Co je Scheuermannova choroba? Příčiny, příznaky a léčba!

Co je Scheuermannova choroba? Příčiny, příznaky a léčba!
10. dubna 2022 15:47

Scheuermannova nemoc (též morbus Scheuermann, juvenilní kyfóza, Scheuermannova kyfóza, juvenilní diskogenní onemocnění nebo lidově "kulatá záda") je onemocnění hrudní páteře, které se projevuje klínovitým snížením minimálně 3 sousedních hrudních obratlů o více než 5 stupňů, které způsobuje hyperkyfózu s Cobbovým úhlem větším než 40 stupňů, respektive 30 stupňů u typu II.

Obsah článku

 1. Jak se pozná Scheuermannova nemoc?
 2. Co je hyperkyfóza?
 3. Koho Scheuermannova nemoc postihuje?
 4. Jaké jsou příčiny a rizikové faktory Scheuermannovy choroby?
 5. Komplikace
 6. Diagnostika
  1. Fyzikální vyšetření
  2. Zobrazovací metody
  3. Ostatní vyšetření
 7. Jak se léčí Scheuermannova choroba?
  1. Hrudní ortéza
  2. Cvičení
  3. Operační léčba
 8. Prevence
 9. Kdy navštívit lékaře?
 10. Co si z článku odnést?

Jedná se o onemocnění postihující mladé a dospívající osoby (nejčastěji ve věku 12 - 17 let) a příčina jeho vzniku není dosud známá.

Ví se ale, že v rozvoji Scheuermannovy choroby hraje roli dědičnost, protože toto onemocnění se často vyskytuje u monozygotních dvojčat (1).

Nicméně zatím stále nevíme, který konkrétní gen je za rozvoj tohoto onemocnění odpovědný.

Hlavním příznakem Scheuermannovy choroby je abnormální hrudní kyfóza neboli kulatá záda, což se projevuje bolestmi a ztuhlostí hrudní a dalšími příznaky.

Existují dva typy Scheuermannovy choroby, a to takzvaný typ I (typická Scheuermannova nemoc), který postihuje pouze hrudní páteř (nejčastěji obratle 7 až 9) a typ II (atypická Scheuermannova nemoc), která postihuje hrudní obratle 10 až 12 a horní bederní obratle L1 - 3 (2).

V léčbě Scheuermannovy choroby hraje důležitou roli nošení speciální hrudní ortézy, rehabilitace (fyzioterapie) a pravidelné cvičení.

V závažných případech je nutná i operační léčba.

Jak se pozná Scheuermannova nemoc?

Mezi příznaky Scheuermannovy choroby patří (3):

 • Kulatá či "nahrbená" záda

 • Bolesti hrudní páteře (ve střední části zad), které se zhoršují při otáčení hlavy a trupu do stran

 • Ztuhlost hrudní páteře při dlouhodobém sezení

 • Skolióza páteře

 • Horší ohebnost a pohyblivost hrudní páteře

 • Svalové křeče

 • Bolest ischiokrurálních svalů (hamstringů)

V případě těžké hyperkyfózy může dojít k narušení normální funkce dýchacích svalů a srdce, což se projeví dušností a bolestmi na hrudi, které se zhoršují při nádechu.

Co je hyperkyfóza?

Lidská páteř se skládá ze 7 krčních obratlů, 12 hrudních obratlů, 5 bederních obratlů, kosti křížové, která je tvořena 5 křížovými obratli a 4 - 5 kostrčních obratlů, které jsou srostlé v kostrč.

Celá páteř je při pohledu z boku dvojitě esovitě prohnutá, přičemž v oblasti krční a bederní páteře je obloukovitě vyklenutá dopředu (lordóza), zatímco v oblasti hrudní páteře se páteř obloukovitě vyklenuje dozadu, což označujeme pojmem kyfóza.

Lidská páteř je dvakrát esovitě prohnutá a obsahuje 3 obloukovitá vyklenutí, která označujeme pojmem lordóza (bederní a krční) a kyfóza (hrudní)

Lidská páteř je dvakrát esovitě prohnutá a obsahuje 3 obloukovitá vyklenutí, která označujeme pojmem lordóza (bederní a krční) a kyfóza (hrudní)

Normální kyfóza hrudní páteře u mladých dospělých osob se pohybuje mezi 20 až 29 stupni (Cobbův úhel).

Hodnoty nad 40 stupňů jsou považovány za hyperkyfózu (1, 4).

Koho Scheuermannova nemoc postihuje?

Morbus Scheuermann je nejčastěji diagnostikován u mladistvých ve věku 12 až 17 let, přičemž chlapci jsou postiženi 2x častěji než dívky (5).

Podle některýchstudií trpí Scheuermannovou chorobou 5 - 10 % populace (6).

Jaké jsou příčiny a rizikové faktory Scheuermannovy choroby?

Přesnou příčinu vzniku Scheuermannovy choroby neznáme, nicméně částečně se na tomto onemocnění podílí dědičnost.

Obratlová těla zdravého člověka mají tvar kvádru a jednotlivé obratle jsou od sebe odděleny pružnou chrupavčitou meziobratlovou ploténkou.

Při Scheuermannově chorobě dochází k tomu, že přední (ventrální) část postižených obratlů roste pomaleji než zadní část obratlového těla, což způsobuje klínovitý tvar obratle a výrazné obloukovité prohnutí hrudní páteře (hyperkyfóza).

Toto jsou typické známky Scheuermannovy choroby.

Kromě toho některé studie naznačují, že lidé se Scheuermannovou chorobou mají neobvykle tuhý a silný přední podélný vaz (ligamentum longitudinale anterius), který podélně vyztužuje a zesiluje páteř a je tak velmi pravděpodobné, že abnormální tuhost tohoto vazu se podílí na zpomalení růstu ventrální části obratlového těla (7).

Mezi další faktory, které zvyšují riziko Scheuermannovy choroby patří:

 • Juvenilní osteoporóza

 • Poranění či onemocnění páteře, míchy, svalů či pojivových tkání

 • Onemocnění pojiva

 • Muskuloskeletární abnormality a deformity v oblasti hrudní páteře (například ptačí nebo soudkovitý hrudník, apod.).

 • Malabsorpční syndromy

 • Infekční onemocnění, jako je například prodělání tuberkulózy

 • Onemocnění a poruchy endokrinního systému

Komplikace

Nejčastějšími komplikacemi Scheuermannovy choroby jsou chronické bolesti zad, neurologický deficit a předčasný nástup degenerativních změn páteře (deformační spondylóza, osteoporóza).

Častou komplikací je také skolióza, což je vybočení páteře do strany (v případě vybočení doprava hovoříme o dextroskolióze, pokud osa vybočuje doleva označujeme to jako sinistroskoliózu).

Esovitá skolióza je označení pro vybočení páteře oběma směry (doprava i doleva).

Udává se, že skolióza postihuje až 30 % osob se Scheuermannovou chorobou.

Diagnostika

Ve většině případů lékaři Scheuermannovu chorobu diagnostikují ve věku 12 až 17 let.

Typ I (typický morbus Scheuermann) postihuje obratlová těla Th7 až Th9 a většinou se na něj přijde ve věku 12 až 15 let.

Rentgenový snímek páteře umožňuje zhodnotit hyperkyfózu a klínovité snížení obratlových těl, což jsou hlavní diagnostická kritéria Scheuermannovy choroby.

Rentgenový snímek páteře umožňuje zhodnotit hyperkyfózu a klínovité snížení obratlových těl, což jsou hlavní diagnostická kritéria Scheuermannovy choroby.

Naproti tomu typ II (atypická Scheuermannova choroba) postihuje obratlová těla Th10 - Th12 a také horní bederní obratle L1 - L3 a přijde se na ní většinou až později, ve věku 15 až 19 let.

Obecně platí, že typ I je mnohem častější než typ II.

V diagnostice Scheuermannovy choroby lékařům pomáhají následující postupy:

Fyzikální vyšetření

Vzhledem k tomu, že "kulatá záda" jsou často vidět na první pohled, je důležitou součástí diagnostiky morbus Scheuermann fyzikální vyšetření, při kterém lékař pacienta požádá, aby se předklonil a pomalu se narovnal.

Hyperkyfóza se nejlépe pozná při pohledu ze strany, zatímco skolióza se nejlépe diagnostikuje zezadu.

Zobrazovací metody

Nedílnou součástí diagnostiky tohoto onemocnění je:

 • Rentgenový snímek celé páteře: z rentgenu páteře lze zjistit klínovité snížení obratlů a lépe posoudit hrudní kyfózu a další zakřivení páteře. Kromě toho lze na rentgenu změřit Cobbův úhel, který je diagnostickým kritériem pro Scheuermannovu chorobu. Pro stanovení diagnózy Scheuermannovy choroby platí následující kritéria: věk pacienta 12 - 17 let, klínovitá komprese minimálně 3 vedlejších obratlových těl o více než 5 stupňů a Cobbův úhel větší než 40 stupňů (u typu I), respektive větší než 30 stupňů (u typu II) (8).

 • Magnetická rezonance páteře: toto vyšetření se provádí z důvodu vyloučení infekce, nádorů a dalších možných příčin bolestí hrudní páteře.

Ostatní vyšetření

V případě, že je Scheuermannova choroba spojena s nedostatečnou plicní ventilací a bolestmi při nádechu, může lékař pacientovi doporučit funkční vyšetření plic (například spirometrie), aby se přesněji zjistil rozsah postižení. 

K vyloučení jiných příčin bolestí zad může lékař doplnit také další vyšetření, jako jsou CTA plicnice nebo EKG. 

Jak se léčí Scheuermannova choroba?

V léčbě Scheuermannovy choroby se uplatňují 3 hlavní postupy, a to hrudní ortéza, fyzioterapie (cvičení) a operace (fúze obratlových těl).

Hrudní ortéza

Hrudní ortéza se používá u těžkých případů Scheuermannovy choroby s hyperkyfózou v rozmezí 60 až 80 stupňů.

Lze jí použít pouze tehdy, pokud ještě nedošlo k ukončení růstu dítěte.

Pacient tuto ortézu musí nosit 24 hodin denně a to až do doby, než dojde k ukončení růstu.

Ortéza pomáhá hrudní páteř udržet ve správném postavení a brání další progresi hyperkyfózy.

Cvičení

Rehabilitační léčba a pravidelné cvičení jsou důležitou součástí terapie Scheuermannovy choroby.

Požádejte o pomoc svého rehabilitačního lékaře nebo fyzioterapeuta, který vám doporučí vhodné cviky na posílení zádových a břišních svalů, protahovací cvičení na ischiokrurální svaly (hamstringy) a svaly hrudníku a další možnosti rehabilitační léčby.

Operační léčba

Operační léčba Scheuermannovy choroby je doporučována u při progredující hyperkyfóze (s Cobbovým úhlem větším než 70 stupňů), která je spojena se silnými bolestmi hrudní páteře a dalšími nežádoucími příznaky, jako jsou dušnost, neurologický deficit nebo kardiovaskulární obtíže (bušení srdce, tachykardie a jiné poruchy srdečního rytmu).

Operace spočívá v trvalém spojení postižených obratlových těl, což vede k zastavení progrese hyperkyfózy, nicméně za cenu zhoršení pohyblivosti hrudní páteře.

Fúze obratlových těl patří mezi operační způsoby léčby Scheuermannovy nemoci.

Fúze obratlových těl patří mezi operační způsoby léčby Scheuermannovy nemoci.

Tato operace se odborně označuje pojmem fúze obratlových těl a provádí se na specializovaných neurochirurgických klinikách po celé České republice.

Prevence

V případě, že je Scheuermannova choroba vrozená (geneticky podmíněná), což bývá velmi často, není žádná prevence možná.

Nicméně u získané Scheuermannovy nemoci (například následkem úrazů nebo při přítomnosti rizikových faktorů) je možné do značné míry tomuto problému předejít pravidelným cvičením a nácvikem správného držení těla.

Kdy navštívit lékaře?

Na Scheuermannovu chorobu se obvykle přijde náhodou při pravidelné lékařské preventivní prohlídce u dětského lékaře, který zaznamená kulatá záda a pacienta odešle k ortopedovi na specializované vyšetření.

V mnoha případech se ale Scheuermannovu chorobu nepodaří diagnostikovat včas, protože si jí lékař buď nevšimne nebo doma steskům vašeho dítěte nevěnujete dostatečnou pozornost.

Pokud máte pocit, že má vaše dítě nesprávné držení těla (hrbí se při psaní úkolů, není schopné narovnat záda) a/nebo si stěžuje na bolest hrudní páteře či zad, která se zhoršuje při otáčení trupu, zajděte s ním ke svému dětskému lékaři.

Rychlá a včasná diagnostika a léčba Scheuermannovy choroby je velmi důležitá a pomáhá předejít trvalým následkům v podobě hrbu (gibbus), chronických bolestí zad, neurologickému deficitu nebo problémům s dýcháním či srdcem.

Co si z článku odnést?

Scheuermannova choroba (čti "Šojrmanova") je onemocnění hrudní páteře, které se projevuje klínovitým snížením minimálně tří sousedních obratlových těl o více než 5 stupňů a hyperkyfózou (Cobbův úhel je větší než 40 stupňů, respektive 30 stupňů u typu II).

Toto onemocnění postihuje mladé dospívající děti (nejčastěji je diagnostikována ve věku 12 až 17 let), a to dvakrát častěji chlapce než dívky.

Příčina vzniku tohoto onemocnění není dosud známá, ale ví se, že tato choroba může být geneticky podmíněná (vrozená).

Kromě hyperkyfózy (kulatých zad) patří mezi hlavní příznaky Scheuermannovy choroby bolesti zad, které se zhoršují při nádechu a při otáčení trupu do stran.

Při těžkém postižení se může objevit dušnost, neurologické a kardiovaskulární obtíže.

Léčba spočívá v nošení speciální ortézy hrudní páteře a v rehabilitaci (pravidelném cvičení zaměřeném na posílení zádových, břišních, hrudních a ischiokrurálních svalů).

V závažných případech je nutná operace, která spočívá ve spojení postižených obratlů (takzvaná fúze).

Pomohl Vám tento článek? Chcete nás podpořit, abychom mohli psát více podobných článků?
Sdílet článek
Autor: MUDr. Michal Vilímovský
Vzdělání: lékař
Zdroje obrázků:

Canva.com

Článek naposled aktualizován: 10. dubna 2022 15:47
Datum příští revize: 10. dubna 2024 15:47
K poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti využíváme cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace