Tupozrakost (amblyopie): vše co potřebujete vědět

26. února 2023 6:30

Tupozrakost je dětské onemocnění způsobené poruchou vývoje zraku. Odborně se toto onemocnění označuje jako amblyopie. Tupozrakost vzniká v situaci, kdy dojde k narušení vývoje normálního spojení jednoho nebo obou očí s příslušnými zrakovými centry v mozku.

Obsah článku

 1. Jak poznat tupozrakost?
 2. Kdy navštívit lékaře?
 3. Příčiny tupozrakosti
 4. Léčba tupozrakosti
 5. Tupozrakost u dospělých
 6. Co si z článku odnést?

S tupozrakostí se nejčastěji setkáváme na jednom oku a projevuje se tak, že pacient hůře vidí na nemocné oko a více spoléhá na "zdravé" oko, což se projeví poruchami zorného pole.

Podle odhadů trpí tupozrakostí zhruba 1 z 50 dětí, nicméně toto onemocnění může postihnout i dospělé.

Jak poznat tupozrakost?

Ve většině případů se tupozrakost na první pohled nedá poznat, protože malé děti si často neuvědomují, že mají poruchu zraku, respektive nedokážou správně popsat jejich příznaky.

Starší děti školního věku si obvykle stěžují na zhoršení zraku, což se projeví zejména při psaní, kreslení nebo čtení.

V některých případech si můžeme všimnout, že jedno oko dítěte vypadá jinak než druhé, což bývá známkou některých onemocnění, ze kterých se může tupozrakost vyvinout.

Mezi tato onemocnění patří například:

 • šilhání: jedná se o poruchu zraku spojenou s asymetrickým postavením očních bulbů. Například jedno oko se dívá přímo před sebe, zatímco druhé se dívá nahoru, dolů, směrem od nosu nebo k nosu. Šilhání může být jedním z prvních příznaků tupozrakosti a může být spojeno s poruchou okohybných svalů či nervů.
 • zrakové vady, jako jsou krátkozrakost (myopie), dalekozrakost (hyperopie) nebo astigmatismus.
 • dětská katarakta (šedý zákal): katarakta je onemocnění při kterém dochází ke zkalení oční čočky, což se projeví jejím šedým zbarvením a zhoršením zraku na postiženém oku (dvojité nebo rozmazané vidění, zhoršení zrakové ostrosti, apod.). Většinou postihuje dospělé lidi (zejména seniory), ale může se vyskytnout i u dětí.

Pro včasné odhalení tupozrakosti a dalších očních vad je nutné pravidelně chodit na kontroly k očnímu lékaři.

Můžete také orientačně vyzkoušet zrakovou ostrost svých dětí tak, že menším dětem zakryjete střídavě jedno a druhé oko. Pokud se dítě při zakrytí zdravého oka brání (protože nemocným okem špatně vidí) a odstrkuje vám ruku, může to být signálem, že něco není v pořádku a měli byste vyhledat očního lékaře.

Kdy navštívit lékaře?

Nejčastěji se na tupozrakost přijde náhodně při běžném vyšetření zraku u lékaře.

Rodiče si často ani nejsou vědomi, že by jejich dítě mohlo mít nějaké problémy se zrakem.

Pokud si chcete být jisti, zda je vše v pořádku, navštivte očního lékaře a nechte svému dítěti provést vyšetření zrakové ostrosti, nejlépe po dovršení 3 let věku.

V České republice je všem novorozencům v prvních dnech života provedeno orientační oční vyšetření a vyšetření očí by mělo být součástí preventivních prohlídek u dětského lékaře (pediatra).

Bezprostředně po narození se oči novorozence prosvítí oftalmoskopem a zkoumá se, zda novorozenec nemá šedý zákal (1).

Léčbu tupozrakosti je nutné zahájit co nejrychleji, protože po 6. roce věku je léčba tohoto onemocnění již velmi obtížná.

Proto se doporučuje provést důkladné vyšetření zraku u oftalmologa mezi 3. a 4. rokem věku dítěte, nebo nejpozději ve věku 4. až 5. let.

Stejně tak i ostatní zrakové vady, jako jsou krátkozrakost, dalekozrakost či astigmatismus a další oční problémy se začínají objevovat ve věku 2 - 3 let.

Pokud máte jakékoli podezření, že by vaše dítě mohlo mít zrakovou vadu či tupozrakost, vyhledejte očního lékaře ihned a nečekejte na dovršení "správného" věku.

Příčiny tupozrakosti

Oko funguje jako fotoaparát. Světlo prochází zornicí, pak přes oční čočku a následně se dostává na sítnici, která je pokryta několika vrstvami světlocitlivých buněk (tyčinky a čípky).

Na sítnici dochází k přeměně zachyceného obrazu na elektrické signály, které vstupují cestou zrakového nervu do zrakového centra mozku (v týlním neboli okcipitálním laloku), kde se vytvoří trojrozměrný obraz.

Tupozrakost je způsobena tím, že u postiženého oka došlo ke zpoždění nebo nedostatečnému vyvinutí potřebného spojení mezi sítnicí a mozkem.

Zrak se nejvíce rozvíjí v prvních 8 letech života a během této doby se mozek musí naučit interpretovat obraz zachycený na sítnici tak, aby byl ostrý a pokud možno věrný.

Spolu s tím jak se dítě vyvíjí, dochází i k vývoji spojení mezi mozkem a sítnicí a pokud je z různých důvodů tento vývoj narušen, může se objevit tupozrakost.

Nejčastějšími příčinami tupozrakosti jsou:

 • nedostatek světla vstupující do postiženého oka
 • neschopnost jednoho oka (nebo obou očí, při oboustranném postižení) správně obraz zaostřit
 • rozdílné zobrazení obrazu na sítnici každým okem (například při šilhání, kdy jsou obrazy zachycené jednotlivýma očima různé a vzájemně si neodpovídají)

Neléčená tupozrakost může vést k tomu, že se zraková ostrost postiženého oka nikdy nedostane na normální úroveň.

Léčba tupozrakosti

Ve většině případů je tupozrakost léčitelná a její léčba probíhá ve dvou fázích.

V případě, že je problém nedostatek světla pronikajícího na sítnici (například při šedém zákalu, kdy se část světla vstupujícího do oka pohltí ve zkalené oční čočce) je nutné odstranit zkalenou čočku a nahradit jí novou, čirou čočkou.

Pokud je příčinou tupozrakosti zraková vada, jako je krátkozrakost (myopie), dalekozrakost (hyperopie) nebo astigmatismus, je nutné nejprve tuto zrakovou vadu odstranit předepsáním vhodných brýlí či kontaktních čoček.

Léčba tupozrakosti (amblyopie) spočívá v posílení oslabeného oka (zakrytím zdravého oka) a také v řešení vyvolávající příčiny (například v korekci zrakových vad nebo šilhání)

Léčba tupozrakosti (amblyopie) spočívá v posílení oslabeného oka (zakrytím zdravého oka) a také v řešení vyvolávající příčiny (například v korekci zrakových vad nebo šilhání)

Správná a včasná léčba zrakových vad pomáhá také při léčbě šilhání.

V další fázi je nutné zajistit, aby dítě více používalo postižené oko. To se dělá nejčastěji tak, že se na čas překryje zdravé oko páskou nebo se do zdravého oka nakapají kapky, které dočasně "rozmažou" vidění ve zdravém oku, což vede k posílení slabšího oka.

Léčba tupozrakosti nejlépe funguje u mladších dětí do 6 let.

U dětí starších 8 let léčba nemusí fungovat vůbec a pacientovi zůstávají trvale zhoršené zrakové funkce, zejména pak á trvale zhoršený zrak na jednom oku.

Tupozrakost u dospělých

Nejčastější příčinou tupozrakosti u dospělých je "zanedbání" léčby v dětském věku a problémy pak přetrvávají i do dospělosti.

Léčba tupozrakosti u dospělých je svízelná, protože po 8. roce věku je již zrak plně vyvinut a náprava problému je často velmi obtížná.

Určitou nadějí pro dospělé může být speciální oční rehabilitace, která pomáhá posílit oslabené oko a alespoň částečně zlepšit zrak.

Pokud je příčinou problémů šedý zákal, je nutné operačně odstranit zkalenou čočku a nahradit jí čočkou novou, aby světlo zvenčí pronikalo lépe až na sítnici.

Stejně tak strabismus (šilhání) je někdy nutné opravit operačně.

Poraďte se se svým lékařem o nejvhodnější léčbě tupozrakosti.

Co si z článku odnést?

Tupozrakost (amblyopie) je dětské onemocnění spojené s poruchou vývoje zraku.

Nejčastější příčinou je nedostatek světla dopadajícího na sítnici jednoho nebo obou očí, což vede k narušení vývoje nervových spojů mezi okem (sítnicí) a zrakovým centrem v mozku.

Tupozrakost se pak projeví jako zhoršení zraku na jednom oku (vzácně i na obou očích).

Důvodů, proč na sítnici nedopadá dostatek světla je celá řada, přičemž mezi ty nejčastější patří dětský šedý zákal (katarakta), šilhání nebo zrakové vady.

Tupozrakost je obvykle dobře léčitelná do 6 let věku a po 8 roce věku je její léčba svízelná a nemusí fungovat.

Proto je důležité chodit na pravidelné kontroly k očnímu lékaři (ideálně po 3. roce věku) a případné problémy ihned začít léčit.

Tupozrakost se může vyskytnout i u dospělých a i zde platí, že je nutné léčit vyvolávající příčinu (například odstranit šilhání či zkorigovat zrakové vady a posílit oslabené oko zrakovou rehabilitací a dalšími postupy).

Pokud se u vašeho dítěte objeví jakékoli problémy se zrakem, vyhledejte neprodleně lékařskou pomoc.

Pomohl Vám tento článek? Chcete nás podpořit, abychom mohli psát více podobných článků?
Sdílet článek
Autor: MUDr. Michal Vilímovský
Vzdělání: lékař
Použité zdroje:

NHS.UK

Zdroje obrázků:

Canva.com

Článek naposled aktualizován: 26. února 2023 6:30
Datum příští revize: 26. února 2025 6:30
K poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti využíváme cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace