Co je bradypnoe a co tento problém způsobuje?

18. září 2022 14:47

Bradypnoe je odborný lékařský termín pro abnormálně zpomalené dýchání. Může být známkou různých metabolických onemocnění nebo dalších problémů, jako je například otrava oxidem uhelnatým nebo předávkování léky či drogami.

Obsah článku

 1. Co je bradypnoe?
 2. Jaké jsou doprovodné příznaky bradypnoe?
 3. Co způsobuje zpomalené dýchání?
  1. Otravy jedy, léky nebo návykovými látkami (drogami) a/nebo nežádoucí účinky léků
  2. Hormonální nerovnováha
  3. Neurologická onemocnění postihující mozkový kmen
  4. Kardiovaskulární onemocnění
  5. Pooperační komplikace
  6. Poruchy elektrolytové rovnováhy
 4. Léčba a prognóza
 5. Co si z článku odnést?

Tento článek popisuje nejčastější příčiny, doprovodné příznaky a možnosti léčby bradypnoe.

Co je bradypnoe?

Bradypnoe znamená zpomalené dýchání pod hodnoty, které jsou obvyklé pro daný věk pacienta a stupeň jeho aktivity. 

U dospělého člověka ve věku do 50 let je bradypnoe definována jako méně než 12 dechů za minutu po dobu alespoň 2 minut. 

Hodnoty bradypnoe pro jednotlivé věkové kategorie jsou pak následující (1):

 • Děti do 1 roku věku: méně než 30 dechů za minutu
 • Děti ve věku 1 - 3 roky: méně než 25 dechů za minutu
 • Děti ve věku 3 - 12 let: méně než 20 dechů za minutu
 • Osoby ve věku 12 - 50 let: méně než 12 dechů za minutu
 • Osoby starší 50 let: méně než 13 dechů za minutu

Počet dechů v rozmezí 12 až 20 za minutu označujeme pojmem eupnoe (normální dýchání) a více než 25 dechů za minutu pak označujeme termínem tachypnoe (zrychlené dýchání).

Bradypnoe není totéž co dušnost (dyspnoe).

Dyspnoe je označení pro těžké a namáhavé dýchání se subjektivním pocitem nedostatku kyslíku, zatímco bradypnoe označuje „jen“ abnormálně zpomalené dýchání.

Bradypnoe také není apnoe, což je termín, kterým označujeme krátkodobě přerušené dýchání (dechovou pauzu), například ve spánku – syndrom spánkové apnoe. 

Jaké jsou doprovodné příznaky bradypnoe?

Bradypnoe způsobuje zhoršení zásobení tkání a buněk kyslíkem, což se projevuje řadou různých příznaků, jako jsou například: 

 • motání hlavy
 • pocit na omdlení
 • únava
 • slabost
 • dušnost (subjektivní pocit nedostatku vzduchu)
 • neurologické příznaky (zmatenost, poruchy paměti, zhoršení kognitivních funkcí)
 • a mnoho dalších. 

Co způsobuje zpomalené dýchání?

Příčin bradypnoe je celá řada a lze je obecně rozdělit do několika skupin.

Otravy jedy, léky nebo návykovými látkami (drogami) a/nebo nežádoucí účinky léků

Abnormálně zpomalené dýchání se vyskytuje u otrav některými návykovými látkami či jedovatými zplodinami, jako jsou alkohol, drogy, oxid uhelnatý nebo azid sodný. 

S bradypnoe se můžeme setkat také u předávkování léky (zejména opioidy, jako je například morfium).

Jednou z příčin bradypnoe je i otrava oxidem uhelnatým. Pokud topíte plynem, uhlím či dřevem, používejte detektory oxidu uhelnatého, mohou vám zachránit život.

Jednou z příčin bradypnoe je i otrava oxidem uhelnatým. Pokud topíte plynem, uhlím či dřevem, používejte detektory oxidu uhelnatého, mohou vám zachránit život.

Některé léky užívané v léčbě poruch srdečního rytmu a vysokého krevního tlaku (antiarytmika a antihypertenziva), mohou způsobit abnormální zpomalení srdeční frekvence (bradykardie) a dýchání.

Hormonální nerovnováha

Zpomalené dýchání může být jedním z příznaků hormonální nerovnováhy. 

Typicky se bradypnoe objevuje u pacientů s abnormálně sníženou funkcí štítné žlázy (hypotyreóza), kdy v důsledku nedostatku hormonů štítné žlázy dochází ke zpomalení metabolizmu a s tím souvisejícími problémy, včetně zpomaleného dýchání.

Mezi další možné příčiny bradypnoe patří nedostatek dopaminu, neuropeptidu Y a somatostatinu, což jsou hormony, které, mimo jiné, ovlivňují dechovou frekvenci (1).

Neurologická onemocnění postihující mozkový kmen

Mozkový kmen (prodloužená mícha, Varolův most a střední mozek - mezencefalon) je vývojově nejstarší strukturou mozku, ve které se, mimo jiné, nachází řídící centra pro dýchání a činnost srdce. 

Proto všechna neurologická onemocnění, která postihují mozkový kmen, mohou způsobit abnormální zpomalení dechové frekvence.

Neurologická onemocnění postihující mozkový kmen, kde se nachází dechové a kardiovaskulární centrum, jsou jednou z příčin bradypnoe

Neurologická onemocnění postihující mozkový kmen, kde se nachází dechové a kardiovaskulární centrum, jsou jednou z příčin bradypnoe

Mezi nejčastější neurologické příčiny bradypnoe patří ischemické či hemoragické cévní mozkové příhody postihující mozkový kmen, mozkové nádory či metastázy a úrazy mozku (kraniotraumata).

Kardiovaskulární onemocnění

Onemocnění srdce a cév jsou častou příčinou bradypnoe. 

Je to proto, že činnost srdce a plic spolu úzce souvisí a poruchy funkce kardiovaskulárního aparátu pak vedou k poruchám dechové frekvence a naopak.

Mezi nejčastější kardiovaskulární příčiny bradypnoe patří:

 • Přirozené zhoršení činnosti srdce v důsledku stárnutí organizmu
 • Poškození srdeční svaloviny na základě různých onemocnění, jako jsou infarkt myokardu nebo zánět srdeční svaloviny (myokarditida) a nebo v důsledku poranění hrudníku a srdce
 • Vrozené srdeční vady, jako jsou poruchy srdečních chlopní nebo zkraty
 • Arteriální hypertenze (vysoký krevní tlak)

Pooperační komplikace

Při rozsáhlejších operačních výkonech se pacientům podávají různé léky, které mohou způsobit abnormální zpomalení dechové frekvence.

Pooperační bradypnoe je obvykle dočasná a sama odezní poté, co podané léky přestanou účinkovat.

Mezi léky, které mohou vyvolat pooperační bradykardii, mimo jiné, patří:

 • centrálně působící myorelaxancia (léky na uvolnění svalového napětí, které mohou zpomalit i činnost dechových svalů a tím vyvolat bradykardii).
 • léky proti bolesti: pacientům se po některých operacích podávají silné léky na tišení bolesti, ze skupiny opioidních analgetik, které mohou při předávkování vyvolat abnormální zpomalení dechové frekvence.
 • léky užívané při celkové anestézii: léky užívané pro “uspání” pacienta při operaci, mimo jiné, zpomalují dechovou frekvenci a jejich účinek může nějakou dobu přetrvávat i po operaci

Někdy se bradypnoe může vyskytnout také jako pooperační komplikace po kardiochirurgických výkonech, kdy lékaři operují přímo na srdci. 

Poruchy elektrolytové rovnováhy

Minerály s elektrickým nábojem (elektrolyty) se podílí na regulaci činnosti srdce a dýchání. 

Při narušení normální hladiny elektrolytů v krvi a tkáních může dojít k abnormálnímu zpomalení dýchání. 

Mezi minerály, jejichž koncentrace v těle může ovlivnit dýchání patří draslík, sodík, hořčík, vápník a sloučeniny fosforu či chloru. 

Elektrolytová nerovnováha může být vyvolána mnoha různými chorobami a také abnormálním nedostatkem či naopak nadbytkem vody v těle (dehydratace a hyperhydratace).

Léčba a prognóza

Léčba a prognóza pacientů s abnormálně zpomaleným dýcháním závisí na vyvolávající příčině a celkovém stavu pacienta. 

Měření krevního tlaku a tepové a dechové frekvence patří mezi základní vyšetření, která by měl provádět každý praktický lékař při vaší návštěvě. 

Pokud je bradypnoe způsobena sníženou funkcí štítné žlázy, je nutné odhalit příčinu a chybějící hormony doplňovat (hormonální substituční léčba “syntetickými hormony” - například přípravky Letrox, Euthyrox, apod.).

Pokud je bradypnoe způsobena kardiovaskulárními chorobami, je problém složitější, protože činnost srdce a plic spolu úzce souvisí a choroby srdce a cév představují nejčastější příčinu úmrtí ve vyspělých zemích. 

Pro rychlé odstranění příznaků bradypnoe se využívá oxygenoterapie (léčba kyslíkem), která spočívá v podávání kyslíku maskou, brýlemi a/nebo okysličování krve prostřednictvím UPV (umělá plicní ventilace) či ECMO (mimotělní membránová oxygenace).

Udržování krevního tlaku ve zdravém rozmezí (s pomocí zdravého životního stylu a/nebo léků) a prevence infarktu myokardu jsou také velmi důležité v prevenci bradypnoe. 

Pokud je příčinou bradypnoe předávkování alkoholem a/nebo opioidy, je smyslem léčby co nejrychleji odstranit přebytek těchto látek z těla. 

V poslední době se v léčbě kardiovaskulárních onemocnění uplatňují také techniky označované jako vědomé nebo uvědomělé dýchání, při kterých pacienti vědomě zpomalují svou dechovou frekvenci a učí se vnímat svůj dech. 

Tyto techniky se využívají při relaxaci, meditaci, v józe nebo v rámci terapeutické techniky označované jako biologická zpětná vazba (biofeedback) a studie naznačují, že pomáhají zlepšovat činnost kardiovaskulárního a dýchacího systému (3).

Co si z článku odnést?

Bradypnoe je označení pro abnormálně zpomalené dýchání pod běžné hodnoty odpovídající věku a stupni aktivity daného pacienta.

U osob starších 12 let se za abnormálně zpomalené dýchání považuje méně než 12 (respektive 13 u osob starších 50 let) dechů za minutu, a to po dobu minimálně 2 minut.

Mezi doprovodné příznaky bradykardie patří únava, ospalost, slabost, motání hlavy, závrať, poruchy paměti a kognitivních funkcí, zmatenost a dušnost.

Bradypnoe je jedním z příznaků onemocnění srdce, cév a plic, ale může být způsobena i poškozením mozkového kmene úrazem, tumorem či mozkovou příhodou, nežádoucími účinky léků, nedostatkem některých hormonů a elektrolytovou nerovnováhou.

Při léčbě bradypnoe je nutné vyřešit vyvolávající příčinu. 

Někdy je léčbě poměrně snadná, zatímco jindy může být svízelná či nemožná. 

Bradykardie není totéž co dyspnoe (dušnost) nebo apnoe (krátkodobé vynechání dechu). 

Pomohl Vám tento článek? Chcete nás podpořit, abychom mohli psát více podobných článků?
Sdílet článek
Autor: MUDr. Michal Vilímovský
Vzdělání: lékař
Použité zdroje:

Medicalnewstoday.com

Zdroje obrázků:

Canva.com

Článek naposled aktualizován: 18. září 2022 14:47
Datum příští revize: 18. září 2024 14:47
K poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti využíváme cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace