Popcornové plíce (bronchiolitis obliterans): vše co potřebujete vědět

Popcornové plíce (bronchiolitis obliterans): vše co potřebujete vědět
16. července 2021 23:16

Popcornové plíce je lidový název pro onemocnění zvané bronchiolitis obliterans, při kterém v důsledku chronického dráždění respiračních bronchiolů (průdušinek) vzniká zánět, který se následně sice zhojí, ale zanechá za sebou zjizvený a zúžený bronchiolus.

Obsah článku

 1. Co jsou popcornové plíce?
 2. Příznaky
 3. Příčiny
 4. Elektronické cigarety
 5. Diagnostika
 6. Léčba
 7. Prevence
 8. Co si z článku odnést?

To se projeví dýchacími potížemi a dalšími příznaky.

Toto onemocnění se také označuje jako konstriktivní nebo obliterující bronchiolitida.

Bronchiolitis obliterans je nevyléčitelné onemocnění s postupně narůstající dušností a pokud se pacient včas nezačne léčit, může dojít až k život ohrožujícím komplikacím.

Mezi pacienty, které popcornové plíce nejvíce ohrožují patří kuřáci elektronických cigaret.

Tento článek popisuje příčiny, příznaky a možnosti léčby bronchiolitis obliterans.

Co jsou popcornové plíce?

Popcornová plíce neboli bronchiolitis obliterans je chronické zánětlivé postižení respiračních bronchiolů (průdušinek), které způsobí jejich zjizvení a zúžení.

Bronchioly jsou nejužší částí dýchacích cest a navazují na ně již přímo plicní alveoly, kde dochází k výměně kyslíku a oxidu uhličitého mezi krví a vdechnutým/vydechovaným vzduchem.

Protože vzduch ve zúžených bronchiolech nemůže dobře cirkulovat, je hlavním příznakem tohoto onemocnění namáhavé dýchání a dušnost.

Popcornová plíce za svůj název vděčí chemické látce diacetyl (butandion), který někteří výrobci přidávají do popcornu a dalších potravin, aby jim dodali plnější máslovou chuť.

A poprvé byla popcornová plíce popsána právě u zaměstnanců potravinářské firmy vyrábějící popcorn, kteří páry s diacetylem dýchali v práci.

Příznaky

Příznaky popcornové plíce mohou zpočátku být jen velmi mírné a je snadné je přehlédnout nebo si toto onemocnění splést s jinými plicními chorobami, zejména chronickými, jako je například astma, kde ani pacienti a často ani lékaři nedokážou odlišit nové nastupující příznaky od běžných příznaků astmatu.

Kromě diacetylu mohou popcornovou plíci způsobit i další chemické látky, které najdeme například v elektronických cigaretách nebo se s nimi pacienti mohou setkávat při práci.

Příznaky bronchiolitis obliterans se nejčastěji objeví za 2 až 8 týdnů po prodělání infekce nebo poté co byl pacient vystaven působení chemické látky, která toto onemocnění může vyvolat a v průběhu následujících týdnů a měsíců se pomalu zhoršují (1).

Mezi nejčastější příznaky popcornové plíce patří:

 • sípání či stridor, která nesouvisí s jiným onemocněním, jako je například astma nebo bronchitida (zánět průdušek)
 • suchý kašel
 • dušnost nebo neschopnost se hluboce nadechnout, zejména při námaze
 • přetrvávající pocit únavy
 • zrychlené dýchání (tachypnoe)
 • přetrvávající podráždění kůže, očí, úst a nosu (pokud je příčinou konstriktivní bronchiolitidy podráždění chemickými látkami)

V případě že se objeví dušnost nebo namáhavé dýchání je nutné okamžitě vyhledat lékařskou pomoc.

Stejně tak byste měli vyhledat lékaře pokud máte nějaké chronické onemocnění plic a zaznamenátezhoršení příznaků.

Příčiny

Příčinou popcornové plíce je nejčastěji poškození plicní tkáně chemickými látkami, které vyvolá chronický zánět dýchacích bronchiolů a jejich následné zúžení a zjizvení.

I když bronchiolitis obliterans může být způsobena také některými geneticky podmíněnými chorobami, lékaři jí nepovažují za dědičné onemocnění.

Vdechování dráždivých chemických látek, částic nebo toxinů může způsobit popcornovou plíci.

Nejčastější příčinou konstriktivní bronchiolitidy je dlouhodobé vdechování par, které vznikají při výrobě některých potravin, jako je například popcorn, bramborové lupínky, cukrovinky nebo mléčné výrobky.

Mezi látky, které jsou spojovány se zvýšeným rizikem popcornové plíce patří:

 • diacetyl používaný při výrobě některých potravin (například popcornu)
 • oxid dusný neboli rajský plyn (užívá se například v zábavním průmyslu, dříve se užíval jako celkové anestetikum
 • páry, aerosol nebo částice vznikající při některých průmyslových procesech (například kovové páry při sváření, prach při pískování nebo tryskání, amoniak nebo chlór a další čistící a průmyslové chemikálie)

Mezi další faktory, které zvyšují riziko popcornových plic mimo jiné patří:

 • některé virové a bakteriální respirační infekce (včetně COVID-19)
 • některá autoimunitní onemocnění, jako je revmatoidní artritida nebo hypersenzitivní pneumonitida
 • některé léky, jako jsou například chemoterapeutika (5-fluorouracil, cis-platina, apod.) nebo léky užívané v léčbě revmatologických onemocnění (například penicilamin).

Rizikovým faktorem pro popcornové plíce je i rejekce po orgánových transplantacích, zejména po transplantacích plic, kostní dřeně nebo kmenových buněk.

Elektronické cigarety

Chemické látky obsažené v náplních do elektronických cigaret mohou rovněž zvyšovat riziko popcornové plíce.

Podle Americké asociace pro plicní onemocnění (American Lung Association) jsou elektronické cigarety, zejména ty s výrazněji ochucenými náplněmi spojeny se zvýšeným rizikem popcornové plíce (2).

I když je skutečnost, že diacetyl zvyšuje riziko plicních onemocnění, včetně bronchiolitis obliterans, známá již od roku 2000, někteří výrobci elektronických cigaret stále tuto látku používají ve svých náplních.

V roce 2015 byla provedena studie, která zkoumala elektronické cigarety a jejich náplně a bylo zjištěno, že 39 z 51 testovaných značek nejpoužívanějších náplní obsahuje diacetyl a navíc mnoho náplní obsahovalo také další toxické chemikálie, jako jsou aceton nebo acetylpropionyl (2,3 - pentandion) (3).

Náplně do elektronických cigaret obsahují látky, které zvyšují riziko popcornové plíce (bronchiolitis obliterans)

Náplně do elektronických cigaret obsahují látky, které zvyšují riziko popcornové plíce (bronchiolitis obliterans)

Diacetyl se mohou nacházet v mnoha různých příchutích náplní do elektronických cigaret, zejména pak ve vanilkové, karamelové a kokosové.

Diagnostika

Diagnostika popcornové plíce je obvykle založena na vyloučení ostatních příčin pacientových obtíží.

Kromě odběru anamnézy, při kterém lékař často zjistí, že pacient prodělal infekci nebo je pravidelně vystavován účinkům toxických par se v diagnostice bronchiolitis obliterans využívají také následující vyšetření:

 • Bronchoskopie: při tomto vyšetření lékaři do dýchacích cest zavedou tenkou ohebnou hadičku s kamerou a světlem, která jim umožní prohlédnout si stav sliznice dýchacích cest zevnitř a odebrat vzorky buněk a tkání k dalšímu vyšetření (takzvaná bronchoalveolární laváž).
 • Biopsie: při tomto vyšetření lékaři odeberou část postižené plicní tkáně a odešlou jí k mikroskopickému vyšetření na patologii.
 • Funkční vyšetření plic: toto vyšetření slouží ke zhodnocení funkčního stavu plic a k monitorování progrese pacientových obtíží
 • Počítačová tomografie (CT) hrudníku: toto vyšetření umožňuje detailní zobrazení plicní tkáně a změn v nich a při popcornové plíci bývá na CT nález mozaiky, která se ale vyskytuje i u dalších plicních onemocněních.
 • Rentgen hrudníku: rentgenový snímek je pro diagnostiku bronchiolitis obliterans nedostatečný, protože z něj diagnózu tohoto onemocnění nelze stanovit. Nicméně se využívá pro vyloučení jiných příčin pacientových obtíží, jako jsou například zápal plic nebo plicní nádory.

Léčba

Zjizvení bronchiolů při popcornové plíci je nevratné a pokud se onemocnění dostane do fáze, kdy již došlo ke zjizvení a zúžení bronchiolů je nevyléčitelné.

Nicméně s pomocí vhodné léčby je možné progresi onemocnění zpomalit a nežádoucí příznaky alespoň dočasně zmírnit.

Smyslem léčby je tedy zmírnit příznaky a zpomalit další poškozování plicní tkáně.

Vzhledem k tomu, že je popcornová plíce nevratné onemocnění, je nutné co nejrychleji tuto chorobu správně diagnostikovat a zahájit léčbu, protože čím pokročilejší je stav pacienta, tím je léčba složitější a problematičtější.

Zvolený způsob léčby závisí na vyvolávající příčině a celkové závažnosti onemocnění.

Pokud je příčinou onemocnění dlouhodobé působení chemických látek a toxinů (například v práci, apod.), je nutné změnit prostředí a vyhnout se dalšímu poškozování plic.

To často znamená, že pacient je nucen změnit zaměstnání.

V léčbě popcornové plíce se používají následující léky a metody:

 • antibiotika (zejména ze skupiny makrolidů) pro léčbu bakteriálních respiračních infekcí
 • kortikosteroidy na zmírnění projevů zánětu
 • imunosupresiva, která rovněž působí protizánětlivě a zmírňují také neadekvátní reakce imunitního systému
 • oxygenoterapie (léčba kyslíkem)
 • blokátory leukotrienových receptorů (například montelukast), který blokuje tvorbu buněk imunitního systému odpovědných za rozvoj zánětu
 • transplantace plic (jako poslední řešení v případě těžkého poškození plic)

Prognóza popcornové plíce závisí na vyvolávající příčině a rychlosti progrese onemocnění.

Pokud je příčinou autoimunitní onemocnění, jako je například revmatoidní artritida je prognóza velmi špatná a jedinou šancí je transplantace plic.

Popcornová plíce může být také jednou z možných komplikací transplantace plic a srdce.

Prevence

Nejlepší prevencí popcornové plíce je vyhnout se poškození plic.

Je proto důležité vyhnout se věcem, které zvyšují riziko tohoto onemocnění a dodržovat následující opatření:

 • Přestat kouřit (platí to jak o kouření tabáku tak elektronických cigaret)
 • Vyhnout se prostředí, kde se tvoří toxické páry nebo páry obsahují dráždivé či zdraví škodlivé látky (například stavby, potravinářská výroba, svářečské haly, apod.) a pokud v tomto prostředí musíte pracovat je vždy nutné nosit ochranné prostředky (ochrana dýchacích cest, obličeje, apod.).
 • Pokud máte jakékoli onemocnění plic nebo jste prodělali transplantaci jakéhokoli orgánu, je nutné pravidelně chodit na kontroly k lékaři, aby se zachytilo případné zhoršení stavu a mohla se zahájit léčba.

Co si z článku odnést?

Popcornová plíce je lidové označení pro bronchiolitis obliterans (jinými názvy též konstriktivní nebo obliterující bronchiolitida), což je zánětlivé onemocnění bronchiolů, které je spojené se zjizvením a zúžením průdušinek.

Mezi hlavní příčiny popcornové plíce patří dlouhodobé vdechování par, které obsahují toxické látky, jako je diacetyl, aceton nebo kovové páry (například při sváření).

Mezi hlavní příznaky popcornové plíce patří stridor, sípání, dušnost, chronická únava a suchý kašel.

Popcornová plíce je nevyléčitelné onemocnění a léčba se zaměřuje na zmírňování příznaků a zpomalování progrese onemocnění.

V léčbě tohoto onemocnění se užívají různé léky (antibiotika, kortikosteroidy, blokátory leukotrienových receptorů, apod.).

V nejzávažnějších případech je nutná transplantace plic.

 

Sdílet článek
Autor: MUDr. Michal Vilímovský
Vzdělání: lékař
Použité zdroje:

Medicalnewstoday.com

Zdroje obrázků:

Canva.com

Článek naposled aktualizován: 16. července 2021 23:16
Datum příští revize: 16. července 2023 23:16
K poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti využíváme cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace