Co je berberin a jaké jsou jeho léčivé účinky?

Co je berberin a jaké jsou jeho léčivé účinky?
4. srpna 2019 8:55

Sloučenina zvaná berberin patří mezi nejúčinnější přírodní doplňky stravy. Má řadu blahodárných účinků na vaše zdraví a dokáže ovlivňovat pochody probíhající v lidském těle přímo na molekulární úrovni.

Obsah článku

 1. Co je berberin?
 2. Jak to funguje?
 3. Podstatně snižuje hladinu cukru v krvi
 4. Berberin pomáhá při hubnutí
 5. Snižuje cholesterol a riziko kardiovaskulárních chorob
 6. Další kladné účinky berberinu na zdraví
 7. Dávkování a nežádoucí účinky
 8. Co si z článku odnést?

Berberin například snižuje glykémii (cukr v krvi), pomáhá při hubnutí a zlepšuje zdraví srdce.

Je to jeden z mála doplňků stravy, který má prakticky stejnou účinnost jako léčiva vyráběná farmaceutickým průmyslem. 

V tomto článku se dozvíte co berberin je a jaké jsou jeho zdravotní účinky.

Co je berberin?

Berberin je bioaktivní výtažek z různých druhů rostlin, včetně skupiny keřů rodu Dřišťál (Berberis) (1).

Z chemického hlediska patří berberin mezi sloučeniny zvané alkaloidy. Má žlutou barvu a často se používá jako potravinářské barvivo. 

Berberin se hojně používá v tradiční čínské medicíně k léčbě řady onemocnění.

V poslední době byly blahodárné účinky berberinu na lidské zdraví potvrzeny i odbornými studiemi (2).

Shrnutí: Berberin je sloučenina získávaná z různých druhů rostlin. Používá se již stovky let v tradiční čínské medicíně.

Jak to funguje?

V posledních letech začali lékaři účinky berberinu na zdraví zkoumat v odborných studiích.

Jejich výsledky naznačují, že berberin blahodárně působí na řadu různých biologických systémů (3).

Berberin se z trávicího traktu vstřebává do krve a odtud se dostává do buněk, kde se naváže na různé "cílové molekuly" a změní jejich funkci (4). 

Na stejném principu fungují i běžně průmyslově vyráběná léčiva.

Nebudeme zde zabíhat do přílišných podrobností, protože biologické mechanismy, které berberin pomáhá regulovat, jsou složité a různorodé.

Nicméně jedním z mnoha způsobů jak berberin ovlivňuje metabolismus, je aktivace enzymu AMPK (AMP-aktivovaná protein kináza) (5).

Tomuto enzymu se říká "hlavní spínač metabolismu” (6).

Nachází se v buňkách různých orgánů lidského těla, včetně mozku, svalů, ledvin i jater. Tento enzym hraje hlavní roli v regulaci metabolismu (7, 8).

Berberin také působí na další molekuly uvnitř buněk a může ovlivnit i aktivaci/deaktivaci některých genů (4).

Shrnutí: Berberin ovlivňuje fungování organizmu na molekulární úrovni a plní uvnitř buněk řadu funkcí. Jednou z jeho hlavních funkcí je aktivace důležitého enzymu s názvem AMPK (AMP-aktivovaná protein kináza), který reguluje metabolismus.

Podstatně snižuje hladinu cukru v krvi

Diabetes druhého typu je závažné onemocnění, jehož výskyt v posledních desetiletích prudce roste. Každý rok na komplikace diabetu umírají milióny lidí na celém světě.

Pro diabetes je charakteristická vysoká hladina glukózy v krvi, způsobená buď inzulinovou rezistencí nebo nedostatkem inzulinu.

Časem vysoká hladina cukrů v krvi způsobí poškození tkání a orgánů a vede k řadě zdravotních problémů a předčasnému úmrtí.

Řada studií naznačuje, že berberin podstatně snižuje hladinu cukru v krvi u lidí s diabetem druhého typu (9).

Ukazuje se, že berberin má dokonce srovnatelnou účinnost jako běžně používaná perorální diabetika (léky na snížení cukru v krvi), včetně metforminu (2, 10).

Berberin snižuje glykémii několika různými mechanismy (11):

 • Zmírňuje inzulinovou rezistenci, což zvyšuje účinnost hormonu inzulinu, který je odpovědný za snižování hladiny cukru v krvi.
 • Zrychluje glykolýzu čímž pomáhá štěpit sacharidy uvnitř buněk.
 • Snižuje tvorbu sacharidů v játrech.
 • Zpomaluje štěpení karbohydrátů (sacharidů) ve střevě.
 • Zvyšuje počet prospěšných baktérií ve střevě a zlepšuje tak zdraví střevního mikrobiomu.

Jedna studie na 116 diabeticích zjistila, že když diabetici užívali 1 gram berberinu denně, došlo u nich ke snížení glykémie na lačno ze 7,0 mmol/L na 5,6 mmol/L, tedy z hodnoty odpovídající diabetu na normální "zdravou" hodnotu (12).

Berberin navíc o 12% snížil glykovaný hemoglobin A1c (dlouhodobý ukazatel hladiny sacharidů v krvi), a také cholesterol a triglyceridy (12).

Podle analýzy 14 velkých studií je berberin stejně účinný jako perorální antidiabetika (včetně léků jako jsou metformin, glipizid či rosiglitazon) (13).

Účinek berberinu na snižování glykovaného hemoglobinu se projeví zejména při současné změně životního stylu. Navíc je vhodná i kombinace berberinu s běžně užívanými perorálními antidiabetiky, protože berberin jejich účinek zesiluje (2).

Někteří lidé s vysokou hladinou cukru v krvi tvrdí, že pouhé užívání doplňků stravy s berberinem jim pomáhá prakticky normalizovat glykémii.

Zdá se, že tato látka funguje, což potvrzují jak studie, tak zkušenosti lidí. 

Shrnutí: Berberin velmi účinně snižuje hladinu cukru v krvi, včetně glykovaného hemoglobinu HbA1c, jejichž hodnoty jsou u diabetiků zvýšené. Zdá se, že je navíc stejně účinný jako některá běžně používaná léčiva na diabetes.

Berberin pomáhá při hubnutí

Berberin se také dobře uplatňuje jako doplněk stravy na hubnutí.

Dosud byly jeho účinky na tělesnou hmotnost zkoumány ve dvou studiích.

V jedné studii, která trvala 12 týdnů, došlo u účastníků, kteří doplněk stravy s berberinem užívali 3x denně v jednotlivé dávce 500 mg, ke snížení tělesné hmotnosti v průměru o 2,7 kg. Navíc došlo u účastníků studie také ke snížení objemu tělesného tuku o 3,6% (14).

Další studie přinesla ještě zajímavější výsledky. Zúčastnilo se jí 37 mužů a žen s metabolickým syndromem, kteří po dobu 3 měsíců 3x denně užívali 300 mg berberinu.

U účastníků studie došlo ke snížení průměrné hodnoty indexu tělesné hmotnosti (BMI) z 31,5 na 27,4 (tedy z hodnoty pro obezitu na hodnotu pro nadváhu), a to během pouhých 3 měsíců. Navíc se účastníci studie zbavili nadměrného tělesného tuku v břišních partiích a došlo u nich též ke zlepšení řady dalších zdravotních ukazatelů (15).

Odborníci se domnívají, že úbytek hmotnosti je způsoben zlepšeních fungování hormonů, které se na regulaci tuku v těle podílí, jako jsou například hormony inzulin, adiponektin nebo leptin.

Navíc se zdá, že berberin také potlačuje růst tukových buněk na molekulární úrovni (16, 17).

Nicméně pro potvrzení účinnosti berberinu na hubnutí je zapotřebí provést ještě další studie.

Shrnutí: Dvě studie naznačují, že berberin pomáhá při hubnutí a zlepšuje řadu zdravotních ukazatelů v krvi.

Snižuje cholesterol a riziko kardiovaskulárních chorob

Onemocnění srdce a cév jsou v současné době nejčastější příčinou předčasného úmrtí na světě.

Na vzniku srdečních onemocnění se podílí řada faktorů a například některé měřitelné ukazatele v krvi signalizují zvýšené riziko těchto chorob.

Studie naznačují, že berberin pomáhá snižovat řadu rizikových faktorů kardiovaskulárních onemocnění.

Podle analýzy 11 studií, berberin (18):

 • Snižuje celkový cholesterol o 0,61 mmol/L.
 • Snižuje LDL cholesterol o 0,65 mmol/L.
 • Snižuje triglyceridy v krvi o 0,50 mmol/L.
 • Zvyšuje HDL cholesterol o 0,05 mmol/L.

Berberin také snižuje hladinu apolipoproteinu B o 13 - 15%, který je velmi důležitým rizikovým faktorem pro vznik kardiovaskulárních chorob (19, 20).

Podle některých studií berberin potlačuje účinky enzymu s názvem PCSK9, což vede k rychlejšímu odstraňování LDL cholesterolu z krve (21, 22).

Dalšími rizikovými faktory pro vznik kardiovaskulárních chorob jsou i diabetes, vysoká hladina cukru v krvi a obezita. Berberin kladně ovlivňuje všechny tyto rizikové faktory.

Díky pozitivnímu vlivu berberinu na všechny shora uvedené rizikové faktory, je pravděpodobné, že tento doplněk stravy podstatně snižuje riziko kardiovaskulárních chorob.

Shrnutí: Studie naznačují, že berberin snižuje hladinu cholesterolu a triglyceridů v krvi a zvyšuje hladinu dobrého HDL cholesterolu. Díky tomu přispívá ke snížení rizika kardiovaskulárních chorob.

Další kladné účinky berberinu na zdraví

Kromě výše uvedených účinků má užívání berberinu také následující výhody:

 • Deprese: Studie na laboratorních potkanem naznačují, že berberin pomáhá v léčbě deprese (23, 24, 25).
 • Rakovina: Laboratorní studie a studie na zvířatech potvrdily, že berberin potlačuje růst a šíření různých druhů nádorových buněk (26, 27).
 • Antioxidační a protizánětlivé účinky: Studie naznačují, že berberin má silné antioxidační a protizánětlivé účinky (28, 29, 30).
 • Infekce: Studie potvrzují, že berberin pomáhá zabíjet mikroorganizmy, jako jsou baktérie, viry, plísně či paraziti (31, 32, 33, 34).
 • Steatóza (ztučnění) jater: Berberin snižuje ukládání tuku v játrech a chrání před nealkoholickým ztučněním jater (NAFLD) (35, 36).
 • Srdeční selhání: Jedna studie naznačuje, že berberin významně zmírňuje příznaky srdečního selhání a snižuje riziko úmrtí na kardiovaskulární choroby (37).

Většinu z těchto kladných účinků berberinu je ale ještě nutné ověřit v kvalitních odborných studiích, ale stávající důkazy jsou velmi slibné.

Shrnutí: Předběžné studie naznačují, že berberin pomáhá v léčbě deprese, rakoviny, steatózy jater a srdečního selhání. Navíc má silné antioxidační a protizánětlivé účinky.

Dávkování a nežádoucí účinky

Většina studií pracovala s denní dávkou berberinu v rozmezí 900 - 1500 mg.

Běžně se doplňky stravy s berberinem užívají 3x denně po 500 mg (tedy v celkové dávce 1500 mg na den).

Poločas berberinu v organizmu je několik hodin, takže je nutné rozdělit denní dávku do několika jednotlivých dávek, aby se udržela stabilní hladina v krvi.

Nicméně než začnete berberin užívat, vždy se poraďte s vaším lékařem.

To je důležité zejména v případě, pokud užíváte léky na snížení hladiny cukru v krvi (perorální antidiabetika typu metformin nebo pokud si pícháte inzulin).

Berberin je velmi bezpečný a jeho jediným známým nežádoucím účinkem jsou zažívací potíže, jako jsou křeče v břiše, průjem, plynatost, zácpa a bolest břicha (10).

Shrnutí: Doporučené dávkování doplňků stravy s berberinem je 500 mg 3x denně půl hodiny před jídlem. U některých lidí může berberin způsobit zažívací potíže.

Co si z článku odnést?

Berberin je jedním z mála doplňků stravy, které mají stejnou účinnost jako průmyslově vyráběná léčiva.

Blahodárně působí na lidské zdraví, zejména na hladinu cukru v krvi.

Proto největší prospěch přinese osobám s diabetem druhého typu a metabolickým syndromem.

Pomáhá ale i chránit před řadou chronických onemocnění a má i silné protizánětlivé účinky.

Pokud užíváte doplňky stravy je berberin jednou z nejlepších investic do vašeho zdraví.

Pomohl Vám tento článek? Chcete nás podpořit, abychom mohli psát více podobných článků?
Sdílet článek
Autor: MUDr. Michal Vilímovský
Vzdělání: lékař
Použité zdroje:

Zpracováno podle Healthline.com

Zdroje obrázků:

Stockphotosecrets.com

Článek naposled aktualizován: 4. srpna 2019 8:55
Datum příští revize: 4. srpna 2021 8:55
K poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti využíváme cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace