7 vědecky ověřených léčivých účinků rozchodnice růžové (Rhodiola Rosea) na zdraví

7 vědecky ověřených léčivých účinků rozchodnice růžové (Rhodiola Rosea) na zdraví
8. března 2018 7:20

Rozchodnice růžová je rostlina, která roste v chladných, hornatých oblastech Evropy a Asie. Její kořeny jsou považovány za adaptogeny, což jsou látky, které pomáhají snižovat stres. Odborně se rozchodnice růžová nazývá Rhodiola rosea. Řada lidí jí zná též pod lidovým názvem zlatý kořen.

Obsah článku

 1. Snižuje stres
 2. Zmírňuje únavu
 3. Má antidepresivní účinky
 4. Pomáhá zlepšovat fungování mozku
 5. Zlepšuje výkonnost při cvičení
 6. Pomáhá v léčbě diabetu
 7. Může pomáhat v prevenci rakoviny
 8. Jak užívat doplňky stravy s rozchodnicí růžovou?
  1. Na co si dát pozor?
  2. Jak rozchodnici růžovou užívat a v jaké dávce?
  3. Bezpečnost rozchodnice růžové
 9. Co si z článku odnést?

Kořeny rozchodnice růžové obsahují více než 140 účinných látek, z nichž nejsilnější účinky mají rosavin a salidrosid. 

V některých zemích, zejména v Rusku a ve Skandinávii, se zlatý kořen již po staletí používá k léčbě úzkosti, únavy a deprese.

Dnes se výtažky z rozchodnice růžové používají jako doplňky stravy, které mají řadu blahodárných účinků na lidské zdraví. 

V tomto článku se dozvíte o 7 vědecky ověřených zdravotních účincích rozchodnice růžové.

Snižuje stres

Rozchodnice růžová obsahuje takzvané adaptogeny, což jsou přírodní rostlinné látky, které zvyšují odolnost organizmu vůči stresu.

Konzumace adaptogenů v době, kdy jste vystaveni velkému stresu vám může pomoci stres zmírnit (1, 2).

Jedna studie zkoumala účinky výtažků z rozchodnice růžové na 101 lidech v různých stresových situacích. Účastníci užívali 400 mg extraktu z rozchodnice po dobu 4 týdnů (3).

Studie zjistila, že výtažek z rozchodnice růžové již po třech dnech statisticky významným způsobem přispěl ke zmírnění projevů stresu, jako jsou únava, vyčerpání a úzkost. Navíc toto zlepšení trvalo po celou dobu studie.

Rozchodnice růžová také pomáhá zmírňovat projevy syndromu vyhoření, který je častým důsledkem chronického stresu.

Navíc studie na 118 lidech se syndromem vyhoření v důsledku chronického stresu naznačila, že výtažek z rozchodnice růžové pomáhá zmírňovat průvodní projevy syndromu vyhoření, včetně stresu a deprese (4).

Shrnutí: Adaptogeny, jako jsou například výtažky z kořene rozchodnice růžové, pomáhají zvyšovat odolnost organizmu vůči stresu a umožňují mu tak lépe se vyrovnat se stresem a zátěží.

Zmírňuje únavu

Stres, úzkost a nedostatek spánku patří mezi hlavní faktory, které se podílí na vzniku únavy, která stojí za pocity fyzického a duševního vyčerpání.

Díky svým adaptogenním účinkům rozchodnice růžová zmírňuje projevy únavy.

Jedna studie porovnávala účinky rozchodnice růžové a placeba na 60 účastnících, kteří udávali nadměrnou únavu. Studie trvala čtyři týdny a sledovala vliv rozchodnice a placeba na příznaky únavy a deprese a na pozornost. Účastníci užívali každý den jednu tabletku, která obsahovala buď 576 mg extraktu z rozchodnice růžové nebo placebo.

Bylo zjištěno, že výtažek z rozchodnice růžové v porovnání s placebem statisticky významně snižuje únavu a zlepšuje pozornost (5).

Podobná studie byla provedena také na 100 lidech s chronickým únavovým syndromem, kteří užívali 400 mg výtažku z rozchodnice růžové denně po dobu 8 týdnů. Došlou nich k podstatnému zmírnění projevů stresu a únavy a ke zlepšení kvality života, nálady a pozornosti (6).

Tato zlepšení byla pozorována již po jednou týdnu léčby a stav se postupně zlepšovat až do posledního týdne klinického hodnocení.

Shrnutí: Díky adaptogenním účinkům pomáhají doplňky stravy s rozchodnicí růžovou zmírňovat únavu a další projevy stresu.

Má antidepresivní účinky

Deprese je časté, ale velmi závažné onemocnění, které negativně ovlivňuje kvalitu vašeho života (7).

Odborníci se domnívají, že deprese je způsobena nerovnováhou mezi neurotransmitery v mozku. Předepisují proto léky, které pomáhají tuto chemickou nerovnováhu spravit (8).

Rozchodnice růžová má antidepresivní účinky, protože pomáhá zlepšovat rovnováhu neurotransmiterů v mozku (9, 10, 11).

V jedné studii bylo 89 účastníků s mírnou až středně těžkou depresí náhodně rozděleno do dvou skupin, z nichž jedna užívala buď 340 mg nebo 680 mg tabletky s výtažky z rozchodnice růžové a druhá placebo ve stejné dávce (12).

U obou skupin účastníků, kteří užívali rozchodnici růžovou došlo k významnému zmírnění projevů deprese a nespavosti a zlepšení emoční stability. Naproti tomu u pacientů užívajících placebo nedošlo ke žádnému zlepšení jejich stavu.

Je zajímavé, že pouze pacienti, kteří užívali pilulku s výtažky z rozchodnice růžové ve vyšší dávce, udávali subjektivní dojem zlepšení jejich stavu. Skupina, která užívala menší dávky rozchodnice, neměla subjektivně pocit, zlepšení, ale objektivně se u nich projevy deprese zmírnily.

Jiná studie srovnávala účinky výtažků z Rhodiola rosea s běžně používaným antidepresivem (sertralinem), který se prodává pod obchodním názvem Zoloft. Studie se zúčastnilo 57 osob s potvrzenou diagnózou deprese. Účastníci byli náhodně rozděleny do tří skupin, z nich jedna užívala doplněk stravy s rozchodnicí růžovou, druhá sertralin a třetí placebo, a to po dobu 12 týdnů (13).

Ke zmírnění projevů deprese došlo jak ve skupině užívající sertralin, tak ve skupině užívající rozchodnici. Nicméně účinky sertralinu byly silnější a více zmírňovaly projevy deprese. Rhodiola rosea ale měla naopak méně nežádoucích účinků a pacienti jí lépe snášeli.

Shrnutí: Rozchodnice růžová pomáhá zmírňovat projevy deprese. Stejně jako běžně používaná antidepresiva, upravuje rovnováhu neurotransmiterů, které ovlivňují náladu a emoce.

Pomáhá zlepšovat fungování mozku

Cvičení, správná strava a dostatek spánku patří mezi nejlepší způsoby jak udržet váš mozek ve zdravém stavu do pozdního věku (14, 15, 16).

A i některé doplňky stravy, včetně rozchodnice růžové, pomáhájí zlepšit zdraví mozku.

Jedna studie zkoumala účinky doplňků stravy s rozchodnicí růžovou na duševní únavu 56 lékařů při noční službě (17).

Lékaři byli náhodně rozděleni do dvou skupin, přičemž jedna skupina užívala tabletu se 170 mg výtažku z rozchodnice růžové, zatímco druhá skupina užívala placebo pilulku, a to po dobu dvou týdnů.

Rhodiola v porovnání s placebem, snížila duševní únavu a zlepšila výkonnost v práci o 20%.

Jiná studie zkoumala účinky rozchodnice růžové na vojácích, kteří plnili noční mise. Účastníci byli rozděleny do 4 skupin, z nichž dvě užívaly jednou až dvakrát denně 370 mg, respektive 555 mg rozchodnice růžové, zatímco druhé dvě skupiny užívaly stejnou dávku placeba, a to po dobu pěti dnů (18).

Rozchodnice růžová v obou dávkách zlepšila v porovnání s placebem duševní výkonnost vojáků.

V jiné studii došlo u studentů k podstatnému zmírnění projevů únavy, ke zlepšení spánku a ke zvýšení motivace ke studiu poté, co užívali doplňky stravy s rozchodnicí růžovou po dobu 20 dnů. V porovnání se studenty, kteří užívali placebo, dosáhli studenti užívající výtažky Rhodiola rosea v testech o 8% lepších výsledků (19).

Dvě analýzy provedených studií zjistily, že rozchodnice růžová snižuje duševní únavu, ale současně varují před přílišným optimizmem, protože nemáme dostatek studií, na jejichž základě bychom mohli činit nějaké jasné závěry (20, 21).

Shrnutí: Rhodiola rosea zlepšuje duševní výkonnost během duševně a fyzicky vypjatých situacích. Nicméně musíme provést další výzkum, abychom tyto účinky ověřili a mohli vydat nějaká konkrétní doporučení.

Zlepšuje výkonnost při cvičení

Doplňky stravy s rozchodnicí růžovou také mohou zlepšovat výkonnost při sportovních aktivitách a cvičení (22).

V jedné studii byla účastníkům před jízdou na kole podána pilulka s 200 mg výtažku z rozchodnice růžové nebo placebem (23).

Pacienti, kteří užívali rozchodnici růžovou vydrželi cvičit o 24 sekund rychleji než pacienti, kteří dostali placebo. I když 24 sekund na první pohled vypadá jako málo, v případě běhu může takový rozdíl znamenat milisekundy (24).

Další studie zkoumala účinky rozchodnice růžové na výkonnost při cvičení (25).

Účastníci studie závodili na kole na 10 km. Hodinu před závodem byl jedné skupině podán výtažek z rozchodnice růžové v dávce 3 mg na kg tělesné hmotnosti, zatímco druhá skupina dostala placebo.

Účastníci, kteří užili rozhodnici růžovou dosáhli podstatně lepších výsledků než ti, kdo užili placebo.

Obě tyto studie potvrzují, že doplňky stravy s rozchodnicí růžovou zvyšují sportovní výkonnost nikoli na základě zvýšení svalové síly či výkonnosti, ale spíše na základě subjektivního vnímání náročnosti cvičení samotnými účastníky (ti kdo užívali přípravky s rhodiola rosea měli pocit, že cvičí méně intenzivněji než ti, kdo užívali placebo a měli tak posunutý práh výdrže) (26).

Je totiž velmi nepravděpodobné, že by rozchodnice růžová měla nějaký vliv na svalovou sílu a výkonnost (23, 27).

Shrnutí: Rozchodnice růžová snižuje vnímání vyčerpanosti při cvičení, díky tomu můžete cvičit déle a intenzivněji.

Pomáhá v léčbě diabetu

Cukrovka (diabetes) je onemocnění, které vzniká v případě, kdy lidský organizmus má absolutní nebo relativní nedostatek hormonu inzulinu, což vede k vysokým hladinám cukru v krvi (28).

Absolutní nedostatek inzulinu znamená, že z důvodu poškození slinivky břišní tělo nevyrábí dostatek inzulinu (diabetes 1. typu). Naproti tomu relativní nedostatek inzulinu znamená, že slinivka sice vyrábí inzulinu dostatek, ale naše buňky na něj nedokážou adekvátně reagovat (vzniká takzvaná inzulinová rezistence).

Diabetici si často píchají injekce s inzulinem nebo užívají léky na zvýšení citlivosti buněk na inzulin (perorální antidiabetika). Smyslem této léčby je normalizovat hladinu cukru v krvi.

Studie na zvířatech naznačují, že rhodiola rosea může pomáhat v léčbě diabetu (29).

U potkanů s diabetem pomáhá rozchodnice růžová snižovat cukr v krvi tím, že zvyšuje počet molekul pro transport glukózy v krvi. Tyto glukózové transportéry umožňují vstup glukózy do buněk (30, 31).

Tyto studie byly provedeny pouze na zvířatech, takže nemůžeme jejich výsledky zobecnit i na člověka. Ale vypadá to slibně a určitě stojí za to účinky rozchodnice růžové na diabetes a hladinu cukru v krvi zkoumat i u lidí.

Pokud máte cukrovku a chcete užívat doplňky stravy s rozchodnicí růžovou, vždy se předem poraďte se svým lékařem a neberte je bez jeho souhlasu.

Shrnutí: Studie na zvířatech naznačují, že rozchodnice růžová snižuje cukr v krvi a může tak být vhodným doplňkem stravy pro diabetiky. Nicméně je zapotřebí nejprve provést studie na lidech, než budeme moci vydávat konkrétní doporučení.

Může pomáhat v prevenci rakoviny

Salidrosid, jedna z účinných látek, kterou rozchodnice růžová obsahuje, je zkoumána pro své protinádorové působení.

Laboratorní studie naznačují, že salidrosid potlačuje růst nádorových buněk u rakoviny močového měchýře, tlustého střeva, prsu a jater (32, 33, 34, 35).

Na základě těchto studií se odborníci domnívají, že by se rozchodnice růžová mohla uplatnit v léčbě a prevenci mnoha druhů rakoviny.

Nicméně nemáme žádné studie na lidech, takže nevíme, zda rhodiola rosea opravdu pomáhá léčit rakovinu u lidí.

Shrnutí: Laboratorní studie naznačují, že salidrosid, jedna z účinných látek, kterou rozchodnice růžová obsahuje, potlačuje růst nádorových buněk. Nicméně skutečné účinky rozchodnice růžové na rakovinu u lidí nejsou zatím známé.

Jak užívat doplňky stravy s rozchodnicí růžovou?

Doplňky stravy s rozchodnicí růžovou (Rhodiola rosea) si můžete koupit ve formě kapslí nebo tablet. Prodávají se také jako čaj, ale většina lidí dává přednost pilulkám nebo kapslím, kvůli přesnějšímu dávkování.

Na co si dát pozor?

Bohužel doplňky stravy s rozchodnicí růžovou jsou bohužel často předmětem falšování a často můžete koupit produkt pochybné kvality od pochybných výrobců (36, 37).

Vždy proto kupujte pouze značkové výrobky s pečetí organizací USP nebo NSF. Tyto nezávislé neziskové organizace ručí za to, že doplňky stravy obsahují to, co je uvedeno na obalu, bez jakýchkoli příměsí.

Pečlivě si také přečtěte informaci na obalu doplňků stravy a ujistěte se, zda obsahují rosaviny a salidrosidy v poměru 3% rosavinů a 1% salidrosidů. Takto se totiž tyto látky vyskytují v přírodě v kořenech rozchodnice růžové.

Jak rozchodnici růžovou užívat a v jaké dávce?

Nejlepší je doplňky stravy s rozchodnicí růžovou užívat nalačno, ale ne těsně před spaním, protože má lehké stimulační (povzbuzující) účinky (38).

Optimální denní dávka doplňků stravy s Rhodiola rosea pro zmírnění projevů stresu, únavy a deprese je 400 - 600 mg (užívat v jedné dávce denně) (3, 6, 13).

Pokud chcete zvýšit výkonnost při cvičení nebo sportu, vezměte si 200 - 300 mg hodinu až dvě před začátkem sportovní aktivity (23, 25, 26).

Bezpečnost rozchodnice růžové

Většina lidí doplňky stravy s rozchodnicí růžovou dobře snáší (39, 40).

Výše uvedená doporučená denní dávka rozchodnice je méně než 2% z celkového množství, které dle studií na zvířatech může být nebezpečné (41).

Je zde tedy velká bezpečnostní rezerva.

Shrnutí: Kupujte pouze ty doplňky stravy s rozchodnicí růžovou, které jsou označeny pečetí nezávislých organizací USP nebo NSF. Levnější alternativy nemusí být vždy ty nejlepší a mohou vážně poškodit vaše zdraví. Za účinnou a bezpečnou denní dávku rozchodnice růžové se považuje dávka v rozmezí 200 - 600 mg denně.

Co si z článku odnést?

Rozchodnice růžová se v Rusku a Skandinávii používá již po staletí jako přírodní lék na zmírnění únavy, ospalosti a deprese. 

Studie naznačují, že Rhodiola rosea pomáhá zlepšovat odpověď organizmu na tělesnou a psychickou zátěž a zmírnit tak únavu a depresi.

Laboratorní studie a studie na zvířatech také zkoumaly účinky rozchodnice růžové v léčbě rakoviny a diabetu. Výsledky jsou slibné, ale nemůžeme vydat žádná doporučení, dokud nebudou provedeny studie na lidech.

Doplňky stravy s rozchodnicí růžovou užívejte pouze na základě předchozího souhlasu vašeho lékaře. 

Kupujte pouze kvalitní a prověřené doplňky stravy s Rhodiola rosea, označené pečetí nezávislých organizací USP a NSF. Dejte si pozor na podvody, protože tyto doplňky stravy často nepoctivé firmy falšují a mohou pak obsahovat zdraví škodlivé látky.

Rozchodnice růžová je bezpečný doplněk stravy a pokud nebudete překračovat denní doporučené dávky, je riziko nežádoucích účinků velmi nízké.

Pomohl Vám tento článek? Chcete nás podpořit, abychom mohli psát více podobných článků?
Sdílet článek
Autor: MUDr. Michal Vilímovský
Vzdělání: lékař
Použité zdroje:

Zpracováno podle Healthline.com

Zdroje obrázků:

Stockphotosecrets.com

Článek naposled aktualizován: 8. března 2018 7:20
Datum příští revize: 8. března 2020 7:20
K poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti využíváme cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace