Co je tyrozin, jaké jsou jeho účinky, rizika a dávkování?

Co je tyrozin, jaké jsou jeho účinky, rizika a dávkování?
26. května 2019 7:15

Tyrozin je neesenciální aminokyselina, která se používá jako doplněk stravy na zlepšení tělesné výkonnosti, koncentrace a pozornosti. Slovo neesenciální znamená, že si tělo tuto aminokyselinu dokáže samo syntetizovat z jiných látek.

Obsah článku

 1. Co je tyrozin a jak funguje?
 2. Tyrozin zlepšuje duševní výkonnost ve stresových situacích
 3. Tyrozin může pomáhat lidem s fenylketonurií
 4. Důkazy ohledně účinnosti tyrozinu v léčbě deprese nejsou jednoznačné
 5. Nežádoucí účinky tyrozinu
  1. Inhibitory monoaminoxidázy (MAOIs)
  2. Hormony štítné žlázy
  3. Levodopa (L-dopa)
 6. Jak užívat doplňky stravy s tyrozinem?
 7. Co si z článku odnést?

Podílí se na tvorbě důležitých chemických látek v mozku, které zlepšují komunikaci nervových buněk a pomáhají regulovat náladu (1).

Navzdory jeho kladným účinkům na vaše zdraví má užívání doplňků stravy s tyrozinem i svá rizika a nežádoucí účinky. Tyrozin také ovlivňuje účinnost některých léků, takže je dobré dávat si při jeho užívání pozor. 

V tomto článku se dozvíte vše co potřebujete o tyrozinu vědět, včetně jeho zdravotních účinků, nežádoucích reakcí, rizik a doporučeného dávkování.

Co je tyrozin a jak funguje?

Tyrozin je aminokyselina, kterou si lidské tělo samo vyrábí z jiné aminokyseliny zvané fenylalanin.

Najdeme ho v řadě různých potravin, zejména v sýrech, kde byl vůbec poprvé objeven. Slovo "tyros" v řečtině znamená sýr (2).

Bohatým zdrojem tyrozinu jsou také kuřecí a krůtí maso, ryby, mléčné výrobky a většina ostatních potravin s vysokým obsahem bílkovin (3).

Tyrozin se podílí na tvorbě dalších důležitých látek v lidském těl, jako jsou například (4):

 • Dopamin: Dopamin je hormon štěstí a reguluje centrum odměny a rozkoše. Tato důležitá látka se také podílí na řízení paměti a motorických (pohybových) dovedností (5).
 • Adrenalin a noradrenalin: Tyto hormony jsou odpovědné za reakci "boj nebo útěk" při stresujících situacích. Připravují organizmus na "boj" nebo "útěk" při jeho ohrožení (5).
 • Hormony štítné žlázy: Hormony, které štítná žláza vyrábí jsou odpovědné především za regulaci metabolismu (6).
 • Melanin: Jedná se o pigment, který zajišťuje zbarvení vaší pokožky, vlasů i očí. Lidé s tmavší barvou pokožky mají v kůži více melaninu než lidé se světlou kůží (7).

Tyrozin se prodává také jako doplněk stravy. Doplňky stravy s tyrozinem buď obsahují pouze tuto aminokyselinu nebo ještě další pomocné látky a živiny.

Užívání doplňků stravy s tyrozinem pravděpodobně zvyšuje hladinu důležitých neurotransmiterů, jako jsou dopamin, adrenalin (epinefrin) a noradrenalin (norepinefrin).

Zvýšením koncentrace těchto neurotransmiterů v těle dochází ke zlepšení paměti a výkonnosti ve stresujících situacích a stavech (4).

Shrnutí: Tyrozin je aminokyselina, kterou si lidské tělo umí vyrobit z jiné aminokyseliny s názvem fenylalanin. Suplementace tyrozinu ve formě doplňků stravy údajně zvyšuje hladinu důležitých chemických látek v mozku, které regulují náladu, paměť i odpověď na stresovou reakci.

Tyrozin zlepšuje duševní výkonnost ve stresových situacích

Stres je něco, co zažíváme všichni.

Negativně ovlivňuje paměť,pozornost i znalosti a schopnosti, protože snižuje hladiny neurotransmiterů (8, 9).

Například hlodavci, kteří byli vystaveni účinkům chladu (důležitý environmentální stresor), trpěli v důsledku snížení koncentrace neurotransmiterů v krvi výpadky paměti a kognitivních funkcí (10, 11).

Když jim ale byl podán doplněk stravy s tyrozinem, došlo k úpravě stavu a paměť se jim vrátila.

I když nelze jednoznačně přenést výsledky studií na hlodavcích i na lidi, výše uvedená zjištění potvrdily i humánní studie.

Jedna studie na 22 ženách naznačuje, že u těch, které užívaly doplňky stravy s tyrozinem došlo v porovnání s placebem k podstatnému zlepšení pracovní paměti. Pracovní paměť hraje důležitou roli při udržování pozornosti a dodržování předepsaných pokynů (12).

V jiné studii užívalo 22 účastníků tyrozin před testem kognitivní flexibility. V porovnání s placebem bylo zjištěno, že tyrozin zlepšuje kognitivní flexibilitu (13).

Kognitivní flexibilita je schopnost přepínat mezi jednotlivými úkoly nebo myšlenkami. Čím rychleji dokážete přepínat mezi jednotlivými úkoly, tím lepší je vaše kognitivní flexibilita.

Užívání doplňků stravy prospívá také lidem se spánkovou deprivací. Pouhá jedna dávky tyrozinu dokázala zvýšit prodloužit pozornost u lidí po probdělé noci. V průměru došlo po užívání doplňků stravy s tyrozinem k prodloužení pozornosti o 3 hodiny (14).

Dvě analýzy navíc potvrdily, že užívání doplňků stravy s tyrozinem pomáhá zmírnit úbytek kognitivních funkcí a dokáže krátkodobě tyto funkce zlepšit, zejména ve stresujících či duševně náročných situacích (15, 16).

Na druhou stranu je potřeba říci, že i když tyrozin má určité kladné účinky na kognitivní funkce, nemá žádný vliv na sportovní výkonnost (16, 17, 18).

A v neposlední řadě také nemáme žádné důkazy o tom, že by užívání tyrozinu zlepšovalo duševní výkonnost u osob, které nejsou ve stresu. Jinými slovy užívání tyrozinu prostě nezlepšuje schopnosti vašeho mozku. 

Shrnutí: Studie naznačují, že ve stresových situacích může tyrozin zlepšovat duševní funkce. Nicméně nemáme žádné důkazy o tom, že tyrozin zlepšuje paměť a další kognitivní funkce u zdravých osob, které nejsou ve stresu.

Tyrozin může pomáhat lidem s fenylketonurií

Fenylketonurie je vzácné dědičné onemocnění způsobené poruchou genu, který se podílí na tvorbě enzymu s názvem fenylalanin hydroxyláza (19).

Lidské tělo tento enzym potřebuje na přeměnu fenylalaninu na tyrozin, který je nezbytný k produkci neurotransmiterů (4).

Bez tohoto enzymu ale není možné rozštěpit fenylalanin, který se pak hromadí v těle a vylučuje se hlavně močí. 

Hlavním způsobem léčby fenylketonurie je dodržování přísné diety bez fenylalaninu (20).

Protože ale tělo tyrozin vyrábí z fenylalaninu a bez fenylalanin hydroxylázy to nejde, mají lidé s fenylketonurií nedostatek tyrozinu, což negativně ovlivňuje fungování mozku a může vést až k poruchám chování či mentální retardaci (21).

Suplementace tyrozinem může fenylketonurikům pomoci zmírnit projevy jejich onemocnění, ale důkazy jsou smíšené.

Jedna analýza zkoumala účinky užívání tyrozinu v kombinaci s dietou bez fenylalaninu i bez této restrikční diety a jeho vliv na inteligenci, růst, stav výživy, úmrtnost a kvalitu života (22).

Odborníci analyzovali dvě studie se 47 účastníky a nezjistili žádný rozdíl mezi užíváním tyrozinu a placeba. Jinými slovy tedy užívání doplňků stravy s tyrozinem u fenylketonuriků nepřináší žádné výhody.

Analýza tří dalších studií s 56 účastníky rovněž nezjistila žádné statisticky významné rozdíly v oblasti zmírnění příznaků fenylketonurie při užívání doplňků stravy s tyozinem a placebem (23).

Na základě těchto výsledků by tak lékaři neměli vydávat pacientům s fenylketonurií žádná doporučení ohledně užívání doplňků stravy s tyrozinem, protože pozitivní vliv suplementace tyrozinu u těchto pacientů nebyl dostatečně prokázán.

Shrnutí: Fenylketonurie je onemocnění, které může vyvolat nedostatek tyrozinu. Studie ale nepotvrdily, že by užívání doplňků stravy s tyrozinem mělo u fenylketonuriků nějaký vliv na závažnost projevů jejich onemocnění.

Důkazy ohledně účinnosti tyrozinu v léčbě deprese nejsou jednoznačné

Někteří odborníci se domnívají, že tyrozin může pomáhat v léčbě deprese. 

Důkazy ale nejsou jednoznačné.

Jednou z teorií vzniku deprese je narušení rovnováhy mezi neurotransmitery v mozku. Léky na depresi (antidepresiva) pak pomáhají znovu nastolit rovnováhu mezi neurotransmitery (24).

Protože tyrozin může zvyšovat produkci neurotransmiterů, někteří lékaři mu připisují i antidepresivní účinky (25).

Bohužel ale výzkum v této oblasti toto tvrzení nepotvrzuje.

V jedné studii na 65 pacientech s depresí, užívali účastníci buď tyrozin v denním množství 100mg/kg, běžně používaná antidepresiva v dávce 2,5 mg/kg/den nebo placebo, a to po dobu 4 týdnů. Bylo zjištěno, že tyrozin nemá žádné antidepresivní účinky (26).

Deprese je složité onemocnění se značně různorodými projevy. A to je pravděpodobně důvod, proč potravinové doplňky jako je například tyrozin, nefungují a nezmírňují její projevy.

Nicméně tyrozin může pomoci lidem s nízkou hladinou dopaminu, adrenalinu nebo noradrenalinu.

Jedna studie u pacientů s depresí se současným nedostatkem dopaminu potvrdila, že užívání tyrozinu vede k podstatnému zlepšení klinických projevů základního onemocnění (27).

Deprese s nízkou hladinou dopaminu je charakterizována zejména nedostatkem energie a ztrátou motivace (27).

Dokud nebudeme mít k dispozici výsledky dalšího výzkumu, nelze doporučit užívání tyrozinu na zmírnění projevů deprese (25).

Shrnutí: Lidské tělo potřebuje tyrozin na výrobu neuromediátorů, které ovlivňují náladu. Nicméně dosavadní výzkum nepotvrzuje, že by užívání doplňků stravy s tyrozinem pomáhalo zmírnit projevy onemocnění u lidí s depresí.

Nežádoucí účinky tyrozinu

Významné světové zdravotnické organizace považují tyrozin za relativně bezpečnou látku (28).

Jeho užívání v denní dávce až 150 mg/kg tělesné hmotnosti po dobu 3 měsíců nevedlo k žádným nežádoucím účinkům či reakcím (15, 29, 30).

I když je pro většinu lidí užívání tyrozinu bezpečné, může tato látka negativně ovlivnit účinnost jiných léčiv či vyvolat nežádoucí reakce.

Inhibitory monoaminoxidázy (MAOIs)

Tyramin je aminokyselina, která vzniká štěpením tyrozinu a podílí se zejména na regulaci krevního tlaku.

V potravinách bohatých na tyrozin a fenylalanin, které obsahují mikroorganizmy schopné štěpit tyto aminokyseliny, často dochází k hromadění tyraminu (31).

Vysokou koncentraci tyraminu nacházíme zejména v sýrech (čedar, plísňové sýry), uzeném mase a sójových výrobcích (31).

Antidepresiva ze skupiny inhibitorů monoaminoxidázy (MAOIs) blokují účinky enzymu monoaminoxidázy, který nadměrné množství tyraminu v těle pomáhá likvidovat (2, 32, 33).

Pokud užíváte léky ze skupiny inhibitorů monoaminoxidázy spolu s potravinami s vysokým obsahem tyraminu (sýry, apod.), může to vést ke zvýšení krevního tlaku až na nebezpečnou úroveň.

I když nevíme, zda užívání tyrozinu může vést k hromadění tyraminu v těle, je lepší dávat si pozor a doplňky stravy s tyrozinem nebrat, pokud užíváte inhibitory monoaminoxidázy (34, 35).

Hormony štítné žlázy

Mezi hormony štítné žlázy patří zejména trijódtyronin (T3) a tyroxin (T4).

Tyto hormony pomáhají regulovat růst a metabolické pochody v organizmu.

Je důležité udržování jejich stabilní hladiny, protože jak nedostatek tak nadbytek hormonů T3 a T4 je špatný.

Užívání tyrozinu může ovlivnit hladinu těchto hormonů v těle (36).

Je to proto, že tyrozin je důležitou součástí trijódtyroninu i tyroxinu, takže jeho užívání může způsobit nadměrné zvýšení jejich koncentrace v těle.

Proto lidé, kteří užívají léky na štítnou žlázu nebo trpí nadměrnou činností (hyperfunkcí) štítné žlázy by si měli dát na doplňky stravy s tyrozinem pozor a raději je neužívat.

Levodopa (L-dopa)

Levodopa (L-dopa) je lék běžně používaný k léčbě Parkinsonovy choroby (37).

Tyrozin a L-dopa spolu ve střevech soutěží o vazebná místa pro vstřebávání do krve, což může snižovat účinnost tohoto léku (38).

Proto byste neměli tyrozin a Levodopu užívat současně, ale vždy alespoň s odstupem několika hodin.

Na druhou stranu je zajímavé, že se v současné době zkoumají účinky tyrozinu na úbytek kognitivních funkcí u starších dospělých osob (38, 39).

Shrnutí: Většině lidí užívání tyrozinu nezpůsobí žádné problémy. Může ale ovlivnit účinky některých léčiv.

Jak užívat doplňky stravy s tyrozinem?

Na trhu se doplňky stravy s tyrozinem prodávají ve dvou formách. Buď obsahují jen tyrozin jako volnou aminokyselinu nebo obsahují acetylovanou formu s názvem N-acetyl L-tyrozin (NALT).

NALT obsahuje zbytek kyseliny octové (acetyl) a je ve vodě lépe rozpustný než čistý tyrozin, ale oproti čistému tyrozinu se v těle hůře na tuto aminokyselinu konvertuje (40, 41).

Proto potřebujete užívat vyšší dávky NALT než tyrozinu, abyste dosáhli stejného účinku.

Tyrozin se obvykle užívá v denních dávkách 500 - 2000 mg, a to 30-60 minut před cvičením, i když důkazy o účincích tyrozinu na zlepšení tělesné a sportovní výkonnosti nejsou jednoznačné (42, 43).

Nicméně se zdá, že tyrozin pomáhá udržovat vysokou výkonnost duševních funkcí ve stresových situacích či v období spánkové deprivace (nedostatku spánku). Pro tyto účely se obvykle používá denní dávka v rozmezí 100 - 150 mg na kg tělesné hmotnosti.

To je zhruba 7 - 10 gramů pro osobu s průměrnou tělesnou hmotností (cca 68,2 kg).

Takto vysoké dávky ale mohou způsobit zažívací potíže, jako je průjem nebo nadýmání, takže je lepší je rozdělit do více dávek a užívat je 30 - 60 minut před stresující událostí.

Shrnutí: Nejlepšími a nejúčinnějšími doplňky stravy s tyrozinem jsou ty, které obsahují tyrozin ve formě volné aminokyseliny. Nejvyššího antistresového účinku bylo dosaženo při denních dávkách 100 - 150 mg na kg tělesné hmotnosti a při užití doplňku stravy zhruba 60 minut před stresovou situací.

Co si z článku odnést?

Tyrozin je oblíbeným doplňkem stravy, který lidé užívají z řady různých důvodů.

Jedná se o důležitou aminokyselinu, ze které v těle vznikají neurotransmitery, jejichž hladina klesá při stresových stavech či emočně vypjatých situacích. 

Existují poměrně silné důkazy o tom, že užívání tyrozinu pomáhá - v porovnání s placebem - rychle doplnit hladiny těchto neurotransmiterů a zlepšuje duševní a kognitivní funkce, zejména v zátěžových a stresových situacích.

Užívání tyrozinu je pro většinu lidí bezpečné, a to i ve vysokých dávkách, ale tyrozin může negativně ovlivnit účinnost některých léčiv.

Proto je třeba při jeho užívání dávat pozor a vždy se předem poradit s lékařem.

I když tyrozin údajně má řadu léčivých účinků na vaše zdraví, není zcela jasné do jaké míry je schopen ovlivnit příznaky deprese či zlepšit kognitivní funkce, protože zatím nemáme dostatek důkazů.

Zatím jeho užívání bez lékařského předpisu nemůžeme doporučit a je potřeba počkat, až budou k dispozici výsledky nových studií. 

Sdílet článek
Autor: MUDr. Michal Vilímovský
Vzdělání: lékař
Použité zdroje:

Zpracováno podle Healthline.com

Zdroje obrázků:

Stockphotosecrets.com

Článek naposled aktualizován: 26. května 2019 7:15
Datum příští revize: 26. května 2021 7:15
K poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti využíváme cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace