Filtrovat pitnou vodu či ne?

Filtrovat pitnou vodu či ne?
11. ledna 2019 7:10

Optimální příjem vody je pro naše zdraví velmi důležitý. Každá buňka lidského těla potřebuje dostatek vody k tomu, aby mohla správně fungovat. Proto je potřeba zajistit si během dne optimální hydrataci a pít dostatek vody.

Obsah článku

 1. Co je pitná voda?
 2. Zdravotní účinky pitné vody
 3. Rizika spojená s pitím demineralizované (čištěné) vody
 4. Destilovaná voda je druh ultračisté vody
  1. Výhody destilované vody
  2. Rizika pití destilované vody
 5. Měli byste pít demineralizovanou vodu místo vody z kohoutku?
 6. Jak vyčistit pitnou vodu?
 7. Co si z článku odnést?

O nutnosti dostatečného přísunu vody většina lidí ví, ale řada z nich se ptá, jaký druh vody je nejlepší.

V tomto článku se podíváme na rozdíly mezi čištěnou (demineralizovanou), destilovanou a pitnou vodou a dozvíte se o tom, která z nich je nejvhodnější pro každodenní pití a zda má smysl pitnou vodu filtrovat.

Co je pitná voda?

Pitná voda je voda, ze které byly odfiltrovány nebo jiným způsobem odstraněny nečistoty, jako jsou chemické látky a ostatní škodliviny, a to do takové míry, že vyhovuje předepsaným normám pro zdravotní nezávadnost pitné vody. 

Obvykle jí vyrábí vodohospodářské společnosti ze zdrojů pitné vody, což jsou nejčastěji velké přehrady (např. vodní nádrž Švihov).

Při čištění dochází k odstranění řady škodlivin, jako jsou například (1):

 • Baktérie
 • Řasy
 • Plísně
 • Parazité
 • Kovy (například měď nebo olovo)
 • Chemické látky a kontaminanty

Pro domácí nebo průmyslové čištění vody se používá řada různých technologií. 

Ve většině vyspělých zemí (včetně České republiky) je voda z veřejných vodovodů čištěna a upravena tak, aby byla její konzumace pro lidi bezpečná.

Nicméně normy a nároky na pitnou vodu se v jednotlivých zemích liší. Většina zemí upravuje kvalitu pitné vody nařízením vlády, vyhláškou nebo mezinárodními normami.

Světová zdravotnická organizace odhaduje, že více než 2,3 miliardy lidí na světě nemá pravidelný přístup k bezpečné pitné vodě (2).

Země, které pitnou vodu ve veřejných vodovodních sítích čistí, používají při úpravě vody, několik různých kroků, mezi které patří (3):

 • Srážení a vločkování (odborně koagulace a flokulace): V tomto kroku čištění se do vody přidávají kladně nabité částice, které na sebe navážou záporně nabité částice z vody, čímž vzniknou vločky, které se v dalších krocích z vody odfiltrují.
 • Usazování (sedimentace): Tento způsob čištění vody patří k nejčastěji používaným separačním technikám úpravy vody. Vločky pevných částic vysrážených z vody procesem koagulace a flokulace se nechají usadit na dně, čímž se oddělí od čisté vody.
 • Filtrace: Čistá voda, která prošla procesy srážení a vločkování a sedimentace se následně nechá protéci několika filtračními systémy, které se skládají z pískových, štěrkových, uhelných a dalších filtrů. Smyslem filtrace je odstranit zbylé znečišťující příměsi, jako jsou prach, baktérie, chemické látky a viry.
 • Dezinfekce: V tomto kroku se do vyčištěné vody přidávají chemické dezinfekční přípravky (např. chlór). Smyslem je zabít všechny zbývající baktérie a viry, které přežili předchozí kroky čištění.

Výše uvedený způsob úpravy vody se používá nejčastěji, ale některé země imístní vodárny používají ještě jiné technologie nebo naopak některé kroky neprovádí, v závislosti na kvalitě vodního zdroje.

Shrnutí: Pitná voda je voda, která prošla úpravami, při kterých z ní byly odstraněny škodliviny, jako je prach, mikroorganizmy a chemické látky a která splňuje limity obsahu škodlivin pro pitnou vodu, dle platných zákonů a předpisů. Ve většině zemí je kohoutková voda pitná, ale předpisy se v jednotlivých zemích značně liší.

Zdravotní účinky pitné vody

I když je kohoutková voda v řadě zemí bezpečná a můžete jí bez obav pít, stále může obsahovat stopová množství kontaminantů (škodlivin).

V České republice se kvalita vody řídí novelou vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na kvalitu pitné a teplé vody. 

Ta stanovuje maximální přípustná množství škodlivin, které voda může obsahovat, aby jí bylo možné označit jako pitnou a byla bezpečná pro konzumaci (4).

České normy jsou v oblasti pitné vody poměrně přísné, ale v jiných zemích jsou předpisy benevolentnější a připouští i větší znečištění škodlivinami (5).

Kvalita kohoutkové vody se tedy v jednotlivých zemích značně liší a i když se vodohospodářské společnosti snaží zavádět nové technologie na odstranění škodlivin, je potřeba si uvědomit, že i pitná voda může obsahovat stopová množství škodlivin, které mohou negativně ovlivnit vaše zdraví.

Například těžké kovy jako jsou olovo nebo měď jsou pro lidský organizmu velmi toxické. Mohou vyvolat žaludeční potíže a při dlouhodobé konzumaci způsobit i poškození mozku (6, 7).

Tyto těžké kovy pronikají do pitné vody i v zemích, kde veřejné zdroje pitné vody podléhají přísné regulaci (což je i případ České republiky) (8).

Pokud chcete z kohoutkové nebo studniční vody odstranit těžké kovy, chemické látky a další škodliviny můžete používat různé domácí systémy úpravy vody, které z pitné vody umí vyrobit čistou vodu. Na trhu je i řada firem, které čistou vodu prodávají přímo v lahvích. 

Při domácím čištění vody se používají různé technologie a její hlavní výhodou.

Filtry s aktivním uhlím, které systémy na výrobu čisté vody využívají, odstraní z pitné kohoutkové vody chlór, který se používá jako dezinfekční prostředek.

Několik studií naznačuje, že dlouhodobé pití chlorované vody zvyšuje riziko některých druhů rakoviny, včetně kolorektálního karcinomu (rakovina tlustého střeva) (9, 10).

Další výhodou domácího čištění kohoutkové vody je, že purifikace odstraní nepříjemnou pachuť a zápach kohoutkové vody. Výsledkem je čistá, dobře chutnající pitná voda.

Shrnutí: Domácí technologie úpravy pitné vody pomáhají odstranit zbylé škodliviny z pitné vody a zlepšují její kvalitu a chuť.

Rizika spojená s pitím demineralizované (čištěné) vody

I když má pitná voda přečištěná s pomocí domácích technologií na úpravu vody nebo balená čistá voda řadu blahodárných účinků na vaše zdraví, má i svá rizika a nežádoucí účinky, které je třeba mít na paměti, pokud používáte domácí vodní filtry. 

V některých zemích se například do pitné vody přidává fluór, který zlepšuje zdraví zubů a pomáhá snižovat riziko vzniku zubního kazu (11).

Na druhou stranu je potřeba říci, že i když obohacování pitné vody fluórem pomohlo do určité míry snížit kazivost zubů u dětí, někteří odborníci varují před rizikem spojeným s dlouhodobým pitím vody s obsahem fluóru.

Nadbytek fluóru je totiž toxický pro mozek a nervové buňky a dlouhodobá konzumace vysokých dávek fluóru je spojena s poruchami učení, paměti a dalších kognitivních funkcí (12).

V této věci se odborníci stále nemohou shodnout, protože množství fluóru přidávaného do pitné vody je velmi malé a nemělo by být zdraví škodlivé ani při dlouhodobém pití takto upravené vody.

Navíc v některých zemích děti přijímají fluór pouze z pitné vody, což prokazatelně zlepšuje zdraví zubů a snižuje jejich kazivost (13).

Výzkum v oblasti bezpečnosti a zdravotní nezávadnosti fluoridované pitné vody stále probíhá a je potřeba si počkat na jeho závěry. 

Pokud však používáte domácí zařízení na čištění vody, mějte na paměti, že některé čistící technologie fluór z pitné vody odstraňují.

Mezi další nevýhody domácí úpravy vody patří:

 • Nároky na údržbu: Domácí systémy pro úpravu a čištění vody je nutné pravidelně udržovat a čistit. Při nedostatečné údržbě dochází k hromadění škodlivin ve filtru a tyto škodliviny pak pronikají zpět do vody, kterou pijete.
 • Neodstraní všechny škodliviny: I když systémy na domácí úpravu vody dokážou odstranit řadu škodlivin, neumí si poradit s některými pesticidy a dalšími chemickými látkami. Ty pak mohou zůstávat i v purifikované vodě, v závislosti na použité technologii.
 • Náklady: Pořizovací náklady na domácí systémy úpravy vody jsou poměrně vysoké a hodně peněz stojí také pravidelná údržba těchto systémů. Stejně tak je drahá balená čistá voda v lahvích. Ceny za technologie pro domácí úpravu a filtraci studniční či kohoutkové vody se pohybují v řádech tisíců korun.
 • Odpad: Pokud si kupujete pitnou vodu v lahvích, budete mít problémy s odpadem, protože plastové láhve obvykle nejsou vratné. Stejně tak budete muset řešit kam s použitými starými filtry z domácích systémů na úpravu vody.
Shrnutí: Ani domácí systémy na čištění pitné kohoutkové nebo studniční vody nemusí odstranit všechny škodliviny z pitné vody. Navíc jsou některé tyto systémy velmi drahé a při nesprávné nebo nedostatečné údržbě navíc kvalitu vody zhoršují, protože se škodliviny ze špinavých filtrů dostávají zpět do vody. Řada domácích technologií na úpravu vody navíc odstraňuje z pitné vody i fluór, který chrání před zubním kazem a zlepšuje zdraví zubů.

Destilovaná voda je druh ultračisté vody

Destilace je další způsob úpravy vody pro odstranění škodlivin. 

Při destilaci dochází k zahřátí vody nad teplotu varu a k zachycení par, které se následně ochladí za vzniku vody.

Tento proces je velmi účinný pro odstraňování škodlivin jako jsou baktérie, viry, prvoci (např. lamblie střevní) a chemických látek, jako jsou sloučeniny olova nebo síry (14).

Protože je destilovaná voda velmi čistá (odborně se někdy označuje také jako ultračistá voda), používá se hlavně pro lékařské a laboratorní účely.

I když destilovanou vodu lidé nepijí tak často jako pitnou nebo čistou vodu, někteří lidé jí dávají přednost, protože neobsahuje škodliviny.

Výhody destilované vody

Destilace je proces, kterým se z pitné vody odstraní nejvíce škodlivin, včetně pesticidů a baktérií. 

Destilovaná voda by tedy teoreticky mohla být vhodným nápojem pro lidi s oslabeným imunitním systémem.

Například pro lidi nakažené virem HIV (způsobuje nemoc AIDS) či lidi s některými druhy a lidem s některými druhy rakoviny hrozí větší riziko nákazy škodlivinami z potravin a nápojů a pití destilované vody by jim mohlo pomoci (15).

Destilace, stejně jako některé další způsoby čištění vody, odstraňuje z pitné vody chlór, což zlepšuje její chuť.

Rizika pití destilované vody

I když je destilovaná voda nejčistší ze všech druhů vod, není nutně nejzdravější.

Destilace sice velmi účinně z vody odstraní prakticky všechny škodliviny, ale na druhou stranu při ní dochází i ke ztrátě minerálů, stopových prvků a elektrolytů, které naše tělo potřebuje.

Takže spolu s nežádoucími škodlivinami se při destilaci z vodních par ztrácí i zdraví prospěšné minerály, jako jsou vápník a hořčík.

Destilací se z běžné pitné (kohoutkové) vody odstraní až 99,9% všech minerálů (16).

A i když voda není obvykle považována za největší a nejdůležitější zdroj minerálů, všechny faktory, které vedou ke snížení příjmu esenciálních živin mohou negativně ovlivnit váš zdravotní stav.

Například dlouhodobé pití vody s nízkým obsahem vápníku a hořčíku je spojováno se zvýšeným rizikem zlomenin, předčasnými porody nebo onemocněním srdce (17, 18).

Na druhou stranu, vzhledem k tomu, že ani kohoutková (pitná) voda není pro lidské tělo hlavním zdrojem živin a minerálů, mělo by být pití destilované vody relativně bezpečné, pokud budete současně konzumovat vyváženou a na živiny bohatou stravu.

Stejně jako ostatní způsoby úpravy pitné vody se i při destilaci z vody vytrácí fluór, takže pokud pijete jen destilovanou vodu, hrozí vám vyšší riziko zubního kazu.

Proto je velmi důležité dbát o správnou ústní hygienu, pokud destilovanou vodu pijete.

Shrnutí: Destilovaná voda je druh čištěné vody, která neobsahuje prakticky žádné škodlivé látky. Při destilaci ale dochází také k odstranění fluóru a dalších minerálů, které běžná pitná voda obsahuje.

Měli byste pít demineralizovanou vodu místo vody z kohoutku?

Ve většině západních zemí (včetně České republiky) je pití kohoutkové vody bezpečné,vzhledem k přísným předpisům na kvalitu pitné vody.

Na druhou stranu může někdy dojít i ke kontaminaci zdrojů pitné vody, což platí zejména pro vodu studniční (19).

Pokud máte vlastní studnu tak byste si měli vodu nechávat pravidelně testovat na zdravotní nezávadnost, a to alespoň jednou za dva roky. Pokud máte narušenou funkci imunitního systému, měli byste zvážit nákup domácí technologie pro úpravu vody a studniční vodu před pitím upravit.

V zemích, kde mají problémy se znečištěním vody, což je zejména případ rozvojových zemí, je nejlepší a nejbezpečnější kupovat si balenou vodu.

Na trhu existuje řada technologií pro domácí úpravu vody, které k odstranění škodlivin využívají například UV filtry nebo filtry s aktivním uhlím. S pomocí těchto filtrů pak můžete z kohoutkové vody odstranit zbytky škodlivin, které v pitné vodě zůstanou po průmyslové úpravě na vodárně.

Nicméně v zemích, kde je kvalita pitné vody sledována a regulována (tedy i v České republice) je pití vody z kohoutku relativně bezpečné.

Pokud máte o kvalitě vaší kohoutkové vody pochybnosti, kupte si buď domácí sadu na testování kvality vody nebo se obraťte na místní laboratoř pro kontrolu kvality vody.

Shrnutí: V zemích, kde je kvalita pitné vody regulována a hlídána je pití vody z kohoutku relativně bezpečné. Nicméně v některých, zejména rozvojových zemích, může být čistota vody problematická a je proto lépe zde pít pouze kupovanou balenou zdravotně nezávadnou vodu.

Jak vyčistit pitnou vodu?

Většina veřejných zdrojů pitné vody je pečlivě kontrolována a regulována, ale někteří lidé využívají domácí technologie na čištění vody pro další zlepšení kvality vody, kterou pijí.

Domácí přístroje a filtry na úpravu vody nejen odstraňují další škodliviny, ale zlepšují také chuť vody a odstraňují zápach po chlóru.

Domácí filtrační systémy se mohou instalovat buď na vlastní přívod vody do domu nebo jen na jedno či dvě konkrétní odběrná místa (typicky do kuchyně a do koupelny). V případě instalace jen na vybraná odběrná místa je cena těchto systémů mnohem příznivější a domácí úprava pitné vody se tak stává mnohem dostupnější (20).

Na trhu je k dispozici řada výrobků, které se instalují buď přímo na vodovodní kohoutek nebo na jeho přívodní potrubí (například pod dřez).

Existují také chladničky s vestavěným systémem čištění vody a další speciální systémy.

Většina domácích systémů na filtraci vody využívá následující způsoby čištění (21):

 • Filtrace: Filtrační systém zachytává nečistoty a škodliviny na povrchu nebo v pórech absorpčního média. Do této skupiny patří velmi oblíbené filtry s aktivním uhlím.
 • Reverzní osmóza: Tyto systémy jsou založeny na polopropustné membráně, na které se zachytávají škodliviny.
 • UV záření: Filtrační systémy na bázi ultrafialového (UV) záření desinfikují vodu tím, že zabíjí škodlivé baktérie a viry.

V závislosti na použité technologii a příslušenství se ceny systémů pro domácí filtraci vody pohybují od několika set korun až po stovky tisíc korun.

Kupujte si vždy pouze výrobky od renomovaných značek, které mají certifikaci orgánů Evropské unie pro dozor nad kvalitou vody (například certifikaci NSF International).

Certifikát od těchto orgánů zaručuje, že systém na čištění vody splňuje nebo překračuje místně platné požadavky na kvalitu pitné vody (22).

Nezapomeňte, že systémy pro domácí čištění a úpravu vody musíte udržovat a pravidelně kontrolovat. Je proto velmi důležité dodržovat pokyny výrobce tak, abyste si zajistili, že vaše voda bude stále kvalitní a pitná.

Shrnutí: Systémy na čištění vody v domácnostech využívají různé technologie, od filtrů s aktivním uhlím, až po technologie založené na UV záření či reverzní osmóze.

Co si z článku odnést?

Dostupnost pitné vody je důležitá pro život a zdraví každého z nás.

I když většina zemí pečlivě hlídá a reguluje kvalitu pitné vody a voda, kterou vodárny dodávají do domácností je pitná, řada lidí si tuto pitnou vodu ještě dále upravuje s pomocí domácích jednotek na čištění vody. Ty pomáhají odstranit chlór a nepříjemné pachy z vody, čímž zlepšují její chuť. 

Demineralizovaná (čištěná) voda je bez problémů pitná a zdravotně nezávadná a navíc další filtrace pomáhá snižovat množství škodlivin, obsažených v pitné vodě.

Kvalita vody závisí hlavně na tom, kde žijete. Pokud vám vaše domácí pitná voda chutná a je zdravotně nezávadná, není důvod používat domácí filtry.

To by pro vás mělo být rozhodujícím faktorem při úvahách o nákupu domácí technologie pro úpravu vody.

Sdílet článek
Autor: MUDr. Michal Vilímovský
Vzdělání: lékař
Použité zdroje:

Zpracováno podle Healthline.com

Zdroje obrázků:

Stockphotosecrets.com

Článek naposled aktualizován: 11. ledna 2019 7:10
Datum příští revize: 11. ledna 2021 7:10
K poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti využíváme cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace