7 nežádoucích účinků spojených s nadměrným užíváním jablečného octa

17. března 2019 20:30

Jablečný ocet se těší stále větší oblibě. Má řadu vědecky prověřených léčivých účinků. Na druhou stranu ale řad odborníků varuje před jeho nadměrným užíváním a nežádoucími účinky. V tomto článku se podrobně podíváme na možné nežádoucí reakce spojené s konzumací jablečného octa. Rovněž zde najdete pokyny a rady jak jablečný ocet užívat tak, aby to bylo bezpečné a nemuseli jste se bát poškození zdraví.

Obsah článku

 1. Co je jablečný ocet?
 2. 7 nežádoucích účinků jablečného octa
  1. Zpomalené vyprazdňování žaludku
  2. Nežádoucí účinky na trávení
  3. Nízká hladina draslíku v krvi a ztráta kostní hmoty
  4. Narušení zubní skloviny
  5. Poleptání jícnu
  6. Poleptání pokožky
  7. Lékové interakce
 3. Jak bezpečně konzumovat jablečný ocet?
 4. Co si z článku odnést?

Co je jablečný ocet?

Jablečný ocet (někdy také nazývaný ocet z jablečného moštu) vzniká přidáním kvasinek do šťávy z jablek.

Kvasinky nejprve přemění cukr obsažený v jablkách na alkohol. Poté do vzniklé směsi přidáme baktérie, které alkohol přemění na kyselinu octovou (1).

Jablečný ocet obsahuje zhruba 5 – 6 % kyseliny octové. Přestože kyselina octová z čistě chemického hlediska patří mezi takzvané “slabé kyseliny” mohou být její účinky velmi silné, pokud je v koncentrované podobě.

Ocet z jablečného moštu

Kromě kyseliny octové, obsahuje jablečný ocet také vodu a stopová množství dalších kyselin, vitamínů a minerálů (1).

Několik klinických studií prováděných na zvířatech a lidech prokázalo, že kyselina octová a jablečný ocet mohou pomáhat při hubnutí a spalování tuků (na břiše i v jiných partiích), přispívají ke snížení hladiny cukru v krvi, zvyšují citlivost buněk na inzulin a snižují hladinu cholesterolu v krvi (2, 3, 4, 5, 6, 7, 8).

Shrnutí: Jablečný ocet obsahuje kyselinu octovou, která má řadu pozitivních účinků. Patří mezi ně pozitivní vliv na hubnutí, odbourávání tuků a snížení hladiny cukru a cholesterolu v krvi.

7 nežádoucích účinků jablečného octa

Bohužel se ukazuje, že konzumace jablečného octa může vést i k řadě nepříjemných nežádoucích účinků a reakcí (rozdíl mezi nežádoucími účinky a reakcemi spočívá v tom, že nežádoucí účinky známe a jejich výskyt je dobře zdokumentován, zatímco nežádoucí reakce představují nově vzniklé nežádoucí účinky, o kterých jsme dosud neměli ani tušení).

Nežádoucí účinky se vyskytují zejména v případě, kdy užíváte velké množství jablečného octa a dostáváte do organizmu velké množství kyseliny octové.

Je tedy potřeba vzít na vědomí, že přestože konzumace malého množství jablečného octa má řadu léčivých účinků a nezpůsobuje žádné problémy, nesmíte si myslet, že čím více tím lépe a lít do sebe jablečný ocet pod tlakem. Všeho moc škodí a nadměrné množství jablečného octa může být velmi škodlivé a zdraví nebezpečné.

Pojďme se nyní na jednotlivé nežádoucí účinky podívat podrobněji:

Zpomalené vyprazdňování žaludku

Jablečný ocet pomáhá snižovat hladinu cukru v krvi tím, že brání prudkému vzestupu hladiny glukózy v krvi po jídle. Dělá to tak, že zpomaluje vyprazdňování žaludku (tedy zpomaluje rychlost přesunu potravy ze žaludku do dalších částí trávicího traktu). Tím dochází k pomalejšímu vstřebávání cukrů a ke snížení jejich koncentrace v krvi (9).

Přestože obecně je tento účinek jablečného octa považován za pozitivní, u pacientů s gastroparézou (onemocnění, které se často vyskytuje u diabetiků prvního typu kdy v důsledku poškození nervových a cévních pletení v oblasti trávicího traktu zůstává potrava v žaludku dlouho a dochází ke zpomalení vyprazdňování žaludku) může konzumace jablečného octa vyvolat zhoršení stavu!

Mezi příznak gastroparézy patří pálení žáhy, nadýmání (plynatost) a nevolnost (pocit na zvracení). U diabetiků prvního typu je proto správné načasování podávání inzulinu velmi obtížné, protože je těžké spočítat, jak dlouho trvá trávení a vstřebávání jídla.

Bolest břicha jako příznak celiakie

Jedna placebem kontrolovaná studie se zaměřila na zkoumání 10 pacientů s diabetem prvního typu a gastroparézou.

Těmto pacientům byl podáván jablečný ocet a bylo zjištěno, že již při konzumaci 2 polévkových lžic (30 ml) jablečného octa došlo k podstatnému prodlužení doby, po kterou přijatá potrava zůstala v žaludku v porovnání s pacienty, kteří pili čistou vodu (10).

Shrnutí: Jablečný ocet prokazatelně prodlužuje dobu vyprazdňování potravy z žaludku. To může zhoršovat příznaky gastroparézy a zkomplikovat udržování stálé hladiny cukru v krvi u diabetiků prvního typu.

Nežádoucí účinky na trávení

Jablečný ocet může u některých lidí vyvolávat nepříjemné nežádoucí účinky spojené s trávením.

Klinické studie prováděné na lidech i na zvířatech potvrzují, že jablečný ocet a kyselina octová mohou snižovat chuť k jídlu a zvyšovat pocit sytosti a plnosti po jídle. To je na jednu stranu dobré pro hubnutí, protože to vede k přirozenému a nenásilnému snižování příjmu kalorií (11, 12, 13).

Jedna kontrolovaná klinická studie ale prokázala, že v některých případech může ke snížení chuti k jídlu a k pocitu plnosti po konzumaci jablečného octa docházet nikoli na základě jeho pozitivních účinků, ale spíše na základě nechutenství, které jablečný ocet může také vyvolat.

Lidé, kteří v jedné studií pili nápoj obsahující 25 gramů jablečného octa potvrdili, že měli nejen nižší chuť k jídlu, ale trpěli i mnohem častěji nevolností, a to zejména v případě, kdy byl jablečný ocet součástí nápoje s nepříjemnou chutí (14).

Shrnutí: Jablečný ocet na jedné straně může pomoci snížit chuť k jídlu, ale může také vyvolat nevolnost, zejména pokud je konzumován jako součást nápojů s nepříjemnou chutí.

Nízká hladina draslíku v krvi a ztráta kostní hmoty

Nemáme žádné klinické studie, které by zkoumaly vliv jablečného octa na hladinu draslíku v krvi a na zdraví kostí.

Nicméně existuje případ hypokalémie (snížení draslíku v krvi pod normální mez) a ztráty kostní hmoty, který byl vyvolán dlouhodobou nadměrnou konzumací jablečného octa.

Jednalo se o 28-letou ženu, která každý den pila 250 ml jablečného octa ředěného vodou, a to po dobu šesti let.

Byla přijata do nemocnice kvůli snížení hladiny draslíku v krvi a dalším abnormálním výsledkům biochemického vyšetření krve (15).

Navíc u ní byla diagnostikována osteoporóza, což je onemocnění způsobené řídnutím kostí, které se u takto mladých lidí vyskytuje jen velmi vzácně.

Lékaři, kteří tuto pacientku léčili, se domnívali, že její stav byl způsoben nadměrnou každodenní konzumací jablečného octa, která vedla k tomu, že se její organizmus snažil nadměrnou kyselost krve vyrovnávat vyplavováním minerálů z kostí.

Lékaři si také všimli, že vysoká konzumace kyseliny octové může narušit tvorbu nové kostní hmoty.

Je pravda, že v tomto případě byla konzumace jablečného octa skutečně extrémní a navíc ta paní toto obrovské množství pila po dobu několika let, ale je potřeba si uvědomit, že všeho moc škodí a nic se nemá přehánět, protože i dobré věci pak mohou mít závažné nežádoucí účinky.

Shrnutí: V minulosti byl zaznamenán případ mladé ženy, u které došlo ke snížení hladiny draslíku v krvi a ke vzniku osteoporózy pravděpodobně v důsledku dlouhodobé nadměrné konzumace jablečného octa.

Narušení zubní skloviny

Kyselé potraviny a nápoje prokazatelně poškozují zubní sklovinu (16).

V tomto směru se výzkum zaměřil zejména na sladké nealkoholické nápoje a ovocné džusy, ale výzkumy prokazují, že i kyselina octová obsažená v jablečném octu může poškodit zubní sklovinu.

Otevřená ústa se zuby

V jedné laboratorní studii byla zubní sklovina z vytržených zubů moudrosti ponořena do octů s různou hodnotou pH od 2,7 až po 3,95. Po 4 hodinách došlo ke ztrátě 1 – 20% minerálů ze zubní skloviny v důsledku působení octa (17).

Je důležité poznamenat, že tato studie byla prováděna v laboratoři a nikoli přímo v ústech člověka, kde sliny do jisté míry kyselost octa neutralizují. Nicméně stále je to důkaz o tom, že velké množství jablečného octa může způsobit narušení zubní skloviny.

Jedna případová studie také potvrdila, že značná kazivost zubů u patnáctileté dívky byla způsobena konzumací 237 ml neředěného jablečného octa denně v rámci snahy o zhubnutí (18).

Shrnutí: Kyselina octová v jablečném octu může oslabit zubní sklovinu, což vede ke ztrátě minerálů a ke zvýšené kazivosti zubů.

Poleptání jícnu

Jablečný ocet může vyvolat popálení jícnu.

Při analýze tekutin, které nejčastěji způsobují poleptání jícnu u dětí v důsledku náhodného vypití, se ocet umístil na prvním místě.

Proto odborníci doporučují, aby byl ocet zařazen do seznamu “nebezpečných látek”, které je nutno uchovávat mimo dosah dětí ve speciálních nádobách a obalech, kam se děti nedostanou (19).

Nicméně ve výše uvedené analýze byl zkoumán normální stolní (kuchyňský) ocet, nikoli ocet jablečný. Neexistuje tedy přímý důkaz o tom, že by jablečný ocet v tekuté podobě způsobil poleptání jícnu.

Nicméně jedna žena, která si koupila tablety s jablečným octem, uvedla, že po spolknutí tablety u ní došlo k poleptání jícnu a po dobu šesti měsíců měla problémy s polykáním (20).

Je tedy potřeba být opatrný.

Shrnutí: Kyselina octová v kuchyňském octu způsobila poleptání jícnu u dětí. U jedné ženy došlo k poleptání jícnu poté, co spolkla tabletu s jablečným octem.

Poleptání pokožky

Vzhledem ke své vysoké kyselosti může jablečný ocet vyvolat poleptání také na pokožce.

U jedné čtrnáctileté dívce došlo ke vzniku hlubokých erozí na nose, poté, co tato dívka chtěla odstranit akné (uhříky) tím, že na ně nakapala jablečný ocet. Když se jí lékaři ptali, proč to udělala, řekla jim, že si návod na odstranění akné s pomocí jablečného octa našla na internetu (21).

Rovněž byl zaznamenán případ šestiletého chlapce, který trpěl řadou onemocnění a do nemocnice se dostal s popáleninami dolních končetin poté, co se jeho matka snažila zánětlivá ložiska na kůži léčit jablečným octem (22).

Na internetu lze najít i další “zajímavé” ukázky popálenin na kůži způsobených jablečným octem.

Shrnutí: Jablečný ocet vyvolal u některých lidí popáleniny na kůži při neodborné léčbě akné a kožních infekcí.

Lékové interakce

Jablečný ocet může vyvolávat interakce s některými druhy léčiv:

 • Léky na diabetes: Lidé, kteří užívají inzulín nebo léčiva na podporu stimulace inzulínu (perorální antidiabetika – metformin, apod.) by si měli dávat na konzumaci jablečného octa velký pozor, protože u nich může dojít k nebezpečnému poklesu hladiny cukru v krvi (hypoglykémie) či k poklesu hladiny draslíku v krvi (hypokalémie).
 • Digoxin (Lanoxin): Tento lék se používá při léčbě některých onemocnění srdce. Umí posílit srdeční činnost a současně snížit namáhání srdce, což může být vhodné například při chronickém srdečním selhání. Protože ale snižuje hladinu draslíku v krvi, může být užívání tohoto léku v kombinaci s jablečným octem nebezpečné a vést k velmi vysokému poklesu hladiny draslíku, což je nebezpečné.
 • Některá diuretika: Některá diuretika (léčiva podporující vylučování moči) mohou způsobit nadměrné vylučování draslíku z organizmu (spolu s vyloučenou močí). Z hlediska prevence přílišného snížení hladiny draslíku v organizmu se proto doporučuje nekonzumovat větší množství jablečného octa pokud současně užíváte diuretika.
Shrnutí: Jablečný ocet může ovlivnit působení některých léčiv, včetně inzulinu, digoxinu a některých diuretik.

Jak bezpečně konzumovat jablečný ocet?

Přestože jablečný ocet může mít kromě léčivých účinků i některé negativní účinky, většina lidí ho může bezpečně konzumovat při dodržení těchto všeobecných zásad:

 • Omezte denní příjem jablečného octa: Pokud začínáte jablečný ocet konzumovat, začněte postupně s menší dávkou, kterou následně můžete zvýšit na maximálně 2 polévkové lžíce denně (30 ml), v závislosti na tom co snesete.
 • Snažte se minimalizovat kontakt zubů s kyselinou octovou: Nařeďte si jablečný ocet vodou a vypijte s pomocí brčka (slámky).
 • Vypláchněte si ústa: Po konzumaci jablečného octa si vypláchněte ústa čistou vodou. Také vyčkejte s čištěním zubů po dobu alespoň 30 minut po konzumaci jablečného octa. Jinak hrozí ještě významnější poškození skloviny.
 • Pokud trpíte gastroparézou jablečný ocet nekonzumujte: Ideální je buď nekonzumovat jablečný ocet vůbec nebo omezit jeho denní příjem na 1 kávovou lžičku (5 ml), a konzumovat ho výhradně naředěný ve vodě nebo v salátové zálivce.
 • Dávejte pozor na alergie: Alergie na jablečný ocet je vzácná, ale pokud se u vás jakákoli alergická reakce vyskytne, okamžitě přestaňte jablečný ocet užívat a vyhledejte lékaře.
Shrnutí: Aby byla konzumace jablečného octa bezpečná, omezte jeho denní příjem, konzumujte ho po naředění vodou a vyhněte se mu, pokud trpíte některými nemocemi, které zpomalují trávení (jako je například gastroparéza).

Co si z článku odnést?

Jablečný ocet má řadu léčivých účinků.

Na druhou stranu při jeho nadměrné konzumaci hrozí závažné nežádoucí účinky, které mohou být i životu nebezpečné.

Důležité je tedy nejen sledovat a omezit denní příjem jablečného octa, ale konzumovat ho po naředění vodou a ne v koncentrované formě.

Vězte, že malé množství jablečného octa léčí, ale všeho moc škodí a jeho nadměrná konzumace může často napáchat více škody než užitku.

Pomohl Vám tento článek? Chcete nás podpořit, abychom mohli psát více podobných článků?
Sdílet článek
Autor: MUDr. Michal Vilímovský
Vzdělání: lékař
Použité zdroje:

Zpracováno podle Healthline.com

Zdroje obrázků:

Pixabay.com a Adobe Stock

Článek naposled aktualizován: 17. března 2019 20:30
Datum příští revize: 17. března 2021 20:30
K poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti využíváme cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace