Co způsobuje praskání v uších. Tyto příčiny jsou nejčastější!

2. února 2020 19:54

Všichni jsme na vlastní kůži zažili nepříjemné praskání nebo lupání v uchu, které je spojeno s celou řadou různých onemocnění. Někdy se spolu s praskání v uchu objevují další příznaky, jako je zalehlé ucho, pískání nebo zvonění v uších a často pacienti také udávají zhoršení sluchu.

Obsah článku

 1. Co způsobuje praskání v uchu?
  1. Dysfunkce Eustachovy trubice (tubární dysfunkce)
  2. Zánětlivá onemocnění sluchového ústrojí (akutní zánět středního ucha, zánět zvukovodu nebo Eustachovy trubice)
  3. Nádory sluchorovnovážného ústrojí
  4. Nadbytek ušního mazu
  5. Onemocnění temporomandibulárního skloubení
  6. Myoklonus svalů středního ucha
 2. Kdy vyhledat lékaře?
 3. Diagnostika praskání v uších
 4. Jaké jsou možnosti léčby praskání v uších?
  1. Lékařská léčba praskání v uších
  2. Domácí léčba praskání v uších
 5. Prevence
 6. Co si z článku odnést?

V tomto článku popisujeme nejčastější příčiny praskání v uších a možnosti jejich léčby. Dozvíte se také kdy je namístě vyhledat lékařskou pomoc.

Co způsobuje praskání v uchu?

Příčin praskání v uších je celá řada. Mezi ty nejčastější, mimo jiné, patří:

Dysfunkce Eustachovy trubice (tubární dysfunkce)

Eustachova trubice je krátký dutý orgán, který spojuje střední ucho se zadní částí dutiny nosní a hrdlem. Z každého ucha vychází jedna Eustachova trubice, což znamená, že každý člověk má dva tyto orgány.

Hlavními funkcemi Eustachovy trubice jsou:

 • vyrovnávání tlaků ve středním uchu tak, aby byl tlak v něm v rovnováze s tlakem v okolním prostředí
 • odvádění přebytečných tekutin ze středního ucha
 • ochrana před záněty středního ucha

Za normálních okolností jsou Eustachovy trubice zavřené a otevírají se při zívání, žvýkání nebo polykání. Někdy můžete „cítit“ jejich otevírání při letu letadlem, když máte zalehlé ucho a snažíte se zívat, aby ucho odlehlo.

Pokud se Eustachovy trubice neotvírají či nezavírají správně, hovoříme o jejich dysfunkci. Ta bývá častou příčinou praskání a lupání v uších.

Mezi další příznaky dysfunkce Eustachovy trubice, mimo jiné, patří:

 • pocit tlaku v uších nebo zalehnutí uší
 • bolest uší
 • zhoršení až úplná ztráta sluchu
 • závrať a motání hlavy

Možných příčin dysfunkce Eustachovy trubice je rovněž celá řada a patří mezi ně například:

 • záněty dýchacích cest, jako jsou nachlazení, rýma nebo sinusitida (zánět vedlejších dutin nosních)
 • alergie
 • zvětšené mandle
 • přítomnost dráždivých látek ve vdechovaném vzduchu (například cigaretový kouř nebo jiné znečišťující či dráždivé látky)
 • rozštěp patra
 • nosní polypy
 • nádory nosu a přilehlých částí

Všechna tato onemocnění či situace mohou způsobit dysfunkci Eustachovy trubice, protože jsou spojena se záněty, které způsobují fyzické zablokování Eustachovy trubice nebo její zánět.

Zánětlivá onemocnění sluchového ústrojí (akutní zánět středního ucha, zánět zvukovodu nebo Eustachovy trubice)

Akutní zánět středního ucha (otitis media) je infekce středouší, která se častěji vyskytuje u dětí než u dospělých.

Riziko zánětu středního ucha je vyšší u osob s dysfunkcí Eustachovy trubice, protože při jejím zablokování nebo zúžení se může uvnitř středního ucha hromadit tekutina, což zvyšuje riziko vzniku zánětu.

Lidé s akutním zánětem středního ucha si často stěžují na praskání nebo lupání v uších právě z důvodu zablokování (ucpání) nebo zúžení Eustachovy trubice.

Mezi další příznaky zánětu středního ucha, mimo jiné, patří:

 • bolest ucha
 • výtok tekutiny z ucha (může se jednat o hnisavý výtok, někdy s příměsí krve nebo o nehnisavý výtok)
 • zhoršení sluchu
 • horečka
 • bolest hlavy
 • větší podrážděnost a plačtivost než obvykle (u dětí)
 • nespavost
 • nechutenství

Kromě zánětu středního ucha může být praskání v uších způsobeno také zánětem dalších struktur, zejména zvukovodů, bubínku nebo Eustachovy trubice. Příznaky těchto zánětů bývají podobné jako u zánětu středouší a stejně tak je podobná i léčba.

Nádory sluchorovnovážného ústrojí

Mezi velice vzácné příčiny praskání v uších patří nádory ve sluchorovnovážném ústrojí, jako je například vestibulární Schwannom. U těchto nádorů se spíše setkáváme s tinnitem (pískáním v uších), nicméně někteří pacienti mohou pociťovat i praskání či lupání v uchu.

Nadbytek ušního mazu

Ušní maz zvlhčuje zvukovody a chrání je před infekcí. Zvukovody spojují ušní boltec a bubínkem a středním uchem a tvoří tak vlastně komunikaci mezi vnějším prostředím a středním uchem.

Ušní maz se tvoří v mazových žlázkách zvukovodů a za normálních okolností z uší samovolně vytéká a není nutné uši vatou na špejli či jinak (to bychom podle nových poznatků vůbec neměli dělat). Někdy mazové žlázky produkují nadbytek ušního mazu a může dojít k ucpání zvukovodů. Riziko ucpání zvukovodů se zvyšuje i při čištění uší vatovou tyčinkou, protože maz při čištění zastrčíme hlouběji do ucha, odkud se nemá šanci dostat.  

Mezi příznaky ucpání zvukovodu ušním mazem mimo jiné patří praskání nebo loupání v uších a také:

 • zalehnuté uši
 • bolest nebo pocit tlaku v uších
 • svědění
 • částečná ztráta sluchu

Onemocnění temporomandibulárního skloubení

Temporomandibulární kloub připojuje dolní čelist k lebce. Na každé straně lebky je jeden temporomandibulární kloub, který se nachází v úrovni uší.

Tento kloub funguje jako dveřní panty a kromě otevírání a zavírání dolní čelisti (mandibuly) umožňuje také pohyb do stran. Aby se kloub pohyboval hladce a nedocházelo k nežádoucím tření, je v kloubní ploše mezi oběma kostmi uložen chrupavčitý disk. Pokud dojde k poranění temporomandibulárního kloubu nebo k narušení chrupavky, může pacient trpět praskáním nebo lupáním v uších, a to zejména při otevírání úst nebo žvýkání potravy.

Mezi další příznaky onemocnění temporomandibulárního kloubu, mimo jiné, patří:

 • bolest čelisti, uší nebo v temporomandibulárním kloubu zejména při žvýkání, otevírání nebo zavírání úst
 • ztuhlost svalů dolní čelisti
 • omezení pohyblivosti dolní čelisti
 • zaseknutí dolní čelisti

Myoklonus svalů středního ucha

Myoklonus je odborný termín pro krátkodobé křečovité záškuby svalů. Pokud tyto záškuby postihnou svaly středního ucha (musculus stapedius nebo musculus tensor tympani) hovoříme o myoklonu svalů středního ucha. Protože tyto svaly pomáhají přenášet vibrace z ušního bubínku a kostí do středního a vnitřního ucha, vznikají při myoklonu kromě praskání v lupání v uších i další příznaky, jako jsou hučení nebo pískání v uších (odborně tinnitus).

Přesné příčiny vzniku myoklonu středního ucha neznáme, ale lékaři se domnívají, že tento stav vzniká při akustickém traumatu (poranění nadměrným hlukem například při výbuchu nebo extrémně hlasité hudbě) nebo jako součást hemifaciálního spasmu (nepatřičné křeče a stahování svalů na jedné straně obličeje).

Na základě zkoumání lékařů se zdá, že křeče musculus stapedius způsobují praskání nebo bzučení v uších, zatímco při křeči musculus tensor tympani (napínač bubínku) pacient slyší cvakání.

Intenzita a výška zvuků, které pacient v uších při tomto onemocnění slyší se u každé osoby liší. Někteří lidé například slyší praskání v obou uších současně, jiní jen v jednom, někomu praská v uších nepřetržitě a jinému jen občas a někdo tyto potíže snáší lépe a jiný hůře.

Kdy vyhledat lékaře?

Pokud vám občas praskne nebo lupne v uchu, nemusíte hned běžet k lékaři.

Nicméně, jestliže se objeví následující potíže, je nutné vyhledat ušního lékaře (otorhinolaryngologa) co nejrychleji:

 • praskání v uších je tak obtěžující, že značně narušuje provádění každodenních činností a/nebo je spojeno se zhoršením sluchu
 • praskání v uších se objevuje opakovaně nebo přetrvává dlouhou dobu
 • příznaky zánětu přetrvávají déle než 1 den
 • z ucha vytéká hnis nebo výtok s příměsí krve

Diagnostika praskání v uších

Diagnostika praskání v uších je založena na odběru anamnézy, fyzikálním vyšetření, zobrazovacích metodách, laboratorním vyšetření krve a dalších specializovaných vyšetřeních.

V rámci fyzikální vyšetření se lékař zaměří zejména na oblast uší, hrdla (krku) a dolní čelisti.

Ze zobrazovacích metod se v diagnostice praskání v uších nejčastěji používá magnetická rezonance pro vyšetření měkkých tkání a CT (počítačová tomografie) pro vyšetření kostí, zejména mastoidálních sklípků.

Mezi specializovaná vyšetření, mimo jiné, patří vyšetření sluchu a vyšetření pohyblivosti bubínku (pneumootoskopické vyšetření).

Jaké jsou možnosti léčby praskání v uších?

Léčba praskání v uších závisí na vyvolávající příčině.

Lékařská léčba praskání v uších

Pokud je příčinou zánět Eustachovy trubice, zvukovodu nebo středního ucha, jsou lékem volby antibiotika.

V případě, že je příčinou potíží nadbytek ušního mazu, je způsobem léčby výplach ucha u ušního lékaře.

Tympanální drenáž je způsob léčby, při kterém se do bubínku zavádí tenká trubička, která pomáhá odvádět přebytečnou tekutinu a hnis ze středního ucha.

Léčba dysfunkce Eustachovy trubice spočívá v balónkové dilataci, při které se dovnitř zavede katetr s balónkem, který se nafoukne a roztáhne kolabovanou nebo zúženou Eustachovu trubici.

V případě onemocnění temporomandibulárního kloubu se v léčbě uplatňují myorelaxancia (léky na uvolnění svalového napětí) a také tricyklická antidepresiva (léky užívané v léčbě chronické bolesti i depresí). V případě, že se praskání v uších a další příznaky onemocnění temporomandibulárního skloubení nedaří odstranit konzervativně, je nutná operace.

Domácí léčba praskání v uších

Pokud praskání v uších není závažné a není spojeno s dalšími příznaky, můžete vyzkoušet některé z níže uvedených tipů.

Nicméně jestliže se váš stav do několika dnů nezlepší nebo se naopak zhorší, je nutné okamžitě vyhledat lékařskou pomoc.

 • Uvolnění zalehlých uší: praskání v uších je někdy způsobeno zalehlým uchem kvůli rozdílu tlaků mezi středním uchem a okolím. V takovém případě můžete zkusit zalehlé ucho uvolnit dlouhým a pomalým zívnutím nebo pohybováním dolní čelistí vpřed, vzad, nahoru a dolů, podobně jako při žvýkání potravy. Můžete také zkusit několikrát polknout.  Všechny tyto postupy pomáhají srovnat tlak mezi středním uchem a okolím, uvolnit zalehnuté ucho a zmírnit praskání.
 • Výplach nosu a dutin: výplach nosu a vedlejších nosních dutin slanou vodou vám může pomoci zbavit se přebytečného hlenu v nose a vedlejších nosních dutinách, což bývá jedna z příčin nefunkčnosti Eustachovy trubice. Tento výplach se provádí s pomocí speciální konvičky a provádí ho i někteří ušní lékaři.
 • Odstranění přebytečného ušního mazu: několik kapek minerálního oleje, peroxidu vodíku nebo volně prodejných ušních kapek pomáhá změkčit ušní maz a propláchnout zevní zvukovody.
 • Volně prodejné léky: v případě, že je praskání v uších způsobeno rýmou nebo onemocněním horních cest dýchacích, můžete na ucpaný nos vyzkoušet antihistaminika či jiná dekongestiva (léky na uvolnění ucpaného nosu a dutin). Tyto léky je ale nutné brát opatrně a přesně podle příbalového letáku a nepřekračovat maximální povolené denní dávky, protože na některých z nich může vzniknout závislost. V případě zánětu a bolesti mohou pomoci nesteroidní protizánětlivé léky (například ibuprofen).
 • V případě, že je příčinou praskání v uších problém s temporomandibulárním skloubením, vyzkoušejte jemnou masáž nebo ledové obklady.

Prevence

I když není vždy možné praskání v uších zabránit, můžete v rámci prevence vyzkoušet následující tipy:

Snažte se chránit před respiračními infekcemi: onemocnění jako jsou chřipka, rýma nebo nachlazení často způsobují dysfunkci Eustachovy trubice (například její ucpání nebo zánět). Snažte se proto těmto onemocněním předcházet, dodržováním hygienických návyků (myjte si často ruce teplou vodou a mýdlem, čistěte si zuby alespoň 2x denně, ideálně ale po každém jídle a nesdílejte ručníky a hygienické pomůcky s ostatními členy domácnosti).

Nečistěte si uši vatovou tyčinkou! Zvyšujete tím riziko zablokování zvukovodu ušním mazem. Za normálních okolností není nutné ušní maz odstraňovat. Pokud je to nutné, čistěte si uši tak, že si do nich kápnete několik kapek borové vody, peroxidu vodíku nebo ušních kapek. Přebytečný ušní maz se tak naředí a vyteče z ucha ven.

Vyhněte se pobytu v prostředí zamořeném dráždivými látkami a alergeny, jako jsou cigaretový kouř, chemikálie, pyl či jiné dráždivé látky, které mohou způsobit dysfunkci Eustachovy trubice.

Vyhněte se pobytu v hlučném prostředí. Dlouhodobý pobyt v hlučném prostředí zhoršuje sluch a přispívá ke vzniku onemocnění, jako je praskání nebo pískání v uších (tinnitus). Při práci nebo pobytu v hlučném prostředí používejte vhodnou ochranu sluchu (zátkové chrániče – špunty do uší nebo sluchátka).

Co si z článku odnést?

Praskání nebo lupání v uších je poměrně častým jevem. Mezi nejčastější příčiny tohoto problému patří ušní záněty, dysfunkce Eustachovy trubice nebo ucpání zvukovodů ušním mazem.

Léčba praskání v uších závisí na vyvolávající příčině. Někdy je nutné užívat léky (například antibiotika), zatímco jindy potíže odezní bez jakékoli léčby.

Pokud výše uvedené tipy a rady nefungují nebo se vaše potíže zhoršují či se spolu s praskáním v uších vyskytnou další příznaky, jako jsou motání hlavy, závrať, výtok hnisu nebo krve z ucha, horečky nebo silné bolesti, je nutné vyhledat lékařskou pomoc.

Pomohl Vám tento článek? Chcete nás podpořit, abychom mohli psát více podobných článků?
Sdílet článek
Autor: MUDr. Michal Vilímovský
Vzdělání: lékař
Použité zdroje:

Healthline.com

Zdroje obrázků:

Canva.com

Článek naposled aktualizován: 2. února 2020 19:54
Datum příští revize: 2. února 2022 19:54
K poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti využíváme cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace