Proč dochází k odumření zubu a jak se mrtvý zub pozná a léčí?

Proč dochází k odumření zubu a jak se mrtvý zub pozná a léčí?
28. února 2022 22:36

Pokud dojde k úplnému přerušení zásobení zubu krví a živinami a k odumření (nebo odstranění) nervu označujeme takový zub jako mrtvý nebo „avitální“.

Obsah článku

 1. Z čeho se skládá zub a jak dochází k jeho odumření?
 2. Jak poznat mrtvý zub?
  1. Bolest
  2. Změna barvy
 3. Příčiny
  1. Zubní kaz
  2. Poranění zubu
 4. Léčba
  1. Extrakce
  2. Endodontické ošetření (ošetření kořenových kanálků)
 5. Prevence
 6. Co si z článku odnést?

Příčinou odumření zubu může být zubní kaz nebo poranění zubu.

V tomto článku se dozvíte jak poznat mrtvý zub, jakými příznaky se odumřelý nerv v zubu a ztráta krevního zásobení projevuje, jak tento stav ošetřit a jak odumření zubu předcházet?

Z čeho se skládá zub a jak dochází k jeho odumření?

Lidské zuby se skládají ze tří vrstev – skloviny, zuboviny (dentinu) a zubní dřeně (pulpy).

V pulpě se nachází cévy a nervy, které zásobují zub krví a živinami a odpovídají za vnímání bolestivých podnětů.

Mrtvý zub je označení pro zub, který již nemá cévní zásobení a jeho nerv je odumřelý nebo odumírá.

Proces odumírání zubu odborně označujeme pojmem „nekróza pulpy“.

Pokud je příčinou odumření zubu infekce, může se rozšířit do čelisti, do kořenových kanálků a na další zuby.

Jak poznat mrtvý zub?

Pro laika není snadné na první pohled mrtvý zub rozeznat.

Spolehlivě mrtvý zub odhalí pouze zubní lékař, a proto je důležité nezanedbávat pravidelné kontroly.

Mezi dva hlavní příznaky mrtvého zubu patří bolest a změna zbarvení.

Bolest

Odumírání zubu může být spojeno s bolestí různé intenzity.

Někteří pacienti nemusí mít prakticky žádné bolesti a na odumřelý zub přijde až zubní lékař při kontrole.

Na druhou stranu pokud je příčinou odumírání zubu infekce nebo neléčení zubního kazu, bývá tento stav spojený se silnými bolestmi.

I když je nerv v zubu mrtvý, tak přesto může velmi silně bolet.

Je to proto, že vnímání bolesti nejde přes hlavní nerv v zubní dřeni, ale extrémně citlivými senzitivními nervovými zakončeními v periodontální membráně, která obaluje krček zubu.

Odumření nervového a cévního zásobení zubu je spojeno s odumřením pulpy (zubní dřeně), kde může dojít k nahromadění baktérií, zbytků odumřelého nervu a/nebo hnisu, což zvyšuje tlak na periodontální membránu v oblasti krčku zubu a vyvolává silnou bolest.

V případě infekce může dojít ke vzniku abscesu, který se projevuje i dalšími příznaky, jako jsou:

Změna barvy

U mrtvého zubu často dochází ke změně zbarvení, nejčastěji na žlutou, šedou nebo načernalou.

Příčinou změny zbarvení při odumírání zubu je ztráta krevního zásobení.

Je to podobné jako u hematomu (modřiny) v měkkých tkáních, který také mění barvu.

Ke změně zbarvení zubu dochází zejména v případě, kdy je mrtvý zub ponechán bez léčby a časem je změna zbarvení stále více patrná a může dojít i ke ztrátě zubu.

Příčiny

Nejčastější příčinou odumření zubu je zubní kaz nebo poranění zubu.

Zubní kaz

Zubní kaz nejprve postihuje sklovinu, kde vznikne defekt, který sepostupně může rozšířit do hlubších vrstev zubu.

Nejčastější příčinou odumření zubu je dlouhodobě neléčený zubní kaz

Nejčastější příčinou odumření zubu je dlouhodobě neléčený zubní kaz

Dlouhodobě neléčený zubní kaz může proniknout až do zubní dřeně (pulpy) a vytvořit tak volnou cestu pro baktérie, které vyvolají zánět spojený s odumřením nervu a cévního zásobení zubu.

Zdravá zubní dřeň dokáže bakteriální infekci nějakou dobu odolávat, ale postupně dochází ke zhoršování zánětu a k odumření nervu i celé dřeně. To je spojeno se silnou bolestí zubu.

Poranění zubu

Při poranění zubu (například v důsledku pádů nebo sportovních aktivit), může dojít k přetržení cév zásobujících zub krví, což postupně vede k odumření zubní dřeně a zubu.

Léčba

Včasná léčba mrtvého zubu je velmi důležitá.

Pokud máte podezření na odumřelý nebo odumírající zub, měli byste vždy vyhledat zubního lékaře, a to i tehdy, když vás zub nebolí.

Časem se totiž může dostavit extrémně silná bolest a může dojít i rozšíření infekce do dolní čelisti a k rozvoji dalších komplikací v podobě abscesu.

Diagnózu mrtvého zubu spolehlivě potvrdí zubní rentgen.

V léčbě mrtvého zubu se uplatňují dva přístupy, a to buď extrakce (vytržení zubu) nebo ošetření kořenových kanálků (endodoncie).

Extrakce

Pokud není možné mrtvý zub ošetřit jinak je jedinou možností ho vytrhnout.

Ošetření kořenových kanálků je tím složitější, čím delší doba od odumření zubu uplynula.

Proto je důležité vyhledat zubního lékaře včas, abyste o něj nepřišli.

Extrakce zubu je poměrně jednoduchý a bezbolestný výkon, který je spojený jen s minimem krvácení a komplikací.

Po vytržení zubu je možné zub nahradit implantátem, pevným můstkem nebo jinými zubními protézami.

Endodontické ošetření (ošetření kořenových kanálků)

Zubní lékaři se snaží mrtvý zub zachovat co možná nejdéle, a tak je první doporučenou metodou léčby ošetření kořenových kanálků, též označované jako kořenová výplň nebo endodontické ošetření.

Cílem tohoto způsobu léčby je vyčistit kořenové kanálky, odstranit z nich zbytky baktérií a infekce a následně je uzavřít speciální směsí, která po zatuhnutí brání dalšímu infekci.

Metodou volby v léčbě odumřelého zubu je ošetření kořenových kanálků (endodoncie)

Metodou volby v léčbě odumřelého zubu je ošetření kořenových kanálků (endodoncie)

Ošetření kořenových kanálků je poměrně dlouhodobá záležitost a ve většině případů budete muset k zubnímu lékaři několikrát, než bude léčba ukončena.

Při první návštěvě vám lékař kořenové kanálky vyčistí, aplikuje do nich antibiotika a jódovou látku, která zabije zbylé anaerobní baktérie a uzavře zub provizorní výplní.

Při druhé návštěvě (zhruba za 1 – 4 týdny od prvotního ošetření) vám pak lékař kanálky vyplní permanentní plombou.

Vzhledem k tomu, že mrtvé zuby jsou křehčí než normální zdravé zuby, snadno se lámou a více se opotřebovávají, a proto je někdy nutné na ně nasadit zubní korunku.

Prevence

Někdy není možné úrazu zubů zabránit, ale pokud provozujete kontaktní sporty, jako je hokej nebo box, používejte chrániče zubů, které poskytují alespoň částečnou ochranu před poraněním zubů.

V prevenci zubního kazu zubní lékaři doporučují následující:

 • Čištění zubů zubní pastou s fluorem alespoň 2x denně.
 • Používání dentální nitě nebo mezizubních kartáčků k čištění mezizubních prostor, a to alespoň jedenkrát denně.
 • Vyhýbejte se slazeným nápojům a potravinám s vysokým obsahem cukrů
 • Choďte pravidelně na kontroly k zubnímu lékaři

Co si z článku odnést?

K odumření zubu dochází nejčastěji kvůli dlouhodobě neléčenému zubnímu kazu nebo při úrazech zubů spojených s přerušením cévního zásobení.

Pokud je příčinou odumření zubu zubní kaz spojený s bakteriální infekcí zubní dřeně (pulpitida), mívá pacient velmi silné bolesti a pokud není rychle zahájena léčba, může dojít k rozvoji komplikací v podobě abscesu, zánětu okostice a/nebo se infekce může rozšířit na okolní zuby.

Hlavním příznaky mrtvého zubu jsou změna zbarvení a bolest, i když někteří pacienti nemusí při odumírání zubu pociťovat vůbec žádné bolesti.

Léčba mrtvého zubu spočívá v ošetření kořenových kanálků (endodontické ošetření), respektive v extrakci (vytržení) zubu, pokud již zub nelze zachránit.

Pomohl Vám tento článek? Chcete nás podpořit, abychom mohli psát více podobných článků?
Sdílet článek
Autor: MUDr. Michal Vilímovský
Vzdělání: lékař
Použité zdroje:

Medicalnewstoday.com

Zdroje obrázků:

Canva.com

Článek naposled aktualizován: 28. února 2022 22:36
Datum příští revize: 28. února 2024 22:36
K poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti využíváme cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace