Multivitamíny: měli byste je užívat nebo ne?

1. června 2019 8:20

Multivitamíny jsou nejčastěji užívanými potravinovými doplňky na světě. Někteří lidé věří, že zlepšují zdraví, dokážou nahradit pestrou stravu či dokonce snížit riziko vzniko chronických onemocnění. Ale co na to říká věda? Opravdu fungují? Pojďme se na to podívat z pozice medicíny založené na důkazech.

Obsah článku

 1. Co jsou multivitamíny?
 2. Co multivitamíny obsahují?
 3. Multivitamíny a onemocnění srdce
 4. Multivitamíny a rakovina
 5. Mají multivitamíny nějaký další přínos pro zdraví?
  1. Funkce mozku
  2. Zdravé oči
 6. Multivitamíny mohou i škodit
 7. Kdo by měl užívat multivitamíny?
 8. Vitamíny z jídla jsou vždy nejlepší

Co jsou multivitamíny?

Multivitamíny jsou potravinové doplňky, které obsahují několik různých vitamínů a minerálů, a to buď samostatně nebo v kombinaci s dalšími složkami (1).

Jejich obliba v posledních několika desetiletích značně vzrůstá (2,3).

V zásadě neexistují žádné normy na to, co všechno by měl multivitamín obsahovat, a tak se jejich složení liší, v závislosti na výrobci a druhu výrobku.

V názvech multivitamínových přípravků nacházíme řadu různých slov od multivitamínů počínaje, přes multiminerály až po vitamíny.

Výrobci je nabízí v různých formách, jako jsou například tablety, kapsle, žvýkačky, prášek nebo v tekuté podobě.

Většina multivitamínů se užívá jednou až dvakrát denně. Vždy byste si však měli pečlivě přečíst příbalový leták a řídit se výrobcem doporučeným dávkováním.

Multivitamíny můžete koupit v lékárně, v řadě specializovaných prodejen, v supermarketech a také v online lékárnách či obchodech jako je třeba Pilulka.cz.

Shrnutí: Multivitamíny jsou potravinové doplňky, které obsahují řadu různých vitamínů a minerálů. Jsou k dispozici v různých formách.

Co multivitamíny obsahují?

Existuje 13 vitamínů a nejméně 16 minerálů, které jsou pro lidské tělo důležité (a které se někdy odborně nazývají esenciální vitamíny a minerály).

Většina z nich se účastní enzymatických reakcí v těle, fungují jako hormony, signální molekuly nebo látky tvořící základní strukturní jednotky buněk.

Lidské tělo potřebuje živiny k tomu, aby se mohlo rozmnožovat, růst a také k tomu, aby mohlo regulovat a udržovat procesy, které v něm probíhají.

Multivitamíny obsahují některé z těchto esenciálních vitamínů a minerálů, ale v různých formách a také v různém množství. Kromě toho obsahují také další složky, jako jsou například rostlinné výtažky, aminokyseliny nebo mastné kyseliny.

Protože multivitamínové doplňky nepodléhají také přísné regulaci jako léčiva, může se stát, že multivitamíny obsahují ve skutečnosti vyšší nebo nižší dávky některých živin, než jsou hodnoty uvedené na obalu (4).

V některých případech dokonce neobsahují ani všechny živiny, které jsou na obalu uvedeny. Na trhu často najdeme pochybné firmy, které vyrábí plagiáty, a je proto důležité multivitamíny kupovat od renomovaného a prověřeného výrobce.

Živiny obsažené v multivitamínech mohou být vyrobeny ze skutečných potravin (potravinové výtažky) nebo se vyrábí uměle v laboratořích (syntetické potravinové doplňky).

Shrnutí: Multivitamíny mohou kromě vitamínů a minerálů obsahovat také rostlinné či bylinné výtažky, aminokyseliny a mastné kyseliny. Množství živin, které jednotlivé výrobky obsahují, se značně liší a často dochází k plagiátorství, kdy některé firmy parazitují na prověřených značkách a snaží se zákazníka zmást. Je proto potřeba nakupovat od spolehlivých a prověřených dodavatelů.

Multivitamíny a onemocnění srdce

Onemocnění srdce jsou celosvětově nejčastější příčinou smrti (5).

Mnoho lidí považuje užívání multivitamínů za prevenci srdečních onemocnění, nicméně vědecké důkazy v této oblasti nejsou přesvědčivé.

Výsledky observačních studií zaměřených na multivitamíny a jejich vliv na srdeční onemocnění jsou smíšené. Některé studie prokázaly snížené riziko infarktu a smrti při užívání multivitamínů, avšak řada dalších studií tvrdí, že multivitamíny nemají na srdeční onemocnění žádný vliv (6, 7, 8, 9).

Klinická studie Physicians’ Health Study II zkoumala účinky denního užívání multivitamínů u více než 14 tisíc lékařů – mužů, ve středním věku.

Výsledkem bylo, že multivitamíny nevedou ke snížení rizika vzniku infarktu myokardu nebo mozkové mrtvice ani nesnižují úmrtnost (10).

V další studii, která proběhla poměrně nedávno, byl zkoumán účinek multivitamínů na ženy (nikoli na muže), které užívaly multivitamíny minimálně po dobu 3 let a výsledkem bylo, že pravidelné užívání multivitamínů u žen snižuje o 35% riziko úmrtí na srdeční onemocnění (11).

Shrnutí: Několik observačních studií potvrzuje, že u osob, které užívají multivitamíny, dochází ke snížení rizika vzniku srdečních onemocnění. Nicméně řada dalších studií nezjistila mezi užíváním multivitamínů a rizikem vzniku srdečních onemocnění žádnou souvislost. Celkem vzato jsou tedy výsledky nejednoznačné a smíšené.

Multivitamíny a rakovina

Důkazy potvrzující účinnost multivitamínů na snížení rizika vzniku rakoviny jsou rovněž nejednoznačné.

Některé studie prokázaly, že užívání multivitamínů nemá vliv na snížení rizika vzniku rakoviny, zatímco jiné studie potvrzují, že užívání multivitamínů může dokonce vést ke zvýšení rizika vzniku rakoviny (6, 8, 12, 13).

Jedna přehledová studie hodnotila výsledky 5 randomizovaných, kontrolovaných klinických hodnoceních (zlatý standard medicínského výzkumu), kterých se zúčastnilo celkem 47 289 účastníků.

Výsledky potvrdily o 31% menší riziko vzniku rakoviny u mužů, zatímco u žen se žádný podstatný vliv multivitamínů na riziko vzniku rakoviny neprokázal (14).

Dvě observační studie, z nichž jedna byla provedená na ženách a druhá na mužích, potvrzují, že při dlouhodobém užívání multivitamínů dochází ke snížení rizika vzniku rakoviny tlustého střeva (15, 16).

Klinická studie Physicians’ Health Study II také zjistila, že dlouhodobé každodenní užívání multivitamínů snižuje riziko vzniku rakoviny u mužů, kteří dosud rakovinu neměli. Nicméně multivitamíny neměly žádný vliv na riziko úmrtí u těchto osob (17).

Shrnutí: Některé studie potvrzují, že užívání multivitamínů může vést ke snížení rizika vzniku rakoviny. Nicméně další studie tvrdí, že multivitamíny nemají na riziko vzniku rakoviny žádný vliv nebo dokonce riziko vzniku rakoviny zvyšují.

Mají multivitamíny nějaký další přínos pro zdraví?

Byly prováděny také klinické studie zkoumající účinnost multivitamínů na další orgánové soustavy, mimo jiné, na funkci mozku a na zdraví očí.

Funkce mozku

Několik klinických studií prokázalo, že multivitamínové doplňky mohou u starších dospělých osob zlepšovat paměť (18, 19, 20).

Užívání potravinových doplňků také může zlepšovat náladu. To dává smysl, protože řada klinických studií prokázala spojitost mezi špatnou náladou a nedostatkem živin (21, 22, 23, 24).

Navíc, několik dalších klinických studií prokázalo, že multivitamínové doplňky zlepšují náladu nebo zmírňují projevy deprese (25, 26).

Ovšem další klinické studie naopak neprokázaly v souvislosti s užíváním multivitamínů žádné změny nálady (27).

Shrnutí: Některé klinické studie popisují pozitivní vliv multivitamínových doplňků na zlepšování paměti a nálady. Nicméně řada dalších klinických studií žádné změny nálady při užívání multivitamínových doplňků neprokázala.

Zdravé oči

Věkem podmíněná makulární degenerace je nejčastější příčinou slepoty na světě (28).

Výsledky jedné klinické studie potvrdily, že vitamíny a minerály mohou zpomalit průběh tohoto onemocnění. Nicméně neexistuje žádný důkaz, že by vitamíny a minerály dokázaly zabránit samotnému vzniku věkem podmíněné makulární degenerace (29, 30).

Existují také důkazy o tom, že multivitamíny snižují riziko vzniku šedého zákalu (katarakty), což je další časté onemocnění očí (31).

Shrnutí: Vitamíny a minerály s antioxidačními účinky mohou zpomalit progresi onemocnění, které způsobují slepotu.

Multivitamíny mohou i škodit

V medicíně neplatí heslo „čím více tím lépe“.

Přestože užívání vysokých dávek některých vitamínů a minerálů může být prospěšné, nadbytek jiných vitamínů či minerálů může mít velmi negativní účinky na naše zdraví.

Vitamíny obecně rozdělujeme do dvou skupin, na základě jejich rozpustnosti:

 • Vitamíny rozpustné ve vodě: Nadbytek těchto vitamínů je z těla vyloučen močí.
 • Vitamíny rozpustné v tucích: Lidské tělo nemá jednoduchý mechanismus jak z těla vyloučit nadbytek těchto vitamínů, takže se mohou při dlouhodobém nadužívání v těle hromadit.

Mezi vitamíny rozpustné v tucích patří například vitamíny A, D, E a K.

Vitamíny E a K jsou relativně netoxické. Nicméně vitamíny A a D se mohou v těle hromadit a mají ve velkém množství toxické účinky.

Je zejména důležité, aby těhotné ženy nepřekračovaly doporučené denní maximální dávky vitamínu A, protože jeho nadbytečný příjem v těhotenství je spojován s malformacemi (poškozením) plodu (32).

Nadbytek vitamínu D může také mít toxické účinky, ale jsou velmi vzácné a je velmi nepravděpodobné, že by mohlo při užívání multivitamínů dojít k masivnímu předávkování vitamínem D. Nicméně k otravě vitamínem A čas od času dochází (33, 34, 35).

Pokud jíte potravu bohatou na živiny a ještě k tomu užíváte multivitamínové doplňky, můžete snadno překročit doporučenou denní dávku živin či vitamínů.

Kuřákům se doporučuje neužívat multivitamínové doplňky s vysokým obsahem beta karotenů a vitamínu A, protože je prokázáno, že tyto látky u nich zvyšují riziko vzniku rakoviny plic (36).

Také ostatní živiny a minerály obsažené v multivitamínových doplňcích mohou být ve vysokých dávkách škodlivé. Například nadměrné množství železa může být velmi nebezpečné (37, 38).

Další věc, na kterou je potřeba dávat pozor je výše zmíněná skutečnost, že vitamínové a potravinové doplňky nepodléhají tak přísné regulaci jako léčiva. Proto se často stává, že v důsledku například „výrobní chyby“ multivitamínové doplňky obsahují mnohem vyšší dávky živin a vitamínů než kolik je uvedeno na obalu (39).

Shrnutí: Užívání vysokých dávek některých živin, minerálů a vitamínů může mít škodlivé účinky. K tomu nejčastěji dochází v případě, kdy užíváte multivitamínové doplňky a současně jíte stravu bohatou na živiny a vitamíny.

Kdo by měl užívat multivitamíny?

Neexistují žádné důkazy o tom, že by užívání multivitamínových doplňků bylo vhodné pro každého.

Některým lidem může naopak užívání multivitamínových doplňků ublížit.

Nicméně existují určité skupiny pacientů, pro které užívání multivitamínů a minerálů ve formě multivitamínových doplňků může být prospěšné.

Mezi tyto osoby patří:

 • Senioři: S rostoucím věkem se snižuje vstřebávání vitamínu B12 a starší lidé také většinou potřebují vyšší dávky vápníku a vitamínu D (40, 41).
 • Vegani a vegetariáni: U těchto lidí hrozí vysoké riziko nedostatku vitamínu B12, protože tento vitamín se nachází pouze v živočišné potravě. Kromě toho hrozí veganům a vegetariánům také nedostatek vápníku, zinku, železa, vitamínu D a omega 3 mastných kyselin (42, 43).
 • Těhotné a kojící ženy: V těchto případech je nutné se před užíváním jakýchkoli vitamínových doplňků poradit s vaším lékařem. Některé živiny jsou potřebné, ovšem jiné (například vitamín A) mohou ve velkém množství způsobit poškození plodu (32).

Mezi další skupiny osob, pro které může být užívání multivitamínových doplňků vhodné, patří lidé po bariatrických chirurgických výkonech (tedy chirurgických zákrocích pro léčbu obezity), dále lidé držící nízkotučné diety, lidé trpící nechutenstvím nebo lidé, kteří z jakéhokoli důvodu nepřijímají dostatek živin z potravy(například lidé trpící Crohnovou chorobou nebo jinými idiopatickými střevními záněty). Slovo idiopatický v medicíně znamená "z neznámé příčiny".

Pokud patříte do některé z těchto skupin, poraďte se o užívání multivitamínových doplňků s vaším lékařem, který vám pomůže vybrat vhodný preparát. Můžete se také informovat přímo v lékárně a nechat si poradit od lékárnice. Na trhu jsou k dispozici speciální multivitamínové přípravky pro muže, ženy, těhotné, apod.

Shrnutí: Některé osoby potřebují vyšší dávky některých vitamínů a minerálů. Patří mezi ně například těhotené a kojící ženy, senioři, vegetariáni, vegani, apod.

Vitamíny z jídla jsou vždy nejlepší

Multivitamíny nejsou zárukou dobrého zdraví.

Ve skutečnosti jsou důkazy o jejich pozitivním vlivu na naše zdraví velmi slabé a nepřesvědčivé. V některých případech mohou být multivitamíny i škodlivé.

Pokud trpíte nedostatkem některých živin nebo vitamínů, rozhodně je lepší do těla doplňovat jenom tu příslušnou živinu nebo vitamín. Multivitamíny obsahují velké množství většiny důležitých vitamínů a minerálů, z nichž ale většinu vůbec nepotřebujete.

Užívání multivitamínů jako náhrady za zdravou a pestrou stravu je také chybou. Vyvážená strava složená z čerstvých a dobrých potravin vám v dlouhodobém měřítku prospěje více než multivitamíny.

Pokud je to možné, snažte se raději vaši denní potřebu živin a vitamínů uspokojovat zdravým stravováním a nikoli užíváním multivitamínových doplňků.

Pomohl Vám tento článek? Chcete nás podpořit, abychom mohli psát více podobných článků?
Sdílet článek
Autor: MUDr. Michal Vilímovský
Vzdělání: lékař
Použité zdroje:

Zpracováno podle Healthline.com.

Zdroje obrázků:

Stockphotosecrets.com

Článek naposled aktualizován: 1. června 2019 8:20
Datum příští revize: 1. června 2021 8:20
K poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti využíváme cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace