Žaludeční bypass

Žaludeční bypass
21. února 2015 7:22

Žaludeční bypass a jiné chirurgické metody, pomocí nichž chceme docílit hubnutí, spočívají v omezení příjmu potravy. K chirurgické léčbě obezity přistupujeme vždy až po vyčerpání jiných metod, jako například cvičení a navození dietních opatření nebo pokud pacient trpí jiným závažným onemocněním, jako například cukrovkou.

Existuje vícero typů chirurgických výkonů, jejichž cílem je omezení příjmu potravy vedoucí k poklesu váhy dotyčného. Žaludeční bypass patří mezi jednu z těchto metod. Mnoho chirurgů preferuje tento typ operace z důvodu menšího výskytu komplikací.

Stále se však jedná o invazivní metodu, která s sebou nese jistá rizika a komplikace. Rovněž je pacientům s žaludečním bypassem doporučováno dodržovat zásady zdravého životního stylu, zejména co se týče výživy a sportu. Pokud se tímto doporučením pacient řídí, je efekt bypassu vyšší a dlouhodobější.

Za jakým účelem se provádí žaludeční bypass?

Žaludeční bypass se provádí u lidí obézních a slouží k redukci tělesné váhy, čímž snižuje riziko vzniku chorob, které se k obezitě přidružují:

 • Gastroezofageální reflux
 • Onemocnění srdce a cév
 • Vysoký krevní tlak
 • Těžká spánková apnoe
 • Diabetes druhého typu
 • Mrtvice

Žaludeční bypass se využívá jako léčba obezity pouze v případě, kdy byly všechny jiné možné metody léčby již vyčerpány.

Pro koho je žaludeční bypass vhodný

Obecně lze říci, že chirurgické metody léčby obezity jsou pro vás vhodné, pokud splňujete tyto podmínky:

 • Vaše BMI nabývá hodnoty 40 a více.
 • Vaše BMI se pohybuje mezi hodnotami 35 a 39,9 a zároveň trpíte onemocněním, které je obezitou způsobeno. Mezi taková onemocnění patří cukrovka druhého typu, vysoký krevní tlak nebo těžká spánková apnoe. Pokud se jedná o velmi závažnou formu takového onemocnění, může vám bít nabídnut žaludeční bypass i v případě, kdy se hodnoty vašeho BMI pohybují mezi 30 a 34 body.

Nicméně žaludeční bypass není vhodný pro každého velmi obézního pacienta. Pokud budete mít zájem o chirurgickou léčbu obezity, budete muset splňovat jisté podmínky, jako například dodržování zdravého životního stylu a budete proto po určitou dobu kontrolováni lékařem. Buďte si vědomi, že tento zákrok není vždy financován zdravotní pojišťovnou a proto si ohledně platby sežeňte veškeré informace.

Rizika žaludečního bypassu

Jelikož se jedná o chirurgický zákrok, má i ten svá rizika, jako každá jiná operace. Zde uvádíme nejčastější komplikace, spojené s prováděním žaludečního bypassu:

 • Silné krvácení
 • Infekce
 • Alergická reakce na anestezii
 • Tvorba sraženin
 • Infekce plic a potíže s dýcháním
 • Prosakování střev
 • Náhlá smrt (jen velmi ojediněle)

Dlouhodobé nežádoucí projevy spojené se zavedeným žaludečním bypassem mohou zahrnovat:

Co zahrnuje předoperačnípříprava

Pokud vám lékař doporučil provedení žaludečního bypassu, lékařský tým vám řekne, co byste měli před operací dodržet. Například vám budou provedeny laboratorní testy krve a základní fyzikální vyšetření. Budou vám odporučena dietní opatření, různé techniky cvičení a může vám být upravena vaše dosavadní medikace. Pokud patříte mezi kuřáky, bude vám doporučeno kouření omezit (nebo nejlépe přestat úplně).

Co můžete od zákroku očekávat?

Zákrok se provádí v celkové anestezii na operačním sále. Typ chirurgického výkonu, který bude zvolen, se odvíjí od mnoha parametrů. Mezi ty patří například váš zdravotní stav, vybavení nemocnice, zkušenosti operatéra apod. Některé zákroky jsou prováděny otevřeným přístupem přes břišní stěnu a jiné se provádí miniinvazivně metodou laparoskopickou. Laparoskop je malé zařízení tvaru tuby, opatřené kamerou. Zavádí se do břišní dutiny tenkým řezem přes kůži a jeho výhodou je výrazně kratší doba rekonvalescence. Tento typ operace trvá většinou několik hodin. Po jejím proběhnutí jste probuzeni a stále jsou vám monitorovány vaše základní životní funkce. Pobyt v nemocnici, pokud není provázen zdravotními komplikacemi, trvá obvykle od tří do pěti dnů.

Typy operací v obezitologii

Každý typ této operace má svá pro a proti. Váš lékař by vás s nimi měl obeznámit. Zde uvádíme nejčastější z nich:

 • Resekce typu Roux-en-Y. Jedná se o typ žaludečního bypassu, který je nejpoužívanější ze všech. Zákrok není vratný a jeho účelem je snížení množství přijaté potravy a zároveň i snížení jejího vstřebávání. Jedná se o zákrok kombinovaný, cílem je zmenšení žaludku a omezení vstřebávání živin. Při tomto zákroku se odpojí horní část žaludku od jeho zbytku a napojí se na něj klička tenkého střeva. Objem zmenšeného žaludku dosahuje hodnot 15 – 20 ml. Přijímaná potrava tak prochází cestou jícnu do zmenšeného žaludku, následně na žaludek napojenou kličkou tenkého střeva, která ústí do vzdálenějšího místa tenkého střeva.
 • Biliopankreatická diverze s duodenální výhybkou. Tato metoda je dalším typem žaludečního bypassu. V tomto případě dochází k redukci žaludku až na 20 procent jeho původního objemu. Chlopeň v oblasti pyloru, která vypouští část potravy do tenkého střeva, je zachována spolu s malou částí tenkého střeva, napojenou na dvanáctník. Po provedení tohoto chirurgického výkonu je omezen příjem potravy i vstřebávání živin. Ačkoliv je tato operace efektivní, přináší s sebou mnoho rizik a komplikací v podobě malnutrice a deficitu některých vitaminů. Je často využívána u lidí s hodnotou BMI vyšší než 50.
 • Laparoskopická adjustabilní žaludeční bandáž (LAGB). Během této operace dochází k utažení žaludku v jeho střední až horní části pomocí regulovatelné smyčky. Žaludek je touto smyčkou rozdělen na horní část, kanálek a dolní část. Při příjmu potravy dojde rychle k naplnění horní části žaludku a jeho roztažení, které vyvolá pocit sytosti. Velikost horní části žaludku je tedy limitem množství přijaté potravy. Průměr zaškrcené části je regulovatelný, může tedy propouštět více či méně potravy. Tento výkon se provádí ambulantně.
 • Vertikální gastroplastika. Tento typ operace rozděluje žaludek na dvě části a omezuje příjem potravy. Horní část žaludku je zmenšena a spojena s dolní částí kanálkem. Tento typ operace však není častý.
 • Rukávová resekce žaludku. Jedná se o novější typ bariatrické operace. V průběhu operace je seříznut fundus žaludku a část velkého zakřivení (kurvatury). Zbytek žaludku je sešit do tvaru tuby, či rukávu. Velikost tohoto žaludku se pohybuje mezi 60 – 180 ml.

To, který z těchto výkonů je vhodný pro vás, záleží na konkrétní situaci. Konečné rozhodnutí je ovlivněno mnoha faktory, mezi něž patří hodnota BMI, parametry fyzikálního vyšetření, hodnoty laboratorních vyšetření krve, způsob životního stylu a jeho případné změny apod.

Pooperační průběh

Po proběhnutí operace byste neměli jeden až dva dny nic jíst z důvodu hojení jizev střevního systému. Následně byste měli po dobu dvanácti týdnů dodržovat speciální dietu. Dieta spočívá zprvu pouze příjmem tekutin, dále kašovité stravy a na závěr stravy tuhé. Váš lékař vám dále specifikuje, které tekutiny a potraviny byste měli omezit a které raději vynechat. Po dobu prvních měsíců od operace budete zváni k pravidelným prohlídkám, které budou lépe monitorovat váš zdravotní stav. Během prohlídek vám budou prováděny laboratorní testy krve, fyzikální vyšetření apod. V průběhu prvních šesti měsíců byste měli na svém těle pozorovat určité změny, týkající se zejména následujících projevů:

 • Bolesti
 • Pocitu ospalosti
 • Zvýšeného pocitu chladu
 • Suché kůže
 • Nadměrné ztráty vlasů
 • Změny nálad

Výsledky

Žaludeční bypass může pomoci v dlouhodobém hubnutí. Hmotnost, o níž zhubnete je odvislá od typu operace a změn, které hodláte provést s vaším životním stylem. Je možné zhubnout i o polovinu své váhy, pokud budete dodržovat lékaři zvolený vhodný postup. Žaludeční bypass pomáhá kromě hubnutí vyřešit i s obezitou spojená onemocnění, jako je například:

 • Gastroesofageální reflux
 • Onemocnění srdce a cév
 • Vysoký krevní tlak
 • Těžkou spánkovou apnoe
 • Cukrovku druhého typu
 • Mozkovou mrtvici

Žaludeční bypass pomáhá obézním lidem zvládat každodenní život a zvyšuje tím kvalitu jejich života.

Kdy bariatrické operace nepomáhají

Ne vždy funguje žaludeční bypass tak, jak by se od něj očekávalo. Může se stát, že selže smyčka, která slouží k utáhnutí žaludku. V případě, že tyto metody selžou, je nutné včas zakročit, aby se váš zdravotní stav nezhoršoval. Choďte proto pravidelně na kontroly, které následují po provedení operace, abyste se vyhnuli případným komplikacím. Je možné, že u vás dojde jen k mírnému zhubnutí, nebo můžete váhu dokonce přibrat. Toto se stává zejména v případech, kdy nedodržujete dietní opatření. Abyste předešli této komplikaci, věnujte se změně svého životního stylu. Začněte cvičit a zdravě jíst.

Pomohl Vám tento článek? Chcete nás podpořit, abychom mohli psát více podobných článků?
Sdílet článek
Autor: MUDr. Michal Vilímovský
Vzdělání: lékař
Použité zdroje: Přeloženo a upraveno podle Mayoclinic
Zdroje obrázků: Dollarphotoclub.com
Článek naposled aktualizován: 21. února 2015 7:22
Datum příští revize: 21. února 2017 7:22
K poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti využíváme cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace