Baroreflex: co to je a jak funguje

Baroreflex: co to je a jak funguje
18. března 2013 18:04

Baroreflex patří mezi reflexy zprostředkované autonomním nervovým systémem, tzn. sympatikem a parasympatikem. Pomáhá udržovat krevní tlak v normálních mezích při běžných situacích každodenního života. Pracuje na principu negativní zpětné vazby.

Baroreceptory

Baroreceptory jsou mechanoreceptory, které vysílají signály o tlaku krve do centra v prodloužené míše. Nachází se na několika místech, ale ty nejdůležitější najdeme v karotickém sinu a oblouku aorty. Za normálního krevního tlaku vysílají baroreceptory vzruchy jen s nízkou frekvencí. Když se začne tlak zvyšovat, struktury, ve kterých jsou tyto receptory uložené, se roztahují a to způsobí depolarizaci baroreceptorů. S vyšším tlakem se tedy zvyšuje také vzruchová aktivita. 

Existuje rozmezí, ve kterém baroreceptory reagují na krevní tlak. Spodní hranice u karotického sinu se nachází mezi 50-60 mmHg, maximální akce nastává kolem 180mmHg. U receptorů v oblouku aorty je rozmezí posunuto o 30mmHg výše. Pokud dojde ke snížení krevního tlaku pod 50 mmHg, nedochází už k žádné depolarizaci a tím pádem se netvoří vzruchy. 

Jak funguje baroreflex?

Pokud baroreceptory zaznamenají zvýšení krevního tlaku, zvýší se frekvence vzruchů, které odcházejí do vazomotorického centra v prodloužené míše. Děje se tak pomocí aferentních nervových vláken. Baroreceptory v karotickém sinusu jsou inervovány n. glossopharygeus, v aortálním oblouku je to n. vagus. Signály jsou integrovány v místě zvaném nucleus tractus solitarii, to aktivuje kaudální ventrolaterální míchu (CVLM). Poté je inhibována rostrální ventrolaterální mícha (RVLM), jde v postatě o inhibici sympatiku. Současně je aktivováno nucleus ambiguus, jádro n. vagus, který představuje parasympatický systém. Inhibice sympatiku a aktivace parasympatiku vede k vasodilataci, snížení frekvence srdečních stahů a menšímu minutovému srdečnímu objemu. Výsledkem je nižší krevní tlak.

Při chronické hypertenzi dochází k přestavbě baroreceptorů a ty poté udržují tlak na vyšších hodnotách. K této změně dochází už za 1-2 dny. 

Vzruchy, které se tvoří v baroreceptorech vedou vždy jen k vazodilataci, snížení srdeční frekvence a kontraktility a tím pádem ke snížení krevního tlaku. Pokud je třeba tlak zvýšit, vzruchů je méně než při normálním tlaku, ale nemají opačnou funkci. 

Ortostatická reakce

O ortostatické hypotenzi mluvíme například při rychlém zvednutí se z lehu. Nastává často při dehydrataci nebo u pacientů s diabetem. Jde o snížení krevního tlaku způsobené rychlou změnou polohy a městnáním krve ve venózním řečišti dolních končetin, čímž dojde ke snížení zásobení mozku. I proti tomuto jevu funguje baroreflex. Baroreceptory zaznamenají snížení krevního tlaku a jejich vzruchová aktivita se sníží, to vede ke snížení inhibice sympatiku a inhibici parasympatiku. Tyto procesy způsobí vazokonstrikci, zvýšení srdeční frekvence a kontraktility. Pokud je tento reflex nedostatečný, může docházet k mdlobám, poruchám vidění nebo závratím. 

Neurogenní hypertenze

Při zaškrcení karotid proximálně od karotického sinunebo při přetětí nervů jejich baroreceptorů dochází ke zvýšení krevního tlaku. Vzhledem k tomu, že baroreceptory v aortálním oblouku fungují stále normálně, je zvýšení mírně kompenzováno. Pokud však dojde k přetětí nervů i z těchto baroreceptorů, krevní tlak stoupá až na 300/200mmHg. Takové hodnoty mohou mít fatální následky. Tyto způsoby zvýšení tlaku se nazývají neurogenní hypertenze. 

Pomohl Vám tento web? Chtěli byste nás finančně podpořit, abychom pro Vás mohli psát více kvalitních článků? Klikněte sem!.
Sdílet článek
Autor: Nicola Schneibergová
Článek naposled aktualizován: 18. března 2013 18:04
Datum příští revize: 18. března 2015 18:04
K poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti využíváme cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace