Novorozenecká žloutenka: příčiny, příznaky, diagnostika a léčba

Novorozenecká žloutenka: příčiny, příznaky, diagnostika a léčba
25. září 2014 13:35

Novorozenecká žloutenka je velmi častá v prvních dvou týdnech života dítěte. Obvykle novorozenému dítěti nijak neubližuje, ale ve výjimečných případech vyžaduje hospitalizaci dítěte. Horší průběh má žloutenka vyskytující se během prvních 24 hodin po narození, nebo žloutenka přetrvávající déle než dva týdny po narození.

Všechny děti trpící novorozeneckou žloutenkou by měly být vyšetřeny lékařem. Ve většině případů dítě nevyžaduje žádnou léčbu. V některých případech může být indikována fototerapie. Těžší případy vyžadují specifickou léčbu.

Co je to žloutenka?

Pokud má dítě žloutenku, znamená to, že některé části jeho těla změní zabarvení do žluta, jak již z názvu vyplývá. Tento stav je zapříčiněn zvýšenou hodnotou bilirubinu v tkáních těla. Bilirubin je běžnou součástí těla. Bilirubin vzniká degradací hemoglobinu a hemoglobin se uvolňuje z rozpadlých červených krvinek.

První příznaky jsou viditelné na očním bělmu, které mění barvu do žluta. Pokud je hladina bilirubinu jen středně zvýšená, je možné pozorovat příznaky zežloutnutí jen na očním bělmu. Vyšší hodnoty se pak projeví zežloutnutím kůže.

Nově narozené děti mají více červených krvinek něž dospělí a jejich životnost je zkrácená. Pokud dochází k rozpadu těchto krvinek, uvolňuje se z nich hemoglobin, který je následně metabolizován na bilirubin. Ten se v játrech konjuguje s kyselinou glukuronovou, čímž se stává ve vodě rozpustný a je tak možné ho vyloučit do moči. Pokud jsou játra nadměrně zaměstnána touto činností, nejsou schopna takto metabolizovat veškerý bilirubin a jeho hladina v krvi tak stoupá. Zvýšená hladina je příčinou žloutenky.

Během několika týdnů počet červených krvinek klesá. Játra mezitím zefektivní svou činnost a díky tomu u většiny dětí žloutenka po čase zmizí úplně.

Nejčastějším rizikovým faktorem novorozenecké žloutenky je nízká porodní hmotnost, ohroženy jsou tak zejména nedonošené děti. Závažným faktorem je i neshoda krevních skupin matky a dítěte, nejzávažnější z nich je Rh inkompatibilita. Fyziologická novorozenecká žloutenka se objevuje mezi druhým a čtvrtým dnem života, její vrchol se pak pohybuje kolem sedmého dne. Odezní obvykle do dvou týdnů po porodu.

Žloutenka může mít vážnější průběh, zejména pokud:

  • je patrná první den života
  • hodnoty bilirubinu jsou velmi vysoké
  • dítě nemá chuť k jídlu, nebo se necítí dobře
  • přetrvává déle než dva týdny od narození, nebo se projevuje bledou stolicí a tmavou močí

Fyziologická žloutenka

Tato žloutenka je běžná u novorozenců během druhého až třetího dne života. Vzniká jako kombinace ještě nedostatečně zralých jater a vyššího rozpadu krvinek. Játra však rychle dozrávají a žloutenka ustupuje obvykle koncem prvního týdne života. Během desátého dne již nebývá patrná. Tato žloutenka nemá vliv na dítě a jeho vývoj.

Ostatní příčiny novorozenecké žloutenky

Je známo mnoho příčin vzniku žloutenky u novorozenců. Některé souvisí s krevními onemocněními, jaterními chorobami aj. Žloutenka projevující se během prvního dne života nebo mající viditelný negativní vliv na dítě (nechutenství, podrážděnost, plačtivost), není považována za fyziologickou.

Závažné případy žloutenky zahrnují infekce a inkompatibilitu krevních skupin. Pod pojmem inkompatibilita krevních skupin si lze představit situaci, kdy matčina krevní skupina reaguje s krví dítěte a ničí tak jeho krvinky. Při narušování krvinek se uvolňuje hemoglobin a z něho se stává bilirubin, který je zodpovědný za rozvoj žloutenky.

Novorozenecká žloutenka může být v některých případech zapříčiněna poruchou jater a žlučovodů. Jako příklad uvedeme biliární atrézii, což znamená obstrukce (ucpání) žlučovodů. Žluč tak nemůže odtékat do střeva.

Prolongovaná žloutenka

Jedná se o žloutenku trvající déle než dva týdny od narození. Vyskytuje se u donošených zdravých a prospívajících dětí, které jsou kojeny. Děti nemají zvýšený konjugovaný bilirubin. Nekonjugovaný bilirubin klesá pomalu a žloutenka ustoupí během jednoho až čtyř měsíců.

Co byste měli udělat, pokud vaše dítě trpí žloutenkou?

Pokud se u dítěte rozvine žloutenka, kontaktuje lékaře. Nejedná se obvykle o závažný problém, ale je nutné, aby bylo vaše dítě prohlédnuto. Tato kontrola se v nemocnicích běžně provádí během prvních 72 hodin života dítěte.

Neprodleně kontaktuje lékaře v případě rozvoje žloutenky během prvního dne života dítěte nebo po čtrnácti dnech jeho života, pokud žloutenka nevymizí. Rovněž kontaktujte lékaře v případě, že vaše dítě neprospívá.

Jaké se provádí testy k průkazu novorozenecké žloutenky?

Hladina bilirubinu se dá neinvazivně měřitpomocí transkutánního bilirubinometru přiloženého na kůži dítěte staršího než jeden den. Jedná se však o drahé zařízení a ne každé zdravotnické zařízení jím disponuje. Dále se provádí zejména krevní testy, testy na zjištění infekce a ultrazvuk jater.

Novorozenec na fototerapii pod uv lampou

V čem spočívá léčba novorozenecké žloutenky?

Velmi důležitý je zvýšený přísun tekutin. Léčba je rovněž nutná, pokud je příčinou žloutenky například infekce.

Fototerapie

Terapie s využitím světla redukuje množství bilirubinu, čímž léčí žloutenku. Vlnové délky světla rozkládají bilirubin na další metabolity, které jsou tělu neškodné. Jedná se o metodu bezpečnou a efektivní, také nejčastěji užívanou. V některých případech by měla být fototerapie zahájena velmi brzo po porodu. Jedná se zejména o případy nedonošených dětí nebo o případy, kdy se rozvine žloutenka během prvního dne života.

Děti léčené fototerapií vyžadují k expozici světla co největší plochu kůže a jejich oči musí být chráněny vůči paprskům světla. Nevýhodou fototerapie je, že po dobu léčby je omezen fyzický kontakt s dítětem. Po dobu léčby je nutné dodržovat pitný režim dítěte. Je rovněž možné zajistit intravenózní přístup, kterým lze podávat výživu i tekutiny. Fototerapie může způsobit průjem.

Transfuze krve

V případě, kdy je hladina bilirubinu v krvi velmi vysoká, je nutné provést transfuzi krve.

Jaké jsou komplikace novorozenecké žloutenky?

Pokud hladina bilirubinu dosahuje vysokých hodnot, může bilirubin přestoupit přes hematoencefalickou bariéru, kde poškozuje mozek. Může způsobit mozkovou obrnu, problémy s učením či sluchem. Tomuto stavu říkáme jádrový ikterus. Jádrový ikterus je velmi vzácný stav vyskytující se s frekvencí 1 : 100 000 dětí.

Jaká je prognóza onemocnění?

Prognóza fyziologické žloutenky a prolongované žloutenky je vynikající a nemá žádné následky.

Sdílet článek
Autor: Michal Vilímovský
Vzdělání: Student všeobecného lékařství na 3.LF UK Praha
Zdroje obrázků: Dollarphotoclub.com
Datum vydání: 25. září 2014 13:35
Datum příští revize: 25. září 2016 13:35
K poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti využíváme cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace