Diseminovaná intravaskulární koagulopatie: příčiny, příznaky, diagnostika a léčba

27. května 2013 3:35

Diseminovaná intravaskulární koagulopatie (DIC) je život ohrožující stav, při kterém dochází k nadměrné tvorbě krevních sraženin v cévách. Srážení krve (hemokoagulace) je kaskádová reakce, která vede k zacelení cévy po jejím poranění. Na tomto procesu se podílí trombocyty (krevní destičky) a koagulační faktory.

Koagula (krevní sraženiny), která se tvoří u DIC, zabraňují zásobení orgánů krví. Mezi postižené orgány patří např. ledviny, játra nebo plíce. Může dojít až k jejich selhání. DIC má za následek ischemii tkáně (nedokrvení), která je následována masivním a těžko zastavitelným krvácením. K DIC může dojít po větších úrazech, porodu či operaci.

Příčiny diseminované intravaskulární koagulopatie

DIC patří mezi poruchy hemostázy (stavění krvácení). Problém zde však neleží v nedostatku krevních destiček, ale v srážecích faktorech neboli bílkovinách krevní plasmy. Za fyziologických podmínek dochází ke tvorbě sraženiny pouze v místě zranění. U nemocného s DIC je koagulační kaskáda v nerovnováze a ke tvorbě sraženin dochází v celém cévním systému. Hlavní příčinou této nadměrné aktivace je tkáňový faktor tromboplastin, který se běžně vyskytuje na povrchu buněk, ne však v cévách. Tyto buňky s tromboplastinem se do cévního řečiště mohou dostat během operace, porodu nebo po velkém zánětu. Tromboplastin může exprimovat také buňky nádorové nebo leukemické.

Příznaky diseminované intravaskulární koagulopatie

Hlavním příznakem DIC je nadměrné krvácení, které se projeví snadným vznikem modřin, krvácením z nosu a z dásní. Pacient může krvácet také vnitřně, v případě masivnějšího krvácení dochází k rozvoji šoku. Nemocný je bledý, má vysoký puls a může upadnout až do bezvědomí. Pokud dojde k ucpání cévy sraženinou, orgán, který je touto cévou zásoben selhává. Tento stav je velmi nebezpečný a bez okamžité odborné péče končí smrtí. 

Diagnostika diseminované intravaskulární koagulopatie

Předběžnou diagnózu stanoví lékař na podkladě anamnézy, v které se bude vyskytovat infekce, porod, zranění apod. a na základě celkového zdravotního stavu nemocného. Dále provede test srážlivosti. Při něm je pacientovi odebrána krev, na které se následně měří doba, za kterou se srazí.

Léčba diseminované intravaskulární koagulopatie

Léčba je založena na obnovení regulace hemokoagulace. Toho se docílí podáváním koagulačních faktorů. Na ředění krve je podáván heparin, který tak zabrání opětovné tvorbě sraženin. Pokud již došlo k masivnímu krvácení, přistupuje se k léčbě krevními transfúzemi. 

Komplikace diseminované intravaskulární koagulopatie

Velmi závažnou komplikací DIC je skryté krvácení, o kterém pacient neví, ale které ho ohrožuje na životě. K DIC dochází často po operacích, kdy je organismus oslaben a každá další komplikace může být smrtelná.

Pomohl Vám tento článek? Chcete nás podpořit, abychom mohli psát více podobných článků?
Sdílet článek
Tags:
Autor: Zuzana Nimmertondlová
Článek naposled aktualizován: 27. května 2013 3:35
Datum příští revize: 27. května 2015 3:35
K poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti využíváme cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace