Baroreflex: co to je a jak funguje

Baroreflex: co to je a jak funguje
18. března 2013 18:04

Baroreflex patří mezi reflexy zprostředkované autonomním nervovým systémem, tzn. sympatikem a parasympatikem. Pomáhá udržovat krevní tlak v normálních mezích při běžných situacích každodenního života. Pracuje na principu negativní zpětné vazby.

Baroreceptory

Baroreceptory jsou mechanoreceptory, které vysílají signály o tlaku krve do centra v prodloužené míše. Nachází se na několika místech, ale ty nejdůležitější najdeme v karotickém sinu a oblouku aorty. Za normálního krevního tlaku vysílají baroreceptory vzruchy jen s nízkou frekvencí. Když se začne tlak zvyšovat, struktury, ve kterých jsou tyto receptory uložené, se roztahují a to způsobí depolarizaci baroreceptorů. S vyšším tlakem se tedy zvyšuje také vzruchová aktivita. 

Existuje rozmezí, ve kterém baroreceptory reagují na krevní tlak. Spodní hranice u karotického sinu se nachází mezi 50-60 mmHg, maximální akce nastává kolem 180mmHg. U receptorů v oblouku aorty je rozmezí posunuto o 30mmHg výše. Pokud dojde ke snížení krevního tlaku pod 50 mmHg, nedochází už k žádné depolarizaci a tím pádem se netvoří vzruchy. 

Jak funguje baroreflex?

Pokud baroreceptory zaznamenají zvýšení krevního tlaku, zvýší se frekvence vzruchů, které odcházejí do vazomotorického centra v prodloužené míše. Děje se tak pomocí aferentních nervových vláken. Baroreceptory v karotickém sinusu jsou inervovány n. glossopharygeus, v aortálním oblouku je to n. vagus. Signály jsou integrovány v místě zvaném nucleus tractus solitarii, to aktivuje kaudální ventrolaterální míchu (CVLM). Poté je inhibována rostrální ventrolaterální mícha (RVLM), jde v postatě o inhibici sympatiku. Současně je aktivováno nucleus ambiguus, jádro n. vagus, který představuje parasympatický systém. Inhibice sympatiku a aktivace parasympatiku vede k vasodilataci, snížení frekvence srdečních stahů a menšímu minutovému srdečnímu objemu. Výsledkem je nižší krevní tlak.

Při chronické hypertenzi dochází k přestavbě baroreceptorů a ty poté udržují tlak na vyšších hodnotách. K této změně dochází už za 1-2 dny. 

Vzruchy, které se tvoří v baroreceptorech vedou vždy jen k vazodilataci, snížení srdeční frekvence a kontraktility a tím pádem ke snížení krevního tlaku. Pokud je třeba tlak zvýšit, vzruchů je méně než při normálním tlaku, ale nemají opačnou funkci. 

Ortostatická reakce

O ortostatické hypotenzi mluvíme například při rychlém zvednutí se z lehu. Nastává často při dehydrataci nebo u pacientů s diabetem. Jde o snížení krevního tlaku způsobené rychlou změnou polohy a městnáním krve ve venózním řečišti dolních končetin, čímž dojde ke snížení zásobení mozku. I proti tomuto jevu funguje baroreflex. Baroreceptory zaznamenají snížení krevního tlaku a jejich vzruchová aktivita se sníží, to vede ke snížení inhibice sympatiku a inhibici parasympatiku. Tyto procesy způsobí vazokonstrikci, zvýšení srdeční frekvence a kontraktility. Pokud je tento reflex nedostatečný, může docházet k mdlobám, poruchám vidění nebo závratím. 

Neurogenní hypertenze

Při zaškrcení karotid proximálně od karotického sinunebo při přetětí nervů jejich baroreceptorů dochází ke zvýšení krevního tlaku. Vzhledem k tomu, že baroreceptory v aortálním oblouku fungují stále normálně, je zvýšení mírně kompenzováno. Pokud však dojde k přetětí nervů i z těchto baroreceptorů, krevní tlak stoupá až na 300/200mmHg. Takové hodnoty mohou mít fatální následky. Tyto způsoby zvýšení tlaku se nazývají neurogenní hypertenze. 

Sdílet článek
Autor: Nicola Schneibergová
Článek naposled aktualizován: 18. března 2013 18:04
Datum příští revize: 18. března 2015 18:04
K poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti využíváme cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace