Lék Dapril: vše co potřebujete vědět

13. dubna 2020 9:16

Dapril je lék užívaný v léčbě vysokého krevního tlaku (arteriální hypertenze), srdečního selhání a některých chronických onemocnění ledvin. Obsahuje účinnou látku lisinopril a patří do skupiny léků označovaných jako ACE inhibitory.

Obsah článku

 1. Co je Dapril a k čemu se používá?
 2. Jak Dapril funguje?
 3. Dávkování
 4. Nežádoucí účinky
 5. Alergie na Dapril
 6. Užívání v těhotenství a při kojení
 7. Lékové interakce
 8. Dapril a COVID-19
 9. Co si z článku odnést?

Co je Dapril a k čemu se používá?

Dapril je obchodní název jednoho z léků, které se používají v léčbě arteriální hypertenze, chronického srdečního selhání, infarktu myokardu a některých chronických onemocnění ledvin, zejména pak na zpomalení progrese diabetické nefropatie (častá komplikace diabetu prvního i druhého typu) u diabetiků a také v léčbě některých dalších onemocnění ledvin, jako jsou například některé glomerulonefritidy.

Dapril obsahuje účinnou látku lisinopril, a to ve formě dihydrátu (dihydrát lisinoprilu, lisinoprilum dihydricum).

Dapril je v České republice k dispozici ve formě tabletek s obsahem účinné látky 5, 10 nebo 20 mg a prodává se v balení po 30, 60 nebo 100 tabletách.

Jak Dapril funguje?

Dapril patří do skupiny léků označovaných jako ACE inhibitory neboli inhibitory angiotenzin konvertázy, což je enzym důležitý pro tvorbu hormonu jménem angiotenzin II.

Když se angiotenzin II dostane do krve, způsobí zúžení (stažení neboli konstrikci) cév. Odborně se tomuto jevu říká vazokonstrikce.

Krev má tak k dispozici menší prostor pro průtok a více tak tlačí na stěny cév, což zvyšuje krevní tlak.

Kromě toho angiotenzin II zvyšuje zadržování vody a sodíku v těle.

Dapril, stejně jako ostatní ACE inhibitory blokuje enzym, který zajišťuje přeměnu hormonu angiotenzinu I na angiotenzin II a díky tomu snižuje koncentraci angiotenzinu II v krvi, což vede k relaxaci uvolnění cév (vazodilataci) a tím ke snížení krevního tlaku. Navíc Dapril snižuje zadržování vody a sodíku v těle, což rovněž pomáhá snižovat krevní tlak.

Dapril se užívá buď jako samostatný preparát nebo v kombinaci s dalšími léky na vysoký krevní tlak, a to zejména diuretiky (například hydrochlorthiazid nebo torasemid) či blokátory kalciového kanálu (například amlodipin).

V těchto případech vám lékař může předepsat jen jeden lék, který již obsahuje výše uvedenou kombinaci, a to například Skopryl (obsahuje kombinaci lisinopril/hydrochlorthiazid), Tolirasim (obsahuje kombinaci lisinopril/torasemid) nebo Amesos (obsahuje kombinaci lisinopril/amlodipin).

Dávkování

Dávkování léku Dapril určuje lékař v závislosti na závažnosti potíží pacienta.

Ve většině případů se používá následující dávkování Daprilu:

 • Primární (esenciální) hypertenze (vysoký krevní tlak u kterého neznáme příčinu) – zdaleka nejčastější případ: počáteční dávka 10 mg denně, udržovací dávka 20 mg denně, maximální denní dávka 80 mg denně.
 • Renovaskulární hypertenze (vysoký krevní tlak způsobený uzávěrem nebo zúžením jedné nebo obou tepen zásobujících ledviny): počáteční dávka 2,5 mg až 5 mg denně, následně se upraví podle odpovědi.
 • Chronické srdeční selhání, které se nedaří zvládnout diuretiky a/nebo srdečními glykosidy: počáteční dávka 2,5 mg, postupně se zvyšuje na obvyklou dávku 5 - 20 mg.
 • Po infarktu myokardu: počáteční dávka 5 mg denně do 24 hodin poté, co se objeví první příznaky infarktu myokardu a poté 10 mg denně po dobu šesti týdnů. 
 • Chronické selhání ledvin: počáteční dávka u pacientů s clearance kreatininu 10 - 30 ml/min je 5 mg, počáteční dávka u pacientů s clearance kreatininu pod 10 ml/min (včetně pacientů na dialýze) je 2,5 mg. Maximální denní povolená dávka je 40 mg.

Dapril se obvykle užívá jednou denně (ideálně vždy ve stejnou dobu), přičemž první dávku léku bychom si měli vzít večer, protože se u pacientů po podání první dávky léku může dočasně objevit závrať nebo motání hlavy a je dobré to „zaspat“.

Další dávky léku již můžete užívat v kteroukoli denní dobu, nejlepší je ale zvyknout si na užívání Daprilu ráno.

Dapril můžete užívat s jídlem, před jídlem i po jídle. Poraďte se s lékařem o nejvhodnějším způsobu užívání.

Nežádoucí účinky

Dapril je pacienty obvykle velmi dobře snášen, nicméně, stejně jako všechny ostatní léky, může mít i nežádoucí účinky.

Stejně jako u ostatních ACE inhibitorů, může mít Dapril následující nežádoucí účinky:

 • suchý kašel
 • ortostatická hypotenze se závratí či motáním hlavy: tento nežádoucí účinek se nejčastěji objevuje v počátcích léčby, a to zejména v případě, kdy se rychle postavíte z lehu nebo ze sedu. Proto se v prvních týdnech užívání Daprilu doporučuje pacientům vstávat pomalu.
 • únava
 • bolesti hlavy
 • průjmy, nevolnost či zvracení
 • kožní vyrážka
 • bušení srdce (palpitace)
 • bolest na hrudi

Výše uvedený seznam nežádoucích účinků není úplný. Další informace najdete v příbalovém letáku nebo se poraďte se svým lékařem.

Pokud se u vás při užívání Daprilu objeví jakékoli výše uvedené či jiné nežádoucí účinky či reakce, neprodleně kontaktujte svého lékaře.

Alergie na Dapril

Velmi vzácně může u některých pacientů při užívání Daprilu nebo jiných léků s účinnou látkou lisinopril, dojít ke vzniku alergické reakce, která se projevuje kožní vyrážkou, dušností a polykacím potížím z důvodu otoků hrdla, rtů a jazyka. Pokud se u vás výše uvedené příznaky alergické reakce objeví je nutné okamžitě volat záchranku na čísle 155.

Užívání v těhotenství a při kojení

Obecně je užívání ACE inhibitorů, tedy ani Daprilu v těhotenství či při kojení zakázáno, protože tyto léky mohou negativně působit na plod (zejména způsobit hypotenzi – pokles krevního tlaku).

Těhotné a kojící ženy smí Dapril výjimečně užívat jen v lékařem indikovaném případě, kdy je přínos pro matku vyšší než případná rizika (typicky v život ohrožujících situacích, kdy není jiná možnost léčby nebo jiná léčba nefunguje a kdy matce hrozí riziko smrti nebo závažného poškození zdraví).

Lékové interakce

Současné užívání léku Dapril s některými jinými léky může mít negativní důsledky.

Dapril se, z důvodu hrozícího selhání ledvin, nesmí užívat s jinými ACE inhibitory, blokátory AT1 receptorů pro angiotenzin (takzvané sartany) ani s inhibitory reninu (například aliskiren) (1).

Diuretika zesilují účinek Daprilu, což někdy může být výhodné, nicméně smí se používat jen kličková diuretika (hydrochlorthiazid nebo torasemid) a z důvodu rizika hyperkalémie (nadbytku draslíku v krvi, který negativně ovlivňuje činnost srdce) se spolu s Daprilem nesmí užívat kalium (draslík) šetřící diuretika, jako jsou například spironolakton, triamtren nebo amilorid.

Z důvodu rizika hyperkalémie je při užívání Daprilu rovněž zakázáno současně užívat doplňky stravy s draslíkem.

Rovněž není vhodné užívat Dapril s některými nesteroidními protizánětlivými léky, zejména s těmi, které obsahují účinnou látku indometacin (například léky Elmetacin, Indobene nebo Indocollyre), protože tyto léky snižují účinnost Daprilu.

Dapril a COVID-19

V poslední době se množí spekulace o možném negativním vlivu ACE inhibitorů na prognózu pacientů s onemocněním COVID-19 vyvolaným novým koronavirem SARS-CoV-2.

Zatím nejsou ale k dispozici žádné spolehlivé studie a data, která by negativní vliv ACE inhibitorů (a tedy i léku Dapril) na COVID-19 potvrzovala.

Pokud máte COVID-19 nebo se domníváte, že byste toto onemocnění mohli mít, nevysazujte Dapril ani ostatní ACE inhibitory a užívejte je nadále tak, jak vám lékař předepsal, nicméně co nejrychleji kontaktujte svého lékaře a poraďte se s ním o dalším postupu.

Co si z článku odnést?

Dapril je lék ze skupiny ACE inhibitorů, užívaný k léčbě vysokého krevního tlaku, srdečního selhání a některých chronických onemocnění ledvin, včetně diabetické nefropatie a glomerulonefritid.

Dapril obsahuje účinnou látku lisinopril.

Jeho dávkování závisí na rozhodnutí lékaře a na vašem onemocnění.

Mezi jeho nežádoucí účinky patří kašel, ortostatická hypotenze spojená se závratěmi a motáním hlavy, bolesti hlavy a/nebo nevolnost.

Vzácně může při užívání léku Dapril dojít k prudké alergické reakci, která se projevuje zejména dušností, kožní vyrážkou a otoky hrdla, rtů a jazyka a při které je nutné okamžitě volat lékařskou pomoc.

Těhotné a kojící ženy by lék Dapril neměly užívat. Výjimkou jsou život ohrožující stavy matky, kdy není možná jiná léčba a kdy je potenciální přínos Daprilu pro těhotnou či kojící matku vyšší než případná rizika.

Dapril se nesmí užívat s doplňky stravy, které obsahují draslík, s jinými ACE inhibitory, sartany, inhibitory reninu ani s kalium šetřícími diuretiky.

Navíc některé nesteroidní protizánětlivé léky (zejména ty s účinnou látkou indometacin), mohou zeslabovat účinek Daprilu.

Proto je velice důležité, abyste svého lékaře poctivě a pravdivě informovali o tom, jaké jiné léky či doplňky stravy užíváte a předešli tak riziku závažného ohrožení svého zdraví.

Mezi obdobné léky se stejnou účinnou látkou jako má Dapril a stejnými indikacemi, mimo jiné, patří Lisipril nebo Diroton.

Pomohl Vám tento článek? Chcete nás podpořit, abychom mohli psát více podobných článků?
Sdílet článek
Tags:
Autor: MUDr. Michal Vilímovský
Vzdělání: lékař
Použité zdroje:

Mims.com

Zdroje obrázků:

Canva.com

Článek naposled aktualizován: 13. dubna 2020 9:16
Datum příští revize: 13. dubna 2022 9:16
K poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti využíváme cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace