Lék Diroton: vše co potřebujete vědět!

26. dubna 2020 11:49

Diroton je lék patřící do skupiny ACE inhibitorů, což jsou léky na vysoký krevní tlak. Kromě léčby vysokého krevního tlaku (arteriální hypertenze) ho lze použít také při srdečním selhání, diabetické nefropatii a u některých dalších chronických onemocnění ledvin (jako jsou například některé glomerulonefritidy).

Obsah článku

 1. Co je Diroton a k čemu se používá?
 2. Jak Diroton funguje?
 3. Dávkování Dirotonu
 4. Nežádoucí účinky
 5. Alergie na Diroton
 6. Užívání v těhotenství a při kojení
 7. Lékové interakce
 8. Diroton a COVID-19
 9. Co si z článku odnést?

Kromě toho se nasazuje také u pacientů po infarktu. Diroton obsahuje účinnou látku dihydrát lisinoprilu (lisinoprilum dihydricum), která se zkráceně nazývá lisinopril.

Co je Diroton a k čemu se používá?

Diroton je ACE inhibitor s účinnou látkou lisinopril, používaný v následujících indikacích:

 • léčba arteriální hypertenze (vysokého krevního tlaku)
 • léčba chronického srdečního selhání
 • po infarktu myokardu, jako prevence dalšího infarktu
 • léčba diabetické nefropatie a některých dalších chronických onemocnění ledvin (glomerulonefritidy).

V České republice se lék Diroton prodává ve formě tabletek s obsahem účinné látky 5, 10 nebo 20 mg v balení po 10, 14, 20, 38, 30, 60 nebo 100 tabletách.

V České republice se prodávají následující alternativní léky k Dirotonu (mají stejnou účinnou látku a patří do stejné skupiny ACE inhibitorů): Lisipril a Dapril.

Jak Diroton funguje?

Diroton potlačuje účinek enzymu angiotenzin konvertázy (odtud i název lékové skupiny, do které patří, tedy ACE inhibitory, kde ACE znamená angiotenzin konvertující enzym, v angličtině Angiotensin-Converting Enzyme). Tento enzym je zásadní pro tvorbu hormonu angiotenzinu II, který zvyšuje napětí stěny cév (vazokonstrikce), což vede ke zvýšení tlaku krve v tepnách.

Kromě toho angiotenzin II zvyšuje zadržování vody a sodíku v těle.

Tím, že Diroton blokuje enzym zajišťující přeměnu hormonu angiotenzin I na angiotenzin II, dochází ke snížení hladiny angiotenzinu II v krvi, což se projeví snížením napětí stěny cév (vazodilatace) a tedy i snížením krevního tlaku.

Navíc Diroton snižuje zadržování vody a sodíku v těle, což jsou další faktory, které zvyšují krevní tlak.

Diroton se užívá buď jako samostatný preparát nebo v kombinaci s dalšími léky na vysoký krevní tlak, a to zejména diuretiky (například hydrochlorthiazid nebo torasemid) či blokátory kalciového kanálu (například amlodipin).

Proto byly vyvinuty takzvané kombinované preparáty, kde v jedné tabletce jsou dvě účinné látky v potřebném dávkování.

Mezi tyto léky patří Skopryl (obsahuje kombinaci lisinopril/hydrochlorthiazid), Tolirasim (obsahuje kombinaci lisinopril/torasemid) nebo Amesos (obsahuje kombinaci lisinopril/amlodipin).

Stejně jako všechny ACE inhibitory s účinnou látkou lisinopril, patří i Diroton mezi takzvaně dlouhodobě působící ACE inhibitory. Ty mají pomalejší nástup účinku (6 – 8 hodin od užití tabletky), který ale přetrvává delší dobu (až 24 hodin).

Proto je nutné brát Diroton pokud možno pravidelně a ideálně ve stejný čas.

Dávkování Dirotonu

Konkrétní dávkování Dirotonu závisí na rozhodnutí lékaře, v závislosti na příčině a závažnosti pacientových obtíží.

Standardně se Diroton předepisuje v následujících dávkách:

 • Hypertenze (vysoký krevní tlak) – Dospělí: počáteční dávka je 10 mg, jednou denně. Úplně první dávku léku je vhodné užít těsně před spaním, protože hrozí riziko závratí a motání hlavy, kvůli snížení tlaku po užití léku. Další dávky lze pak užívat v kteroukoli denní dobu. U pacientů s renovaskulární hypertenzí nebo těžkou hypertenzí se doporučuje začít počáteční dávkou 2,5 - 5 mg, jednou denně. Pacientům, kteří užívají diuretika se obvykle předepisuje počáteční denní dávka 5 mg. Udržovací dávky jsou pak 20 - 40 mg denně a maximální denní dávka Dirotonu nesmí překročit 80 mg denně. Děti ve věku 6 až 16 let: dávkování je obecně nižší. U dětí s hmotností 20 - 50 kg je počáteční denní dávka 2,5 mg denně. Udržovací dávka je pak 5 mg denně. Maximální denní dávka je 20 mg. U dětí s hmotností nad 50 kg je počáteční denní dávka 5 mg. Maximální denní dávka je 40 mg.
 • Diabetická nefropatie: u dospělých s diabetickou nefropatií jako komplikací diabetu druhého typu je dávkování Dirotonu 10 mg jednou denně. Maximální denní dávku lze zvýšit až na 20 mg, přičemž cílem léčby je udržet diastolický krevní tlak pod hodnotou 90 mm Hg.
 • Chronické srdeční selhání, které se nedaří zvládnout diuretiky a/nebo srdečními glykosidy: počáteční denní dávka je 2,5 mg, lze postupně zvýšit až na 20 - 40 mg v měsíčních intervalech v závislosti na odpovědi pacienta.
 • Infarkt myokardu: Počáteční dávka je 5 mg denně do 24 hodin od nástupu prvních příznaků, následně se po dalších 24 hodinách podá další dávka 5 mg a pak 10 mg jednou denně po dobu 6 týdnů. U pacientů, u kterých došlo k rozvoji srdečního selhání je vhodné v léčbě Dirotonem či jinými ACE inhibitory pokračovat.

Diroton je možné  užívat s jídlem o bez jídla. Řiďte se doporučením svého lékaře.

Nežádoucí účinky

Stejně jako všechny ostatní léky i Diroton může mít nežádoucí účinky, mezi které, mimo jiné, patří:

 • suchý kašel
 • ortostatická hypotenze se závratí či motáním hlavy: tento nežádoucí účinek se nejčastěji objevuje v počátcích léčby, a to zejména v případě, kdy se rychle postavíte z lehu nebo ze sedu. Proto se v prvních týdnech užívání Diroton doporučuje pacientům vstávat pomalu.
 • únava
 • bolesti hlavy
 • průjmy, nevolnost či zvracení
 • kožní vyrážka
 • bušení srdce (palpitace)
 • bolest na hrudi

Výše uvedený seznam nežádoucích účinků není úplný. Další informace najdete v příbalovém letáku nebo se poraďte se svým lékařem.

V případě, že se během užívání Dirotonu vyskytnou jakékoli nežádoucí účinky či reakce (tedy i takové, které nejsou uvedeny ve výše uvedeném seznamu), okamžitě kontaktujte svého lékaře.

Alergie na Diroton

U některých pacientů může užívání Dirotonu způsobit alergii. Naštěstí se jedná o velice vzácnou nežádoucí reakci na účinnou látku lisinopril, která se projevuje vyrážkou, dušností a otokem hrdla, rtů a jazyka, což může vést až k udušení. Proto, pokud se příznaky alergické reakce vyskytnou, je nutné okamžitě volat záchranku na čísle 155.

Užívání v těhotenství a při kojení

Těhotné a kojící ženy obecně nesmí Diroton ani jiné ACE inhibitory užívat, protože negativně působí na plod (způsobují prudký pokles krevního tlaku u plodu, což může být problém).

Na druhou stranu lze, ve výjimečných případech, Diroton těhotným a kojícím ženám předepsat v případě, že je přínos pro matku vyšší než případná rizika (například v život ohrožujících situacích, kdy není jiná možnost léčby nebo jiná léčba nefunguje a kdy matce hrozí riziko smrti nebo závažného poškození zdraví).

Lékové interakce

Současné užívání léku Diroton s některými jinými léky může mít negativní důsledky, a proto se tento lék nesmí užívat s následujícími léky:

 • jiné ACE inhibitory, sartany (blokátory AT1 receptorů pro angiotenzin) ani inhibitory reninu (aliskiren): současné užívání Dirotonu s těmito léky může způsobit selhání ledvin (1).
 • kalium šetřící diuretika, jako jsou spironolakton, triamtren nebo amilorid: současné užívání Dirotonu s těmito léky může způsobit hyperkalémii (nadbytek draslíku v krvi), což negativně ovlivňuje srdeční činnost. S Dirotonem a ostatními ACE inhibitory se smí užívat jen kličková diuretika (hydrochlorthiazid nebo torasemid), která hladinu draslíku v krvi nezvyšují.
 • doplňky stravy obsahující draslík: užívání doplňků stravy s draslíkem spolu s Dirotonem může způsobit hyperkalémii. Stejně tak je vhodné nekonzumovat při užívání Dirotonu nadměrné množství potravin bohatých na draslík.
 • indometacin: současné užívání Dirotonu a indometacinu (například lék Indobene, Indocollyre nebo Elmetacin) se nedoporučuje, protože indimetacin snižuje účinnost Dirotonu. Indometacin patří mezi nesteroidní protizánětlivé léky (nesteroidní antiflogistika)

Diroton a COVID-19

V poslední době se množí spekulace o možném negativním vlivu ACE inhibitorů na prognózu pacientů s onemocněním COVID-19 vyvolaným novým koronavirem SARS-CoV-2.

Zatím ale nebyly provedeny kvalitní studie, které by negativní vliv Dirotonu na prognózu pacientů s COVID-19 potvrdily nebo vyvrátily.

Pokud máte COVID-19 nebo se domníváte, že byste toto onemocnění mohli mít, nevysazujte Diroton ani ostatní ACE inhibitory a užívejte je nadále tak, jak vám lékař předepsal.

Z důvodu opatrnosti ale doporučujeme kontaktovat svého lékaře a poradit se s ním o dalším postupu.

Co si z článku odnést?

Diroton je lék ze skupiny dlouhodobě působících ACE inhibitorů, s účinnou látkou lisinopril.

Užívá se především k léčbě arteriální hypertenze (vysokého krevního tlaku), srdečního selhání a diabetické nefropatie.

Jeho dávkování je různé, podle toho, jaké onemocnění pacienta trápí.

Správné dávkování léku stanoví lékař.

Mezi nežádoucí účinky Dirotonu patří kašel, motání hlavy a závratě, bolesti hlavy, nevolnost a/nebo ortostatická hypotenze.  

Ve velmi vzácných případech se může při užívání Dirotonu objevit alergická reakce. V takovém případě je nutné okamžitě volat lékařskou pomoc.

Užívání Dirotonu v těhotenství a při kojení je obecně zakázáno.

Předepsat tento lék kojícím matkám nebo těhotným ženám je dovoleno pouze v případě, kdy je potenciální přínos Dirotonu pro matku vyšší než rizika pro plod.

Diroton se nesmí užívat s dalšími ACE inhibitory, sartany, inhibitory reninu, kalium šetřícími diuretiky ani doplňky stravy s obsahem draslíku.

Některé léky také snižují účinnost Dirotonu, a proto bychom je rovněž neměli spolu s ním užívat. Jedná se zejména o indometacin, který patří do skupiny nesteroidních protizánětlivých léků (nesteroidní antiflogistika).

Proto je velice důležité, abyste svého lékaře poctivě a pravdivě informovali o tom, jaké jiné léky či doplňky stravy užíváte a předešli tak riziku závažného ohrožení svého zdraví.

Pomohl Vám tento článek? Chcete nás podpořit, abychom mohli psát více podobných článků?
Sdílet článek
Autor: MUDr. Michal Vilímovský
Vzdělání: lékař
Použité zdroje:

Mims.com

Zdroje obrázků:

Canva.com

Článek naposled aktualizován: 26. dubna 2020 11:49
Datum příští revize: 26. dubna 2022 11:49
K poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti využíváme cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace