Co je protruze disku? Nejčastější příčiny, doprovodné příznaky a možnosti léčby!

12. února 2022 8:25

Protruze disku patří mezi časté onemocnění páteře, které postihuje meziobratlové ploténky. Při protruzi dochází z různých důvodů k vyklenutí meziobratlové ploténky, která tak může zasahovat do páteřního kanálu nebo do intervertebrálních foramin (otvory kudy z míchy vystupují míšní nervy), což může vést k různým potížím, jako jsou bolesti zad a končetin, brnění rukou či nohou nebo problémy s chůzí.

Obsah článku

 1. Co je meziobratlová ploténka?
 2. Co způsobuje protruzi disku?
 3. Protruze, herniace a sekvestrace disku – jaký je mezi nimi rozdíl?
  1. Protruze disku
  2. Herniace disku
  3. Sekvestrace disku
 4. Příznaky a komplikace protruze disku
 5. Léčba
  1. Klidový režim
  2. Léky
  3. Kořenové obstřiky (PRT – periradikulární terapie)
  4. Cvičení a rehabilitace
 6. Prevence
 7. Musím při protruzi disku na operaci?
 8. Co si z článku odnést?

Protruzi meziobratlové ploténky také někdy označujeme jako bulging disku.

V tomto článku zjistíte vše o příčinách, příznacích a možnostech léčby protruze disku.

Na konci článku také uvádíme cviky, které obtíže při protruzi disku zmírňují.

Co je meziobratlová ploténka?

Meziobratlové ploténky (intervertebrální disky) se nachází mezi těly jednotlivých obratlů a jejich hlavní funkcí je zajišťovat odpružení páteře.

Jedná se o elastické (pružné) struktury, které se skládají z pulpózního rosolovitého jádra (nucleus pulposus), které je obaleno prstencem z tuhého kolagenního vaziva (anulus fibrosus).

Meziobratlové ploténky absorbují energii a nárazy nejen při chůzi, ale i v klidu.

U zdravého člověka meziobratlová ploténka přesně kopíruje okraj obratlových těl a pulpózní jádro se nachází v samém středu disku.

Páteř je hlavní opěrnou strukturou těla a skládá se z obratlů a meziobratlových plotének (disků), které jsou hlavním odpružovacím systémem páteře.

Páteř je hlavní opěrnou strukturou těla a skládá se z obratlů a meziobratlových plotének (disků), které jsou hlavním odpružovacím systémem páteře.

S přibývajícím věkem ale meziobratlová ploténka ztrácí pružnost a pulpózní jádro pak začne tlačit na vazivové okraje intervertebrálního disku což vede k vyklenutí (protruzi), a to buď podél celého obvodu disku nebo jen v některých částech (například dorzálně do páteřního kanálu, paramediálně nebo foraminálně).

Paramediální nebo foraminální protruze disku mohou způsobit útlak míšních kořenů, zatímco dorzální protruze může utlačovat durální vak a míchu. Extraforaminální protruze může utlačovat míšní nerv po výstupu z intervertebrálního foramina.

To se projevuje různě závažnými neurologickými příznaky, jako jsou například slabost končetin, bolesti bederní, krční či hrudní páteře, bolesti hlavy a/nebo brnění nebo mravenčení končetin.

Protruze disku se může postupně zhoršovat a časem může dojít až k herniaci disku nebo k sekvestraci, která většinou vyžaduje akutní neurochirurgickou operaci.

Co způsobuje protruzi disku?

Protruze disku je častým onemocněním páteře, na jehož vzniku se podílí jeden nebo několik z těchto faktorů:

 • Opotřebení: nejčastější příčinou protruze meziobratlové destičky je běžné opotřebení. S přibývajícím věkem v meziobratlové ploténce ubývá množství vody, což vede k jejímu vysušení, ztrátě pružnosti, kompresi a větší náchylnosti ke vzniku trhlin a dalších poranění. Navíc dochází k uvolňování a oslabení vazů (ligament) po stranách páteře, což vede k tomu, že vazivový obal disku se v důsledku pohybu pulpózního jádra uvnitř začne vyklenovat přes okraje obratlového těla i při běžných pohybech, jako jsou předklon, otáčení hlavy, kýchnutí nebo zvedání břemen.
 • Opakované namáhání: namáhání páteře opakovanými pohyby, jako jsou zvedání těžkých břemen do výšky, předklon, záklon nebo otáčení hlavy, krku či trupu do stran urychluje opotřebení disku a způsobuje oslabení tuhého kolagenního vaziva, které tvoří jeho okraj. Opotřebený disk plní hůře svou funkci a nedokáže již tak dobře absorbovat nárazy a síly, které na páteř působí, což vede k protruzi (bulgingu). Největší riziko protruze disku mají lidé, kteří výše uvedené pohyby vykonávají v rámci své práce dlouhodobě a opakovaně (zedníci, tesaři, instalatéři, apod.).
 • Poranění a úrazy páteře: někdy je příčinou protruze disku poranění či úraz, které způsobí náhlé vyklenutí disku. Nejčastějšími příčinami úrazů jsou nesprávná technika zvedání břemen, pády nebo autonehody.

Mezi rizikové faktory protruze meziobratlové ploténky patří věk, obezita, kouření, fyzicky náročné a/nebo sedavé zaměstnání, vadné držení těla a genetické vlivy.

I když protruze disku nejčastěji postihuje osoby ve vyšším věku, můžeme se s ní setkat i u mladých lidí.

Například těhotenství je významným rizikovým faktorem protruze disku, protože rostoucí plod jednak značně zatěžuje bederní páteř budoucích maminek a navíc může dojít k poranění meziobratlových plotének a páteře při porodu.

Protruze, herniace a sekvestrace disku – jaký je mezi nimi rozdíl?

Protruze, herniace a sekvestrace disku jsou pojmy, kterými popisujeme různě závažné formy poškození meziobratlové ploténky.

Protruze je nejmírnější forma a je spojená s vyklenutím disku bez narušení integrity anulus fibrosus, herniace je středně závažná forma spojená s narušením integrity anulus fibrosus a vyhřeznutím nucleus pulposus skrz trhlinu ve vazivovém prstenci a sekvestrace je nejzávažnější forma, spojená s odtržením nucleus pulposus od zbytku ploténky a uvíznutím sekvestru v páteřním kanálu, kde může způsobit velmi závažné obtíže.

Proto je u sekvestrace disku nutná urgentní neurochirurgická operace, kdy se sekvestr (odlomená část meziobratlového disku) z páteřního kanálu odstraní.

Protruze disku

Při protruzi střední část disku (nucleus pulposus) tlačí na vazivový okraj  (anulus fibrosus) a vyklenuje ho mimo okraje obratlových těl.

Na rozdíl od herniace zůstává při protruzi disku vazivový okraj ploténky (anulus fibrosus) intaktní (neporušený).

Proto se protruze disku označuje anglickým termínem bulging, tedy vyklenutí nebo „vyboulení“.

Herniace disku

Tento stav je již závažnější, protože při něm vzniká ve vazivovém obalu meziobratlové ploténky trhlina, přes kterou nucleus pulposus vyhřezává přes okraje obratlového těla, ale stále zůstává v kontaktu se zbytkem disku.

Proto herniaci disku označujeme také jako výhřez meziobratlové ploténky.

Někdy se pro herniaci používá také termín extruze disku.

Podle závažnosti postižení meziobratlové ploténky rozlišujeme protruzi, herniaci a sekvestraci disku

Podle závažnosti postižení meziobratlové ploténky rozlišujeme protruzi, herniaci a sekvestraci disku

Podle směru, kterým k výhřezu nucleus pulposus dochází hovoříme o herniaci dorzální či mediální (výhřez směřuje dorzálně, dozadu směrem do středu páteřního kanálu), paramediální (výhřez směřuje dorzálně do páteřního kanálu, ale nikoli přímo do středu, ale blíže k pravé či levé straně, kde se nachází intervertebrální foramina), foraminální (výhřez je uvnitř pravého či levého intervertebrálního foramina, kde přímo tlačí na nerv) a extraforaminální (výhřez je zevně od intervertebrálního foramina, kde rovněž může tlačit na nerv).

Sekvestrace disku

Jedná se o nejzávažnější formu poškození meziobratlové ploténky, kdy dochází k oddělení vyhřezlé části nucleus pulposus od zbytku disku a vzniká takzvaný sekvestr, který může zapadnout do páteřního kanálu a způsobit zde útlak míchy i odstupujících nervových kořenů.

Sekvestrace disku často vyžaduje urgentní neurochirurgickou operaci, při které se sekvestr z páteřního kanálu musí odstranit, aby se zabránilo trvalým následkům v podobě zhoršené pohyblivosti nebo citlivosti končetin.

S protruzí disku se nejčastěji setkáváme v oblasti bederní a krční páteře, protože tyto části jsou nejvíce zatěžovány a namáhány a jsou také nejpohyblivější.

Nicméně k poškození disku může dojít i v oblasti hrudní páteře.

Příznaky a komplikace protruze disku

Protruze disku bývá často asymptomatická a pacienti nemusí mít řadu měsíců či let žádné příznaky.

Stejně tak nemusí protruze disku vždy nutně vést k dalšímu oslabení disku a k progresi ve smyslu herniace či sekvestrace.

Změny meziobratlových destiček jsou normální součástí stárnutí a většina lidí může i s protruzí disku vést plnohodnotný, bezbolestný život.

Nicméně někteří lidé s protruzí disku mohou mít nepříjemné příznaky, jako jsou bolest, slabost nebo zhoršení pohyblivosti či citlivosti končetin.

V závažných případech se mohou rozvinout i komplikace, mezi které patří:

 • Komprese (útlak) míšních nervů či jejich kořenů: páteřní kanál je poměrně úzký a je v něm místo tak akorát pro míchu a její obaly a odstupující nervové kořeny. Pokud se meziobratlový disk vyklene do tohoto prostoru, může tlačit na nervové kořeny nebo míchu, což se projevuje bolestí zad v oblasti bederní nebo krční páteře, bolestí vystřelující do hýždí a nohou, která je v oblasti beder často spojená s bolestivým zánětem sedacího nervu (ischias neboli lumbago), potíže s chůzí či neschopnost dlouhodobě stát, brnění, mravenčení či píchání v horních či dolních končetinách, apod.
 • Herniace či sekvestrace disku: při pokračujícím namáhání meziobratlové ploténky může dojít k progresi protruze do herniace či sekvestrace, což se projeví závažnějšími neurologickými příznaky.

Obecně bolesti zad spojené s poškozením meziobratlové ploténky označujeme jako diskogenní bolesti, zatímco bolesti zad vyvolané degenerativními změnami na obratlích označujeme jako spondylogenní bolesti.

Ve zprávě od neurologa se tak často můžete setkat s pojmem „bolesti zad diskogenní, spondylogenní či disko-spondylogenní nebo smíšené etiologie“, což je odborný termín, kterém označujeme bolesti způsobené degenerativními změnami či poškozením meziobratlových plotének (diskogenní), obratlů (spondylogenní) nebo obou těchto struktur (disko-spondylogenní či smíšené).

Léčba

Léčba protruze disku většinou nevyžaduje operaci a spočívá v konzervativních postupech.

Většinou trvá několik týdnů až měsíců, než se poraněná meziobratlová ploténka zahojí a uklidní, ale včasná léčba a rehabilitace pomohou zmírnit obtíže pacienta a zabránit progresi onemocnění do stadia herniace či sekvestrace.

Mezi možnosti léčby protruze disku, mimo jiné, patří:

Klidový režim

Vyhněte se činnostem, které nadměrně zatěžují postiženou oblast páteře. Na zmírnění bolesti a zánětu může přikládat teplé či studené obklady.

Studené obklady jsou vhodné při úrazech páteře, kdy brání rozvoji otoků, zatímco teplé obklady pomáhají uvolnit blokády páteře či obtíže spojené s poraněním svalů, šlach či kloubů, ke kterým došlo již před nějakou dobou.

Léky

Na zmírnění bolestí zad můžete užívat volně prodejné léky proti bolesti, jako jsou nesteroidní antiflogistika (nimesulid, ibuprofen, apod.) nebo paracetamol.

Tyto léky můžete užívat jak systémově (perorálně čili je polykat ve formě pilulek nebo kapslí ústy), tak lokálně ve formě krémů, gelů či mastí.

Existují také léky na bolest v práškové formě, které se užívají ve formě „nápoje“.

V případě, že léčba volně prodejnými léky proti bolesti nepomáhá, může vám lékař předepsat silnější přípravky.

Nicméně léky na bolest nejsou dlouhodobým řešením, neřeší vyvolávající příčinu potíží a nikdy byste je neměli užívat déle než několik dní po sobě.

Vždy se raději poraďte se svým lékařem, který vám může (a měl by) doporučit jiné, efektivnější způsoby léčby.

Kořenové obstřiky (PRT – periradikulární terapie)

Pokud je protruze disku spojena se závažnými neurologickými obtížemi, může vám neurolog doporučit kořenový obstřik.

Jedná se o injekční aplikaci směsi látek s protizánětlivým a analgetickým účinkem (nejčastěji kortikosteroidy + bipuvakain) přímo k utlačenému kořeni míšního nervu. Tato směs zmírní nejen bolesti, ale také otok nervového kořene, který je chronicky drážděn vyklenutým diskem, což se projeví ústupem obtíží.

Účinek periradikulární terapie sice po čase vyprchá, ale řada lidí má úlevu od bolestí i na několik měsíců či let.

Navíc je možné kořenový obstřik časem opakovat.

Cvičení a rehabilitace

Rehabilitace (fyzioterapie) nabízí různá cvičení a techniky na posílení zad a svalů středu těla, což pomáhá páteř stabilizovat a snížit tak tlak na meziobratlové ploténky.

Cvičení také pomáhá zlepšit rovnováhu a pohybový rozsah a fyzioterapeut vás naučí i správným stereotypům ohledně držení těla a další cviky, které vám při protruzi disku pomohou.

V léčbě protruze disku hrají zásadní roli cvičení s nízkým stupněm zatížení páteře (plavání, chůze s Nordic walking hůlkami, jízda na kole, vodní aerobic, apod.).

Prevence

I když někdy není možné protruzi disku zabránit, můžete riziko snížit na minimum, pokud si budete udržovat tělesnou hmotnost ve zdravém rozmezí, zanecháte kouření, budete se pravidelně hýbat a cvičit a dbát na správné držení těla a naučíte se správné techniky zvedání břemen a manipulace s nimi.

Musím při protruzi disku na operaci?

Ve většině případů není operační léčba protruze disku nutná a pacientovi pomůže konzervativní léčba.

Nicméně pokud se obtíže zhoršují a dojde k herniaci či sekvestraci disku, může vám lékař doporučit operaci páteře.

Tyto operace provádí neurochirurgové nebo ortopedi a spočívají v dekompresi (uvolnění tlaku na postiženou ploténku) a odstranění sekvestru.

Řada pracovišť dnes používá minimálně invazivní techniky, takže pacient může po výkonu během několika dnů domů.

Po operaci páteře je vždy nutná kvalitní profesionální rehabilitační léčba zaměřená na rozcvičení postižených končetin a nácviku správné techniky zvedání břemen, stoje a chůze.

Co si z článku odnést?

Protruze (bulging) disku je nejmírnější forma poškození meziobratlové ploténky, nejčastěji spojená s degenerativními změnami.

Většina pacientů s protruzí disku nemusí mít žádné příznaky, ale symptomatický bulging může vyvolat neurologické obtíže, jako jsou brnění či slabost končetin, zhoršení pohyblivosti či schopnosti chůze, apod.

V  léčbě protruze meziobratlové destičky se využívají zejména konzervativní způsoby léčby (cvičení, rehabilitace, kořenové obstřiky či léky na bolest).

Pokud se rozvinou komplikace v podobě herniace či sekvestrace disku, může tento stav vyžadovat i operační léčbu.

Pomohl Vám tento článek? Chcete nás podpořit, abychom mohli psát více podobných článků?
Sdílet článek
Autor: MUDr. Michal Vilímovský
Vzdělání: lékař
Použité zdroje:

Integrityspineortho.com

Zdroje obrázků:

Canva.com, obrázek herniace disku zpracován podle Semanticscholar.org

Článek naposled aktualizován: 12. února 2022 8:25
Datum příští revize: 12. února 2024 8:25
K poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti využíváme cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace