Aneurysma: dělení, diagnostika, rizikové faktory a léčba

Aneurysma: dělení, diagnostika, rizikové faktory a léčba
20. března 2013 10:45

Aneurysma je rozšíření tepny (obvykle 1,5 násobek její obvyklé šíře v daném místě). Vzniká tam, kde je stěna cévy oslabena nebo vykazuje abnormální strukturu. Aneurysma se obvykle vyskytuje ve vyšším věku, u mužů zhruba 10krát častěji než u žen. Prasknutí aneurysmatu způsobuje mnohdy rozsáhlá krvácení a je tedy život ohrožujícím stavem.

Dělení aneurysmat

Postatou vzniku je změna struktury cévy. Struktura může být narušena mnoha vlivy. Podle toho, jakým způsobem je narušena, rozdělujeme 4 základní typy aneurysmat. 

Aneurysma verum (pravé aneurysma) – na rozšíření tepny se podílí všechny stěny cévy. Příčinou vzniku anerysmatu je často ateroskleróza či syfilis. U lidí trpících syfilis třetího stupně dochází k aneurysmatu hrudní aorty. Ve střední vrstvě tepny dochází k zánětlivé reakci, která má za následek porušení elasticity. V případě, že k tomuto dojde v místě odstupu aorty od srdce, může nastat srdeční tamponáda.  Aneurysma vzniklé v důsledku aterosklerózy postihuje častěji břišní aortu. Do její stěny se ukládá cholesterol, zužuje její průsvit a mění její elastické vlastnosti. Při větším nahromadění cholesterolu se struktura opouzdří a vzniká ateromový plát. Ten brání dostatečnému prokrvování orgánů a také se může od stěny cévy odtrhnout jako trombus. Pravé aneurysma dále postihuje tepny Willisova okruhu (tepny mozku). Především, pokud tyto tepny trpí vrozenou méněcenností, která je zároveň doprovázená vyšším tlakem krve. Aneurysma mozkových tepen je často odhaleno až ve fázi, kdy dojde k jejich protržení. Tento stav pacienta velmi ohrožuje na životě. 

Aneurysma falsum (nepravé aneurysma) – jedná se o roztržení stěny tepny, kdy dojde ke vzniku hematomu v jejím okolí. Hematom s tepnou udržuje komunikaci, může růst, eventuelně se od stěny tepny odtrhnout a poškodit okolní tkáň. 

Disekující aneurysma – jedná se o hematom, který pronikl z vnitřní do střední vrstvy stěny cévy. Střední vrstvou, složenou z hladkého svalstva může pronikat ve směru i proti směru toku krve.  Hematom se může protrhnout směrem ven z cévy a narušit stěnu aorty. Způsobí tím například srdeční tamponádu (pokud je lokalizován v odstupu aorty ze srdce).  Pokud se hematom protrhne směrem dovnitř do cévy (nejčastěji aorty), způsobí v ní nepravé lumen (průsvit cévy). Disekce dále může postihovat i cévy, které z aorty odstupují. Například karotidy (pro hlavu) nebo koronární tepny (pro srdce). Predispozicí je vysoký krevní tlak, nebo Marfanův syndrom (porucha pojiva).

Arteriovenózní aneurysma – dojde ke spojení tepny se žílou. Tento defekt je buď vrozený, nebo získaný, například úrazem. Vrozený defekt bývá lokalizován v mozkové tkáni. Za normálních podmínek krev proudí z cév do sítě drobných kapilár s malým průsvitem, kde se přirozeně zpomalí, předává mozku kyslík a odkysličená se sbírá do žil. Při arteriovenózním aneurysmatu proudí krev z cév rovnou do žil. Obhází tak kapilární řečiště, tudíž nedojdek jejímu zpomalení a svým rychlým prouděním narušuje cévní stěny. Navíc je daná část mozku nedostatečně zásobena kyslíkem, což se projevuje různými neurologickými potížemi. 

Rizikové faktory

Mezi rizikové faktory patří vysoký krevní tlak, ateroskleróza, zvýšené množství lipidů v krvi, kouření a genetické predispozice. Zejména ateroskleróza dnes postihuje velkou část populace. Jejímu vzniku se však dá předcházet vedením zdravého životního stylu.

Diagnostika

Diagnostiku lze v dnešní době provádět neinvazivně pomocí CT a MR angiografie. Také lze odhalit tlakové změny v místě postižení pomocí fonendoskopu (jednoduchý nástroj k poslechu pacienta).

Léčba

Cílem léčby je odstranit aneurysma z krevního oběhu, nebo ho obejít. První možností je tzv. clipping. Clipping je chirurgická metoda, při níž dochází ke kraniotomii (otevření lebky v příslušném místě). Chirurg aneurysma takzvaně zasvorkuje, aniž by porušil cévu. Další metodou je tzv. coiling. Jedná se o neinvazivní metodu, kdy se doktor pomocí katetru (kovová trubička určená pro prostup tepnami) dostane k výduti, do níž vloží kovové spirálky. Na těchto spirálkách se krev vysráží a výduť se tak uzavře. Aneurysma je také možno obejít bypassem (přemostění poškozeného úseku). 

Pomohl Vám tento web? Chtěli byste nás finančně podpořit, abychom pro Vás mohli psát více kvalitních článků? Klikněte sem!.
Sdílet článek
Tags:
Autor: Veronika Hněvsová
Vzdělání: Studentka 3. lékařské fakulty UK v Praze
Článek naposled aktualizován: 20. března 2013 10:45
Datum příští revize: 20. března 2015 10:45
K poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti využíváme cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace