pH moči

4. února 2013 12:35

Moč se tvoří v ledvinách a tělo se jí zbavuje škodlivin, metabolických zbytků a také nevyužitých léčiv. Protože jednou z funkcí ledvin je regulace acidobazické rovnováhy existuje určité ideální pH moči a případná odchylka může být signálem řady onemocnění.

Jak je řízeno pH moči

O tom, jaké bude výsledné pH moči rozhoduje přítomnost kationtů vodíku (H+). V primární moči (glomerulární filtrát) je hodnota pH stejná jako v krevní plazmě. Následně však v tubulech dochází k okyselení a výsledné pH moči je tak za normálních okolností kyselé.

Kationty vodíku se z těla nevylučují samostatně, ale jsou vždy vázány na přítomné anionty. Z těla se tak dostávají dvěma následujícími způsoby (1):

1) ve vazbě na fosfáty nebo anionty jiných kyselin

Fosfáty se z těla vylučují ve formě dihydrogendosforečnanu. V primární moči cirkuluje hydrogenfosforečnan a po vazbě kationtu H+ je vodík z těla vyloučen ve vazbě na dihydrogenfosfotečnan

Princip chemické reakce: H+ + HPO42- → H2PO4-

Stejným principem to funguje i v případě jiných organických kyselin (například bikarbonátu - HCO3-). 

Tímto způsobem se z těla vyloučí 10 - 30 mmol kationtu vodíku za 24 hodin.

2) ve vazbě na amoniak, jako amonný kationt

Nejvýznamnější systém pro vylučování vodíku z těla je ve vazbě na amoniak, tedy vylučování ve formě amonného kationtu NH4+. Amoniak se v těle tvoří především jako produkt rozkladu bílkovin.

Protože se jedná o látku toxickou pro mozek, je odbouráván v játrech v takzvaném močovinovém cyklu, kdy z něho vzniká močovina (urea).

Amoniak je krví přepravován v netoxické formě ve vazbě na glutamin a alanin. Z těla je vylučován ledvinami jako urea a také jako amonný kationt, který vzniká hydrolytickým štěpením glutaminu v ledvinách.

Tímto způsobem se z těla dostane 30 - 50 mmol H+ za 24 hodin.

Na čem závisí pH moči?

Z výše uvedeného vyplývá, že pH moči do značné míry závisí na tom, jaký druh potravin člověk přijímá. Pokud přijímáme hodně bílkovin (maso), bude naše moč kyselejší, pokud naopak jíme více rostlinné stravy a pijeme hodně mléka bude naše moč zásaditější. To platí u zdravého člověka (2).

Prostřednictvím renální složky acidobazické rovnováhy se ledviny podílí na udržování správné hladiny pH v celém těle. V případě metabolické nebo respirační acidózy tak ledviny v rámci své kompenzační funkce vylučují kyselejší moc a tím vyrovnávají hodnotu pH.

V případě metabolické nebo respirační alkalózy ledviny vylučují zásaditější moč a vyrovnávají hodnotu pH směrem ke kyselejším (nižším) hodnotám.

Při hladovění bývá moč kyselá a současně se v ní nachází ketolátky, které jsou pro organismus hlavním zdrojem energie při hladovění. 

U bakteriálních zánětů močových cest dochází k tomu, že pH moči je alkalické, protože baktérie rozkládají močovinu na amoniak, který pH moči zvyšuje.

Naopak v případě dehydratace bude moč kyselejší.

Kombinace acidurie (kyselé moči), ketonurie (obsah ketolátek v moči) a glykosurie (vylučování glukózy močí) signalizuje diabetes mellitus.

Trvale alkalická moč může být také signálem onemocnění, při kterém distální tubulus nedokáže vylučovat kationty H+. Říká se mu renální tubulární acidóza distálního typu.

Regulace pH moči má také význam při odbourávání močových kamenů. Kyselá moč obsahuje zbytky oxalátu vápenatého (vápníkový močový kamen). Naopak zásaditou moč (při pH nad 7) lze využít k pomalému rozpouštění kamenů z kyseliny močové. 

Měření pH moči

Pokud chceme měřit pH moči, je nutné vždy stanovení pH provádět v čerstvé ranní moči. Samotné měření se provádí papírovými proužky na měření pH. Hodnota pH moči se může pohybovat v poměrně širokém rozmezí 4,5 - 8, přičemž norma je kolem 7.

Pokles pod hodnotu 4,5 signalizuje příliš nízké pH moči a naopak vzestup nad 8,0 signalizuje příliš vysoké pH moči a je potřeba provést další vyšetření nebo vyloučit pochybení (kontaminaci zkumavky) při odběru moči.

Zkumavka na odběr moči musí mít neprodyšný uzávěr, aby nedošlo ke kontaminaci moči baktériemi ze vzduchu.

Vyšetření acidifikační schopnosti ledvin

To zda ledviny fungují správně nebo ne se dá odvodit z takzvané acidifikační schopnosti (3).

Jde v zásadě o to zjistit jak ledviny okyselují moč. Toto vyšetření se provádí z čerstvé ranní moči a správná hodnota pH by měla být menší než 6,0.

Pokud jsou hodnoty vyšší než 6,0, může to signalizovat poruchu acidifikační schopnosti a provádí se acidifikační zátěžový test. Ten spočívá v tom, že se pacientům podá roztok NH4Cl nebo CaCl2, a to v koncentraci 2 mmol na kilogram hmotnosti. Následně se za 3 hodiny po podání látky odebere 3x za sebou po hodinových intervalech moč a sleduje se její pH.

Pokud je acidifikační schopnost ledvin v pořádku, klesne hodnota pH pod 5,5.

Lze také vyšetřit alkalizační schopnost ledvin, a to stejným testem jako výše jen s tím rozdílem, že pacientovi podáme hydrogenuhličitan sodný.

Pomohl Vám tento článek? Chcete nás podpořit, abychom mohli psát více podobných článků?
Sdílet článek
Tags:
Autor: MUDr. Michal Vilímovský
Vzdělání: lékař
Použité zdroje: Viz. číslované odkazy v článku.
Zdroje obrázků: Pixabay.com
Článek naposled aktualizován: 4. února 2013 12:35
Datum poslední aktualizace: 18. prosince 2015 17:50
Datum příští revize: 18. prosince 2017 17:50
K poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti využíváme cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace