Co dělat při vykloubení palce na ruce? Příčiny, příznaky a léčba!

16. února 2023 6:15

K vykloubení (luxaci) palce dochází v případě, kdy kosti tvořící jednotlivé klouby palce vyklouznou ze správného postavení. Nejčastější příčinou vykloubení palce na ruce jsou úrazy při sportu, pády nebo autonehody.

Obsah článku

 1. Co dělat při vykloubení palce na ruce?
 2. Příznaky
 3. Příčiny
 4. Diagnostika
 5. Léčba
  1. Zavřená repozice
  2. Imobilizace (znehybnění)
  3. Osteosyntéza Kirschnerovými dráty nebo dlahou
  4. Operace (otevřená repozice)
 6. Doba léčby a rekonvalescence
 7. Co si z článku odnést?

Vykloubený palec na ruce se vyznačuje silnou bolestí a obvykle se při luxaci objevují i další příznaky, jako je otok nebo hematom (modřina).

I když luxace palce na ruce není život ohrožujícím stavem, měli byste s tímto problémem vždy okamžitě navštívit nejbližší ortopedickou nebo chirurgickou kliniku, aby lékař mohl posoudit rozsah poranění a provést odbornou repozici (opětovné usazení kostí v kloubu do správné polohy).

Někdy může být nutná i operace.

V tomto článku se dozvíte co dělat při vykloubení palce na ruce.

Najdete v něm také informace o příznacích, příčinách, způsobech a délce trvání léčby.

Co dělat při vykloubení palce na ruce?

Vykloubený palec na ruce vyžaduje okamžitou návštěvu lékaře.

Než se vám dostane odborného lékařského ošetření snažte se s vykloubeným palcem pokud možno nehýbat a přikládejte si na poraněné místo ledové obklady.

Obklad si vyrobíte jednoduše tak, že sáček zmrazené zeleniny nebo zmrazený gelový polštářek zabalíte do utěrky a přiložíte na luxovaný kloub.

Ledový obklad pomáhá zmírnit bolest a otok.

Nepokoušejte se vymknutý palec sami reponovat (vrátit kosti do správné polohy), protože neodborná repozice může vést ke zhoršení stavu a poranění či trvalému poškození dalších struktur, jako jsou šlachy, vazy, nervy, cévy nebo kloubní chrupavky.

Repozice luxovaných kloubů vždy patří do rukou lékaře, ideálně ortopeda nebo chirurga.

Příznaky

Vykloubený palec na ruce může být v neobvyklém postavení.

Mezi další hlavní příznaky vykloubení palce na ruce, mimo jiné, patří:

 • silná bolest
 • otok
 • pocity brnění či mravenčení
 • hematom (modřina) v okolí postiženého kloubu
 • zhoršená hybnost v postiženém kloubu a/nebo úplná ztráta pohyblivosti

Příčiny

Palec na ruce se skládá celkem ze dvou kloubů, a to z interfalangeálního skloubení, kde kloub tvoří hlavička proximálního článku palce a baze distálního článku palce a z metakarpofalangeálního skloubení, kde je kloub tvořen hlavičkou prvního metakarpu a bazí proximálního článku palce.

Aby kosti v kloubu držely ve správném postavení, je kloubní pouzdro zpevněno vazy (ligamenty), které zajišťují stabilitu kloubu.

K vykloubení (luxaci) dochází při působení velké síly na vazy odpovědné za stabilitu kloubu, která způsobí jejich kompletní či neúplné přetržení a "vypadnutí" kostí ze správného postavení.

Nejčastější příčinou vykloubení palce na ruce jsou úrazy při sportování.

Podle studie z roku 2015 připadá zhruba polovina luxací kloubů prstů na rukou na sportovní úrazy (1).

Mezi sporty, kde k vymknutí palce a dalších prstů na rukou dochází nejčastěji patří fotbal, gymnastika, košíková a zápas.

Mezi další možné příčiny vykloubení palce ruky, patří:

 • hyperextenze palce (abnormální natažení)
 • prudký náraz do špičky palce nebo zaseknutí palce při pohybu
 • pád na nataženou ruku

Vyšší riziko luxace mají osoby s chorobami, které mohou způsobit oslabení kloubů, kostí či vazů.

Diagnostika

Lékař pacienta nejprve vyšetří a zeptá se ho na okolnosti, za jakých k poranění palce došlo.

Rentgenový snímek umožňuje vyloučit či potvrdit luxaci kloubu palce a lze z něj odhalit i fraktury (zlomeniny) kostí. Nález na tomto snímku je normální.

Rentgenový snímek umožňuje vyloučit či potvrdit luxaci kloubu palce a lze z něj odhalit i fraktury (zlomeniny) kostí. Nález na tomto snímku je normální.

Pokud není na první pohled zřejmé, že se jedná o vykloubený palec, doplňují se následující vyšetření:

 • Rentgenový snímek: z obyčejného rentgenového snímku lze potvrdit nebo vyloučit nejen luxaci palce, ale také fraktury kostí a orientačně zhodnotit jejich postavení.
 • Výpočetní tomografie (CT): toto vyšetření je mnohem citlivější a přesnější než obyčejný rentgen a hodí se zejména v případě, kdy z rentgenového snímku nelze jednoznačně vyloučit luxaci či frakturu. V případě, že potřebujeme podrobněji posoudit rozsah poškození měkkých tkání, je potřeba provést vyšetření na magnetické rezonanci.
 • Magnetická rezonance: toto vyšetření umožňuje detailnější zobrazení měkkých tkání kloubu, včetně chrupavek a hodí se tak k posouzení skutečného rozsahu poškození. Z magnetické rezonance lze například zjistit, zda došlo k přetržení vazů, jak moc je poškozena kloubní plocha (poranění chrupavky) a mnoho dalších informací.

Léčba

Léčba vykloubeného palce ruky závisí na závažnosti poranění.

Zavřená repozice

Prvním krokem při vykloubení palce na ruce je zavřená repozice, neboli návrat kostí do správného postavení (zakloubení), bez nutnosti operace.

Tento postup označujeme jako repozici a vyžaduje provádění speciálních pohybů, které zajistí ustavení kostí do správné polohy bez výrazného poškození tkání a struktur v okolí kloubu (cév, nervů, vazů, kloubních ploch, apod.).

Někdy lékař před repozicí okolí postiženého kloubu umrtví aplikací anestetika tak, aby pacient necítil bolest.

Po repozici se většinou provádí kontrolní rentgen, aby se ověřilo správné postavení v kloubu a odhalily případné fraktury nebo abrupce.

Imobilizace (znehybnění)

Po repozici je nutné na nějakou dobu nosit ortézu či dlahu tak, aby se poraněný kloub znehybnil a měl dostatek času na zhojení.

Imobilizace spočívá buď v naložení sádrové fixace (dlahy) nebo lze pro znehybnění využít různé druhy ortéz či dlah.

Smyslem znehybnění je dopřát strukturám kloubu čas na zhojení a současně zabránit opětovné luxaci či dalšímu poranění.

Dlahu musí pacient většinou nosit několik týdnů a po jejím odstranění je nutná rehabilitace, aby se odstranila ztuhlost v kloubu a obnovila jeho hybnost pokud možno v plném rozsahu.

Osteosyntéza Kirschnerovými dráty nebo dlahou

Pokud je luxace spojena s nestabilní frakturou kostí, které se v příslušném kloubu spojují, je nutné zlomené kosti srovnat (repozice) a zafixovat dlahou nebo dráty (osteosyntéza) tak, aby se zlomená kost mohla zhojit v příznivém (správném) postavení.

Operační výkony pro stabilizaci a fixaci zlomených kostí označujeme pojmem osteosyntéza.

Operace (otevřená repozice)

Pokud při luxaci palce došlo k přetržení vazů a šlach či rozsáhlejšímu poranění měkkých tkání, je nutná operace, kterou označujeme jako otevřenou repozici.

Při této operaci lékaři srovnají kosti do správného postavení a sešijí měkké tkáně v okolí tak, aby byla funkčnost kloubu a přilehlých svalů v co nejvyšší možné míře obnovena.

Doba léčby a rekonvalescence

Podle studie z roku 2017 se vykloubený palec na ruce hojí zhruba 4 až 6 týdnů (2).

Mezi faktory, které dobu rekonvalescence ovlivňují, mimo jiné, patří:

 • místo postižení (který kloub je poškozen)
 • stupeň poškození vazů a šlach
 • případné fraktury kostí
 • nutnost operace

Po sejmutí dlahy či ortézy je nutná rehabilitace, zaměřená na mobilizaci poraněného kloubu.

Někteří pacienti zvládnou rehabilitovat sami, zatímco jiní vyžadují profesionální rehabilitační péči.

Léčba vykloubeného palce na ruce spočívá v repozici, imobilizaci (znehybnění) a v rehabilitaci. Někdy je nutná i operace.

Léčba vykloubeného palce na ruce spočívá v repozici, imobilizaci (znehybnění) a v rehabilitaci. Někdy je nutná i operace.

Cílem rehabilitace je rozhýbat ztuhlý kloub a obnovit hybnost v co nejvyšším možném rozsahu.

V průběhu léčby vykloubeného palce by pacienti měli dodržovat následující zásady:

 • udržujte dlahu čistou a suchou
 • elevace poraněné ruky (držení ve zvýšené poloze nad úrovní srdce), což pomáhá zmírnit otoky
 • během hojení dopřejte poraněnému kloubu odpočinek a nenamáhejte ho nadměrným pohybem
 • ledové obklady pomáhají zmírnit otok, bolest i zánět
 • na bolest a otoky užívejte volně prodejné léky na bolest, jako jsou například nesteroidní antiflogistika
 • pravidelně poraněný palec rozcvičujte podle pokynů fyzioterapeuta

Po zhojení vykloubeného palce je nutné palec dobře rozhýbat (pod dohledem profesionálního fyzioterapeuta nebo rehabilitačního lékaře) tak, aby se obnovila hybnost ve ztuhlém kloubu a snížilo riziko dalšího poranění.

Je také vhodné používat při sportovních aktivitách vhodné ochranné pomůcky (omotání palce a dlaně páskou či nošení ortézy, apod.).

Při sportovních aktivitách ani při fyzické práci byste neměli nosit prsteny, protože zvyšují riziko luxace a dalších poranění (mohou se zaseknout při pohybu, apod.).

Co si z článku odnést?

I když je vykloubení palce na ruce spojeno se silnou bolestí, otoky, omezenou hybností a dalšími nepříjemnými příznaky, nejedná se o život ohrožující poranění.

Přesto je velmi důležité okamžitě vyhledat lékařskou pomoc, protože při luxaci je nutné provést repozici (opětovné usazení kostí v kloubu do správného postavení), což by měl provádět jen vyškolený lékař (ortoped, chirurg či rehabilitační nebo sportovní lékař).

Nepokoušejte se o repozici sami, protože nešetrná manipulace s vyhozeným kloubem je nejen velmi bolestivá, ale můžete si způsobit i trvalé poranění struktur v okolí kloubu, jako jsou cévy, nervy, vazy nebo kloubní chrupavky.

Léčba vykloubeného palce spočívá v repozici a imobilizaci, přičemž někdy je nutná i operace.

Doba léčby závisí na závažnosti poranění a většinou se pohybuje v rozmezí 4 až 6 týdnů.

Poté by měla následovat rehabilitace zaměřená na obnovení hybnosti v poraněném kloubu.

Pomohl Vám tento článek? Chcete nás podpořit, abychom mohli psát více podobných článků?
Sdílet článek
Autor: MUDr. Michal Vilímovský
Vzdělání: lékař
Použité zdroje:

Medicalnewstoday.com

Zdroje obrázků:

Canva.com

Článek naposled aktualizován: 16. února 2023 6:15
Datum příští revize: 16. února 2025 6:15
K poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti využíváme cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace