Vitamín K2: jaké jsou jeho zdravotní účinky a nejbohatší potravinové zdroje?

7. ledna 2020 19:25

Většina lidí o vitamínu K2 pravděpodobně nikdy neslyšela. Ve stravě, kterou běžně jíme, se nachází jen v malém množství a až donedávna se netěšil příliš velké pozornosti odborníků na zdraví a výživu.

Obsah článku

  1. Co je vitamín K
  2. Jak vitamíny K1 a K2 fungují?
  3. Vitamín K2 může pomáhat v prevenci kardiovaskulárních chorob
  4. Zlepšuje zdraví kostí a snižuje riziko osteoporózy
  5. Zlepšuje zdraví zubů
  6. Může pomáhat v boji s rakovinou
  7. V čem se nachází vitamín K2 a jak ho získat?

Nicméně tato důležitá živina hraje zásadní roli v mnoha aspektech lidského zdraví.

Ukazuje se, že vitamín K2 může představovat "chybějící článek", který vysvětluje jak strava ovlivňuje riziko vzniku závažných život ohrožujících chorob.

Co je vitamín K

Vitamín K byl objeven v roce 1929 jako živina nezbytná pro správné srážení krve (koagulaci).

Za své jméno vděčí německému odbornému časopisu, ve kterém vyšel článek o objevu tohoto vitamínu, kde vitamín K nazývali autoři nazvali Koagulationsvitamin. Odtud se vzalo "K" (1).

Jedním z objevitelů vitamínu K byl i legendární zubař Weston Price, který na počátku 20. století cestoval po světě a zkoumal vztah mezi způsobem stravování a nemocemi u různých populací.

Zjistil, že přírodní, průmyslově neupravovaná strava obsahuje velké množství neznámé živiny, která chrání před zubním kazem a chronickými nemocemi.

Weston Price tuto tajemnou živinu nazval Aktivátor X, ale dnes si myslíme, že se jednalo o vitamín K2.

Existují dvě hlavní formy vitamínu K. Vitamín K1 (fylochinon) se nachází v rostlinách (zejména v listové zelenině), zatímco vitamín K2 (menachinon) se nachází hlavně v potravinách živočišného původu (maso, vnitřnosti) a kvašených potravinách (2).

Vitamín K2 navíc můžeme rozdělit do několika dalších podtypů, z nichž nejdůležitější jsou MK-4 a MK-7.

Shrnutí: Vitamín K byl původně objeven jako živina podílející se na srážení krve. Existují dvě formy vitamín K, a to K1 (ten najdeme v rostlinách) a K2 (ten obsahují potraviny živočišného původu.

Jak vitamíny K1 a K2 fungují?

Vápník je velmi důležitý minerál, bez kterého  nemůžeme žít.

Je důležitým stavebním kamenem kostí a zubů a hraje také zásadní roli v regulaci řady biologických procesů (3).

Hlavní funkcí vitamínu K je změna konformace (uspořádání) bílkovin tak, aby na sebe dokázaly navázat vápník.

Tímto způsobem tak vitamín K "aktivuje" schopnost bílkovin vázat vápník.

Nicméně úloha vitamínu K1 a K2 se zásadně liší a řada odborníků se domnívá, že by oba tyto vitamíny měly považovat za samostatné a nezávislé živiny.

Vitamín K1 působí hlavně v játrech, kde aktivuje vápník vázající proteiny (bílkoviny), které se podílí na srážení krve, zatímco vitamín K2 aktivuje proteiny, které ovlivňují kam se navázaný vápník v těle uloží (4).

Shrnutí: Hlavní funkcí vitamínu K je aktivace vápník vázajících proteinů. Vitamín K1 působí hlavně na srážení krve, zatímco vitamín K2 pomáhá regulovat cílovou destinaci vápníku v těle.

Vitamín K2 může pomáhat v prevenci kardiovaskulárních chorob

Vápník se může ukládat do tepen, které zásobují srdce, což představuje významný rizikový faktor onemocnění srdce a cév (5, 6, 7).

Z tohoto důvodu tak všechno co snižuje ukládání vápníku v tepnách pomáhá v prevenci kardiovaskulárních onemocnění.

Protože vitamín K2 brání ukládání vápníku v cévách, někteří odborníci se domnívají, že může snižovat riziko kardiovaskulárních chorob (8).

V jedné studii, která byla provedena v nizozemském Rotterdamu, lékaři zjistili, že osoby s nejvyšším příjmem vitamínu K2 mají o 52% nižší riziko vzniku kalcifikací (ukládání vápníku) v tepnách a o celých 57% nižší riziko úmrtí na choroby srdce a cév v horizontu 7 - 10 let (9).

Další studie na 16 057 ženách zjistila, že účastnice s nejvyšším příjmem vitamínu K2 měly podstatně nižší riziko kardiovaskulárních chorob než zbytek populace. Na každých 10 mikrogramů vitamínu K2 se riziko onemocnění srdce a cév snižuje o 9% (10).

Pro úplnost dodáváme, že vitamín K1 v těchto studiích bohužel neprokázal žádné účinky na snižování rizika chorob srdce a cév.

Než propadnete nadšení a začnete vitamín K2 konzumovat ve velkém, vezměte na vědomí, že obě shora uvedené studie byly observační, tedy pozorovací, které neprokazují příčinnou souvislost. To znamená, že nelze jednoznačně říci, zda ke snížení rizika kardiovaskulárních chorob dochází pouze v důsledku konzumace vitamínu K2 nebo zda hrají roli i další vlivy. Proto je nutné provést kontrolované studie, které příčinnou souvislost jednoznačně prokazují.

Bohužel většina kontrolovaných studií byla provedena s vitamínem K1, což je forma vitamínu K, která kardiovaskulární riziko nesnižuje (11).

Proto nutně potřebujeme provést dlouhodobé kontrolované studie s vitamínem K2, které by sledovaly jeho účinky na onemocnění srdce a cév. Pozorovací studie totiž naznačují, že tento vitamín může velmi pomáhat v léčbě a prevenci kardiovaskulárních onemocnění.

Důležitost správné léčby a prevence kardiovaskulárních chorob není nutné připomínat, protože tyto nemoci jsou nejčastější příčinou smrti na světě. Jen v roce 2012 zemřelo na onemocnění srdce a cév 14 miliónů lidí (12).

Shrnutí: Vyšší přísun vitamínu K2 pravděpodobně snižuje riziko onemocnění srdce a cév. Naproti vitamín K1 je v léčbě a prevenci kardiovaskulárních chorob méně užitečný a účinný.

Zlepšuje zdraví kostí a snižuje riziko osteoporózy

Osteoporóza neboli řídnutí kostí je v západních zemích velkým problémem.

Toto onemocnění se často vyskytuje zejména u starších žen po přechodu a je spojeno se zvýšeným rizikem zlomenin.

Jak je uvedeno výše, vitamín K2 hraje zásadní roli v metabolizmu vápníku, což je hlavní kostní minerál. 

Vitamín K2 aktivuje schopnost vázat vápník u dvou důležitých bílkovin s názvem MGP (Matrix gla protein) a BGP (osteokalcin), které se podílí na budování a udržování hustoty kostí (13, 14).

Placebem kontrolované studie navíc naznačují, že vitamín K2 hraje při udržování kostní denzity (hustoty kostní hmoty) zásadní a důležitou roli.

Jedna tříletá studie na 244 ženách v přechodu zjistila, že u těch, které užívaly doplňky stravy s vitamínem K2, došlo k podstatně menšímu snížení věkem podmíněné denzity kostního minerálu než u těch, které doplňky stravy neužívaly (15).

Další dlouhodobé studie na japonských ženách přinesly stejné výsledky. Tyto studie ale používaly velmi vysoké dávky vitamínu K2. 

Nicméně z celkem 13 klinických studií zaměřených na účinky vitamínu K2 na osteoporózu jen jedna neprokázala žádné statisticky významné zlepšení kvality kostního minerálu při užívání dostatečného množství vitamínu K2.

Sedm klinických studií také potvrdilo, že u žen, které užívaly doplňky stravy s vitamínem K2, došlo ke snížení četnosti výskytu zlomenin páteře o 60%, krčku stehenní kosti o 77% a všech fraktur s výjimkou páteře dokonce o 81% (16).

Na základě těchto zjištění Japonsko vydalo oficiální doporučení pro léčbu a prevenci osteoporózy vitamínem K2 (17).

Na druhou stranu někteří odborníci jsou skeptičtí, protože dvě velké analýzy provedených studií zjistily, že stále nemáme dostatek důkazů k tomu, abychom mohli suplementaci vitamínu K2 v léčbě a prevenci osteoporózy doporučit (18, 19).

Shrnutí: Vitamín K2 hraje důležitou roli v metabolismu kostí a studie naznačují, že pomáhá chránit před osteoporózou a zlomeninami.

Zlepšuje zdraví zubů

Odborníci spekulují, že vitamín K2 může ovlivnit zdraví zubů.

Nicméně nebyly provedeny žádné studie, které by jeho vliv na zuby přímo zkoumaly.

Na základě studií provedených na zvířatech a také na základě výsledků studií účinků vitamínu K2 na kostní metabolismus, se lze domnívat, že tento vitamín ovlivňuje také zdraví zubů.

Jedním z hlavních regulačních proteinů, který má zásadní vliv na zdraví zubů, je osteokalcin. Jedná se o stejnou bílkovinu, která ovlivňuje i zdraví kostí a je aktivována vitamínem K2 (20).

Osteokalcin spouští mechanismus, který stimuluje tvorbu (růst) nového dentinu, což je kalcifikovaná hmota pod zubní sklovinou (21, 22).

Na zdraví zubů se kromě vitamínu K2 podílí také vitamíny A a D (23).

Shrnutí: Zdá se, že vitamín K2 hraje také zásadní roli ve zdraví zubů, ale dosud nebyly provedeny studie na lidech, které by to potvrdily.

Může pomáhat v boji s rakovinou

Rakovina patří v západních zemích k častým příčinám úmrtí.

I když moderní medicína umí do značné míry rakovinu léčit, četnost výskytu nádorových onemocnění stále roste.

Proto je velmi důležité zkoumat účinné způsoby prevence.

Několik studií zkoumalo účinky vitamínu K2 v léčbě a prevenci některých druhů rakoviny.

Dvě klinická hodnocení naznačují, že vitamín K2 snižuje četnost výskytu rakoviny jater a prodlužuje dobu přežití (24, 25).

Observační (pozorovací) studie na 11 tisících mužích také zjistila, že vitamín K2 snižuje riziko rakoviny prostaty až o 63%. Naproti tomu vitamín K1 nemá v tomto směru žádný přínos (26).

Doufejme, že do budoucna budou provedeny další studie, které by účinky vitamínu K2 v prevenci rakoviny potvrdily.

Shrnutí: Vitamín K2prodlužuje dobu přežití u pacientů s rakovinou jater. Muži, kteří konzumují nejvíce potravin s vitamínem K2 mají nižší riziko rakoviny prostaty.

V čem se nachází vitamín K2 a jak ho získat?

Lidské tělo si částečně umí přeměnit vitamín K1 na vitamín K2. To je dobrá zpráva, protože ve stravě je obsah vitamínu K1 až 10x vyšší než obsah vitamínu K2.

Nicméně stávající důkazy naznačují, že tato přeměna není dokonalá, protože přímá suplementace vitamínem K2 má mnohem lepší účinky než konzumace potravin s vitamínem K1.

Vitamín K2 také vyrábí některé střevní bakterie v tlustém střevě a máme důkazy, že některá širokospektrá antibiotika mohou způsobit nedostatek vitamínu K2 tím, že zabijí střevní baktérie, které ho produkují (27, 28).

Bohužel většina lidí trpí významným nedostatkem vitamínu K2, protože se v běžně konzumovaných potravinách prakticky nevyskytuje.

Vitamín K2 se nachází hlavně v potravinách živočišného původu a v kvašených (fermentovaných) potravinách, které většina lidí moc nejí.

Mezi nejlepší živočišné zdroje vitamínu K2 patří mléko a mléčné výrobky od pasoucího se hovězího dobytka, játra a ostatní orgánová masa a také vaječné žloutky (29).

Vitamín K je rozpustný v tucích, takže ho nenajdeme v libovém mase, respektive ano, ale jen v malém množství.

Potraviny živočišného původu obsahují podtyp MK-4, zatímco kvašené potraviny, jako kysané zelí, nattó nebo miso obsahují delší subtypy vitamínu K2 (MK-5 až MK-14) (30).

Pokud výše uvedené potraviny nejíte nebo jsou pro vás nedostupné, měli byste zvážit užívání doplňků stravy s vitamínem K2. Poraďte se s lékařem o nejvhodnějším přípravku.

Nejlepších výsledků dosáhnete při současném užívání doplňků stravy s vitamíny K2 a D, protože účinek těchto vitamínů se vzájemně doplňuje a zesiluje (31).

Snažte se také jíst dostatek vajec (cholesterolu se již nemusíte bát) a mléčných výrobků od pasoucích se krav.

I když je nutné provést další výzkum v této oblasti, dosavadní výsledky jsou slibné a naznačují, že vitamín K2 má řadu kladných účinků na vaše zdraví.

A možná řadě lidí dokáže zachránit i život.

Pomohl Vám tento článek? Chcete nás podpořit, abychom mohli psát více podobných článků?
Sdílet článek
Autor: MUDr. Michal Vilímovský
Vzdělání: lékař
Použité zdroje:

Zpracováno podle Healthline.com

Zdroje obrázků:

Stockphotosecrets.com

Článek naposled aktualizován: 7. ledna 2020 19:25
Datum příští revize: 7. ledna 2022 19:25
K poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti využíváme cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace