Mžitky před očima: vše co potřebujete vědět

27. února 2021 6:55

Mžitky před očima jsou drobné plovoucí tečky, pavučinky nebo skvrny, které plují v zorném poli a když se na ně soustředíme „odplují“ pryč. Někdy mohou mít také formu záblesků v zorném poli nebo způsobit zatmění nebo deformaci částí zorného pole. V takovém případě bývá jejich příčina obvykle závaznější.

Obsah článku

 1. Příznaky
 2. Příčiny
  1. Odchlípnutí sítnice
  2. Roztroušená skleróza
  3. Migréna
  4. Hypertenze
  5. Další příčiny
 3. Prevence
 4. Léčba
  1. Vitrektomie
  2. Laserová vitreolýza
 5. Co si z článku odnést?

Pokud mají mžitky před očima charakter plovoucích teček, skvrnek, pavučinek nebo prstýnků, vznikají ve většině případů v části oka zvané sklivec (průhledná rosolovitá hmota vyplňující vnitřek oka) a jedná se o poměrně častý a většinou zcela normální průvodní jev stárnutí organizmu, který nevyžaduje žádnou léčbu.

Pokud se ale plovoucí útvary v zorném poli objeví ve větším množství nebo náhle, mohou být známkou jiného závažnějšího onemocnění, jako je například poškození sítnice. 

Stejně tak je důležité zpozornět a neprodleně vyhledat očního lékaře, pokud mají mžitky před očima formu záblesků v zorném poli nebo se objeví deformace  zorného pole či viděných předmětů (například dvojité vidění, rozmazané vidění nebo neschopnost rozeznávat tvary či velikosti předmětů).

V takovém případě je nutné okamžitě vyhledat lékařskou pomoc, protože příčina těchto stavů může být závažnější a nemusí souviset jen s okem, ale třeba i s poškozením zrakového nervu, mozku (migrény, roztroušená skleróza) nebo s kardiovaskulárními problémy (například hypertenze). 

Příznaky

Hlavními příznaky mžitků před očima jsou drobné plovoucí útvary, vypadající jako černá smítka, v zorném poli postižené osoby.

Tyto mžitky nabývají různých tvarů, jako například:

 • tečky nebo skvrny
 • tenké čárky
 • prstencovitý tvar
 • pavučinky
 • a další nepravidelné tvary

U některých neurologických nebo kardiovaskulárních onemocnění mohou mít mžitky před očima formu záblesků v zorném poli a být spojeny s dalšími fenomény, jako jsou závrať, motání hlavy nebo dvojité či rozmazané vidění.

Mžitky před očima jsou sice velice malé, nicméně někdy mohou podstatným způsobem zhoršovat nebo narušovat vidění, protože jsou blíže k sítnici.

Jedno z charakteristických vlastností mžitků před očima je skutečnost, že v zorném poli plavou a pohybují se všemi směry. Když na ně navíc zaostříte zrak, odplují ve směru, kterým se postižená osoba dívá.

Pokud máte oči v klidu, mžitky se samovolně pohybují všemi možnými směry a vypadá to, jako kdyby plavaly.

Příčiny

Mžitky před očima jsou nejčastěji přirozeným jevem, který vzniká v gelovité (želatinovité) výplni oka, označované jako corpus vitreum neboli sklivec, který, mimo jiné, pomáhá udržovat kulatý tvar očního bulbu.

Mžitky před očima vznikají tehdy, když se sklivec začne smršťovat, což vede k praskání drobných vláken, která sklivec „přichycují“ ke stěně oka. Tomuto jevu se říká odchlípnutí sklivce.

Odchlípnutý sklivec narušuje prostup světla na sítnici a objeví se mžitky před očima v podobě skvrnek, teček nebo různých jiných tvarů v zorném poli.

Mžitky před očima jsou součástí normálního stárnutí. Americká společnost odborníků na léčbu onemocnění sítnice tvrdí, že odchlípnutí sklivce a mžitky před očima přirozeně vznikají ve vyšším věku, zhruba kolem 60. let (1).

Mžitky před očima se v určitém věku objevují u většiny lidí a většina lidí je ignoruje, pokud jim nezpůsobují žádné problémy. Ve většině případů si jich pacient všimne, když se podívá na jednobarevnou světlou plochu (například na oblohu).

I když zpočátku mohou být mžitky před očima rušivé, ve většině případů postupně odplují mimo zorné pole a přestanou narušovat zorné pole.

Nicméně i když ve většině případů jsou mžitky před očima jen projevem stárnutí, není úplně dobré brát je na lehkou váhu.

Lékaři doporučují všem osobám, u kterých se mžitky před očima náhle objeví, vyhledat do několika týdnů či měsíců od prvních příznaků očního lékaře a nechat si udělat kvalitní vyšetření, aby se vyloučila závažnější onemocnění, jako jsou odchlípnutí sítnice, diabetická retinopatie, infekce nebo nádory oka.

Odchlípnutí sítnice

I když ve většině případů jsou mžitky před očima součástí normálního stárnutí, pokud se objeví náhle nebo ve velké počtu, může to být známkou jiného onemocnění, jako je například odchlípnutí sítnice.

V případě odchlípnutí sítnice se kromě mžitků před očima často vyskytují také další příznaky, jako jsou záblesky světla na okrajích zorného pole nebo hemianopsie (dočasná nebo trvalá ztráta zraku, postihující polovinu zorného pole) či podstatné a náhlé zhoršení zraku.

Odchlípnutí sítnice je závažné onemocnění a vyžaduje okamžitou léčbu, protože jinak hrozí trvalé oslepnutí.

V případě, že se vám mžitky před očima začnou dělat ve větším množství nebo náhle, bez předchozího varování, je nutné okamžitě vyhledat lékařskou pomoc.

Roztroušená skleróza

Roztroušená skleróza je neurologické onemocnění, při kterém dochází k postupnému narušování nervových obalů. Pokud postihne zrakový nerv, obvykle se projevuje dvojitým viděním, zhoršením zraku (výpadky částí zorného pole) a v některých případech i mžitky před očima.

Migréna

Někteří lidé s migrénou (záchvaty silných bolestí hlavy) popisují mžitky před očima ve formě záblesků či světélek v zorném poli, obvykle těsně před záchvatem, jako součást migrenózní aury.

Hypertenze

Jedním z příznaků hypertenze bývají závratě, motání hlavy a také mžitky před očima, obvykle spojené s pocitem na omdlení. Tyto stavy se často vyskytují u pacientů s kolísavým krevním tlakem, kdy dojde k prudkému vzestupu krevního tlaku na extrémně vysoké hodnoty.  

Další příčiny

Mezi další závažnější příčiny mžitků před očima, mimo jiné, patří:

 • záněty oka (například uveitidy) nebo očních adnex (například blefaritida)
 • poranění nebo roztržení sítnice a dalších částí oka
 • diabetická retinopatie
 • poranění oka nebo hlavy (například otřes mozku - komoce)
 • krvácení do sklivce a dalších částí oka
 • oční nádory

Každý u koho se náhle objeví větší množství sazí, teček, jiných skvrn nebo záblesků v zorném poli, by měl co nejrychleji vyhledat očního lékaře.

Prevence

I když není vždy možné vzniku mžitků před očima stoprocentně zabránit, je stále důležité dodržovat základní zásady, které pomáhají udržet si zdravé oči, jako jsou například:

 • pěstování zdravého životního stylu (zdravá strava a dostatek pohybu pomáhají v prevenci obezity a diabetu)
 • zanechání kouření
 • nošení slunečních brýlí venku
 • ochrana zraku při práci (vhodné ochranné pomůcky)
 • dopřejte očím pravidelný odpočinek

Léčba

Ve většině případů nevyžadují mžitky před očima žádnou léčbu. 

Nicméně v případě, že je příčinou mžitků před očima roztroušená skleróza, migrény, vysoký krevní tlak, nádorová onemocnění, záněty oka, apod. je nutné vždy nejprve léčit vyvolávající onemocnění, kdy spolu se zmírněním příznaků dochází i k odeznění mžitků před očima.

V léčbě mžitků před očima se tak uplatňují antibiotika (na záněty oka), operace (odstranění nádorů) nebo dlouhoudobé užívání léků (kortikosteroidy, interferony, léky proti bolesti, apod).

Stejně tak v  případě, že mžitky před očima vedou ke zhoršení kvality zraku nebo jsou pro pacienta obtěžující, je nutné absolvovat důkladné vyšetření u očního lékaře a nasadit správnou léčbu.

Nejčastějším způsobem léčby mžitků před očima způsobených zakalením nebo odchlípnutím sklivce, je vitrektomie nebo laserová vitreolýza.

Vitrektomie

Jedná se o operační výkon, při kterém se poškozený nebo odchlípnutý sklivec odsaje a nahradí jiným roztokem. K vitrektomii lékaři přistupují jen v závažných případech, protože jsou s ní spojeny určité komplikace, jako jsou například odchlípnutí sliznice nebo šedý zákal.

Laserová vitreolýza

Laserová vitreolýza je metoda, při které se laserem odpaří zakalená místa ve sklivci, což pacientům může přinést úlevu. Tento způsob léčby se používá také u šedého zákalu, nicméně není vhodný pro každého.

O způsobu léčby mžitků před očima se poraďte se svým očním lékařem.

Co si z článku odnést?

Mžitky před očima jsou drobná plovoucí smítka, skvrnky nebo tečky v zorném poli, která se u většiny lidí zcela běžně objevují ve vyšším věku, jako příznak stárnutí.

Ve většině případů se jedná o neškodný příznak, který nevyžaduje žádnou léčbu.

Ve velice vzácných případech mohou mžitky před očima být známkou závažnějšího onemocnění, jako je odchlípnutí sítnice, záněty očí, nádory, roztroušená skleróza, migréna, apod. V takovém případě je nutné léčba základního onemocnění.

Léčba mžitků před očima způsobených zakalením nebo poruchami sklivce je nejčastěji chirurgická a spočívá v odstranění sklivce a jeho nahrazení novou čirou tekutinou (vitrektomie). Druhou možností léčby je laserová vitreolýza, při které se laserem odstraní zakalené části sklivce.

Lékaře byste měli vyhledat vždy, pokud se vám v zorném poli objeví náhle větší množství cizích předmětů (plovoucí saze, tečky, skvrny, pavučinky, apod.) nebo pokud zaznamenáte zúžení zorného pole, záblesky v zorném poli či náhlé prudké zhoršení zraku.

Pomohl Vám tento článek? Chcete nás podpořit, abychom mohli psát více podobných článků?
Sdílet článek
Autor: MUDr. Michal Vilímovský
Vzdělání: lékař
Použité zdroje:

Medicalnewstoday.com

Zdroje obrázků:

Canva.com

Článek naposled aktualizován: 27. února 2021 6:55
Datum příští revize: 27. února 2023 6:55
K poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti využíváme cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace