Může užívání vitamínu D snížit riziko onemocnění COVID-19?

Může užívání vitamínu D snížit riziko onemocnění COVID-19?
11. listopadu 2021 20:45

Může užívání vitamínu D snížit riziko onemocnění COVID-19? Možná jste slyšeli, že vitamín D dokáže snížit riziko onemocnění COVID-19 a chrání před těžkým průběhem této choroby i před případným úmrtím. Je to ale skutečně pravda?

Obsah článku

  1. Co je vitamín D?
  2. Jak vitamín D ovlivňuje imunitní systém? 
  3. Může užívání vitaminu D chránit před COVID-19? 
  4. Co si z článku odnést?

Tento článek přináší aktuální, vědecky ověřené informace o tom, zda vitamín D opravdu snižuje riziko nákazy COVID-19.

Co je vitamín D?

Vitamin D je vitamin rozpustný v tucích, který v těle plní řadu důležitých funkcí.

Je důležitý zejména pro zdraví imunitního systému, a proto se řada lidí ptá, zda užívání vitamínu D snižuje riziko nákazy novým koronavirem SARS-CoV-2, který vyvolává onemocnění COVID-19.

V současné době sice neexistuje žádný lék na COVID-19, ale preventivní opatření, jako je dodržování fyzického odstupu a hygienických zásad nás mohou před koronavirovou nákazou do jisté míry ochránit.

Některé výzkumy také naznačují, že dostatek vitamínu D je zásadní pro správné fungování imunitního systému a chrání před respiračními chorobami.

Nedávno provedená studie naznačuje, že pacienti hospitalizovaní s COVID-19, kteří mají dostatek vitamínu D, mají nižší riziko závažného průběhu COVID-19 a nižší riziko, že na toto onemocnění zemřou (1).

Jak vitamín D ovlivňuje imunitní systém? 

Vitamin D je nezbytný pro správné fungování imunitního systému, který je první obrannou linií vašeho těla proti infekcím a nemocem. 

Tento vitamín hraje zásadní roli při aktivaci imunitní reakce. Má protizánětlivé i imunoregulační vlastnosti a je klíčový pro aktivaci obranných mechanismů imunitního systému (2).

Vitamin D také aktivuje buňky imunitního systému, včetně T-lymfocytů a makrofágů, které chrání tělo před patogeny (3).

Vitamín D je pro správné fungování imunitního systému tak důležitý, že jeho nedostatek je spojen se zvýšenou náchylností k infekcím, nemocem a poruchám imunitního systému (4).

Nízká hladina vitaminu D v těle je například spojena se zvýšeným rizikem respiračních onemocnění, včetně tuberkulózy, astmatu a chronické obstrukční plicní nemoci (CHOPN), a také virových a bakteriálních respiračních infekcí (5678).

Nedostatek vitamínu D navíc zhoršuje fungování plic, což může negativně ovlivnit schopnost organismu bojovat s infekcemi dýchacích cest (910).

Shrnutí: Vitamín D má zásadní význam pro funkci imunitního systému. Jeho nedostatek může ohrozit imunitní reakce a zvýšit riziko infekčních a dalších onemocnění.

Může užívání vitaminu D chránit před COVID-19? 

V současné době neexistuje žádný lék ani cílená léčba onemocnění COVID-19 a studií, které by zkoumaly vliv nedostatku vitamínu D či užívání doplňků stravy s tímto vitamínem na riziko nákazy novým koronavirem SARS-CoV-2 je velice málo.

Nicméně jedna nedávno provedená studie naznačuje, že hladina 25-hydroxyvitaminu Dv krvi vyšší nebo rovna 30 ng/ml zřejmě pomáhá snížit pravděpodobnost závažného průběhu onemocnění COVID-19 u hospitalizovaných pacientů, včetně rizika úmrtí.  

V této studii byly analyzovány údaje z nemocnic od 235 pacientů s COVID-19. 

U pacientů starších 40 let byla u těch, kteří měli dostatečnou hladinu vitaminu D, o 51,5 % nižší pravděpodobnost výskytu závažných příznaků, jako jsou bezvědomí, hypoxie nebo úmrtí, ve srovnání s pacienty, kteří měli nedostatek vitamínu D (1)

Další studie zase naznačují, že nedostatek vitamínu D může zhoršit narušit fungování imunitního systému a zvýšit riziko respiračních onemocnění (11)

Některé studie navíc naznačují, že doplňky stravy s vitamínem D pomáhají posílit imunitní systém a chrání před respiračními infekcemi.

Nedávný přehled, který zahrnoval 11 321 osob ze 14 zemí, prokázal, že doplňování vitaminu D snižuje riziko akutních respiračních infekcí (ARI) jak u osob s nedostatkem, tak u osob s dostatečnou hladinou vitaminu D.

Vitamín D je důležitý pro správné fungování imunity a může se tak uplatnit i v prevenci COVID-19

Vitamín D je důležitý pro správné fungování imunity a může se tak uplatnit i v prevenci COVID-19

Celkově studie ukázala, že doplňky vitaminu D snižují riziko vzniku alespoň jedné ARI o 12 %. Ochranný účinek byl nejsilnější u osob s nízkou hladinou vitaminu D (12)

Z přehledu dále vyplynulo, že doplňky stravy s vitaminem D jsou nejúčinnější při ochraně před ARI, pokud jsou užívány denně nebo týdně v malých dávkách, a méně účinné, pokud jsou užívány ve větších dávkách (13).

Studie také naznačují, že doplňky stravy s vitamínem D snižují úmrtnost starších osob, které jsou nejvíce ohroženy respiračními chorobami, jako je COVID-19 (14).

Navíc je známo, že nedostatek vitaminu D zvyšuje riziko abnormální reakce imunitního systému, která se označuje termínem "cytokinová bouře" (15).

Cytokiny jsou bílkoviny, které jsou nedílnou součástí imunitního systému. Mohou mít jak prozánětlivé, tak protizánětlivé účinky a hrají důležitou roli, protože pomáhají chránit před infekcemi a nemocemi (1617).

Cytokiny však mohou za určitých okolností také vyvolat poškození tkání.

Cytokinovou bouří se rozumí nekontrolované uvolňování prozánětlivých cytokinů, ke kterému dochází v reakci na infekci nebo jiné faktory. Toto neregulované a nadměrné uvolňování cytokinů vede k závažnému poškození tkání a zvyšuje progresi a závažnost onemocnění (18)

Je totiž hlavní příčinou multiorgánového selhání a syndromu akutní respirační tísně (ARDS) a hraje zásadní roli při progresi a závažnosti průběhu COVID-19 (18).

Bylo například prokázáno, že pacienti s těžkými případy COVID-19 uvolňují velké množství cytokinů, zejména interleukinu-1 (IL-1) a interleukinu-6 (IL-6) (19).

Nedostatek vitaminu D je spojován se zhoršenou funkcí imunitního systému a může cytokinovou bouři zesilovat.

Lékaři se proto domnívají, že nedostatek vitamínu D může zvyšovat riziko závažných komplikací COVID-19 a že suplementace vitamínem D může snižovat komplikace spojené s cytokinovými bouřemi a nekontrolovanými zánětlivými projevy u osob s COVID-19 (2021).

V současné době probíhá několik klinických studií, které zkoumají účinky suplementace vitaminu D v dávkách až 200 000 mezinárodních jednotek (IU) u osob s COVID-19 (2022).

Přestože výzkum v této oblasti stále probíhá, je důležité si uvědomit, že samotné užívání doplňků stravy s vitamínem D ani potravin s tímto vitamínem nás před vznikem COVID-19 neochrání.

Nedostatek vitaminu D však může zvyšovat náchylnost k infekčním i dalším onemocněním, protože zhoršuje fungování imunitního systému.

To je obzvláště znepokojující vzhledem k tomu, že mnoho lidí trpí nedostatkem vitamínu D, což se týká zejména starších osob, které mají nejvyšší riziko těžkého průběhu COVID-19 (23).

Z těchto důvodů je vhodné nechat si u svého praktického lékaře vyšetřit hladinu vitamínu D v krvi a zjistit, zda netrpíte nedostatkem tohoto důležitého vitamínu.

Platí to zejména v zimních měsících, protože v létě si tělo část vitamínu D tvoří ze slunečního záření zachyceného na kůži.

Denní doporučená dávka vitamínu D je zhruba 1 000 až 2 000 IU.

Pro posílení imunity se v závislosti na aktuální koncentraci vitamínu D v krvi doporučuje užívat 1000 - 4000 IU vitamínu D denně. Lidé s extrémně nízkou hladinou vitamínu D v krvi často potřebují užívat ještě vyšší dávky, než se koncentrace vitamínu D dostane na dostatečnou úroveň (24).

Ačkoli se doporučení ohledně optimální hladiny vitaminu D v krvi liší, většina odborníků se shoduje na tom, že optimální hladina vitaminu D se pohybuje mezi 30-60 ng/ml (75-150 nmol/l) (2526)

Na druhou stranu je ale potřeba být opatrný, protože nadbytek vitamínu D může způsobit otravu, která je spojena s řadou nežádoucích účinků.

Proto byste vždy měli dodržovat doporučení svého lékaře a nepřekračovat lékařem předepsané denní dávky vitamínu D.

Shrnutí: Obecně platí, že dostatek vitamínu D je důležitý pro správné fungování imunitního systému a může tak pomoci i v prevenci COVID-19. Nicméně než začneme užívání doplňků stravy s vitamínem D doporučovat pro snížení rizika COVID-19, musíme provést další studie.

Co si z článku odnést?

Vitamín D plní v lidském těle mnoho důležitých funkcí a jeho dostatek je zásadní pro správné fungování imunitního systému.

Vědecký výzkum naznačuje, že suplementace vitamínu D může chránit před infekcemi dýchacích cest, zejména u osob, které trpí nedostatkem tohoto vitamínu. 

Nedávný výzkum naznačuje, že dostatečná hladina vitamínu D může lidem s COVID-19 pomoci vyhnout se nepříznivým následkům tohoto onemocnění a snížit riziko těžkého průběhu a smrti. 

Nicméně dokud nebudou provedeny rozsáhlejší studie nemůžeme spolehlivě říci, zda užívání doplňků stravy s vitamínem D opravdu snižuje riziko nákazy COVID-19.

Poraďte se se svým lékařem o nejlepším způsobu jak doplnit vitamín D pro posílení fungování imunitního systému.

Pomohl Vám tento článek? Chcete nás podpořit, abychom mohli psát více podobných článků?
Sdílet článek
Autor: MUDr. Michal Vilímovský
Vzdělání: lékař
Použité zdroje:

Healthline.com

Zdroje obrázků:

Canva.com

Článek naposled aktualizován: 11. listopadu 2021 20:45
Datum příští revize: 11. listopadu 2023 20:45
K poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti využíváme cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace