Chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN): příčiny, příznaky, diagnostika, léčba a prevence

9. listopadu 2019 11:40

Chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN) postihuje v České republice až 8% pacientů, zejména mužů a více než 2000 osob ročně na tuto nemoc zemře. Článek přináší základní informace o příčinách, projevech, diagnostice a léčbě tohoto onemocnění.

Obsah článku

 1. Co je CHOPN?
 2. Příznaky
 3. Příčiny CHOPN
  1. Jak jsou postiženy plíce při CHOPN?
  2. Emfyzém
  3. Chronická bronchitida
  4. Kouření cigaret a jiné dráždivé látky
  5. Deficit alfa-1antitrypsinu
 4. Rizikové faktory pro vznik chronické obstrukční plicní nemoci
 5. Komplikace
 6. Příprava na vyšetření u lékaře
  1. Jak se připravit na návštěvu lékaře?
 7. Co očekávat od lékaře
 8. Vyšetření a diagnostika
 9. Léčba a léky
  1. Zanechání kouření
  2. Léky
  3. Léčba zaměřená na plicní tkáň
  4. Zhoršení stavu a jeho zvládání
  5. Operace
  6. Životní styl a domácí léčba
 10. Prevence

Co je CHOPN?

Chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN) je skupina onemocnění plic, při kterých dochází k blokování dýchacích cest, což činí dýchání obtížnější. Dvě nejběžnější nemoci spadající pod CHOPN jsou emfyzém a chronická bronchitida. Chronická bronchitida je zánět výstelky bronchiolů, kterými proudí vzduch do a z plic. Emfyzém se objevuje, když jsou vzduchové váčky (alveoly) na konci nejmenších trubek, které vedou vzduch (bronchioly) postupně zničeny. Škody na plicích se již nedají vrátit, ale léčba může pomoci ulevit od symptomů a minimalizovat další poškození.

Příznaky

Příznaky CHOPN se často objevují až ve chvíli, kdy došlo k závažnému poškození plicní tkáně a postupem času se příznaky ještě zhoršují. U chronické bronchitidy je nejčastějším symptomem kašel, který je přítomen nejméně po tři měsíce v roce, dva roky po sobě. Mezi další příznaky CHOPN patří:

 • Dušnost, hlavně při fyzických aktivitách
 • Sípání
 • Bolest na hrudi
 • První věc, kterou po ránu musíte udělat je odkašlat si, protože vaše plíce produkují velké množství hlenu
 • Chronický kašel s množstvím hlenu, který může být průhledný, bílý, žlutý nebo nazelenalý
 • Modrání rtů nebo nehtů (cyanóza)
 • Časté respirační infekce (infekce dýchacích cest)
 • Únava
 • Neúmyslný úbytek hmotnosti (v pozdějších fázích)

Lidé s CHOPN často zažívají epizody nazývané exacerbace, během kterých se jejich symptomy zhorší a jsou přítomny po několik dní i déle.

Příčiny CHOPN

Hlavní příčina CHOPN je kouření tabáku. V rozvojových zemích se CHOPN objevuje i u žen, které jsou vystaveny výparům z hořícího paliva na vaření a topení ve špatně větraných domech. CHOPN se vyvine přibližně u 20 % kuřáků. U některých kuřáků se objeví méně časté nemoci plic.

Jak jsou postiženy plíce při CHOPN?

Vzduch se dostává do hrudní dutiny skrz průdušnici (trachea) a dále do plic skrz dvě velké trubky – bronchy. Uvnitř plic jsou bronchy mnohonásobně rozděleny na množství menších – jako větve stromu – až do malinkých trubek (bronchioly). Ty poté končí jako shluk drobných vzduchových váčků – alveoly. Alveoly mají velmi tenkou stěnu, která je plná drobounkých krevních cév – kapilár. Kyslík ve vzduchu, který vdechnete, projde do těchto drobných cév a dostane se tak do krevního oběhu. V ten samý okamžik ještě prostupuje oxid uhličitý (plyn, který je odpadním produktem metabolismu) – ale v opačném směru – a je posléze vydechnut.

Schopnost vzduch vydechnout z těla závisí (kromě pomocných dýchacích svalů) na přirozené elasticitě bronchiolů a alveolů. CHOPN způsobuje ztrátu této elasticity a částečný kolaps, což má za následek to, že část vzduchu, který měl být vydechnut, je „uvězněn“ v plicích.

Nejčastější příčiny CHOPN jsou:

Emfyzém

Toto plicní onemocnění způsobuje destrukci křehkých stěn a elastických vláken alveolů. Při výdechu kolabují a zhoršují vydechování vzduchu z plic.

Chronická bronchitida

Při tomto onemocnění jsou bronchioly postiženy zánětem, zúženy a plíce produkují více hlenu, který ještě více blokuje už takhle zúžené bronchioly. Snahou o vyčištění dýchacích cest se u pacientů vyvine chronický kašel.

Kouření cigaret a jiné dráždivé látky

Ve velké většině případů je postižení plic, které vede k CHOPN, způsobeno dlouhodobým kouřením. Při vzniku CHOPN hrají ale svoji roli i jiné faktory, například geneticky daná náchylnost k tomuto onemocnění, protože „pouze“ u 20 % kuřáků se CHOPN vyvine. Jiné dráždivé látky, které mohou způsobit CHOPN, zahrnují cigaretový kouř (při pasivním kouření), kouření vodní dýmky, polutanty ve vzduchu a vystavení prachu, kouři nebo výparům na pracovišti.

Deficit alfa-1antitrypsinu

U přibližně 1% lidí s CHOPN je onemocnění výsledkem genetického onemocnění, které způsobuje nízkou hladinu proteinu zvaného alfa-1-antitrypsin. Alfa-1-antitrypsin (AAT) je tvořen v játrech a sekretován do krevního oběhu, aby pomohl ochránit plíce. Deficit alfa-1-antitrypsinu může ovlivnit játra stejně tak jako plíce. Poškození jater se může objevit i u dětí, ne jen u dlouhodobých kuřáků. Možnosti léčby pro dospělé, kteří mají CHOPN z důvodu AAt deficience, jsou stejné, jako pro lidi s více běžnými typy CHOPN. Někteří lidé mohou být léčeni nahrazením chybějícího AAt proteinu, což může zabránit dalšímu poškozování plic.

Rizikové faktory pro vznik chronické obstrukční plicní nemoci

Mezi rizikové faktory pro vznik CHOPN patří:

 • Kouření tabáku. Nejvíce signifikantní rizikový faktor vzniku CHOPN je dlouhodobé kouření. Čím více let kouříte a čím více krabiček denně, tím větší je vaše riziko. Kuřáci vodní dýmky, cigaret, marihuany a lidé, kteří jsou velmi vystavováni pasivnímu kouření, jsou ve velkém riziku.
 • Lidé, kteří mají astma a kouří. Kombinace astma - chronického onemocnění dýchacích cest - a kouření zvyšuje riziko CHOPN ještě mnohem více.
 • Expozice prachu a chemikáliím v zaměstnání. Dlouhodobá expozice chemickým výparům a prachu v zaměstnání může dráždit vaše plíce a způsobovat v nich záněty.
 • Věk. CHOPN se vyvíjí pomalu v průběhu let, takže většina lidí je nejméně 35 let stará, když se začnou objevovat příznaky.
 • Genetika. Nepříliš časté genetické onemocnění známé jako alfa-1-antitrypsin deficience je zdrojem některých případů CHOPN. Jiné genetické faktory pravděpodobně činí některé kuřáky více náchylnými k této nemoci.

Komplikace

Mezi komplikace CHOPN patří:

 • Infekce dýchacích cest. Lidé s CHOPN jsou více náchylní k nachlazení, chřipce a pneumonii. Jakákoliv infekce dýchacích cest ještě více ztěžuje dýchání a způsobuje další poškození plicní tkáně. Každoroční očkování proti chřipce a pravidelné očkování proti pneumokokové pneumonii pomáhá některým onemocněním předcházet.
 • Vysoký krevní tlak. CHOPN může způsobovat vysoký krevní tlak v arteriích, které přivádějí krev do plic (pulmonální hypertenze).
 • Problémy se srdcem. Z důvodů, které ještě nejsou zcela objasněny, zvyšuje CHOPN riziko srdečních onemocnění, včetně srdečního infarktu.
 • Rakovina plic. Kuřáci s chronickou bronchitidou mají větší riziko vzniku rakoviny plic, než kuřáci, kteří chronickou bronchitidu nemají.
 • Deprese. Dušnost vám může zabraňovat v provádění činností, které vám přinášejí radost. A vyrovnání se se závažnou nemocí může přispívat ke vzniku deprese. Promluvte si se svým lékařem, pokud se cítíte smutní nebo bezmocní, nebo si myslíte, že byste mohli mít depresi.

Příprava na vyšetření u lékaře

Pokud má váš obvodní podezření, že máte CHOPN, doporučí vás k pneumologovi – lékaři, který se specializuje na plicní onemocnění.

Jak se připravit na návštěvu lékaře?

Předtím, než půjdete na samotné vyšetření, je dobré mít připraveny odpovědi na následující otázky:

 • Jaké jsou vaše příznaky? Kdy začaly?
 • Co vaše příznaky zhoršuje? A co naopak zlepšuje?
 • Má někdo z vaší rodiny CHOPN?
 • Měli jste jakoukoliv léčbu na CHOPN? Pokud ano, pomohla?
 • Brali jste někdy beta blokátory kvůli vysokému tlaku nebo srdečnímu onemocnění?
 • Léčíte se s něčím dlouhodobě?
 • Jaké léky a potravinové doplňky pravidelně berete?

Při vyšetření je dobré mít s sebou rodinného příslušníka nebo přítele. Dva páry uší jsou lepší než jen jeden, zvláště v případě, kdy se máte dozvídat podrobnosti o komplikované nemoci jako je CHOPN. Užitečné je také dělat si poznámky.

Co očekávat od lékaře

Váš doktor se může zeptat na některé z následujících otázek:

 • Jak dlouho již máte kašel?
 • Trpíte často dušností?
 • Všimli jste si sípání, když dýcháte?
 • Kouříte, nebo jste někdy kouřili?
 • Měli byste zájem o odbornou pomoc s koncem kouření?

Vyšetření a diagnostika

CHOPN je velmi často špatně diagnostikována – bývalým kuřákům je často řečeno, že mají CHOPN, i když trpí nějakým jiným méně běžným onemocněním plic. A naopak, mnoho lidí, kteří CHOPN doopravdy mají, nejsou diagnostikováni do té doby, než je nemoc ve velmi pokročilém stadiu a léčebné zákroky již nejsou tak efektivní.

Pokud máte příznaky CHOPN a víte, že jste byli vystaveni látkám, které dráždí plíce – zvláště, pokud se jedná o cigaretový kouř – váš lékař vám může doporučit tyto testy:

 • Funkční vyšetření plic. Spirometrie je nejběžnějším testem funkce plic. Během tohoto testu po vás bude požadováno, abyste foukali do velké trubice spojené se spirometrem. Tento přístroj měří, kolik vzduchu můžete v plicích udržet a jakou rychlostí ho dokážete vyfouknout. Spirometrie může odhalit CHOPN dokonce ještě předtím, než se objeví příznaky onemocnění. Může být také použita ke sledování progrese onemocnění a monitoraci, jak je léčba účinná.
 • Rentgen hrudníku. Rentgen hrudníku může ukázat emfyzém, jednu z hlavních příčin CHOPN. Také může vyloučit jiné plicní onemocnění nebo selhávání srdce.
 • CT (počítačová tomografie). CT plic může pomoci detekovat emfyzém a rozhodnout, zda by ve vašem případě nepomohl chirurgický zásah. CT se také používá při hledání rakoviny plic, která je u lidí trpících CHOPN více častá než u lidí, kteří kouří, ale CHOPN nemají.
 • Analýza krevních plynů. Tento krevní test měří, jak dobře jsou vaše plíce schopny zásobovat krev kyslíkem a odstraňovat z těla oxid uhličitý.

Léčba a léky

Diagnóza CHOPN není konec světa. Lékaři mají k dispozici řadu léčebných postupů, které pacientům uleví od příznaků, snižuje riziko komplikací a umožňuje jim vést aktivní život. Nicméně ne vždy musí vše fungovat hned napoprvé a při léčbě CHOPN se lékař neobejde bez spolupráce pacienta, který se musí snažit změnit svůj životní styl.

Zanechání kouření

Nejvíce nezbytný krok v léčbě CHOPN je skoncování s kouřením. Je to jediný způsob, jak zabránit CHOPN ve zhoršování se – což by nakonec mohlo velmi podstatně snížit vaši schopnost dýchat. Ale skoncovat s kouřením není lehké. Může se vám to dokonce zdát jako nemožné, pokud jste již několikrát s kouřením přestávali a pokaždé neuspěli. Promluvte si s vaším lékařem o nikotinových náhražkách a medikacích, které mohou pomoci. Je také dobré vyhnout se pasivnímu kouření kdykoliv je to možné.

Léky

Lékaři využívají několik druhů léků k léčbě symptomů a komplikací CHOPN. Některé léky můžete brát pravidelně a jiné jen pokud bude potřeba.

 • Bronchodilatancia. Tyto léky – které jsou nejčastěji ve formě inhalátorů – způsobují relaxaci svalů okolo dýchacích cest. To pomáhá ulevit od kašlání a dušnosti a ulehčit tak dýchání. V závislosti na závažnosti vaší choroby můžete potřebovat krátkodobě působící bronchodilatátory před tělesnou aktivitou, dlouhodobě působící bronchodilatátory, které se používají každý den, nebo obojí.
 • Krátkodobě působící bronchodilatancia jsou například albuterol (ProAir HFA, Ventolin HFA a jiné), levalbuterol (Xopenex) a ipratropium (Atrovent). Dlouhodobě působící bronchodilatancia zahrnují tiotropium (Spiriva), salmeterol (Serevent), formoterol (Foradil, Perforomist), arfomoterol (Brovana), indacaterol (Arcapta) a aclidinium (Tudorza).
 • Inhalační kortikosteroidy. Inhalační kortikosteroidy mohou zmírnit zánět v dýchacích cestách a předcházet zhoršení stavu. Vedlejší účinky mohou zahrnovat tvorbu podlitin, infekce v dutině ústní a chrapot. Tyto léky jsou velmi nápomocné u lidí, kterým se zdravotní stav z důvodu CHOPN často zhoršuje. Fluticason (Flovent) a budesonid (Pulmicort) jsou příklady inhalačních steroidů.
 • Kombinované inhalátory. Některé léky kombinují bronchodilatancia a inhalační kortikosteroidy. Salmeterol a fluticason (Advair) a formoterol a budesonid (Symbicort) jsou příklady kombinovaných inhalátorů.
 • Perorálně podávané kortikosteroidy. Pro lidi, kteří mají středně těžké nebo závažné akutní zhoršení stavu jsou k prevenci dalšího zhoršení CHOPN vhodné orální steroidy. Tyto léky ale mohou mít závažné vedlejší účinky jako například diabetes, osteoporózu, kataraktu a zvýšené riziko infekcí.
 • Inhibitory fosfodiesterázy-4. Nový typ léků schválený pro lidi se závažnou CHOPN je roflumilast (Daliresp). Tento lék mírní zánět dýchacích cest a uvolňuje je. Běžným vedlejším účinkem je průjem a ztráta na váze.
 • Theophyllin. Tento lék pomáhá s dýcháním a zabraňuje náhlému zhoršování stavu. Mezi vedlejší účinky tohoto léku patří nevolnost, zrychlený srdeční tep a třesavka.
 • Antibiotika. Infekce dýchacích cest, jako například akutní bronchitida, pneumonie a chřipka mohou zhoršit symptomy CHOPN. Antibiotika pomáhají v boji proti těmto infekcím. Antibiotikum azithromycin pomáhá zabraňovat náhlému zhoršení stavu, ale není jasné, zda je to kvůli antibiotickému efektu nebo jeho protizánětlivým účinkům.

Léčba zaměřená na plicní tkáň

Lékaři často užívají přídatné terapie, zejména u lidí se střední nebo závažnou CHOPN.

 • Kyslíková terapie (oxygenoterapie). Pokud ve vaší krvi není dostatečné množství kyslíku, budete potřebovat jeho doplnění. Existuje několik přístrojů, které jsou schopné dopravit kyslík do vašich plic, a to včetně lehkých, přenositelných přístrojů, které si s sebou můžete vzít při běhu nebo procházce městem. Někteří lidé s CHOPN užívají tento přístroj pouze při fyzických aktivitách nebo ve spánku. Jiní ho používají nonstop. Kyslíková terapie může pomoci zlepšit kvalitu života a je jedinou terapií CHOPN, u které bylo prokázáno prodloužení života. Promluvte si se svým lékařem o vašich potřebách a možnostech.
 • Program plicní rehabilitace. Tyto programy kombinují typicky vzdělávání, cvičení, výživu a rady odborníků. Budete pracovat s množstvím specialistů, kteří vám mohou program ušít na míru podle vašich potřeb. Rehabilitace může zkrátit hospitalizaci a zlepšit vaši schopnost zapojit se do každodenního života. Zeptejte se vašeho lékaře, zda vám může na rehabilitaci dát doporučení.

Zhoršení stavu a jeho zvládání

I přes běžící terapii se může stát, že u vás na několik dní nebo týdnů dojde ke zhoršení zdravotního stavu. Tento stav je nazýván akutní exacerbace a může dokonce vést k plicnímu selhání, pokud se vám nedostane řádné léčby. Exacerbace mohou být způsobeny infekcemi dýchacích cest, znečištěním ve vzduchu nebo jinými spouštěči zánětu. Je tedy důležité vždy, když si zaznamenáte jakoukoliv změnu hlenu, zhorší se vám kašel nebo máte potíže s dýcháním, vyhledat lékařskou pomoc.

Když se u vás objeví exacerbace, můžete potřebovat další léky (jako jsou antibiotika nebo steroidy), nebo dokonce hospitalizaci v nemocnici. Když se symptomy zlepší, je dobé, abyste dbali na prevenci dalších exacerbací, brali pravidelně léky, nechali se očkovat před chřipkovou sezonou a vyhýbali se místům se znečištěným vzduchem, jak jen to bude možné.

Operace

Operace je jednou z možností pro lidi, kteří trpí závažným emfyzémem, a léčba léky u nich není dostačující. Nejčastěji se v souvislosti s CHOPN provádí následující chirurgické zákroky:

 • Redukce plicní kapacity. Během této operace odstraní chirurg klín poškozené plicní tkáně. To vytvoří extra místo v hrudní dutině, takže zbytek plicní tkáně a bránice mohou pracovat efektivněji. U některých lidí může tato operace velmi zlepšit kvalitu života a dokonce ho i prodloužit.
 • Transplantace plic. Transplantace plic může být možností pro ty lidi, kteří splní specifická kritéria. Transplantace zlepší schopnost dýchat a být aktivní, ale je to velmi velký zásah do organismu, který s sebou nese určitá rizika, jako například nepřijetí orgánu. Navíc zavazuje pacienta k doživotnímu užívání imunosupresivních léčiv.

Životní styl a domácí léčba

Pokud máte CHOPN, můžete se řídit následujícími radami, které vám pomohou zlepšit váš zdravotní stav a zpomalí poškozování vašich plic:

 • Naučte se správně dýchat. Promluvte si s vaším lékařem nebo respiračním terapeutem o technikách správného dýchání během dne. Také prodiskutujte dýchací pozice a relaxační techniky pro případ, že byste byli dušní.
 • Vyčistěte si dýchací cesty. Hlen má tendenci se držet v dýchacích cestách a ztěžuje tak dýchání. Kontrolované kašlání, piti množství vody a používání zvlhčovačů může pomoci.
 • Pravidelně cvičte. Může se zdát nemožné cvičit, když máte problémy s dýcháním, ale pravidelné cvičení zlepší vaši celkovou tělesnou sílu a posílí tak i dýchací svaly.
 • Jezte zdravě. Zdravé stravování vám může pomoci udržet sílu. Pokud jste výrazně zhubli, může vám váš lékař doporučit výživové doplňky. Pokud máte nadváhu, shození pár kil vám může velmi pomoci s dýcháním, zvláště během cvičení.
 • Vyhněte se kouření a znečištěnému vzduchu. Kromě skoncování s kouřením je velmi důležité vyhýbat se místům, kde kouří jiní. I pasivní kouření může vést k dalšímu poškození plic. Jiné typy polutantů mohou dráždit plicní tkáň také.
 • Navštěvujte lékaře pravidelně. Držte se vašeho schůzkového kalendáře i v případě, že se cítíte dobře. Je důležité, aby funkce vašich plic byly pravidelně monitorovány. Během října nebo listopadu se nechte očkovat proti chřipce, abyste zabránili infekci, která by mohla CHOPN zhoršit. Zeptejte se vašeho lékaře, kdy budete potřebovat novou dávku vakcíny proti pneumokokovi.
 • Žít s CHOPN může být výzva – zvláště, ve chvíli, kdy je opravdu těžké popadnout dech. Je možné, že se budete muset vzdát některých aktivit, které jste si předtím užívali. Mnoha lidem pomáhá sdílet své pocity s rodinou, přáteli nebo lékařem. Je také dobré zvážit navštěvování podpůrných skupin pro lidi trpící CHOPN.

Prevence

Na rozdíl od spousty jiných onemocnění má CHOPN jasnou příčinu. Většina případů má přímou souvislost s kouřením. Nejlepší cesta jak CHOPN předcházet je tedy nikdy nekouřit – nebo s tím co nejdříve přestat.

Pokud jste kuřák již dlouhou dobu, toto jednoduché sdělení se vám nemusí zdát až tak jednoduché, zvláště pokud jste se již s kouřením pokoušeli neúspěšně přestat – jednou, dvakrát, mnohokrát. Ale, nevzdávejte to. Existuje mnoho programů, které kuřákům pomáhají přestat kouřit. Je to to nejlepší co můžete udělat, abyste zamezili dalšímu poškozování vašich plic. Vystavení chemickým výparům a prachu v zaměstnání je další rizikový faktor pro CHOPN. Pokud pracujete s látkami, které dráždí plíce, promluvte si se svým nadřízeným o možnostech ochrany vašeho zdraví.

Pomohl Vám tento článek? Chcete nás podpořit, abychom mohli psát více podobných článků?
Sdílet článek
Autor: MUDr. Michal Vilímovský
Vzdělání: lékař
Použité zdroje:

Mayoclinic

Zdroje obrázků:

Dollarphotoclub.com

Článek naposled aktualizován: 9. listopadu 2019 11:40
Datum příští revize: 9. listopadu 2021 11:40
K poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti využíváme cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace