Jazyk: anatomie, histologie a funkce

Jazyk: anatomie, histologie a funkce
5. listopadu 2012 7:02

Jazyk se nachází v dutině ústní a zajišťuje posunování soust dále do hltanu, jícnu a následně dalších částí trávicí trubice. Kromě toho se také podílí na promíchávání přijaté potravy se slinami, které obsahují trávicí enzym ptyalin (α-amyláza), který zahajuje trávení škrobů.

Anatomický popis jazyka

Jazyk se skládá ze 3 základních částí: kořene (radix linguae), který se nachází nejblíže prostřední části hltanu, těla (corpus linguae) a hrotu (apex linguae). Jazyk má část směřující do spodiny dutiny ústní (facies inferior linguae) a část směřující kraniálně (nahoru) k patru. Tato část se nazývá hřbet jazyka (dorsum linguae). Na hřbetu jazyka je patrných několik útvarů. Především se zde nachází sulcus terminalis (koncový žlábek), který odděluje kořen jazyka od těla a má tvar širokého písmene V. Uprostřed sulcus terminalis se nachází slepý otvor (foramen caecum linguae), který je pozůstatkem z embryonálního vývoje, kdy odsud sestupuje jako ductus thyroglossus základ štítné žlázy.

Jazyk spojuje se spodní částí dutiny ústní úzký proužek, který se jmenuje frenulum linguae. Pod jazykem se nachází podjazyková slinná žláza (glandula sublingualis), která podmiňuje párovou řasu plica sublingualis, jdoucí od frenulum linguae dozadu a laterálně. Na předním konci řasy je u frenula vyústění glandula submandibularis a hlavní vyústění glandula sublingualis (ductus sublingualis major) v podobě hrbolku (curuncula sublingualis).

Jazyk přechází dozadu do prostřední části hltanu a tvoří 3 řasy (nepárovou plica glossoepiclottica mediana a párové plicae glossoepicloticcae laterales).

Histologická stavba jazyka

Sliznice jazyka je kryta mnohovrstevným dlaždicovým epitelem a je přirostlá k vazivové ploténce (aponeurosis linguae), která zajišťuje její oddělení od svalů jazyka.

Sliznice se dělí na pars oralis (před sulcus terminalis) a pars pharyngea (za sulcus terminalis).

Pars oralis

Sliznice zde vybíhá v četné papily, kterých je několik typů:

Nitkovité papily (papillae filiformes) - jsou nejpočetnější

Houbovité papily (papillae fungiformes) - se nachází mezi nitkovitými papilami při hrotu a okrajích jazyka

Listové papily (papillae foliatae) - po stranách sulcus terminalis; obsahují chuťové pohárky

Hrazené papily (papillae valatae) - jsou největší a je jich 7 - 12 před sulcus terminalis a na okrajích jazyka; obsahují též chuťové pohárky - jsou nejvýznamnějším centrem chuti.

Pars pharyngea

Je bez papil a je prostoupena (spolu s podslizničním vazivem) lymfatickou tkání, která tvoří jazykovou mandli (tonsilla lingualis), která je součástí Waldeyerova mízního okruhu.

Slinné žlázy jazyka tvoří serozní žlázky Ebnerovi (nachází se v okolí hrazených papil a omývají chuťové pohárky, čímž umožňují jejich správné fungování), mucinózní žlázky Weberovi (nachází se za sulcus terminalis na kořenu jazyka) a smíšená žláza (glandula lingualis anterior), která se nachází na spodině hrotu jazyka a má samostatné vývody v okolí plica fimbriata.

Svaly jazyka

Svaly jazyka lze rozdělit na svalyextraglosální (jsou párové, pohybují celým jazykem a začínají na kostěných strukturách lebky a upínají se do aponeurosis linguae) a na svaly intraglosální (odstupují od aponeurosis linguage a od septum linguae, což je středová vazivová ploténka dělící vertikálně jazyk na pravou a levou polovinu). Všechny tyto svaly jsou inervovány z nervus hypoglossus (n. XII).

Přehled extraglosálních svalů

Musculus genioglossus

začátek: spina mentalis mandibulae

úpon: aponeurosis linguae

funkce: brání zapadnutí jazyka a táhne ho dopředu a dolů

inervace: n. XII.

Musculus styloglossus

začátek: processus styloideus spina mentalis mandibulae

úpon: okraje jazyka

funkce: táhne jazyk dozadu a nahoru

inervace: n. XII.

Musculus hyoglossus

začátek: tělo jazylky a cornu majus jazylky

úpon: aponeurosis linguage

funkce: táhne jazyk dozadu a dolů, naklání ho na svou stranu (při jednostranné kontrakci)

inervace: n. XII.

Musculus palatoglossus

začátek: aponeurosis palatina

úpon: kraje kořene jazyka

funkce: zužuje chřtán (isthmus faucium)

inervace: n. IX (nervus glossopharyngeus)

Přehled intraglosálních svalů

Jsou na sebe kolmé a tvoří 3D systém: m. verticalis, m.longitudinalis superior, m.longitudinalis inferior, m. transversus linguae. Mění tvar jazyka při mluvení a žvýkání.

Cévní a mízní zásobení jazyka

Hlavní tepnou zásobující jazyk je arteria lingualis. Krev z jazyka odtéká do v. lingualis. Míza odtéká do nodi lymphoidei submentales (z hrotu jazyka), nodi lymphoidei sumbandibulares (z okrajů) a nodi lymphoidei cervicales profundi (z většiny jazyka).

Inervace jazyka

Motorickou inervaci jazyka zajišťuje nervus hypoglossus (n.XII) a nervus vagus (n.X) (musculus palatoglossus). Senzitivní inervace (hmat) je rozdělena do 2 oblastí. Přední 2 třetiny inervuje nervus lingualis (větev z nervus mandibularis (V3) a nervus trigeminus - V.), kořen jazyka je inervován z n. glossopharyngeus (n. IX) a n. vagus (n. X). Senzorická inervace (chuť) jazyka je opět rozdělena na přední dvě třetiny, které inervuje chorda tympani (nervus facialis - VII.) a zadní část je opět inervována z nervus  n.glossopharyngeus a nervus vagus. Přehled inervace jazyka si můžete prohlédnout také na obrázku níže.

Přehled inervace jazyka

Obrázek 1: Přehled inervace jazyka

Pomohl Vám tento web? Chtěli byste nás finančně podpořit, abychom pro Vás mohli psát více kvalitních článků? Klikněte sem!.
Sdílet článek
Tags:
Autor: MUDr. Michal Vilímovský
Vzdělání: lékař
Článek naposled aktualizován: 5. listopadu 2012 7:02
Datum příští revize: 5. listopadu 2014 7:02
K poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti využíváme cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace