Chronická myeloidní leukémie: příčiny, příznaky, diagnostika a léčba

Chronická myeloidní leukémie: příčiny, příznaky, diagnostika a léčba
22. května 2013 3:48

Chronická myeloidní leukémie (CML) je jedním ze čtyř typů leukémie. Nejčastěji se vyskytuje u osob mezi 45-55 rokem, větší frekvence je u mužů než u žen. CML je tedy nádorové onemocnění, které vychází z hematopoetické (krvetvorné) buňky. Dochází tak k narušení složení a hustoty krve.

Příčiny chronické myeloidní leukémie

CML je způsobena genetickou mutací výše zmíněné hematopoetické kmenové buňky. Princip této mutace je již znám - v buňce dojde mezi chromozomy 9 a 22 k výměně jejich částí. Tato záměna způsobí nekontrolovatelné dělení a buňka neodpovídá na regulační mechanismy organizmu. Rozdělené leukemické buňky se šíří po těle a usazují se v orgánech. Na vzniku této mutace se pravděpodobně podílí faktory vnějšího prostředí, především ionizující záření a chemikálie.

Příznaky chronické myeloidní leukémie

Příznaky jsou typické pro všechny leukémie. Zpočátku jsou pacientovy potíže nespecifické a podobají se chřipce. Mezi tyto patří zvýšená teplota, únava a nevolnost. Typické příznaky nastupují se zvyšujícím se množstvím nádorových buněk, které utlačují normální krvetvorbu. Jedná se především o nedostatečné množství erytrocytů (červené krvinky) a trombocytů (krevní destičky). Nemocný je tak anemický a trpí těžko zastavitelnými krváceními a snadnou tvorbou modřin. Krev se může vyskytovat také ve stolici nebo v moči. Velkým problémem je nadbytek leukocytů (bílé krvinky), které zvyšují hustotu krve a nejsou schopny plnit svou funkci v imunitním systému.

Vlastní průběh lze rozdělit do několika fází:

Chronická fáze může trvat několik let a je projevově velmi nespecifická. Může dokonce probíhat bez větších obtíží. 

Akcelerovaná fáze trvá přibližně rok a je charakteristická prudkým zmnožením nádorových leukemických buněk. Dochází k plnému rozvoji onemocnění se všemi typickými příznaky.

Během blastické krize dochází k zahlcení lymfatického systému a orgánů lymfoidními buňkami. Neléčená krize končí smrtí.

Diagnostika chronické myeloidní leukémie

Diagnostika CML je založena krevním rozboru, ve kterém lékař najde snížené množství trombocytů a erytrocytů. Dále doporučí sternální punkci neboli odběr kostní dřeně z hrudní kosti. Definitivní potvrzení diagnózy se provádí pomocí cytogenetického testu, při němž se zjistí, zda došlo ke genetické mutaci mezi chromosomy 9 a 22.

Léčba chronické myeloidní leukémie

Léčba CML je založena na chemoterapii. Velkou nadějí je také biologická léčba pomocí blokátorů tyrozinkináz (enzym ze skupiny proteinkináz). Pokud je již stav pacienta pokročilý nebo nezabrala léčba chemoterapií, přistupuje se k transplantaci kostní dřeně. Při této operaci je nemocnému pomocí ozařování a chemoterapie zničena vlastní kostní dřeň, která je nahrazena zdravou kostní dření dárce.

Komplikace chronické myeloidní leukémie

Velkou a často smrtelnou komplikací jsou těžké infekce, které jsou vzhledem k nefunkčnímu imunitnímu systému velmi těžko zastavitelné. Velké potíže dělají také krvácení, která se komplikovanězastavují.

 

Sdílet článek
Tags:
Autor: Zuzana Nimmertondlová
Článek naposled aktualizován: 22. května 2013 3:48
Datum příští revize: 22. května 2015 3:48
K poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti využíváme cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace