Vše co potřebujete vědět o brnění jazyka?

29. ledna 2020 17:00

Pocity brnění a mravenčení se odborně označují jako parestézie a mohou postihnout všechny části těla, včetně rtů a jazyka. V tomto článku popisujeme nejčastější příčiny brnění jazyka. Je jich celá řada, včetně migrény nebo cévní mozkové příhody. Nejčastější příčinou mravenčení a brnění je útlak nebo poškození nervů.

Obsah článku

 1. Příčiny brnění jazyka
  1. Poranění nervu během zubního výkonu
  2. Alergická reakce
  3. Afty
  4. Nežádoucí účinky léků
  5. Popálení
  6. Cévní mozková příhoda
  7. Roztroušená skleróza
  8. Nedostatek některých vitamínů skupiny B
  9. Migréna
  10. Hypoglykémie
  11. Hypokalcémie
 2. Kdy vyhledat lékařskou pomoc?
 3. Co si z článku odnést?

Například po dlouhém sezení ve stejné nepohodlné pozici nebo pokud si přeležíme ruku nás mohou brnět nohy a ruce.

Brnění jazyka je vzácnější jeho nejčastější příčinou jsou alergické reakce a/nebo poranění nervů při konzumaci příliš horkého jídla nebo zubním lékařem při výkonech v dutině ústní.

Ztráta citlivosti nebo chuti a brnění jazyka mohou být způsobeny také celou řadou různých onemocnění, včetně cévní mozkové příhody, takže je důležité sledovat, jaké příznaky se u vás vyskytují a v případě, že vás z ničeho nic začne brnět jazyk, neprodleně vyhledat lékařskou pomoc.

Příčiny brnění jazyka

Brnění jazyka může být způsobeno celou řadou různých příčin, včetně, mimo jiné:

Poranění nervu během zubního výkonu

Za senzitivní inervaci jazyka odpovídá jazykový nerv (nervus lingualis). Při některých zubních výkonech (například při trhání zubů nebo operacích v dutině ústní nebo na krku) může dojít k jeho poranění. Stává se to zejména při trhání zubů moudrosti (extrakci osmiček).

Při poranění jazykového nervu se může objevit brnění jazyka, píchání nebo mravenčí na jazyku a v některých případech také ke změně vnímání chutí ( i když za vnímání chuti jsou odpovědné jiné nervy – nervus facialis, nervus vagus a nervus glossopharyngeus, může se kvalita vnímání chutí zhoršit, i když nejsou tyto nervy poraněny, protože pocity brnění a mravenčení chuť poněkud zastírají). Ve většině případů při poranění jazykového nervu nebrní celý jazyk, ale jen jedna strana nebo okraj a někdy mohou pacienta brnět i rty nebo brada.

Ve většině případů (90%) je poranění nervu dočasné a příznaky brnění či mravenčení na jazyku do zhruba 8 týdnů odezní.

Pokud pocity brnění přetrvávají déle než 6 měsíců, jedná se pravděpodobně o trvalé poranění nervu a je nutné vyhledat lékařskou pomoc.

Alergická reakce

Někteří lidé jsou alergičtí na některé potraviny a nápoje a mezi příznaky alergie, mimo jiné, patří brnění či bolest jazyka, rtů nebo hrdla.

Nejnáchylnější na brnění jazyka jsou lidé alergičtí na pyl. U těch se brnění jazyka vyskytuje nejčastěji při konzumaci syrového ovoce a zeleniny, které obsahují podobné alergeny jako pyl.

Někdy mohou příznaky alergické reakce odeznít sami, ale příznaky odezní rychleji, pokud si vezmete antihistaminika (léky proti alergické reakci) a vypláchnete si ústa vodou. Sledujte, které potraviny a nápoje u vás alergickou reakci s brněním jazyka vyvolává a těmto potravinám a nápojům se napříště vyhněte.

Pokud se kromě brnění jazyka objeví další příznaky, jako jsou dušnost, kopřivka (vyrážka na kůži) nebo se váš stav zhorší, je nutné vyhledat lékaře.

V některých případech může vzniknout až život ohrožující alergická reakce (anafylaktický šok), která vyžaduje okamžitou lékařskou pomoc. Mezi příznaky anafylaktického šoku patří dušnost, otoky hrdla, křeče v břiše, poruchy polykání a ztráta vědomí.

Afty

Afty jsou malé boláky, které se objevují na rtech, dásních, na patře i na jazyku. Mezi jejich časté příznaky, kromě bolesti, patří také otoky, brnění a pálení v okolí postiženého místa.

Afty se obvykle zahojí do týdne bez nutnosti jakékoli léčby. Pokud vás afty trápí opakovaně, je vhodné se poradit s lékařem.

Nežádoucí účinky léků

Brnění jazyka se může vyskytnout také jako nežádoucí účinek některých léků, zejména léků užívaných perorálně (ústy).

Jedním z léků, u nichž byly jako nežádoucí účinky popsány parestézie a brnění jazyka, je například acetazolamid (například Diluran), který se užívá k léčbě otoků, zeleného zákalu (glaukomu), křečí a periodické paralýzy.

Pokud se u vás v souvislosti s užíváním léků vyskytne brnění jazyka nebo jiné nežádoucí účinky, poraďte se o jejich dalším užívání se svým lékařem.

Popálení

Pokud si spálíte jazyk příliš horkým jídlem nebo pitím, mohou se při hojení popáleniny objevit nepříjemné příznaky v podobě brnění jazyka.

Nejlepší je okamžitě po popálení vypláchnout si ústa studenou vodou. Při silné bolesti a otoku je vhodné vzít si nesteroidní protizánětlivé léky (například ibuprofen), které tlumí zánět a snižují horečku.

Cévní mozková příhoda

Cévní mozková příhoda neboli mozková mrtvice je onemocnění, které vzniká při přerušení zásobování mozku krví. K tomu může dojít buď při ucpání některé z tepen zásobujících mozek (takzvaná ischemická mozková příhoda) nebo při prasknutí tepny v mozku (takzvaná hemoragická mozková příhoda).

„Nejlehčí“ formou cévní mozkové příhody je takzvaná tranzitorní ischemická ataka (TIA), což je dočasné a krátkodobé přerušení zásobování krve mozkem.

TIA může být známkou hrozící ischemické nebo hemoragické cévní mozkové příhody.

Cévní mozková příhoda je velice závažný stav, který může pacienta ohrozit na životě.

Jedním z příznaků cévní mozkové příhody může být i brnění jazyka nebo nemožnost pohybovat jazykem či vypláznout jazyk. Pokud se tyto příznaky objeví spolu s některými (stačí i jeden) z následujících příznaků, je okamžitě nutné zavolat záchranku:

 • Pokles koutku nebo očního víčka na jedné straně obličeje (z angličtiny F jako face - obličej)
 • Slabost v jedné paži nebo noze (z angličtiny A jako arm - pažre)
 • Porucha řeči (náhle vzniklá neschopnost mluvit nebo rozumět mluvenému slovu) (z angličtiny Sjako speech – řeč)

Pokud se objeví byť jediný z výše uvedených příznaků, je nutné okamžitě volat záchranku (z anglického T jako time – čas).

Pokud umíte anglicky stačí si tyto příznaky zapamatovat podle zkratky FAST.

Roztroušená skleróza

Jedním z častých příznaků roztroušené sklerózy jsou záněty nervů, které se, mimo jiné, projeví bolestí, nadměrnou dráždivostí nervů, pocity brnění a pálení postiženého orgánu.

Nedostatek některých vitamínů skupiny B

Pocity brnění a pálení jazyka se vyskytují také při nedostatku některých vitamínů skupiny B, zejména vitamínu B12 a B9 (kyselina listová).

Při nedostatku těchto vitamínů se může objevit také brnění rukou a nohou.

Mezi další příznaky nedostatku těchto vitamínů patří únava, a to kvůli anémii (nedostatku červených krvinek). Vitamín B12 i B9 jsou totiž nutné pro tvorbu červených krvinek a správný přenos nervových vzruchů.

Nedostatek kyseliny listové a vitamínu B12 může být způsoben jejich nedostatečným přísunem v potravě a/nebo narušením jejich vstřebávání z trávicího traktu, což je problém zejména ve vyšším věku, kdy se snižuje kyselost žaludečních šťáv a také tvorba některých enzymů a látek, které jsou důležité pro správné fungování vitamínů a vstřebávání potravin.

Vstřebávání vitamínů skupiny B mohou také narušit některé dlouhodobě užívané léky, a to zejména léky na snižování kyselosti žaludečních šťáv (esomeprazol, omeprazol, lansoprazol, famotidin, ranitidin) nebo léky užívané při diabetu (metformin).

Mezi dobré potravinové zdroje vitamínu B12 patří ryby, maso, vejce a mléčné výrobky.

Mezi dobré potravinové zdroje kyseliny listové (vitamín B9) patří listová zelenina, fazole, burské oříšky nebo rajčata.

Neléčený nedostatek vitamínu B12 a B9 může vést k trvalému poškození nervů. Proto je důležité léčbu zahájit včas a co možná nejdříve. Hladinu vitamínů skupiny B lze ověřit z laboratorního vyšetření krve. Léčba nedostatku těchto vitamínů spočívá v užívání doplňků stravy s vysokou koncentrací těchto vitamínů. V případě závažného nedostatku vitamínu B12 je někdy nutné ho dodávat vitamínovou injekcí.

Migréna

U některých pacientů s migrénou se objevují zrakové nebo smyslové příznaky, jako jsou například záblesky světla. Tento typ migrény se nazývá migréna s aurou a někdy se při ní mohou vyskytnout i další příznaky, jako je brnění rtů, jazyka nebo jiných částí těla.

Hypoglykémie

Jedním z příznaků abnormálně nízké hladiny glukózy v krvi (hypoglykémie) je náhle vzniklé brnění jazyka nebo rtů.

Hypoglykémií jsou nejvíce ohroženi diabetici, kteří by si měli hladinu glukózy v krvi pravidelně měřit a v případě, že zaznamenají brnění jazyka nebo rtů bez jakékoli jiné zjevné příčiny, měli by urgentně vyhledat lékaře.

Hypokalcémie

Příliš nízká hladina vápníku v krvi (odborně hypokalcémie) je také jednou z příčin brnění rtů a jazyka.

Kromě toho hypokalcémie vyvolává, mimo jiné, následující potíže.

 • svalové záškuby, křeče a ztuhlost svalů
 • brnění prstů rukou a nohou
 • závrať
 • křeče

Příčin hypokalcémie je celá řada, přičemž mezi ty nejčastější, mimo jiné, patří:

Pokud máte některé z výše uvedených onemocnění nebo se spolu s brněním jazyka a rtů objeví některé z výše uvedených příznaků hypokalcémie, vyhledejte neprodleně lékařskou pomoc. Hladina vápníku v krvi se snadno ověří z laboratorního vyšetření krve a příznaky po doplnění vápníku obvykle odezní.

Vápník můžete doplnit buď konzumací potravin bohatých na vápník nebo, se souhlasem vašeho lékaře, užíváním doplňků stravy s vápníkem.

Kdy vyhledat lékařskou pomoc?

Brnění jazyka obvykle odezní do několika dnů nebo týdnů, zejména v případě, že je jeho příčinou poranění nervů nebo jazyka, jako je například spálenina.

Pokud brnění jazyka přetrvává déle než tři týdny, nebo se stav zhoršuje (například se brnění rozšíří na rty, do čelisti či do končetin), měli byste vyhledat lékařskou pomoc.

Stejně tak je nutné vyhledat lékařskou pomoc pokud se spolu s brněním jazyka objeví příznaky alergické reakce (dušnost, otok hrdla, kožní projevy – kopřivka) nebo pokud brnění jazyka neodezní do 6 měsíců po vytržení zubu nebo jiném výkonu, při kterém došlo k poranění jazykového nervu.

Co si z článku odnést?

Příčin brnění jazyka je celá řada, nicméně ve většině případů se tento pocit objeví po nějaké konkrétní události (například po trhání zubu, při popálení jazyka příliš horkým jídlem nebo jako součást alergické reakce na potraviny či nápoje).

Pokud se brnění jazyka vyskytne náhle a bez jakékoli zjevné příčiny, je nutné pečlivě sledovat další příznaky, které by mohly signalizovat závažnější onemocnění, jako je roztroušená skleróza nebo cévní mozková příhoda.

Jestliže se objeví byť jen jeden z příznaků cévní mozkové příhody (porucha řeči nebo schopnosti porozumění, slabost na jedné polovině těla – například jedné ruky nebo nohy, pokles ústního koutku na jedné straně obličeje), je nutné okamžitě volat záchranku.

Pomohl Vám tento článek? Chcete nás podpořit, abychom mohli psát více podobných článků?
Sdílet článek
Autor: MUDr. Michal Vilímovský
Vzdělání: lékař
Použité zdroje:

Healthline.com a Medicalnewstoday.com

Zdroje obrázků:

Canva.com

Článek naposled aktualizován: 29. ledna 2020 17:00
Datum příští revize: 29. ledna 2022 17:00
K poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti využíváme cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace