno lze motání hlavy popsat jako pocit na omdlení.

Obsah článku

 1. Příčiny motání hlavy
  1. Motání hlavy od krční páteře
  2. Onemocnění vnitřního ucha
  3. Migréna
  4. Ostatní příčiny motání hlavy
 2. Příznaky motání hlavy
 3. Kdy vyhledat lékařskou pomoc?
 4. Co vás čeká při návštěvě lékaře?
 5. Léčba motání hlavy
 6. Jak si pomoci doma, pokud se vám začne motat hlava?
 7. Co si z článku odnést?

Motání hlavy není onemocnění samo o sobě, ale jedná se o příznak různých nemocí.

Závrať není totéž co motání hlavy, i když může pocit na omdlení vyvolat. Každý z těchto příznaků se ale projevuje trochu jinak.

Zatímco motání hlavy je pocit na omdlení spojený s dezorientací a točením hlavy, závrať je stav, kdy máte pocit, že se svět kolem vás točí nebo, že se nakláníte na jednu stranu.

Jednoduše řečeno, když se vám motá hlava, máte pocit jako by se hlava točila a okolní prostředí „stálo“, zatímco při závrati se točí vaše okolí a vy „stojíte“.

Motání hlavy je poměrně běžný a častý příznak a jeho příčina obvykle není nic vážného. Pokud ale motáním hlavy trpíte opakovaně, bez zjevného důvodu nebo delší dobu, měli byste okamžitě vyhledat lékařskou pomoc.

Příčiny motání hlavy

Příčiny motání hlavy lze rozdělit do několika různých skupin.

Motání hlavy může být způsobeno onemocněním krční páteře, chorobami vnitřního ucha nebo onemocněním mozku či oběhové soustavy. 

Motání hlavy od krční páteře

Onemocnění krční páteře a krku patří mezi časté příčiny motání hlavy.

Mezi nejčastější cervikogenní příčiny motání hlavy patří:

 • vadné držení těla: nesprávné držení těla vede ke zvýšení napětí krčních svalů a vazů, což způsobí narušení správného osového postavení cervikokraniálního (CC) přechodu. Zatuhlé krční svaly a vazy navíc mohou komprimovat tepny zásobující mozeček a okcipitální část mozku (takzvané tepny zadního povodí - a.vertebrales), což vede ke zhoršení zásobení mozku krví a kyslíkem. Výsledkem narušení správného postavení cervikokraniálního přechodu či útlaku vertebrálních tepen je pak motání hlavy.
 • degenerativní onemocnění krční páteře: degenerativní onemocnění krční páteře, jako je například spondyloartróza, nebo protruze či herniace meziobratlové ploténky způsobí zhoršení pohyblivosti krční páteře, což vede opět ke zvýšení napětí krčních svalů a vazů a s tím spojeným problémům, jako je motání hlavy nebo tlak v zátylku. 
 • nádorová, zánětlivá či jiná onemocnění či poranění krční míchy: onemocnění nebo úrazy krční míchy se projevují nejen zhoršením hybnosti horních končetin, ale také dalšími příznaky, jako jsou točení hlavy, nevolnost nebo světloplachost.

Onemocnění vnitřního ucha

Častou příčinou motání hlavy je také porucha vnitřního ucha, kde se nachází sluchově rovnovážný systém, který řídí sluch a rovnováhu.

Za motáním hlavy může být i onemocnění vnitřního ucha, jako je Meniérova choroba nebo benigní paroxysmální polohové vertigo (BPPV).

Za motáním hlavy může být i onemocnění vnitřního ucha, jako je Meniérova choroba nebo benigní paroxysmální polohové vertigo (BPPV).

Mezi onemocnění vnitřního ucha, která mohou způsobit motání hlavy, mimo jiné, patří: 

 • Benigní paroxysmální polohové vertigo (BPPV): toto onemocnění se projevuje kombinací závratí a motání hlavy. Slovo benigní znamená „neškodné“, paroxysmální znamená „záchvatovité“ a vertigo je závrať. Z toho lze odvodit že, benigní paroxysmální polohové vertigo se bude projevovat krátkodobými epizodami závrati a motání hlavy, zejména při náhlé změně polohy těla (například pokud se rychle posadíte, když ležíte v posteli nebo prudce otočíte hlavu při sportování).
 • Meniérova choroba: při tomto onemocnění se hromadí endolymfa (druh tělesné tekutiny) ve vnitřním uchu, což se projevuje příznaky jako jsou motání hlavy, závrať, zalehnutí uší, zhoršení sluchu nebo tinnitus (hučení, zvonění či pískání v uších).
 • Neurinom akustiku (vestibulární schwannom): jedná se o nezhoubný nádor, který postihuje nerv spojující vnitřní ucho s mozkem a může vyvolat motání hlavy, závrať, zvracení a další příznaky. 

Migréna

Migréna je označení pro pulzující silnou bolest hlavy, která nejčastěji postihuje jen jednu polovinu hlavy.

Migrenózní bolesti hlavy jsou spojeny s dalšími příznaky, jako je nevolnost, zvracení, světloplachost nebo zvýšená citlivost na zvuk.

Záchvaty migrény trvají několik hodin až dní a bolesti mohou být i tak silné, že podstatně narušují kvalitu života pacientů a znemožňují jim řádné provádění každodenních aktivit. 

U některých lidí se před záchvatem migrenózních bolestí hlavy objevují "varovné" příznaky, které označujeme slovem aura.

Mezi nejčastější příznaky aury patří poruchy zraku (záblesky či mžitky před očima), brnění nebo pálení na jedné straně obličeje či končetin a/nebo poruchy řeči.

V léčbě migrény se uplatňují léky a režimová opatření s jejichž pomocí lze negativní dopady tohoto onemocnění podstatně zmírnit. 

Ostatní příčiny motání hlavy

Mezi další možné příčiny motání hlavy patří například:

 • konzumace alkoholu
 • nežádoucí účinky některých léků (týká se to zejména antidepresiv, léků na vysoký krevní tlak, jako jsou například ACE inhibitory, stabilizátorů nálady, sedativ nebo antiepileptik).
 • prudký (rychlý) pokles krevního tlaku (například při posturální neboli ortostatické hypotenzi), tento problém se objevuje nejčastěji při rychlém vstávání z postele
 • onemocnění srdečního svalu
 • velké krevní ztráty (hypovolemický šok)
 • úzkostné poruchy
 • anémie (hlavně sideropenická anémie z nedostatku železa)
 • hypoglykémie (nízká hladina glukózy v krvi)
 • zánětlivá onemocnění postihující uši
 • dehydratace
 • úžeh nebo úpal
 • nadměrná fyzická zátěž (při sportu či jiných aktivitách)
 • kinetóza (nevolnost z cestování)

Ve vzácných případech může být motání hlavy spojeno s dalšími chorobami, jako jsou roztroušená skleróza, cévní mozková příhoda, maligní nádory nebo jiná onemocnění mozku.

Příznaky motání hlavy

Motání hlavy je spojeno s celou řadou různých příznaků, mezi které například patří:

 • pocity na omdlení
 • falešný pocit točení hlavy
 • nestabilita
 • ztráta rovnováhy
 • pocit, jako kdybyste se vznášeli nebo plavali

Někdy může být motání hlavy doprovázeno dalšími příznaky, jako jsou nevolnost, zvracení nebo ztráta vědomí.

Pokud těmito příznaky trpíte dlouhodobě, opakovaně nebo se váš stav nelepší, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

Kdy vyhledat lékařskou pomoc?

Lékaře byste měli zavolat okamžitě, pokud máte opakované záchvaty motání hlavy nebo se váš stav nelepší (v takovém případě je lepší zavolat si raději záchranku, zejména v případě, kdy je motání hlavy doprovázeno zvracením).

Lékaře byste měli vyhledat také vždy v případě, kdy se motání hlavy objeví náhle a je doprovázeno následujícími příznaky:

 • bolest hlavy
 • poranění hlavy
 • bolest krku (hlavně na šíjové straně)
 • vysoká horečka
 • rozmazané vidění
 • ztráta nebo významné zhoršení sluchu
 • potíže s mluvením (nebo porozuměním mluvenému slovu)
 • brnění nebo necitlivost končetin
 • pokles koutku oka nebo úst
 • ztráta vědomí
 • dušnost a/nebo abnormálně zpomalené dýchání (bradypnoe)
 • bolest na hrudi
 • přetrvávající zvracení

Výše uvedené příznaky mohou být známkou závažného zdravotního problému, takže je důležité vyhledat lékařskou pomoc co nejrychleji, jakmile se tyto symptomy objeví.

Co vás čeká při návštěvě lékaře?

Protože příčin motání hlavy je celá řada, bude se lékař snažit zjistit, co vaše potíže vyvolalo.

Kromě fyzikálního vyšetření vám lékař položí řadu otázek ohledně četnosti výskytu motání hlavy (včetně popisu situací, kdy se tento příznak u vás vyskytuje), závažnosti potíží a doprovodných příznaků (například zvracení, nevolnost, horečka, apod.).

V rámci fyzikálního vyšetření lékaři často kontrolují také oči (zejména oční pozadí, ale také periferní vidění, jehož poruchy mohou být signálem nádoru mozku), uši a provádí kompletní neurologické vyšetření (včetně vyšetření rovnováhy, držení těla, apod.).

V některých případech je nutné provést vyšetření zobrazovacími metodami, jako jsou CT nebo MRI mozku a dalších orgánů.

I přes veškerou snahu se někdy nemusí podařit příčinu motání hlavy zjistit.

Léčba motání hlavy

Léčba motání hlavy závisí na vyvolávající příčině. Ve většině případů se potíže dají vyřešit domácí léčbou a léky, například:

 • Potíže s vnitřním uchem se léčí léky a domácím cvičením na zlepšení ovládání rovnováhy.
 • Benigní paroxysmální polohové vertigo (BPPV) se v některých případech léčí technikou zvanou Sémontovy repoziční manévry, což je speciální cvik, který závrať zruší (1). V závažných případech, které nereagují na polohové manévry, se BPPV léčí operací.
 • Meniérova choroba se léčí dietou s nízkým obsahem soli, občasnými injekcemi nebo operací ucha (2).
 • Migrény se léčí léky a změnami životního stylu (například se pacient musí naučit rozpoznávat a vyhnout se věcem a potravinám, které migrénu mohou spouštět).
 • Úzkostné poruchy se léčí léky a technikami na zmírnění projevů úzkosti.
 • V případě, že je motání hlavy způsobeno nadměrnou fyzickou zátěží, přehřátím organizmu nebo dehydratací, pomůže zajištění dostatečného příjmu tekutin.
 • Onemocnění krční páteře se léčí fyzioterapií a nácvikem správného držení těla. Při těžkých degenerativních změnách nebo onemocnění míchy je někdy nutná i chirurgická (operační) léčba.  

Jak si pomoci doma, pokud se vám začne motat hlava?

Pokud se vám začne motat hlava, vyzkoušejte následující tipy:

 • Jakmile se vám začne motat hlava okamžitě se posaďte nebo si lehněte a vyčkejte dokud motání hlavy neustane. Tento krok je velmi důležitý, protože včasným usednutím nebo ulehnutím zabráníte možnému pádu a závažnému poranění při případné ztrátě vědomí.
 • Pokud se cítíte nestabilní, opřete se o hůl nebo chodítko.
 • Pokud musíte jít po schodech, vždy se přidržujte zábradlí.
 • Vyzkoušejte činnosti, které zlepšují rovnováhu, jako je jóga nebo taj-či (taiči).
 • Snažte se vyvarovat prudkým a náhlým změnám polohy.
 • Pokud se u vás motání hlavy nebo závratě vyskytují často (a bez předchozího varování), vyhněte se řízení auta a práci s těžkými stroji, které by vám mohli způsobit vážnou újmu na zdraví.
 • Vyhněte se konzumaci kofeinu (káva, čaj, energetické nápoje), alkoholu a také nekuřte. Všechny tyto látky mohou vyvolat motání hlavy nebo jeho projevy zhoršovat.
 • Každý den se snažte vypít alespoň 8 sklenic vody denně, spát sedm a více hodin a vyhýbat se stresovým situacím.
 • Jezte zdravou stravu plnou ovoce, zeleniny a kvalitních bílkovin.
 • Pokud se domníváte, že za motáním hlavy mohou stát léky, které užíváte, poraďte se s vaším lékařem, který vám může dávku snížit nebo užívaný lék vyměnit za jiný. Nikdy ale sami žádné léky nevysazujte bez předchozího souhlasu svého lékaře.
 • Pokud je motání hlavy doprovázeno nevolností, vezměte si volně prodejný lék ze skupiny antiemetik (léky proti zvracení) jako je například Kinedryl nebo jiné vhodné blokátory histaminových receptorů – antihistaminika, které vám doporučí v lékárně. Tyto léky mohou vyvolat ospalost a únavu, takže je neužívejte pokud potřebujete dělat činnost, vyžadující pozornost a bdělost.
 • Pokud se vám motá hlava kvůli dehydrataci nebo přehřátí organizmu, posaďte se na chladné místo ve stínu a vypijte sklenici vody.

Pokud se u vás motání hlavy vyskytuje častěji, opakovaně nebo se potíže zhoršují, vždy vyhledejte lékařskou pomoc.

Co si z článku odnést?

Motání hlavy je obvykle dočasný příznak, který odezní poté, co odstraníme vyvolávací příčinu. Ve vzácných případech může být motání hlavy známkou závažného zdravotního problému.

Migréna je jednou z častých příčin motání hlavy.

Migréna je jednou z častých příčin motání hlavy.

Motání hlavy je spojeno s rizikem komplikací, mezi které patří ztráta vědomí (omdlení) nebo poruchy rovnováhy. To může být nebezpečné zejména pro řidiče nebo obsluhu těžké techniky.

Pokud cítíte, že se vám začíná motat hlava a řídíte nebo pracujete s těžkou technikou či stroji, vždy okamžitě zastavte a ukončete práci a vyhledejte klidné místo, kde se můžete posadit a vyčkat, dokud potíže neodezní.

Pomohl Vám tento článek? Chcete nás podpořit, abychom mohli psát více podobných článků?
Sdílet článek
Autor: MUDr. Michal Vilímovský
Vzdělání: lékař
Použité zdroje:

Healthline.com

Zdroje obrázků:

Pixabay.com

Článek naposled aktualizován: 19. března 2022 20:25
Datum příští revize: 19. března 2024 20:25
K poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti využíváme cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace