ACE inhibitory

ACE inhibitory
9. března 2013 2:17

ACE inhibitory patří do skupiny léčiv určených k léčbě hypertenze (vysokého krevního tlaku) a srdečního selhání. Rovněž je možné je užít k léčbě diabetu (cukrovka), některé druhy onemocnění ledvin a po prodělaném infarktu myokardu jako srdeční protektivum. ACE inhibitory mají řadu efektů na lidské tělo. Jejich schopnost dilatovat krevní cévy patří mezi jednu z nejdůležitějších. Vedlejší účinky spojené s užíváním tohoto léčiva jsou většinou zanedbatelné. Mezi nejčastější nežádoucí účinky patří chronický suchý kašel.

Co jsou to ACE inhibitory?

ACE inhibitory jsou skupinou léčiv, která se využívá k léčbě širokého spektra nemocí. Jejich doslovný název je inhibitory angiotensin konvertujícího enzymu, který se ale častěji užívá jako zkratka ACE inhibitory. Tato skupina zahrnuje: captopril, cilazapril, enalapril, fosinopril, imidapril, lisinopril, moexipril, perindopril, quinapril, ramipril and trandolapril. Každé z těchto léčiv se vyskytuje v řadě komerčních přípravků. Některé z nich jsou obsaženy v léčivu v kombinaci s blokátory kalciových kanálů nebo s diuretiky.

ACE inhibitory se užívají k léčbě řady onemocnění:

 • Srdeční selhání – inhibitory redukují sílu, která napíná srdeční sval pomocí snížení krevního volumu, rovněž pomáhají vazodilatací (rozšířením) krevních cév. To vše redukuje sílu, kterou vynakládá srdce k vypuzení krve do oběhu.
 • Diabetická nefropatie (onemocnění ledvin při cukrovce) – tato léčiva napomáhají správné funkci ledvin.
 • Chronické onemocnění ledvin – ACE inhibitory zpomalují průběh nemoci.
 • Inhibitory se užívají po prodělaném infarktu myokardu.

Jaký je mechanizmus účinku ACE inhibitorů?

ACE inhibitory blokují v těle vznik hormonu zvaného angiotensin II. Činí tak blokací angiotensin konvertujícího enzymu. Následkem toho dochází zejména k vazodilataci krevních cév a snížení vstřebávání vody zpět do cévního řečiště v ledvinách. Tyto kroky vedou ke snížení tlaku krve, jak již bylo řečeno výše. Lidské tělo disponuje mnoha způsoby regulace tlaku krve. Dá se však říci, že se jedná o dva hlavní směry, které může využít. Jedním z nich je rezistence (odpor) krevních cév. Pokud se cévy kontrahují, odpor stoupá, pokud dilatují, odpor klesá. Pokud tedy uvažujeme stejný objem krve, který protéká cévami, bude tlak krve stoupat, pokud bude cévní řečiště zúženo. Další způsob, který využívá naše tělo k regulaci tlaku krve se zaměřuje na snížení objemu krve, který je vypuzován srdcem do těla. U zdravých osob záleží na hodnotách pulsu a na objemu, který vstupuje a vystupuje ze srdce. Vynásobíme-li tepový objem a srdeční frekvenci, dostaneme hodnotu srdečního výdeje. Tlak krve je výsledkem kombinace těchto dvou hlavních směrů, tedy regulace odporu cév a volumu krve přečerpaného srdcem. ACE inhibitory působí na oba tyto směry.

Krev se skládá s krevních elementů, jako jsou například krvinky a z krevní plazmy. Ledviny jsou orgánem, který kontroluje stav tekutin v organizmu, a ledviny samotné jsou schopny množství tekutin regulovat. Zvýšenou reabsorpcí vody docílí snížení objemu moči a zvýšení tlaku krve. Tím se zvýší krevní tlak. Za normálního fyziologického stavu funguje regulace krevního tlaku následujícím způsobem. V případě, kdy ledviny zaznamenají zvýšený krevní tlak krve, uvolní do krevníhořečiště hormon zvaný renin. Renin přemění angiotensinogen na angiotensin I, který je pomocí angiotensin konvertujícího enzymu přeměněn na angiotensin II.

Angiotensin II je aktivní hormon, který má tři hlavní efekty:

 • Konstrikce krevních cév.
 • Reabsorpce vody v ledvinách.
 • Uvolňování hormonu aldosteronu, který rovněž navozuje zvýšenou reabsorpcí vody v ledvinách.

ACE inhibitory zastavují přeměnu angiotensinu I na angiotensin II, čímž snižují jeho hladinu. Výsledkem je navození dilatace (rozšíření) krevních cév. Množství vody vstřebané ledvinami zpět do krevního řečiště klesá. Takto se snižuje krevní tlak. V léčbě hypertenze ACE inhibitory snižují krevní tlak. V léčbě srdečního selhání dochází zejména ke snížení objemu krve, který přečerpává srdce. Tímto je srdci ulehčeno, čímž se snižuje progrese jeho selhávání. Na trhu existuje jiná skupina léčiv nazvaná antagonisté receptoru angiotensinu II (např. candesatran, losatran). Tyto působí na stejném principu jako ACE inhibitory a mohou být užity v případech, kdy pacient trpí nežádoucími účinky při léčbě ACE inhibitory.

Který ACE inhibitor je nejlepší?

Z klinických studií vyplývá, že účinnost všech ACE inhibitorů je zhruba stejná. V léčbě hypertenze nezáleží, jaký ACE inhibitor užíváte. Pro léčbu srdečního selhání jsou vhodná např. tato léčiva: enalapril, lisinopril a ramipril. Pacienti trpící chronickým selháváním ledvin mohou užívat například enalapril, lisinopril a ramipril.

Jsou ACE inhibitory volně dostupné?

Toto léčivo je pouze na lékařský předpis. Vyžaduje pravidelné kontroly funkce ledvin.

Jak správně užívat ACE inhibitory?

Váš lékař vám vysvětlí, jakým způsobem je vhodné užívat konkrétní léčivo a v jakém dávkování. Obecně se začíná na nižších dávkách, které se postupně navyšují. Tato metoda se volí z důvodu pečlivého sledování odpovědi organismu na léčivou látku. U některých uživatelů může již první dávka vyvolat rychlý pokles tlaku.

Řiďte se následujícími doporučeními:

 • Pokud užíváte diuretika, měli byste být lékařem vyzváni k jejich vysazení den před užitím ACE inhibitorů.
 • Po užití vaší první dávky léčiva:
  • Zůstaňte doma po dobu čtyř hodin, v některých případech můžete cítit nevolnost.
  • Pokud se necítíte dobře, sedněte si, nebo si lehněte.
  • Pokud se cítíte velmi špatně, zavolejte doktora.

Je nutné provádět nějaké testy před tím, než začnu užívat ACE inhibitory?

Před zahájením léčby a jeden až dva týdny po jejím zahájení se provádí krevní testy. Dále se provádí testy při každém zvyšování dávky či preventivně jednou za rok. Testování pomáhá ve sledování funkce ledvin. Množství pacientů, jejichž ledviny jsou negativně ovlivněny léčbou, je velmi malé. Jen u velmi malého množství pacientů je léčba zahájena již v nemocnici, takže může být ve svém začátku velmi pečlivě kontrolována.

Léky na srdce v tubě - ilustrace

Jak rychle působí ACE inhibitory?

V léčbě hypertenze je účinku dosaženo velmi rychle. Naproti tomu ke zlepšení zdravotního stavu v léčbě srdečního selhání dochází mnohem pomaleji, a to v řádu týdnů až měsíců.

Jaká je obvyklá délka léčby?

Pokud jednou začnete užívat ACE inhibitory, budete je pravděpodobně užívat do konce svého života.

Komu nejsou ACE inhibitory určeny?

Úplný seznam onemocnění, kdy je zakázáno užívat ACE inhibitory najdete v příbalovém letáku. Čtěte pozorně příbalový leták, ať předejdete případným komplikacím.

Jako příklad situací, kdy je kontraindikováno užívání tohoto léčiva uvádíme tyto stavy:

 • Těhotné či kojící ženy.
 • Lidé alergičtí na ACE inhibitory.
 • Lidé trpící angio edémem.
 • Lidé trpící onemocněním ledvin – například stenózou renální arterie.

Jaké jsou možné nežádoucí účinky?

Mezi časté nežádoucí účinky patří hypotenze (nízký krevní tlak). Buď se nijak výrazně neprojeví, nebo se projevuje závratí. Pokud trpíte závratí, informujte o tom svého ošetřujícího lékaře. Zhruba deset procent uživatelů trpí suchým kašlem. Jen nepatrné procento lidí trpí angio edémem (otékání rtů, očí či jazyka). Některá léčiva mohou interagovat s ACE inhibitory. Zejména nesteroidní antirevmatika, diuretika a lithium. Ujistěte se, že váš doktor zná seznam léčiv, která užíváte, včetně těch, která jsou volně prodejná.

Pomohl Vám tento web? Chtěli byste nás finančně podpořit, abychom pro Vás mohli psát více kvalitních článků? Klikněte sem!.
Sdílet článek
Tags:
Autor: MUDr. Michal Vilímovský
Vzdělání: lékař
Použité zdroje: Remedia
Zdroje obrázků: Dollarphotoclub.com
Článek naposled aktualizován: 9. března 2013 2:17
Datum poslední aktualizace: 17. října 2014 22:45
Datum příští revize: 17. října 2016 22:45
K poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti využíváme cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace