Renální denervace jako revoluční způsob léčby vysokého krevního tlak

10. února 2024 16:20

S každým tepem srdce se do buněk a tkání lidského těla prostřednictvím cévního řečiště dostává kyslík a životně důležité živiny. Aby srdce mohlo správně plnit svojí funkci, musí být krev do těla vypuzována pod adekvátním tlakem.

Obsah článku

 1. Co je renální denervace?
 2. Výhody renální denervace
  1. Snížení krevního tlaku
  2. Snížení potřeby léků
  3. Zlepšení zdraví srdce a cév
 3. Je renální denervace bezpečná pro pacienty a jak výkon probíhá?
 4. Jaká je budoucnost renální denervace?
 5. Co si z článku odnést?

Arteriální hypertenze je chronické onemocnění, při kterém je tlak krve na stěnu tepen dlouhodobě příliš vysoký, což vede k řadě zdravotních obtíží, jako jsou infarkt myokardu, cévní mozková příhoda nebo problémy s ledvinami.

V léčbě arteriální hypertenze se již dlouhá léta úspěšně používají různé druhy léků, které odborně označujeme jako antihypertenziva (například ACE inhibitory), nicméně někteří pacienti s takzvanou refrakterní arteriální hypertenzí na medikamentózní léčbu špatně nebo vůbec nereagují, a proto se hledají nové postupy, které by jim mohli pomoci.

Jednou z možností léčby vysokého krevního tlaku, který nereaguje na běžně používaná antihypertenziva je renální denervace.

Jedná se o minimálně invazivní katetrizační operační výkon, při kterém se chirurgicky přeruší sympatická nervová vlákna v ledvinách, což vede k trvalému snížení krevního tlaku.

Tento článek popisuje výhody renální denervace, způsob jakým se tento operační výkon provádí a také možná rizika, která jsou s tímto novým způsobem léčby arteriální hypertenze spojena.

Co je renální denervace?

Renální denervace je minimálně invazivní katetrizační chirurgický výkon, při kterém se přeruší část vláken nervové pleteně zásobující ledviny (plexus renalis) odpovědných za regulaci krevního tlaku.

Tato nervová vlákna jsou součástí vegetativního nervového systému, který reguluje krevní tlak na podkladě snižování nebo zvyšování napětí hladké svaloviny ve stěně cév, což vede buď ke snížení (vazokonstrikci) nebo zvýšení (vazodilataci) průsvitu cévy.

Vegetativní nervový systém má dvě části, a to sympatikus a parasympatikus.

Sympatikus prostřednictvím svých nervových vláken zvyšuje napětí hladké svaloviny ve stěně cév a působí tak vazokonstrikci, což vede ke zvýšení průtoku krve v glomerulech a také ke zvýšení krevního tlaku.

Parasympatikus působí opačným způsobem, tedy snižuje napětí hladké svaloviny ve stěně cév a působí vazodilataci, což vede ke snížení průtoku krve v glomerulech a také ke snížení krevního tlaku.

Přerušením sympatických nervových vláken plexus renalis tak dochází k dlouhodobému snížení krevního tlaku a ke snížení množství antihypertenziv (léků na vysoký krevní tlak), které pacienti musí užívat.

Sympatická nervová vlákna probíhají podél tepen zásobujících ledviny krví a živinami (arteria renalis)

Princip renální denervace je velmi jednoduchý a spočívá ve spálení části sympatických nervových vláken podél renálních tepen radiofrekvenční ablací.

To vede k jejich nevratnému poškození a ke snížení aktivity sympatického nervového systému.

Renální denervace není úplně novým konceptem (technika radiofrekvenční ablace se již léta používá v onkologii či kardiologii), ale díky moderním technologiím a technickému pokroku dnes máme k dispozici nástroje pro přesné a bezpečné provedení tohoto operačního výkonu, které v minulosti nebyly k dispozici.

Díky tomu může renální denervace do budoucna podstatně změnit způsob léčby arteriální hypertenze.

Nicméně než se tento způsob léčby vysokého krevního tlaku dostane mezi širokou veřejnost, je zapotřebí provést pečlivé studie zaměřené na ověření dlouhodobé bezpečnosti a spolehlivosti.

Výhody renální denervace

Renální denervace může pacientům s vysokým krevním tlakem přinést podstatné zvýšení kvality života.

Mezi její hlavní výhody patří:

Snížení krevního tlaku

Hlavním cílem renální denervace je zajistit dlouhodobé snížení krevního tlaku a četné studie naznačují, že to skutečně funguje (1).

Renální denervace se používá k léčbě refrakterní arteriální hypertenze

Renální denervace se používá k léčbě refrakterní arteriální hypertenze

Zejména u pacientů, u kterých nefunguje klasická medikamentózní léčba arteriální hypertenze (pacienti s takzvanou farmakorezistentní hypertenzí), přináší renální denervace statisticky významné snížení systolického i diastolického krevního tlaku, což je důležité pro zdraví srdce (2).

Snížení potřeby léků

Po renální denervaci dojde u řady pacientů k tak významnému a trvalému snížení krevního tlaku, že mohou podstatně snížit (a někdy i úplně vysadit) dávky léků na krevní tlak (antihypertenziv).

Snížená spotřeba léků pacienty tak nejen méně zatěžuje (eliminují se nežádoucí účinky spojené s užíváním léků na tlak, zlepšuje se pohodlí pacienta, který nemusí myslet na pravidelné užívání léků, apod.), ale navíc přináší i významnou finanční úsporu pro zdravotnické rozpočty.

Nicméně jakékoli změny dávek či vysazování léků je vždy nutné předem probrat se svým lékařem.

Nikdy žádné léky nesmíte vysadit bez předchozího souhlasu svého lékaře, mohli byste si hodně poškodit své zdraví.

Zlepšení zdraví srdce a cév

Snížení krevního tlaku snižuje zátěž na srdce.

Díky tomu pomáhá renální denervace zlepšovat zdraví srdce a cév.

Jedná se navíc o komplexní terapeutický zásah, který neřeší jen příznaky arteriální hypertenze, ale zasahuje přímo u zdroje, což se blahodárně projeví na zdraví srdce, cév a dalších orgánů.

Je renální denervace bezpečná pro pacienty a jak výkon probíhá?

Renální denervace je minimálně invazivní chirurgická intervence, která se provádí v místní (lokální anestézii.

Jedná se vlastně o katetrizační výkon, kdy se do tepny (nejčastěji do femorální tepny v oblasti třísla) přes malý řez na kůži zavede katetr, s elektrodou na konci.

Katetr se zasune až do jednotlivých renálních tepen, které zásobují krví ledviny.

Následně se hrot elektrody s pomocí krátkých radiofrekvenčních pulzů rozžhaví a přes cévní stěnu teplo pronikne až k sympatické nervové pleteni na povrchu tepny a nervová zakončení přeruší, bez toho, aniž by došlo k poškození tepny.

I když se jedná o velmi bezpečný operační výkon, není zcela bez rizika.

Mezi nejčastější komplikace patří krvácení nebo hematom v třísle v místě zavedení katetru.

Nicméně pokud tento výkon svěříte zkušenému lékařskému týmu, který tyto výkony rutinně provádí, je riziko komplikací či nežádoucích reakcí minimální.

V každém případě je však nutné s o vhodnosti renální denervace předem poradit se svým lékařem.

Jaká je budoucnost renální denervace?

Renální denervace má do budoucna zajisté velký potenciál a nemusí se jednat jen o léčbu vysokého krevního tlaku.

V současné době probíhá výzkum zaměřený na další možné aplikace této metody v léčbě onemocnění, na jejichž vzniku se podílí sympatický nervový systém, jako je například srdeční selhání nebo některá onemocnění ledvin.

Renální denervace tak do budoucna může značně změnit léčbu mnoha onemocnění.

V současné době se tento způsob léčby používá zejména u pacientů s rezistentní (refrakterní) hypertenzí, která neuspokojivě reaguje na medikamentózní léčbu, nicméně do budoucna může změnit léčbu mnoha různých onemocnění.

Co si z článku odnést?

Renální denervace představuje revoluční přístup v léčbě vysokého krevního tlaku, a to zejména u pacientů s refrakterní, na medikamentózní léčbu špatně reagující, arteriální hypertenzi.

Jedná se o moderní a účinnou metodu založenou na katetrizaci renální tepny a přerušení sympatických nervových vláken, odpovědných za zvyšování krevního tlaku, radiofrekvenčními pulzy (radiofrekvenční ablací), bez porušení samotné cévy.

Renální denervace je poměrně bezpečným způsobem léčby, nicméně může být spojena s rizikem komplikací, zejména krvácením nebo hematomem v místě zavedení katetru (nejčastěji tříslo).

Do budoucna by se tento způsob léčby mohl uplatnit i v léčbě dalších onemocnění ovlivnitelných sympatikem, jako je srdeční selhání nebo onemocnění ledvin.

Výzkum v této oblasti stále probíhá.

Pomohl Vám tento článek? Chcete nás podpořit, abychom mohli psát více podobných článků?
Sdílet článek
Tags:
Autor: MUDr. Michal Vilímovský
Vzdělání: lékař
Zdroje obrázků:

Canva.com

Článek naposled aktualizován: 10. února 2024 16:20
Datum příští revize: 10. února 2026 16:20
K poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti využíváme cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace