Lisipril: vše co potřebujete vědět!

17. dubna 2020 10:41

Lisipril je lék ze skupiny ACE inhibitorů, který se používá v léčbě srdečního selhání, arteriální hypertenze, diabetické nefropatie a některých dalších chronických onemocnění ledvin. Kromě toho se nasazuje také u pacientů po infarktu. Lisipril obsahuje účinnou látku lisinopril,  a to ve formě dihydrátu (lisinoprilum dihydricum).

Obsah článku

 1. Co je Lisipril a k čemu se používá?
 2. Jak Lisipril funguje?
 3. Dávkování Lisiprilu
 4. Nežádoucí účinky
 5. Alergie na Lisipril
 6. Užívání v těhotenství a při kojení
 7. Lékové interakce
 8. Lisipril a COVID-19
 9. Co si z článku odnést?

Co je Lisipril a k čemu se používá?

Lisipril je výrobní název ACE inhibitoru s účinnou látkou lisinopril, který je indikován k léčbě vysokého krevního tlaku (arteriální hypertenze), chronického srdečního selhání a některých chronických onemocnění ledvin, jako jsou diabetická nefropatie nebo některé glomerulonefritidy. Často se používá také po infarktu myokardu jako prevence před dalším infarktem.

V České republice se lék Lisipril prodává ve formě tabletek s obsahem účinné látky 5, 10 nebo 20 mg v balení po 10, 14, 20, 38, 30, 60 nebo 100 tabletách.

Jak Lisipril funguje?

Lisipril je inhibitor angiotenzin konvertázy (odborně ACE inhibitor), který je odpovědný za tvorbu hormonu angiotenzinu II. Jak již název napovídá, angiotenzin II působí vazokonstrikci (stažení cév), což vede ke zvýšení tlaku krve na stěnu tepen (arteriální hypertenze).

Navíc angiotenzin II zvyšuje zadržování vody a sodíku v těle.

Lisipril, stejně jako ostatní léky ze skupiny ACE inhibitorů blokuje enzym, který zajišťuje přeměnu hormonu angiotenzinu I na angiotenzin II, čímž snižuje koncentraci angiotenzinu II v krvi a působí tak vazodilatačně (roztahuje cévy), což vede ke snížení krevního tlaku a současně snižuje zadržování vody a sodíku v těle, což jsou další faktory, které zvyšují krevní tlak.

Lisipril se užívá buď jako samostatný preparát nebo v kombinaci s dalšími léky na vysoký krevní tlak, a to zejména diuretiky (například hydrochlorthiazid nebo torasemid) či blokátory kalciového kanálu (například amlodipin).

V těchto případech vám lékař může předepsat jen jeden lék, který již obsahuje výše uvedenou kombinaci, a to například Skopryl (obsahuje kombinaci lisinopril/hydrochlorthiazid), Tolirasim (obsahuje kombinaci lisinopril/torasemid) nebo Amesos (obsahuje kombinaci lisinopril/amlodipin).

Lisipril, stejně jako všechny ACE inhibitory s účinnou látkou lisinopril, patří mezi takzvaně dlouhodobě působící ACE inhibitory. Nástup jejich účinku je pomalý (6 – 8 hodin od užití tabletky), ale přetrvává po dobu až 24 hodin.

Proto je nutné brát Lisipril pravidelně a ideálně ve stejný čas.

Dávkování Lisiprilu

Konkrétní dávkování Lisiprilu určuje lékař, v závislosti na příčině a závažnosti pacientových obtíží.

Standardně se Lisipril předepisuje v následujících dávkách:

 • Hypertenze (vysoký krevní tlak) – Dospělí: počáteční dávka je 10 mg, jednou denně. Úplně první dávku léku je vhodné užít těsně před spaním, protože hrozí riziko závratí a motání hlavy, kvůli snížení tlaku po užití léku. Další dávky lze pak užívat v kteroukoli denní dobu. U pacientů s renovaskulární hypertenzí nebo těžkou hypertenzí se doporučuje začít počáteční dávkou 2,5 - 5 mg, jednou denně. Pacientům, kteří užívají diuretika se obvykle předepisuje počáteční denní dávka 5 mg. Udržovací dávky jsou pak 20 - 40 mg denně a maximální denní dávka Lisiprilu nesmí překročit 80 mg denně. Děti ve věku 6 až 16 let: dávkování je obecně nižší. U dětí s hmotností 20 - 50 kg je počáteční denní dávka 2,5 mg denně. Udržovací dávka je pak 5 mg denně. Maximální denní dávka je 20 mg. U dětí s hmotností nad 50 kg je počáteční denní dávka 5 mg. Maximální denní dávka je 40 mg.
 • Diabetická nefropatie: u dospělých s diabetickou nefropatií jako komplikací diabetu druhého typu je dávkování Lisiprilu 10 mg jednou denně. Maximální denní dávku lze zvýšit až na 20 mg, přičemž cílem léčby je udržet diastolický krevní tlak pod hodnotou 90 mm Hg.
 • Chronické srdeční selhání, které se nedaří zvládnout diuretiky a/nebo srdečními glykosidy: počáteční denní dávka je 2,5 mg, lze postupně zvýšit až na 20 - 40 mg v měsíčních intervalech v závislosti na odpovědi pacienta.
 • Infarkt myokardu: Počáteční dávka je 5 mg denně do 24 hodin od nástupu prvních příznaků, následně se po dalších 24 hodinách podá další dávka 5 mg a pak 10 mg jednou denně po dobu 6 týdnů. U pacientů, u kterých došlo k rozvoji srdečního selhání je vhodné v léčbě Lisiprilem či jinými ACE inhibitory pokračovat.

Lisipril je možné  užívat s jídlem o bez jídla. Řiďte se doporučením svého lékaře.

Nežádoucí účinky

Lisipril je pacienty obvykle velmi dobře snášen, nicméně, stejně jako všechny ostatní léky, může mít i nežádoucí účinky.

Mezi nejčastější nežádoucí účinky Lisiprilu, mimo jiné, patří:

 • suchý kašel
 • ortostatická hypotenze se závratí či motáním hlavy: tento nežádoucí účinek se nejčastěji objevuje v počátcích léčby, a to zejména v případě, kdy se rychle postavíte z lehu nebo ze sedu. Proto se v prvních týdnech užívání Lisiprilu doporučuje pacientům vstávat pomalu.
 • únava
 • bolesti hlavy
 • průjmy, nevolnost či zvracení
 • kožní vyrážka
 • bušení srdce (palpitace)
 • bolest na hrudi

Výše uvedený seznam nežádoucích účinků není úplný. Další informace najdete v příbalovém letáku nebo se poraďte se svým lékařem.

V případě, že se během užívání Lisiprilu vyskytnou jakékoli nežádoucí účinky či reakce (tedy i takové, které nejsou uvedeny ve výše uvedeném seznamu), okamžitě kontaktujte svého lékaře.

Alergie na Lisipril

U některých pacientů může užívání Lisiprilu způsobit alergii. Naštěstí se jedná o velice vzácnou nežádoucí reakci na účinnou látku lisinopril, která se projevuje vyrážkou, dušností a otokem hrdla, rtů a jazyka, což může vést až k udušení. Proto, pokud se příznaky alergické reakce vyskytnou, je nutné okamžitě volat záchranku na čísle 155.

Užívání v těhotenství a při kojení

Těhotné a kojící ženy obecně nesmí Lisipril ani jiné ACE inhibitory užívat, protože negativně působí na plod (způsobují prudký pokles krevního tlaku u plodu, což může být problém).

Na druhou stranu lze, ve výjimečných případech, Lisipril těhotným a kojícím ženám předepsat v případě, že je přínos pro matku vyšší než případná rizika (například v život ohrožujících situacích, kdy není jiná možnost léčby nebo jiná léčba nefunguje a kdy matce hrozí riziko smrti nebo závažného poškození zdraví).

Lékové interakce

Současné užívání léku Lisipril s některými jinými léky může mít negativní důsledky.

Lisipril se nesmí užívat s následujícími léky:

 • jiné ACE inhibitory, sartany (blokátory AT1 receptorů pro angiotenzin) ani inhibitory reninu (aliskiren): současné užívání Lisiprilu s těmito léky může způsobit selhání ledvin (1).
 • kalium šetřící diuretika, jako jsou spironolakton, triamtren nebo amilorid: současné užívání Lisiprilu s těmito léky může způsobit hyperkalémii (nadbytek draslíku v krvi), což negativně ovlivňuje srdeční činnost. S Lisiprilem a ostatními ACE inhibitory se smí užívat jen kličková diuretika (hydrochlorthiazid nebo torasemid), která hladinu draslíku v krvi nezvyšují.
 • doplňky stravy obsahující draslík: užívání doplňků stravy s draslíkem spolu s Lisiprilem může způsobit hyperkalémii. Stejně tak je vhodné nekonzumovat při užívání Lisiprilu nadměrné množství potravin bohatých na draslík.
 • indometacin: současné užívání Lisiprilu a indometacinu (například lék Indobene, Indocollyre nebo Elmetacin) se nedoporučuje, protože indimetacin snižuje účinnost Lisiprilu. Indometacin patří mezi nesteroidní protizánětlivé léky (nesteroidní antiflogistika)

Lisipril a COVID-19

V poslední době se množí spekulace o možném negativním vlivu ACE inhibitorů na prognózu pacientů s onemocněním COVID-19 vyvolaným novým koronavirem SARS-CoV-2.

Zatím ale nebyly provedeny kvalitní studie, které by negativní vliv Lisiprilu na prognózu pacientů s COVID-19 potvrdily nebo vyvrátily.

Pokud máte COVID-19 nebo se domníváte, že byste toto onemocnění mohli mít, nevysazujte Lisipril ani ostatní ACE inhibitory a užívejte je nadále tak, jak vám lékař předepsal.

Z důvodu opatrnosti ale doporučujeme kontaktovat svého lékaře a poradit se s ním o dalším postupu.

Co si z článku odnést?

Lisipril je lék ze skupiny dlouhodobě působících ACE inhibitorů, s účinnou látkou lisinopril.

Užívá se především k léčbě arteriální hypertenze (vysokého krevního tlaku), srdečního selhání a diabetické nefropatie.

Jeho dávkování je různé, podle toho, jaké onemocnění pacienta trápí.

Správné dávkování léku stanoví lékař.

Mezi nežádoucí účinky Lisiprilu patří kašel, motání hlavy a závratě, bolesti hlavy, nevolnost a/nebo ortostatická hypotenze.  

Ve velmi vzácných případech se může při užívání Lisiprilu objevit alergická reakce. V takovém případě je nutné okamžitě volat lékařskou pomoc.

Užívání Lisiprilu v těhotenství a při kojení je obecně zakázáno.

Předepsat tento lék kojícím matkám nebo těhotným ženám je dovoleno pouze v případě, kdy je potenciální přínos Lisiprilu pro matku vyšší než rizika pro plod.

Lisipril se nesmí užívat s dalšími ACE inhibitory, sartany, inhibitory reninu, kalium šetřícími diuretiky ani doplňky stravy s obsahem draslíku.

Některé léky také snižují účinnost Lisiprilu, a proto bychom je rovněž neměli spolu s ním užívat. Jedná se zejména o indometacin, který patří do skupiny nesteroidních protizánětlivých léků (nesteroidní antiflogistika).

Proto je velice důležité, abyste svého lékaře poctivě a pravdivě informovali o tom, jaké jiné léky či doplňky stravy užíváte a předešli tak riziku závažného ohrožení svého zdraví.

Mezi další léky prodávané v ČR, se stejnou účinnou látkou jakou obsahuje Lisipril, patří například Dapril nebo Diroton a tyto léky jsou plnohodnotnou alternativou k Lisiprilu. 

Pomohl Vám tento článek? Chcete nás podpořit, abychom mohli psát více podobných článků?
Sdílet článek
Tags:
Autor: MUDr. Michal Vilímovský
Vzdělání: lékař
Použité zdroje:

Mims.com

Zdroje obrázků:

Canva.com

Článek naposled aktualizován: 17. dubna 2020 10:41
Datum příští revize: 17. dubna 2022 10:41
K poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti využíváme cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace