Vše co potřebujete vědět o novorozenecké žloutence

Vše co potřebujete vědět o novorozenecké žloutence
20. srpna 2019 22:20

Novorozenecká žloutenka (latinsky icterus neonatorumm jiným názvem též kojenecká žloutenka) je žluté zbarvení kůže a očních sklér u novorozence. Toto onemocnění je velice časté a vzniká při vysoké koncentraci bilirubinu v krvi novorozence.

Obsah článku

 1. Jaké jsou příčiny novorozenecké žloutenky?
 2. Jaké jsou příznaky novorozenecké žloutenky?
 3. Kdy vyhledat lékaře?
 4. Jak se novorozenecká žloutenka diagnostikuje?
  1. Jaké jsou hodnoty bilirubinu u novorozenecké žloutenky?
 5. Jak se novorozenecká žloutenka léčí?
 6. Prevence a co si z článku odnést?

Je nutné odlišovat takzvanou fyziologickou novorozeneckou žloutenku (někdy označovanou jako fyziologickou hyperbilirubinémii), která se obvykle objeví 2. až 3. den po porodu a nejpozději do dvou až tří týdnů (většinou ale do 7. dnů po porodu) odezní buď bez léčby nebo po nasazení fototerapie (ozařování novorozence modrým světlem pomáhá rozkládat bilirubin v kůži a snižuje tak jeho koncentraci v krvi) od patologické novorozenecké žloutenky (též patologická hyperbilirubinémie), která se objeví ihned po narození (nebo do 24. hodin po porodu) a jejíž příčinou bývají jiná onemocnění (například některé dědičné choroby jater, jako jsou galaktosémie, Rotorův syndrom, Dubin-Jonhnsonův syndrom, atrézie žlučových cest nebo získané choroby, jako je například idiopatická neonatální hepatitida, infekční choroby, sepse, apod.).

Bilirubin je žluté barvivo, které se uvolňuje při normálním zániku (rozpadu) červených krvinek.

U starších dětí a dospělých se veškerý bilirubin v těle zpracovává v játrech, která ho vylučují do žluči, se kterou se pak dostává do tenkého střeva a následně je z těla vyloučen.

Důvody, proč mají novorozenci zvýšenou hladinu bilirubinu v krvi, jsou dva. Jednak játra novorozence neumí zpracovat přebytečný bilirubin dostatečně rychle a navíc červené krvinky plodu, který je v těle matky obsahují speciální druh krevního barviva (tzv. fetální hemoglobin), což je krevní barvivo přenášející kyslík. Fetální hemoglobin lépe váže kyslík než hemoglobin dospělých, ale má i své záporné stránky, kvůli kterým se musí u novorozence po porodu všechny červené krvinky co nejrychleji „vyměnit“ za nové, s hemoglobinem dospělého typu, což vede k prudkému nárůstu koncentrace bilirubinu v krvi. V kombinaci s nezralými játry pak často u novorozenců bývá přechodně zvýšená hladina bilirubinu v krvi (fyziologická hyperbilirubinémie).

Dobrá zpráva je, že ve většině případů odezní novorozenecká žloutenka sama, bez jakékoli léčby, protože s tím jak novorozenec začne přijímat potravu, zlepší se i funkce jeho jater.

Ve většině případů trvá novorozenecká žloutenky maximálně 2 až 3 týdny po narození. Pokud přetrvává déle než 3 týdny, může být její příčinou jiná choroba.

Neléčená, dlouhodobě vysoká hladina bilirubinu v krvi (hyperbilirubinémie) může u novorozenců způsobit různé formy poškození mozku (například poruchy sluchu, dětskou mozkovou obrnu, apod.).

Jaké jsou příčiny novorozenecké žloutenky?

Největší riziko novorozenecké žloutenky mají:

 • předčasně narozené (nedonošené) děti (před 37. týdnem těhotenství)
 • děti, které mají potíže s dostatečným příjmem potravy (ať již mateřské mléko nebo umělou výživu)
 • děti, jejichž krev není kompatibilní s krví matky (takzvaná Rh inkompatibilita). Při Rh inkompatibilitě dochází k tomu, že matka začne při porodu tvořit protilátky proti červeným krvinkám plodu, což vede k masivní hemolýze (rozpadu červených krvinek)novorozence a tím i k prudkému vzestupu koncentrace bilirubinu v jeho krvi. Odborně se tento stav označuje jako hemolytická nemoc novorozence.

Mezi další rizikové faktory novorozenecké žloutenky patří:

 • vnitřní krvácení nebo poranění novorozence při porodu (například větší množství modřin)
 • onemocnění jater (zejména vrozené metabolické poruchy, jako jsou galaktosémie, Rotorův syndrom, Dubin-Johnsonův syndrom, apod.).
 • infekční choroby
 • nedostatek některých enzymů (zejména kvůli vrozeným metabolickým poruchám, kdy některé enzymy tělu schází nebo jsou nefunkční)
 • onemocnění červených krvinek novorozence (například srpkovitá anémie či jiné dědičné nebo získané poruchy)

Jaké jsou příznaky novorozenecké žloutenky?

Prvním a nejčastějším příznakem novorozenecké žloutenky je žluté zbarvení kůže a očních sklér novorozence. Pokožka začíná žloutnout zhruba druhý až čtvrtý den po porodu a obvykle se žluté zbarvení nejprve objeví na obličeji a postupně se šíří na celé tělo.

Nejvyšší koncentrace bilirubinu v krvi novorozence bývá zjištěna třetí až sedmý den po narození.

Pokud po lehkém stisknutí pokožky novorozence kůže pod prstem zežloutne, je velice pravděpodobné, že se jedná  o novorozeneckou žloutenku.

Kdy vyhledat lékaře?

Novorozenecká žloutenka většinou odezní do 2 – 3 týdnů, nicméně pokud se tak nestane, může to být signálem, že má novorozenec jiné základní onemocnění. Dlouhodobě vysoká hladina bilirubinu zvyšuje riziko jeho průniku do mozku, kde může způsobit trvalé poškození (jádrový ikterus).

V České republice je péče o novorozence velice dobře zorganizovaná a jedna z nejlepších na světě, takže pokud bude vašemu miminku diagnostikována novorozenecká žloutenka, bude koncentrace bilirubinu v krvi vašeho dítěte sledována až do doby, než poklesne na bezpečnou úroveň.

Nicméně, pokud se u vašeho dítěte objeví následující příznaky, vždy byste měli neprodleně vyhledat lékařskou pomoc:

 • dojde ke zhoršení žloutenky nebo jejímu rozšíření na další části těla
 • objeví se horečka (teplota nad 38°C)
 • dítě je apatické, špatně jí a celkově neprospívá nebo stále pláče

Jak se novorozenecká žloutenka diagnostikuje?

Diagnostika novorozenecké žloutenky závisí na vyvolávající příčině.

Fyziologickou novorozeneckou žloutenku lékaři obvykle lehce poznají podle žlutého zbarvení pokožky a očních sklér novorozence.

Přesné zjištění koncentrace bilirubinu lze pak provést ze žilní krve.

Jaké jsou hodnoty bilirubinu u novorozenecké žloutenky?

Za novorozeneckou žloutenku se považuje koncentrace bilirubinu v krvi vyšší než 25 μmol/l (tato hladina se považuje za žloutenku nejen u novorozenců, ale u všech osob, bez ohledu na věk).

Hodnoty bilirubinu nad 85 μmol/l již způsobují žluté zbarvení kůže a sklér novorozence.  

Za hodnoty bilirubinu, kdy již hrozí nevratné poškození mozku novorozence (jádrový ikterus) se považují hladiny nad 450 μmol/l (1).

Pokud se novorozenecká žloutenka objeví u dítěte bezprostředně po narození (do 24. hodin) nebo se dítě již se žloutenkou narodí, měří se hladina bilirubinu v krvi hned a provádí se další vyšetření (například krevní obraz, stanovení krevní skupiny a vyšetření protilátek proti červeným krvinkám – takzvaný Coombsův test), s cílem zjistit vyvolávající příčinu onemocnění. V případě podezření na

Někdy se novorozenecká žloutenka objeví až po propuštění z porodnice (běžně se propouští třetí den, kdy se ještě nemusí plně projevit), a pak byste měli neprodleně vyhledat lékaře.

Jak se novorozenecká žloutenka léčí?

Léčba novorozenecké žloutenky závisí na vyvolávajícím onemocnění.

V případě fyziologické novorozenecké žloutenky většinou není nutná žádná léčba, protože tento stav sám většinou do týdne, nejpozději však do 3 týdnů po porodu odezní.

Postačí jen dobře dítě krmit (8 – 12 x denně), čímž se „nastartují“ jeho játra a začnou rychleji přebytečný bilirubin z těla vylučovat rychleji.

Můžete také novorozence dávat spát „nahé“ (jen s plenou) na sluníčko, ne však na přímé slunce, ale například za okno, aby se nespálila jeho citlivá pokožka. Sluneční světlo totiž obsahuje také vlnové délky odpovídající modrému světlu, které pomáhá rozkládat bilirubin v pokožce novorozence (a tím se ho zbavit).

Těžší případy novorozenecké žloutenky se léčí fototerapií. Tato metoda je velmi účinná, protože bylo zjištěno, že modré až zelené světlo (frekvence 425 – 475 nm) pomáhá rozkládat bilirubin v těle novorozence.

Při fototerapii se novorozenec položí do speciální postýlky pod světlo modré barvy. Má na sobě jen plenu a oči má zakryté ochrannými brýlemi.

Fototerapie se nasazuje podle naměřené koncentrace bilirubinu v krvi novorozence (graf podle Poláčka a Hodra).

V nejtěžších případech (například při Rh inkompatibilitě nebo při hemolytické anémii z jiných příčin) může pomoci krevní transfúze, jejímž smyslem je vyměnit krev novorozence za novou. To pomáhá jednak snížit hladinu bilirubinu v krvi a navíc zvyšuje počet červených krvinek, což pomáhá při anémii.

Prevence a co si z článku odnést?

Prevence novorozenecké žloutenky většinou není možná. V rámci vyšetření v průběhu těhotenství vám lékaři odeberou krev na vyšetření a po porodu také odeberou krev novorozence. Cílem těchto odběrů je zjistit krevní skupinu dítěte a vyloučit Rh inkompatibilitu, která může vést k novorozenecké žloutence.

Pokud již vaše miminko novorozeneckou žloutenku má, můžete přijmout následující opatření k tomu, abyste zabránili zhoršení stavu:

 • Jestliže kojíte, snažte se zejména v průběhu prvních několika dnů po porodu kojit alespoň 8 – 12x denně. Dostatek tekutin brání dehydrataci novorozence a navíc pomáhá játrům rychleji odbourat přebytečný bilirubin.
 • Pokud novorozence krmíte umělou výživou, snažte se během prvního týdne po porodu krmit miminko pravidelně každé 2 – 3 hodiny dávkou 28 – 56 ml Nutrilonu nebo jiné umělé výživy.
 • Pokud máte obavy, že vaše miminko málo jí nebo se budí na krmení méně než 8x za 24 hodin, informujte o této skutečnosti svého dětského lékaře.
 • Během prvního týdne po porodu sledujte, zda se pokožka či oční skléry vašeho novorozence nezbarvují do žluta, zda dostatečně pije, není apatický a prospívá.

Pokud máte pocit, že by vaše miminko mohlo mít novorozeneckou žloutenku vyhledejte okamžitě lékařskou pomoc.

Pomohl Vám tento článek? Chcete nás podpořit, abychom mohli psát více podobných článků?
Sdílet článek
Tags:
Autor: MUDr. Michal Vilímovský
Vzdělání: lékař
Použité zdroje:

Healthline.com

Zdroje obrázků:

Pixabay.com

Článek naposled aktualizován: 20. srpna 2019 22:20
Datum příští revize: 20. srpna 2021 22:20
K poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti využíváme cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace