Cor pulmonale: vše co potřebujete vědět

Cor pulmonale: vše co potřebujete vědět
14. února 2020 22:05

Cor pulmonale je onemocnění, které nejčastěji vzniká při chronickém pravostranném srdečním selhávání na podkladě plicní hypertenze, neboli vysokého krevního tlaku v plicních cévách.

Obsah článku

 1. Příznaky cor pulmonale
 2. Příčiny cor pulmonale
 3. Diagnostika cor pulmonale
 4. Léčba plicní hypertenze a cor pulmonale
 5. Prognóza
 6. Prevence
 7. Co si z článku odnést?

Při cor pulmonale dochází ke zvětšení pravé srdeční komory a tím i ke zhoršení přečerpávání krve. Postupně dochází k přetížení pravé srdeční komory a k jejímu selhání.

Tomuto onemocnění lze do značné míry předejít v případě snížení krevního tlaku v plicních cévách.

Naproti tomu neléčená plicní hypertenze vede časem k rozvoji cor pulmonale a dalším souvisejícím život ohrožujícím komplikacím.

Cor pulmonale vzniká buď pomalu a postupně (chronické cor pulmonale), například při postupném zvyšování tlaku v plicních cévách nebo může vzniknout náhle, například při plicní embolii (akutní cor pulmonale), kdy dochází k prudkému okamžitému vzestupu tlaku v plicních cévách z důvodu ucpání plicnice a jejích větví krevní sraženinou

Příznaky cor pulmonale

Zpočátku si příznaků cor pulmonale nemusíte vůbec všimnout, protože nastupují pozvolna.

Mezi nejčastější z nich patří:

 • dušnost
 • únava
 • zrychlený tep
 • závrať

Příznaky cor pulmonale se nejprve objeví jen při námaze, ale časem se zhoršují a vyskytují se i v klidu.

Pokud se u vás objeví následující příznaky, měli byste okamžitě vyhledat lékaře:

Příčiny cor pulmonale

Aby se z těla krev dostala do plic, musí projít přes srdce, které jí přečerpává. Plicní hypertenze je zvýšený tlak krve v plicních tepnách a také v pravé srdeční komoře. Pravá srdeční komora se při plicní hypertenzi proto, že srdce musí překonávat vysoký tlak v plicních tepnách a musí tak čerpat větší silou. Proto se kompenzatorně zvětší, ale ani to nestačí k dostatečně účinnému transportu krve ze srdce do plic.

Nejčastější příčinou cor pulmonale je plicní hypertenze, ale někdy cor pulmonale může vzniknout i při jiných onemocněních a stavech, jako jsou:

Diagnostika cor pulmonale

Diagnostika cor pulmonale je založena jak na fyzikálním vyšetření, tak na dalších lékařských vyšetřeních.

Hlavní indicie, které lékařům v diagnostice cor pulmonale pomáhají jsou abnormální srdeční rytmy, změny na EKG (například blokáda pravého Tawarova raménka), zadržování vody v těle (hlavně otoky končetin) a zvýšená náplň krčních žil.

Kromě prohlídky vás u lékaře čeká také vyšetření krve za účelem stanovení hladiny protilátek a mozkového natriuretického peptidu (BNP). Mozkový natriuretický peptid je aminokyselina, která se tvoří v srdci a, mimo jiné, dochází při přetěžování srdce k jejímu uvolnění do krve ve vysokém množství.

Další vyšetření, která má lékař v diagnostice cor pulmonale k dispozici, jsou například:

 • počítačová tomografie(CT)
 • ultrazvukové vyšetření srdce (provádí se buď transthorakálně, tedy přes hrudník nebo zevnitř, jako takzvané jícnové echo)
 • RTG snímek hrudníku
 • CT angiografie plic, která detekuje krevní sraženiny v plicích (plicní embolie)
 • funkční vyšetření plic, s cílem zjistit jak dobře plíce fungují
 • pravostranná srdeční katetrizace

V některých případech může lékař pacienta objednat na biopsii plic, při které se odebere kousek plicní tkáně a pod mikroskopem se zkoumají jednotlivé buňky s cílem zjistit příčinu poškození (zánět, nádor, apod.).

Léčba plicní hypertenze a cor pulmonale

Léčba cor pulmonale spočívá ve vyřešení příčiny onemocnění, což je nejčastěji plicní hypertenze. Lékaři vám proto předepíší léky na snížení krevního tlaku a na zlepšení toku krve do plic. Při zadržování tekutin se užívají diuretika (léky na odvodnění), která navíc pomáhají udržet hladinu sodíku v krvi v přijatelných mezích. Na prevenci krevních sraženin (trombů) se užívají léky na ředění krve.

V případě, že se stav pacienta nelepší nebo ho cor pulmonale ohrožuje na životě, je nutné nasadit agresivnější způsoby léčby, jako jsou kyslíková terapie, transplantace plic nebo srdce.

Prognóza

Prognóza pacientů s cor pulmonale závisí na tom, jak se podaří zvládnout plicní hypertenzi. Cor pulmonale může způsobit také zadržování tekutin, dušnost a v extrémních případech i kardiogenní šok, tedy selhání srdce jako pumpy.

Neléčená plicní hypertenze s cor pulmonale patří mezi život ohrožující stavy.

Pokud si všimnete jakýchkoli změn ve svém zdravotním stavu (například zvýšená únava, dušnost, otoky, bolesti na hrudi, apod.), okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc. To platí hlavně v případě, kdy se léčíte s plicní hypertenzí.

Prevence

Prevence cor pulmonale někdy není možná, ale pokud se budete dobře starat o své srdce a plíce, snížíte riziko vzniku tohoto stavu.

Snažte se udržovat tělesnou hmotnost ve zdravém rozmezí, pravidelně cvičte a jezte vyváženou stravu, což je dohromady nejlepší prevence hypertenze (vysokého krevního tlaku) a onemocnění srdce a cév.

Kromě toho je důležité pečovat o zdraví plic.

Kouření cigaret poškozuje plíce a může vést nejen ke cor pulmonale, ale například i k rakovině plic a k dalším závažným komplikacím.

Zanechání kouření je proto vhodnou prevencí nejen cor pulmonale, ale i dalších kardiovaskulárních onemocnění.

Co si z článku odnést?

Cor pulmonale neboli plicní srdce je stav, kdy, zejména v důsledku plicní hypertenze, dochází ke zvětšení pravé srdeční komory, která nestíhá proti vysokému tlaku v plicních cévách dostatečně přečerpávat krev, přetěžuje se a selhává.

Cor pulmonale se nejčastěji projevuje klidovou dušností, závratěmi, otoky, bušením srdce a poruchami srdečního rytmu.

Léčba spočívá zejména ve vyřešení příčiny plicní hypertenze, na což se užívají například léky na snížení krevního tlaku, diuretika (léky na odvodnění) nebo léky na ředění krve.

Vhodnou prevencí cor pulmonale je dostatek pohybu, zdravé stravování a zanechání kouření.

Sdílet článek
Autor: MUDr. Michal Vilímovský
Vzdělání: lékař
Použité zdroje:

Healthline.com

Zdroje obrázků:

Pixabay.com

Článek naposled aktualizován: 14. února 2020 22:05
Datum příští revize: 14. února 2022 22:05
K poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti využíváme cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace